T .r.
*
fi
T
S
[
l
SIRA
NO
1
TAŞINIR
KAYIT KODU*
[
✓»
SATIN ALINACAK MALZEMENİN CİNSİ
10.000
Radon El Broşürü
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
a c ı n ı r Lf a\/ıt
/vrvfrr/\1 V ^ A tV ilîo i tarc ifınH c m Hr\1rlııruİQr*QLr+ ır
F u i / O l i L 'D - o w o / u w
MİKTARI
j
mmmmâtodmmmm
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR, PROGRAMLAR
VE KANSER BAŞKAN YARDIMCILIĞI
KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI
KANSER HASTALIĞI BİLGİLENDİRME BROŞÜR
ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
KANSER BİLGİLENDİRME RADON EL BROŞÜRÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
THSK Kanser Daire Başkanlığı Eğitimlerinde yıl boyu kullanılacak Broşürlerin
hazırlanması, basımı ve teslim edilmesine yönelik özellikler aşağıda belirtilmiştir. Broşür,
basılmadan önce Başkanlık Yetkililerine onaylatılacaktır.
BROŞÜR ÖZELLİKLERİ:
Ebat : A4 29,7x21 +/- 1 cm ebatlarında
K a ğ ıt: En az 90 gram parlak kuşe kağıt
Baskı: (Tamamı iç - dış) 4 renk ofset baskı
Akordion Z katlama 2 kırım 3 katlama
İdare tarafından gerektiğinde dizayn değişikliği yapılabilir.
mt
M
Alüminyum folyo içerisinde ev sakinlerine teslim edilen
Radon dedektörü
Radon Dedektörlerİ iie İlgili bilinmesi
gerekenler:
• Türkiye
İstatistik
Kurumu
tarafından bilimsel yöntemlerle
seçilmiş olan hanenize radon
dedektör kabı yerleştirilecek ve 2
ay boyunca burada kalacaktır.
•
Bu
çalışma
kapsamında
hazırlanmış bir anket formu ile
yaşadığınız ev ile ilgili birtakım
temel bilgiler ayrıca kaydedilecek
olup, bu formun doldurulması
yaklaşık 5 dakikanızı alacaktır.
• Dedektör kaplarının aile fertlerine
herhangi
bir
zararı
bulunmamaktadır.
• Ölçümlerin doğru yapılabilmesi
için
dedektör
kaplarının
kapaklarının
açılmaması
gerekmekle birlikte kaza ile açılsa
bile
herhangi
bir
zararı
bulunmamaktadır.
• Dedektör kaplarının içi ile ilgili
merak ettiklerinize bu broşürden
ulaşabilirsiniz.
• Dedektör kabı en çok vakit
geçirdiğiniz yer olan oturma odası
veya
yatak
odasına
yerleştirilecektir.
İnsanların
doğal
kaynaklardan
maruz
kaidıkk
radyasyon dozuna önemli bir katkı oluşturan Rad<
Gazının insan sağlığı üzerindeki oiası etkilerin
belirlenmesine temel teşkil etmek üzere, kaı
ortamlardaki Radon Gazı miktarının belirlenmesi
değerlendirilmesine
yönelik,
81
ilde
yapılat
ölçümlerle "Türkiye Radon Haritası" oluşturulm*
ve sonrasında "Ulusal Radon Kontrol Prograr
geliştirilmesi için Sağlık Bakanlığı vo Türkiye Atc
Enerjisi Kurumu arasında bir protokol imzalanmışta
Türkiye
Radon
Haritasının
oluşturulmı
çalışmasında; Türkiye İstatistik Kurumu tarafında
bilimsel yöntemlerle seçilmiş ve ülkenin genel
temsil eden, 81 ilimizde mevcut 62.320 hanede
içerisindeki radon gazı miktarı 2 ay boyunca rad<
dedektörierî île ölçülecektir.
İletişim Bilgileri
TAEK-ÇNAEM: 0
TAEK-SANAEM:
http://www.tae
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağ
Kanser Daire Başkanlığı: 0 3
İİMMNL.-.'
Dedektör
kaplarının
elektrikli
aletlerden
etkilenmemesi
için;
televizyon üstüne, yere, dolap içine,
pencere önüne cam içine, radyatör
üstüne ve
ısı verecek yerlere
yerleştirilmemesi gerekmektedir.
Çocukların kırma, düşürme ihtimali göz
önünde bulundurularak çocukların
erişemeyeceği
bir
yere
yerleştirilecektir.
Yerleştirilen
dedektör
kaplarının
yerleştirildiği yerde 2 ay boyunca
muhafaza edilmesi sağlıklı bir ölçüm
yapılmasın açısından önemlidir.
2. ayını dolduran dedektör kapları
hanenizden alınacaktır.
Çalışma 5 yıllık bir süreyi kapsayacak ve
bu süre zarfında elde edilecek bilgiler
ara değerlendirmelerle incelenecektir.
Sizden alınacak bilgilerin gizliliğine özen
ve saygı gösterilecektir.
Çalışmaya
katılımınız için sizden
herhangi bîr ücret talep edilmeyecektir.
Çalışmaya katıldığınız için de size
herhangi
bir
ücret
ödemesi
yapılmayacaktır.
Çalışma sonuçlarının eğitim, bilimsel
amaçlar ve veri bankalarında kullanımı
sırasında adres ve kişisel bilgileriniz çok
özel hassasiyetle korunacaktır.
Çalışma sırasında herhangi bir konuda
danışmak ve yardım almak için size
ziyaret
eden
personelden
bilgi
alabilirsiniz.
RADON EVLERİMİZE NASIL GİRER?
Radon nedir?
Radon gazı renksiz, kokusuz, gözle görülmeyen,
topraktan gelen doğal radyasyon türlerinden
biridir.
•
Ev, işyeri, okul gibi insanların yaşadığı kapalı
ortamlarda mevcuttur. Radon gazı bulunduğumuz
bölgenin toprak yapısına göre farklılık gösterir. Bu
miktar evin kaçıncı katta olduğuna, ne sıklıkta
havalandırdığına, kullanılan yapı malzemelerine
göre farklılık gösterir.
Radon gazının sağlık üzerine etkileri
Toprakta bulunan radon gazı birçok yoldan
kolayca evlerimize girmektedir. Radon solunum
yoluyla akciğerlerimize ulaşır ve biyolojik hasara
neden olur.
Radon gazı evlerimize birçok noktadan sızabilir.
Radon
gazı zemindeki
çatlaklardan,
tesisat
girişlerinden,
yapı
bağlantılarından,
duvar
çatlaklarından ve asma kat girişleri gibi toprakla
bağlantısı olan herhangi bir yerden evlerimize sızabilir.
Fakat radon gazından kurtulmanın çok kolay bir yolu
var!
Download

* T [ T.r. SIRA NO TAŞINIR KAYIT KODU* SATIN ALINACAK