İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ: 12.09.2013
TOPLANTI SAYISI: 982
2- Uluslararası Bilimsel ve Sanatsal Yayınları Teşvik Programı Ödül Komisyonu’nun
28.06.2013 tarihli toplantısında alınan kararlar görüşüldü ve ekli şekliyle uygun olduğuna karar
verildi.
3- 03-08 Ekim 2013 tarihleri arasında “Nam June Paik, Duchamp ve Müzik” başlıklı
konferansı vermek üzere Bristol Üniversitesi’nden davet edilen Prof.Dr.Shaw MILLER’in,
ulaşım giderlerinin (gidiş-dönüş uçak ile) Üniversitemiz UOLP Bütçesi’nden karşılanabilmesine
ilişkin Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nden alınan 04.09.2013 günlü, 964 sayılı yazı
görüşüldü ve uygun olduğuna karar verildi.
4- Prof.Dr.Onuralp YÜCEL’in, İTÜ Arı Teknokent’te faaliyet gösteren TechnoBee Proje
ve Teknoloji Geliştirme Yönetim Danışmanlık Eğitim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde
“EAF ile Çelik Üretiminde Oluşan Curufların Değerlendirme Olanakları, Ülkemizde ve Dünyada
Mevcut Durumu” isimli proje başta olmak üzere AR-GE çalışmalarında danışmanlık yapmak
üzere, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 7.maddesi ve “İTÜ Öğretim
Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine
İlişkin Uygulama Yönetmeliği” uyarınca, 22.08.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile
haftada ½ ayda 2 tam gün olmak üzere maaşlı-izinli olarak görevlendirilmesine ilişkin
Kimya-Metalurji Fakültesi Dekanlığı’ndan alınan 05.09.2013 günlü, 2756 sayılı yazı görüşüldü
ve uygun olduğuna karar verildi.
5- Öğr.Gör.Dr.Orhan ATABAY’ın, 06 – 13 Ekim 2013 tarihleri arasında Avustralya’da
yapılacak olan “World Solar Challenge 2013 (WSC) Dünya Güneş Arabaları Yarışması”na
Üniversitemizi temsilen katılmak üzere, 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca,
28 Eylül 2013 – 16 Ekim 2013 tarihleri arasında yolluk (gidiş-dönüş uçak ile), yevmiye ve
konaklama ücretleri Üniversitemiz Döner Sermaye Bütçesi Rektörlük payından karşılanarak
Avustralya’da görevlendirilmesine ilişkin Makina Fakültesi Dekanlığından alınan 10.09.2013
günlü, 2978 sayılı yazı görüşüldü ve uygun olduğuna karar verildi.
6- Prof.Dr.Sinan Mert ŞENER’in, İTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren İTÜ NOVA
Teknoloji A.Ş.’nde “Tarihi Kent Kimliğiyle Kars Kenti Projesi” işinde 4691 Sayılı Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 7.maddesi ve “İTÜ Öğretim Elemanlarının Teknoloji
Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Uygulama
Yönetmeliği” uyarınca, 15.07.2013 tarihinden itibaren 6 ay süre ile haftada ½ gün olmak üzere
görevlendirilmesine ilişkin Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’ndan alınan 09.09.2013 günlü,
468 sayılı yazı görüşüldü ve uygun olduğuna karar verildi.
12.09.2013/982
7- Aşağıda isimleri belirtilen öğretim elemanlarının İTÜ Arı Teknokent’te faaliyet
gösteren ABE Teknoloji Mühendislik Hizmetleri A.Ş.’nde “İDİS Demiryolu İzleme ve
Sinyalizasyon” başlıklı projede 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun
7.maddesi ve “İTÜ Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme
ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Uygulama Yönetmeliği” uyarınca, 01 Eylül 2013 tarihinden
itibaren 12 ay süre ile haftada ½, ayda 2 gün olmak üzere danışman olarak görevlendirilmelerine
ilişkin Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanlığı’ndan alınan 05.09.2013 günlü, 1949 sayılı yazı
görüşüldü ve uygun olduğuna karar verildi.
Görevlendirilen Öğretim Üyeleri ve Yardımcıları
Unvanı
Prof.Dr.
Prof.Dr.
Araş.Gör.
Araş.Gör.
Araş.Gör.
Araş.Gör.
Adı-Soyadı
Mehmet Turan SÖYLEMEZ
Salman KURTULAN
Emre DİNCEL
Uğur YILDIRIM
Oytun ERİŞ
İlhan MUTLU
8- Prof.Dr.Belgin EMRE TÜRKAY’ın, İTÜ Arı Teknokent’te faaliyet gösteren Matriks
Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nde “Enerji Talep-Üretim Tahmin ve Risk Yönetim Sistemi”
başlıklı ortaklı projede, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 7.maddesi ve
“İTÜ Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket
Kurabilmelerine İlişkin Uygulama Yönetmeliği” uyarınca, 01.10.2013 tarihinden itibaren 12 ay
süre ile haftada ½, ayda 2 gün olmak üzere danışman olarak görevlendirilmesine ilişkin
Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanlığı’ndan alınan 05.09.2013 günlü, 1979 sayılı yazı
görüşüldü ve uygun olduğuna karar verildi.
9- Prof.Dr.İsmail KOYUNCU ve Araş.Gör.Türker TÜRKEN’in, 4691 Sayılı Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 7.maddesi ve “İTÜ Öğretim Elemanlarının Teknoloji
Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Uygulama
Yönetmeliği” çerçevesinde İTÜ Teknokent’te “PROMEM Mühendislik, Ar-Ge ve Danışmanlık
Hizmetleri Limited Şirketi” adlı şirketi kurabilmelerine, şirkete ortak ve yönetici olabilmelerine
ve Ar-Ge faaliyetlerini yürütebilmelerine ilişkin İnşaat Fakültesi Dekanlığı’ndan alınan
10.09.2013 günlü, 3970 sayılı yazı görüşüldü ve uygun olduğuna karar verildi.
10- Aşağıda isimleri yazılı öğretim elemanlarının Üniversitemiz Afet Yönetimi Uyg-Ar
Merkezi’nin 2014 faaliyetleri arasında öncelikli olarak yer alan ve Mayıs 2014 tarihinde
düzenlenecek olan “Bölgesel Afet Yönetimi Konferansı (Regional Disaster Management
Conference-ITEMS)” hazırlık çalışmaları için konferans ortağımız olan ABD/Maryland
Eyaletinde bulunan FEMA (Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı) ile yapılacak ikinci aşama
toplantıları ile 23-26 Eylül 2013 tarihleri arasında düzenlenecek “E451 Leadership I: Overview
of Leadership in Emergency Management” eğitimi ve 23-25 Eylül 2013 tarihleri arasında
düzenlenecek olan “E362 Train-the-Trainer for G364 Multi-Hazard Emergency Planning for
Schols” eğitimine katılmak üzere, 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca, Yapı İşleri Teknik
Daire Başkanlığı elemanlarından Alper KAPLAN’ın ise 6245 Sayılı Harcırah Kanunu uyarınca,
20 – 29 Eylül 2013 tarihleri arasında yolluk (gidiş-dönüş uçak ile), yevmiye ve konaklama
masraflarının Üniversitemiz Döner Sermaye Bütçesi Rektörlük payı’ndan karşılanarak ABD’nde
görevlendirilmelerine ilişkin Afet Yönetimi Uyg-Ar Merkezi Müdürlüğünden alınan 06.09.2013
günlü, 49 sayılı yazı görüşüldü ve uygun olduğuna karar verildi.
12.09.2013/982
“E451 Leadership I: Overview
Katılımcıları
1- Doç.Dr.İbrahim DEMİR
2- Prof.Dr.Levent TRABZON
3- Dr.Hikmet İSKENDER
4- Araş.Gör.Fatih YAMAN
of Leadership in Emergency Management” Eğitimi
(İTÜ İnşaat Fakültesi)
(İTÜ Makina Fakültesi)
(İTÜ Kimya-Met.Fakültesi)
(İTÜ Sivil Savunma Uzmanlığı)
“E362 Train-the-Trainer for G364 Multi-Hazard Emergency Planning for Scholls” Eğitimi
Katılımcıları
1- Öğr.Gör.Dr.Ceyhan KAHYA
2- Alper KAPLAN
(İTÜ Uçak ve Uzay Bil.Fak.)
(Yapı İşleri ve Tekn.Dai.Başkanlığı)
11- Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı’nda verilmekte olan “BPL 523E Regional
Planning Studio I” proje dersinin aynı zamanda “BPL 506 Bölge Planlama Projesi II” dersi ile
bütün halde verildiğine ve 23-27 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan saha
araştırması ve atölye çalışmasına katılmak üzere her iki dersin de öğretim üyeleri olan
Prof.Dr.Gülden ERKUT, Doç.Dr.Aliye Ahu AKGÜN, Doç.Dr.Ebru KERİMOĞLU ve
Doç.Dr.Özhan ERTEKİN’in, belirtilen tarihler arasında ulaşım masraflarının karşılanarak
Diyarbakır’da görevlendirilmelerine ilişkin Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nden alınan
04.09.2013 günlü, 7310 sayılı yazı görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonunda; adıgeçen öğretim üyelerinin 2547 Sayılı Kanunun
39.maddesi uyarınca, ulaşım masraflarına karşılık kişi başı 206.-TL’nin Mimarlık Fakültesi
bütçesinden karşılanarak Diyarbakır’da görevlendirilmelerinin uygun olduğuna karar verildi.
12- Yrd.Doç.Dr.Hazım Kemal EKENEL’in, 06 - 08 Kasım 2013 tarihleri arasında
Vilnius/Litvanya’da Avrupa’nın en önemli ve en büyük ICT etkinliği olarak değerlendirilen ve
Horizon 2020 programı ICT alanı önceliklerine odaklanacak olan “ICT 2013” etkinliğine
katılmak üzere, 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca, 05 – 09 Kasım 2013 tarihleri
arasında yolluk (gidiş-dönüş uçak ile), yevmiye ve konaklama masraflarının Üniversitemiz
Rektörlük Bütçesi’nden karşılanarak Litvanya’da görevlendirilmesine ilişkin İTÜ AB Merkezi
Araştırma Ofisi Başkanlığı’ndan alınan 11.09.2013 günlü, 247 sayılı yazı görüşüldü ve uygun
olduğuna karar verildi.
13- Japonya/Tohoku Üniversitesi’nde doktora tezi ile ilgili çalışma ve araştırma yapmak
üzere, 2547 Sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca, 15 Ekim 2012 – 15 Ekim 2013 tarihleri
arasında 1 yıl süre ile maaşsız-izinli olarak Japonya’da görevlendirilen Araş.Gör.Özkan
GÖKÇEKAYA’nın, yapmakta olduğu çalışmalarına devam etmek üzere görev süresinin aynı
sayılı Kanun maddesi uyarınca, 15 Ekim 2013 – 15 Nisan 2014 tarihleri arasında 6 ay süre ile
maaşsız-izinli olarak uzatılmasına ilişkin Makina Fakültesi Dekanlığından alınan 10.09.2013
günlü, 3411 sayılı yazı görüşüldü ve uygun olduğuna karar verildi.
12.09.2013/982
14- Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü 030100039 numaralı öğrencisi
Mustafa Çağıl IŞIK’ın, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı, bahar yarıyılında almış olduğu ELK 226
kodlu, 22896 CRN’li “Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin Temelleri” adlı dersin sınav
kağıtlarını yeniden değerlendirilmek üzere kurulan komisyondan alınan 11.09.2013 tarihli rapor
görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonunda; adıgeçen öğrencinin 2012-2013 eğitim-öğretim yılı, bahar
yarıyılında almış olduğu ELK 226 kodlu, 22896 CRN’li “Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin
Temelleri” adlı dersin harf notunun “CC” olarak düzeltilmesine ilişkin 11.09.2013 tarihli ekli
komisyon raporunun uygun olduğuna karar verildi.
15- 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında İngilizce Hazırlık Programında mevcut
okutman ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla aşağıda ismi yazılı öğretim elemanının ismi
hizasında belirtilen dersi vermek üzere, 2547 Sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca kadro şartı
aranmaksızın ders saati başına ücretle görevlendirilmesine ilişkin Yabancı Diller Yüksekokulu
Müdürlüğü’nden alınan 11.09.2013 günlü, 973 sayılı yazı görüşüldü ve uygun olduğuna karar
verildi.
Dersin Adı
İngilizce Hazırlık
Adı-Soyadı
Görkem ERDOĞAN
H/S
20 saat
16- 3.yarıyıl Mimarlık ÇAP Programına yerleşemeyen 020110423 numaralı Demet
YAĞCI’nın başvurusu üzerine yapılan incelemede; Yönerge gereği ÇAP Programlarına
öğrencilerin yerleştirilmesinde uygulanmakta olan “Öğrencinin anadal programının başarı
sıralaması itibarı ile en üst %20’de bulunması gerekir. %20 başarı sırası hesaplanırken; aynı
sınıftaki ve adı aynı olan %30 ve %100 İngilizce programların öğrencilerinin değerlendirmesi
birlikte yapılır.” ibaresi gereği yüzdelik dilimlerinin hesaplandığına, not ortalaması aynı olan
öğrencilerin yüzdeliğinin nasıl hesaplanacağı belirtilmediğinden yüzdelik dilimi hesaplamasında
adıgeçen öğrencinin bir alt dilime girdiğinin görüldüğüne, Mimarlık Bölümü ÇAP Programına
yerleşen İç Mimarlık Bölümü öğrencisi 020110422 numaralı Alev Gözde HÜNER ile not
ortalaması aynı olan 020110423 numaralı Demet YAĞCI’nın Mimarlık 3.yarıyıl ÇAP
Programına yerleştirilmesine ilişkin Öğrenci Dekanlığından alınan 12.09.2013 günlü, 4056 sayılı
yazı görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonunda; 020110422 numaralı Alev Gözde HÜNER ile 020110423
numaralı Demet YAĞCI’nın not ortalamalarının aynı olması dikkate alınarak Mimarlık Bölümü
ÇAP Kontenjanının 1 adet arttırılarak 020110423 numaralı Demet YAĞCI’nın Mimarlık
3.yarıyıl ÇAP Programına yerleştirilmesinin uygun olduğuna karar verildi.
12.09.2013/982
17- Aşağıda adları yazılı Dikey Geçiş yolu ile gelen öğrencilerin başvurularının “İstanbul
Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP)
ve Yandal Programı Yönergesi”nin 19/f maddesi gereğince reddedildiğine, ancak Mimarlık
Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Nalan GÜNEŞ’in itirazı üzerine yapılan incelemede;
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans
Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 9. maddesinde intibak programlarının kaldırılması nedeniyle,
dikey geçiş yolu ile Üniversitemiz Programlarına yerleştirilen öğrencilerin, daha önceki
programlarda aldıkları derslerin yarıyıl intibaklarında intibak programı olmaması nedeniyle
Fakülte İntibak Komisyonlarınca intibaklarının 5.yarıyıldan daha düşük yarıyıllara yapıldığının
anlaşıldığına, adıgeçen öğrencinin de 1.yarıyıla intibak ettirildiğinin gözlendiğine, ayrıca söz
konusu başvuru üzerine Yatay Geçiş, ÇAP ve Yandal başvurusu yapan dikey geçişli öğrencilerin
durumu incelendiğinde ÇAP ve Yandal programlarına yerleştirilme koşullarını sağlayan aşağıda
adları yazılı öğrencilerin karşılarında yazılı programlara yerleştirilmelerine ilişkin Öğrenci
Dekanlığı’ndan alınan 12.09.2013 günlü, 4057 sayılı yazı görüşüldü ve uygun olduğuna karar
verildi.
Öğrenci
Numarası
Adı-Soyadı
Bölümü
Ortalaması Yerleştiği Program
ÇAP/YANDAL
020110801
Nalan GÜNEŞ
İç Mimarlık (%30 İng.)
3.71
150110801
Umut PİLGE
Bilgisayar Müh. (%30 İng.) 3.36
010110815
Abdullah DURSUN
İnşaat Müh. (%30 İng.)
3.06
Mimarlık 5. yarıyıl ÇAP
Uçak Mühendisliği 3.yarıyıl
YANDAL
Geomatik Mühendisliği 5.yarıyıl
ÇAP
Download

982 - İstanbul Teknik Üniversitesi