ELT DEPARTMENT
PARENTAL LETTER
BOSTANCI DOGA PRIMARY SCHOOL – 1st GRADERS
DATE / TARİH
June 03rd – 07th , 2013
03 - 07Haziran, 2013
Dear Parents,
MATERIALS-AKADEMİK MATERYALLER
From June 03rd to June 07th, we have studied on
Our Discovery Island 1
by
Pupil’s Book pages: 60-67
focusing on vocabulary items, sentence patterns and
Activity Book pages:53-59
“Weather,
Numerals
and
Counting”
topics
Nicole & Tommy: Numerals and Counting
exercises based on five-skill development.
You will find the detailed language objectives below
to enrich the connection between home and school.
Sayın Veli,
MY WORDS – KELİMELERİM
WEATHER CONDITIONS (HAVA DURUMLARI)
03-07 Haziran tarihleri arasında, öğrencilerimizle
Cloudy
“Hava
(Yağmurlu), Snowy (Karlı), Windy (Rüzgarlı)
Durumları,
Sayılar
ve
Sayma”
konusu
(Bulutlu),
Sunny
(Güneşli),
Rainy
doğrultusunda kelime çalışmaları , cümle kalıpları ve
5 dil becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptık.
DAYS OF THE WEEK (HAFTANIN GÜNLERİ)
Ev ile okul arasındaki bağlantımızı akademik platform
zenginleştirmek adına bültenin devamında İngilizce
dersi
dil
hedeflerine
yönelik
detaylı
bilgiye
Monday (Pazartesi), Tuesday (Salı), Wednesday
(Çarşamba),
Thursday
(Perşembe),
Friday
(Cuma), Saturday (Cumartesi), Sunday (Pazar)
ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
Aslı Banu MERSİNOĞLU & Güneş AKSULU
Emel OKUR ÇETİNKAYA & Filiz Zeynep SÜT & Mihaela ENEZ
ANNOUNCEMENTS – DUYURULAR
Next week, we are going to send “Elt Happenings” via Edusoft. Please check your Edusoft mail account.
Önümüzdeki hafta sizlere Edusoft aracılığı ile “Elt Happenings” bültenini yollayacağız. Lütfen Edusoft posta
hesabınızı kontrol ediniz.
SENTENCE PATTERNS – CÜMLE YAPILARI

It is sunny. (Hava güneşli.)

It is Tuesday. It is windy. (Günlerden Salı. Hava
rüzgarlı.)

He is in the garden. It is snowy. (O bahçede.
Hava karlı.)
CEF OBJECTIVES – A1 FOUNDATION LEVEL
Can identify the meaning of words which are on a limited
range of “Weather, Numerals and Counting “ topics. (“Hava
Durumu,Sayılar ve Sayma”konuları kapsamındaki kelimelerin
anlamlarını tanımlayabilir.)
Can understand and respond to a limited range of short
supported questions related to “Weather, Numerals and
Counting” topics. (Sınırlı sayıda kısa, desteklenmiş “Hava
Durumu,Sayılar ve Sayma” konuları ile ilgili soruları
anlayabilir ve cevaplandırabilir.)
Can pronounce words based on “Weather, Numerals and
Counting “ topics correctly by using appropriate voice
intonation and stress. (Doğru tonlama ve vurgulamayla
“Hava Durumu,Sayılar ve Sayma”konuları kapsamında
sunulan kelimeleri doğru telaffuz edebilir.)
Can use a limited range of basic words, phrases and
sentence patterns related to “Weather, Numerals and
Counting” topics. (“Hava Durumu,Sayılar ve Sayma”
konuları kapsamındaki temel cümle, kalıp ve cümle
yapılarını kullanabilir.)
Can take part in the communicative situation based on
“Weather,
Numerals
and
Counting”
topics.
(“Hava
Durumu,Sayılar ve Sayma”konuları kapsamında oluşturulan
iletişim odaklı çalışmalarda yer alabilir.)
Can reply to slow and clear speech or basic questions which
are related to “Weather, Numerals and Counting” topics
using single words or in a basic sentence level. (“Hava
Durumu,Sayılar ve Sayma” konuları kapsamında açık ve
anlaşılır konuşmalara ve temel sorulara sözcük seviyesinde
ya da temel cümle seviyesinde karşılık verebilir.)
Can sight read high frequency words presented in “Weather,
Numerals and Counting “ topics. (“Hava Durumu,Sayılar ve
Sayma”konuları kapsamında sunulan sık kullanılan kelimeleri
görsel olarak okuyabilir.)
Can act out the simple dialogues covered in “Weather,
Numerals and Counting” topics which are in a basic
sentence level. (Temel cümle seviyesindeki
müfredat
konuları kapsamındaki diyalogları canlandırabilir.)
Can trace/copy letters and familiar high frequency words in
“Weather, Numerals and Counting “ topics correctly . (“Hava
Durumu,Sayılar ve Sayma”konuları ile ilgili sıklıkla kullanılan
kelimeleri ve harflerini kopya edebilir.)
Can say the names of vocabulary items based on “Weather,
Numerals and Counting “ topics by looking at their pictures
or using visual cues. (Resimlere bakarak ya da görsel
ipuçlarından yararlanarak “Hava Durumu,Sayılar ve
Sayma”konusuna ait kelimelerin isimlerini söyleyebilir.)
Can ask basic questions in order to find out more about
“Weather, Numerals and Counting”
topics. (“Hava
Durumu,Sayılar ve Sayma”konuları kapsamında daha fazla
bilgiye ulaşmak için temel cümle seviyesinde soru sorabilir.)
Can listen for information, match the words related to
“Weather, Numerals and Counting” topics with the pictures
and colour pictures with the correct colour in listening
activities. (Duyduğunu anlama yetisi gelişmiştir; istenen
bilgiye ulaşabilir, “Hava Durumu,Sayılar ve Sayma”konuları
kelimelerini
resimler
ile
eşleştirebilir
ve
dinleme
çalışmalarında resimleri doğru renklerle boyayabilir.)
Can colour the pictures of words covered in “Weather,
Numerals and Counting” topics with the correct colour in
listening activities. (Duyduğunu anlama çalışmalarında doğru
renkleri kullanarak “Hava Durumu,Sayılar ve Sayma”konuları
ile ilgili resimleri boyayabilir.)
HOME LINK
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/fun-games/whats-the-weather You can use this website
to contribute to our learning process. (Sınıfta öğrendiklerimize katkı olarak bu web adresini
kullanabilirsiniz.)
ELT HAPPENINGS
Our students had “Grade Progress Report” during this week.
Öğrencilerimiz “Ön Koşul Değerlendirmesini” bu hafta tamamladılar.
2
Download

ELT DEPARTMENT PARENTAL LETTER