Voľné ustajnenie
Buďte úspešnejší
vďaka skúsenostiam
a inovácii!
VŽDY O MYŠLIENKU VPRED
Bočné zábrany pre ležiskové boxy
Ako si ustelieš, tak budeš spať.
Komfortný ležiskový box
• optimálna voľnosť pohybu a pohodlné
ležanie
Samonosné rámy ležiskových
boxov
• 2” stojka s hrúbkou steny 4,5 mm a navarená spevňovacia objímka
• zvlášť odporúčané pre vyvýšené ležiskové
boxy s podložkami na ležanie
Ležiskový box samonosný so
zábranou
„Hríbovitý“ deliaci oblúk na
upevnenie hmoždinkami
• vysoko umiestnený rám ležiskového boxu
so zábranou proti vbehnutiu zvierat
• rám sa upevňuje hmoždinkami, preto je
vhodný aj na dodatočné doplnenie prvkov
• vďaka veľkému voľnému priestoru pre
hlavu príjemný pre zvieratá
• dvojitá hrúbka steny stojok v spodnej časti
Ležiskový box so zábranou na
upevnenie s hmoždinkami
• robustné 2” prevedenie s vysoko umiestnenými rámami ležiskových boxov so zábranou
• rám a zátylková zábrana sú nastaviteľné
„Cuketové“ rámy pre ležiskové
boxy
• ideálne pre rozšírenie existujúcich objektov
pre vonkajšie ležiskové boxy
• na upevnenie o strešnú podperu
• senzačne nízke náklady/miesto pre kravu
Kompletný program žľabových zábran, zábran pre ležiskové boxy, kŕmenia kráv, techniky
na odstraňovanie hnoja, dojární a príslušenstva je plánovaný profesionálmi, v najvyššej
kvalite, pre maximálne pohodlie zvierat a váš úspech. Usteľte si úspešne!
Schauer – žľabové zábrany
Dajte vášmu dobytku čo potrebuje.
Top Safe Vario
Samofixačné zábrany s poistkou
• rôzne veľkosti:
6/4“ pre kravy
5/4“ pre mladý dobytok
1“ pre teľatá
• bezpečné vypúšťanie na ochranu vašich
zvierat
• bezkonkurenčne nehlučné a robustné
vyhotovenie
• pri vypustení celej skupiny sa otvorí automaticky
• zatváranie bez opotrebovania
Samofixačné zábrany s poistkou
pre býkov a rohaté zvieratá
Okrúhle oblúkové zábrany
• ideálne pre ustajnenie HD
• nezaseknuteľné
• rýchle skupinové aj jednotlivé vypúšťanie
zvierat
Úspech nie je náhoda!
Stále pokračujúcim rozvojom sa všetky
komponenty voľného ustajnenia optimalizujú.
Veľký dôraz sme kládli na bezpečnosť
vašich zvierat, spoľahlivosť a zníženie
hlučnosti našich detailov!
Vaša perfektná maštaľ pre
hovädzí dobytok
Všetko, čo k tomu patrí - kvalitné a funkčné.
Samostatné boxy pre teľatá a
Top Safe 1
• pre zvieratá vhodné skupinové ustajnenie
s priestorom na kŕmenie a s ležoviskom
• normovaná šírka kŕmneho miesta 45 až
55 cm až po hmotnosť jedného zvieraťa do
200 kg
• možnosť použitia vedier na cicanie alebo
normálnych vedier pomocou naskrutkovateľných držiakov
Boxy pre teľatá
Maštaľ s prešľapávaným hnojom
normovaná šírka 90, 100, 110, 120 cm so
zabudovaným držiakom na vedro
• poistkový uzáver je garanciou funkčnosti
• ponuku dopĺňajú U- koľajnice v rôznych
dĺžkach, umelohmotné roštové podlahy,
jasle na seno a naskrutkovateľný držiak na
napájacie vedro
• alternatíva príjemná pre zvieratá
• odstraňovanie možné s traktorom alebo
šípovým vyhŕňačom
• ideálne v spojení s bezprašným stelivovým
systémom Strohmatic
Iglu pre teľatá
• pre individuálne a skupinové ustajnenie
Maštaľ pre výkrm býkov
s voľným ustajnením
• veľmi robustné 2“ vybavenie
• uzáver podľa voľby, žľabová zábrana
alebo 2-1/2“ zátylková zábrana
Strohmatic
Ideálny doplnok pre maštale s prešľapávaným hnojom a ustajnenie s hlbokou podstielkou
Odstraňovanie hnoja pre voľné
ustajnenie
Priečny vyhŕňač hnoja od firmy Schauer so skúškami DLG
INK
V
NO
A
Robustný priečny vyhŕňač hnoja od firmy
Schauer je vďaka vynikajúcej technike
nevyhnutný pre voľné ustajnenie. Presné nastavenie na šírku podlahy priamo
na mieste.
Priečny vyhŕňač VARIO
• vhodný na odstraňovanie tekutého a tuhého hnoja, aj pre veľké množstvá
• extrémne robustné vyhotovenie až do
pracovnej šírky 6 m, vďaka zloženiu z troch
častí sa presne prispôsobí nerovnostiam
podlahy
• výškovo prestaviteľná plastová lišta, upevnená skrutkami, zabezpečí čistú podlahu a
zabráni vzniku klzkých plôch
• núteným ovládaním klapiek na bočných ramenách sa zabráni spätnému pohybu hnoja
Priečny vyhŕňač hnoja VARIO
„compact“
Robustný priečny vyhŕňač pre spevnené
plochy s malým množstvom slamy alebo
hnojovice.
• všetky vyhŕňače sú pozinkované
• ramená vyhŕňača sú vďaka rolovaciemu
mechanizmu pri spätnom chode zdvihnuté
• s možnosťou drážky na odtok močovky
• ramená vyhŕňača môžu byť vybavené plastovou lištou
Nechceme žiadne lenivé
kompromisy, sľubujeme
čisté riešenia
Priečny vyhŕňač VARIO
Priečny vyhŕňač VARIO compact
Hydraulický priečny vyhŕňač VARIO
Šípový vyhŕňač extra ťažký
Šípový vyhŕňač ťažký compact
Zariadenia ťahané lanom
Hydraulické zariadenia
Tandemové zariadenia
Špeciálne vyhŕňace
Všetky vyhŕňače sú konštruované
presne na mieru!
Koncepcia odstraňovania hnoja od
firmy Schauer
Kvalita do detailov – spoľahlivo a včas.
Viac hygieny zásluhou
suchých nešmykľavých
plôch, odvodňovacieho
kanála a mechanického
čistenia
Odvodňovací kanál
Vyhotovíme pre vašu maštaľ
perfektný hnojovicový systém
Kvalitná technika ponorných motorov
umožňuje ich využitie na viaceré účely: premiešavanie, homogenizáciu, prečerpávanie.
Rezacie zariadenie sústavy odolné voči
opotrebovaniu, rozreže všetky tuhé časti
a tým zabezpečí, že pri vývoze hnojovice
nedochádza k upchatiu.
Hydraulický vyhŕňač hnoja
• NOVINKA: nastavená nerezová čistiaca
klapka v odvodňovacom kanáli
• cenovo výhodné riešenie až pre 3 krátke
dráhy
• vhodný na odstraňovanie tekutého a tuhého hnoja
Naše šípové vyhŕňače umožňujú pravidelné odstraňovanie hnoja z maštale vo
veľmi krátkom čase.
Čisté prostredie zabezpečí väčší
komfort a zdravé paznechty vašich
zvierat.
Šípový vyhŕňač
Šípové vyhŕňače sú optimálnym riešením
pre maštale s prešľapávaným hnojom
a veľkým množstvom slamy
Sklopením bočných ramien zostáva hnoj pri
spätnom chode na mieste a z maštale je vyhrnutý pri ďalšom chode vyhŕňača vpred.
INK
V
NO
A
Odstraňovanie
hnoja systémom Cow Guard
• voľne programovateľné riadenie s neobmedzenými možnosťami
• najvyšší komfort obsluhy s možnosťou decentralizovaného riadenia
• súčasne možno ovládať až 6 dráh s 5 automaticky programovateľnými chodmi
• všetky podstatné aspekty bezpečnosti sú
integrované
• voliteľná kontrola Cow Guard – senzorové sledovanie bezpečnosti automatickej
prevádzky
Profesionálne hydraulické
zariadenia na odstraňovanie hnoja
Vhodné pre skladovanie veľkého množstva hnoja a ťažký
nerovný terén.
HYDRO dopravník
je vhodný pre hnoj rôznej konzistencie a
kvality a veľké množstvá slamy
Spoľahlivý a osvedčený – na to sa môžete spoľahnúť. Už viac ako 15 000 Hydro
dopravníkov firmy Schauer pracuje deň
čo deň pre čo najväčšiu spokojnosť našich zákazníkov!
HYDRO dopravník je zariadenie vhodné pre
každé hnojisko. Možnosť výkyvu o 240˚ a
dostupnosť v troch dĺžkových prevedeniach,
Schauer Hydro 700, 800 a 900.
Odstraňovanie hnoja pomocou
posuvnej tyče
Pre maštale, ktorých dĺžka je väčšia ako
u konkurencie!
• zabudovaná posuvná tyč
• posuvné tyče sú vyrobené z vysokoakostnej profilovej ocele
• nalisované polyamidové puzdrá zamedzujú
opotrebovaniu svorníkov posúvača
• hnací valec s kompenzačným ventilom
pre jednoduché a bezpečné rozdeľovanie
množstva oleja tandemových zariadení
• priečne dráhy, uhlový prevod a oblúkové
dráhy - všetko je možné
Odstraňovanie hnoja lisovaním
je cenovo výhodný systém odstraňovania
hnoja, ktorý sa na základe podzemnej
konštrukcie osvedčil ako mimoriadne šetriaci životné prostredie.
Presso
je svojou enormnou kapacitou hnojísk
vhodný pre väčšie počty zvierat i pre ťažký
nerovný terén.
• 100 percentná funkčnosť v zimnom období!
Pre získanie bližších informácií si vyžiadajte náš špeciálny prospekt „Zariadenia na
odstraňovanie hnoja“.
Compident Cow – kŕmenie
hovädzieho dobytka na zavolanie
Individuálne dávkovanie jadrového krmiva pre každé zviera
na dosiahnutie maximálnej efektívnosti!
Kŕmenie orientované na zvýšenie
produktívnosti, menšie náklady,
zdravšie zvieratá
• vylepšená optimálna obsluha pracovnej
plochy
• výpočet jadrového krmiva vrátane zhodnotenia objemového krmiva (Dr. Gruber/
Gumpenstein)
• množstvo mlieka (energia & bielkoviny,
energia & potreba NXP)
• rozsiahly manažment stáda (zobrazenie a
triedenie kariet zvierat, vyhodnotenie, preberanie údajov o mlieku z počítača)
• automatické meranie množstva mlieka –
osvedčené a kompatibilné
Odtláčanie zvierat pri podávaní jadrového krmiva patrí minulosti!
Správna stanica pre voľné ustajnenie
• priechodná stanica je vhodná pre veľké
maštale s voľným ustajnením, priechod je
rýchlejší, pretože zvieratá môžu stanicu
opustiť v jednom smere
• spätná stanica je ideálna pre existujúce maštale, šetrí priestor, počítačom riadené vchodové dvere umožňujú nerušené
prijímanie krmiva
• stanica určená pre „hlavu“ – cenovo
výhodný variant k dodatočnému vybaveniu
a modernizácii existujúcich maštalí
Nový program na pripojenie k
staniciam kontrolovaného kŕmenia hovädzieho dobytka poľnohospodárskych komôr
Údaje o dojivosti budú mesačne preberané
z počítača a použité pri prepočte jadrového
krmiva. Pomocou tejto novej symbiózy bude
majiteľovi dojníc ponúknutá cenovo najvýhodnejšia alternatíva automatického zaznamenávania množstva mlieka oproti drahým
meraniam v dojárňach.
Spoľahlivá identifikácia zvierat pomocou transpondéra – náramku,
pripevneného na nohe zvieraťa
Dojacie systémy
vám denne uľahčia dojenie
NOVINKA: Rybinová dojáreň 50°
Tandemová dojáreň
Bok po boku
• možné nasadenie strukového násadca
zozadu a zo strany
• zvlášť ľahko umývateľná
• samonosná konštrukcia, vďaka čomu v
priestoroch dojárne nie sú rušivé podpery
• flexibilná 2“ rúrová konzola a 6/4“oblúkové steny zabezpečujú potrebnú stabilitu a
robustnosť
• montážne rozmery (2 x 4) dĺžka 5,35 m,
šírka 5,5 - 5,9 m
• zabezpečenie maximálnej flexibility, úspora času pri dojení
• rôzne varianty prevedenia a stupňov automatizácie
• montážne rozmery: trojradová, dĺžka
8,9 m, šírka 3,1 m
• obzvlášť priestorovo úsporná
• nerezový hnojový žľab
• indexovanie pre rozširovanie
Rybinová dojáreň 30°
• montážne rozmery (2 x 4)
• dĺžka 6 m, šírka 4,7 – 4,8 m
• osvedčená a stabilná konštrukcia
Rozsiahle príslušenstvo
Dojárne od firmy Schauer
Hospodárne, funkčné a priestorovo
úsporné – dojenie s radosťou!
• centrálne
vstupné
dvere
• vstupné
rozpoznávanie
• výbeh na
západnej
strane
• schody
odolné voči
šmyku
Všetko, čo patrí k voľnému
ustajneniu
S kvalitou od firmy Schauer vsadíte na istotu.
KSL
Ponuka príslušenstva pre
maštale vo vynikajúcej
kvalite
Všetko z jednej ruky:
• dvere a brány
• podlahové betónové rošty SCHWARZ,
dvoj- a troj-rošty
• kŕmne žľaby
• polyesterové a trevira silá
• špirálové dopravníky
• gumové podložky a mäkké matrace
• škrabacie kefy – mechanické
a elektrické
• rozsiahly napájací program
Teleskopická deliaca mreža
Kvalitné podlahové rošty - typ
SCHWARZ
Šikmé z Bavorska
• veľkoplošné podlahové prvky pre hovädzí
dobytok do 1 000 kg hmotnosti zvieraťa
• rozmerovo absolútne presné, produkované
výlučne v SRN, zodpovedajúce prísnym
kvalitatívnym požiadavkám noriem DIN,
O-Norm a novému rakúskemu zákonu
o ochrane zvierat
• rošty so šikmými škárami zlepšujú starostlivosť o zdravie a paznechty zvierat
Typ KEW+
• mäkký matrac s 3 cm gumovou podložkou
a penovou vložkou
• čas ležania do 16 hodín
Typ KKM
• 3 cm gumená podložka s voštinovou spodnou stranou
• vysoký komfort ležania do 16 hodín
Typ KSL
• 3 cm gumená podložka so silne štruktúrovanou spodnou stranou – profil s nopkami
• doba ležania do 14 hodín
Typ KEN
Mäkký matrac - gumové
podložky – Kraiburg
• optimálne komfortné ležanie v maštali
s voľným ustajnením
• záruka do 10 rokov
• 2 cm gumená podložka pre všetky účely
v priestoroch pre kravy
• ideálna pre maštale s kŕmnymi ležiskovými
boxami
KKM
Viac komfortu pre ľudí a zvieratá
Plastové a Trevira zásobníky na
uskladnenie krmiva vo vonkajších aj vnútorných priestoroch
Plastové zásobníky
• s transparentným pásom na kontrolu
množstva krmiva
• pozinkované plniace a vetracie potrubie
základnej konštrukcie
• kapacita 3,5 – 31 m3
Napájací žľab
Škrabacie kefy
• výklopný a mrazuvzdorný
• vyrobený z nehrdzavejúcej ocele
• stabilné bočné oblúkové chrániče zabraňujú znečisteniu a poškodeniu
• zvyšovanie pohody vašich dojníc má
pozitívny vplyv na ich dojivosť
• prvotriedna kvalita a dlhá životnosť kief
• optimálne mechanické vybavenie - 8 kief
alebo elektrické - 1 alebo 2 kefy
Trevira zásobníky
• cenovo veľmi výhodné
• rôzne veľkosti
• bezprašná manipulácia
• priedušná tkanina
Napájačky
• prvotriedna kvalita, emailované
• vrchný a spodný uzáver, sériovo
uzatvoriteľné
• vykurovanie na želanie
Kanálový vyhŕňač
Stabilný rám z ocele odolnej voči hrdzi a
kyslému prostrediu, materiál 4301 s vymeniteľným gumovým tesnením.
Vysokokvalitné zariadenia pre hospodárske objekty dopĺňajú komponenty od firmy Schauer a tak vytvárajú hodnotné a výnosné celky.
Od plánovania po servis – vždy v
najlepších rukách!
Od plánovania po stály servis –
vždy v najlepších rukách
Individuálne plánovanie pre
našich zákazníkov - zadarmo a
nezáväzne
Spoľahlivá služba zákazníkom –
Spoľahlivé zásobovanie náhradnými dielmi PO CELEJ EURÓPE!
Ponúkame Vám počítačom podporovanú
hospodárnu maštaľnú techniku, vhodnú pre
chov hovädzieho dobytka a ošípaných. Naši
špecialisti radi zohľadnia vašim podnikom
odsúhlasené plánovanie.
Nechajte si od našich odborníkov bezplatne
a nezáväzne poradiť a presvedčte sa najlepšie v osobnom rozhovore o najlepšom
riešení pre váš špeciálny podnik.
Jednotlivé diely našich výrobkov sú takmer
všetky zhotovené u nás. Ako náš zákazník
máte záruku, že potrebné náhradné diely
dostanete nezávisle od veku vášho zariadenia – v každom čase a rýchlo. Naši vyškolení
montéri sa postarajú o rýchle namontovanie
náhradných dielov.
VŽDY O MYŠLIENKU VPRED
SCHAUER, spol. s r.o.
SK-94901 Nitra, Priemyselná 4
Tel. +421/37/79 12 101
Fax +421/37/79 12 103
e-mail: [email protected]
SCHAUER Maschinenfabrik
GesmbH & Co KG
A-4731 Prambachkirchen, Passauer Str. 1
Tel. +43/72 77/23 26-0
Fax +43/72 77/23 26-22
e-mail: [email protected]
SCHAUER Maschinenfabrik GmbH
Vertriebsgesellschaft
D-94060 Pocking, Gewerbering 19
Tel. +49/85 31/82 72
Fax +49/85 31/82 71
e-mail: [email protected]
Bonus od firmy Schauer
Ako najväčší rakúsky výrobca vám ponúkame rozsiahly program individuálne plánovaného, premysleného systému odstraňovania hnoja. Naše dlhoročné skúsenosti vám
zaručujú optimálne riešenie vášho špecifického problému pri odstraňovaní hnoja.
U nás sú kvalita, cena a výkon v súlade –
od poradenstva cez vysokokvalifikovaných
technikov, svedomitú prípravu ponúk po
perfektný zákaznícky servis. S vašim zariadením na odstraňovanie hnoja od firmy
Schauer si zabezpečíte najmodernejšiu
techniku pre vašu maštaľ a tým ušetríte čas
a peniaze!
SCHAUER Agrotronic AG
CH-6210 Sursee, Buchenstraße 3
Tel. +41/41/926 80 00
Fax +41/41/926 80 01
e-mail: [email protected]
SCHAUER - AGRA d.o.o.
HR-10370 Dugo Selo
Josipa Zorica 133
Tel. +385/1/277 55 05
Fax +385/1/277 55 04
SCHAUER - AGRA ro srl
RO-1900 Timisoara
Str. Paul Chinesu nr. 1, ap 12
e - m a i l: s c h a u e r @schaue r.sk
i n t e r n e t: w w w. s c h a u e r. s k
Download

Voľné ustajnenie HD (pdf)