RADON DEDEKTÖRÜ DAĞITIM KILAVUZU
1- Size bildirilen asıl adrese gidiniz.
a) Eğer adreste kimse oturmuyorsa, konut olarak kullanılmıyorsa, vb. gerekçelerle
hane çalışmaya katılamadıysa birinci ikameye gidiniz. Aynı şeyler birinci ikame için de
geçerli ise ikinci ikameye gidiniz. Her üç adrese gidildiği halde çalışmaya katılmayı kabul
etmiyorlarsa bu durumu “Radon Araştırması Anket Formu”na işleyiniz.
b) 3 adreste de kimse yoksa aynı adresleri bir hafta içerisinde tekrar ziyaret ediniz.
c) Bina müstakilse o haneyi, eğer apartman ise zemine en yakın haneyi tercih ediniz.
2- Hane halkına broşürü kullanarak bilgilendirme yapınız. Ve broşürü haneye bırakınız.
a) Hanede yaşayanlar çalışmaya katılmayı red ederse 1.a daki uygulamayı yapınız.
3- Dedektör kaplarını
kesebilirsiniz.)
yırtmadan
alüminyum ambalajından çıkarınız.
(makas
ile
a) Alüminyum poşetler sonra tekrar kullanılacağı için saklayınız.
4- Dedektör kaplarının kapaklarını kesinlikle açmayınız.
a) Dedektör kaplarının içini merak edenlere broşürdeki resimleri gösteriniz.
5- Dedektör kabını oturma odası veya yatak odasına koyunuz.
a) Ev içerisinde en çok vakit geçirilen yeri tercih ediniz.
6- Dedektör kaplarını yerleştirilirken aşağıdaki hususlara dikkat ediniz;
a) Yerden yüksekliği ortalama insan boyunda olan bir yere (dolap üstü duvar çıkıntısı vb.)
yerleştiriniz.
b) Televizyon üstüne, yere, dolap içine, pencere önüne cam içine, radyatör üstüne ve ısı
verecek elektrikli aletlerin üstüne kesinlikle yerleştirmeyiniz.
c) Duvara yakın mesafeye ve çocukların erişebileceği bir yere yerleştirmeyiniz.
7- Dedektör kaplarının yerleştirildiği tarihi, kabın kapağındaki numarayı ve diğer bilgileri de
hane halkına sorarak “Radon Araştırması Anket Formu”nu doldurunuz.
8-Dedektörlerle beraber gönderilen GPS cihazları ile dedektör kaplarının yerleştirildiği
hanelerin koordinat bilgileri de kaydedilecektir. GPS cihazları dedektörlerin toplanması
beklenmeden Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderilecektir.
9- Dedektör kaplarının 2 ay süre ile konulan yerden kaldırılmaması ve kaybolmaması
gerektiği ile aile fertlerine ve çevreye herhangi bir zararının olmadığı konusunu hane halkına
tekrar anlatınız.
10- 2 ay sonra dedektör kaplarını toplarken aşağıdaki hususlara dikkat ediniz;
a) Dedektör kaplarını alüminyum ambalajlarına yerleştirin ve ağızlarını bantlayarak
havayla temasını kesiniz.
b) Toplanış tarihini “Radon Araştırması Anket Formu”na yazınız. Dedektör kaplarının
konuluş ve alınış tarihleri çok önemli olup “Radon Araştırması Anket Formu”nda olup
olmadığını mutlaka kontrol ediniz.
c) Dedektör kapları ilinizdeki koordinatör sorumluluğunda toplanır toplanmaz ivedi bir
şekilde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ÇNAEM ve/veya SANAEM açık adresi
verilecek olan Radon İzleme Laboratuarlarına gönderilmelidir.
11- Sorularınız için ilgili Kurumlardan aşağıda belirtilen kişilerle irtibata geçiniz.
a) Dedektör kapları ile ilgili sorularınız için (eğitim, çalıştırma, yerleştirme, bozuk ve
kırılma vb.) aşağıda bilgileri verilecek olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ilgili kişisi
ile irtibata geçebilirsiniz.
İlgili Kişi:
Adres:
Telefon:
E-mail:
b) Diğer sorularınız için aşağıda verilen Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ilgili kişisi ile
irtibata geçebilirsiniz.
İlgili Kişi: Sağlık Memuru Murat ÖZAL
Adres:
İlkiz Sok. No: 4/1 Sıhhıye/Ankara
Telefon: 0 (312) 565 60 29
E-mail:
[email protected]
Download

example dıstrıbutıon guıde for medıcal personel