ÖĞRENCİ
ADI SOYADI
NO
111907010 AYŞE SAYIN
131907019
BARIŞ
ERDOĞAN
131911001
ŞAHİN
SÖNMEZ
141907001 ERSOY BEKER
141907002
BURAK
KOCAMAN
141907011
ERTUĞRUL
SONTUĞ YÜN
141907012
HÜSEYİN CAN
NEDİRLİ
141907014 CAHİT ÇELİK
141907015
GÖKHAN
ERYİĞİT
141907020
ESRA
YEŞİLTAŞ
ÖDEV KONUSU
Doğrudan Sodyum bor hidrür yakıt pilleri nedir? Tarihsel
gelişimi, örnekleri, uygulamaları, diğer yakıt pillerine göre
avantaj ve dezavantajları vb.
Yakıt pillerinin yıllara göre kullanım dağılımları, gelecekte
kullanılma oranları, istatiksel olarak uygulama alanlarına
göre dağılımları, diğer enerji kaynaklarına göre avntajları ve
karşılaştırmaları vb.
Katı oksit yakıt pilleri ile çalışan kojenerasyon sistemleri,
uygulamaları, sistem çalışma prensibi, hesaplamaları
nelerdir?
Reversible Yakıt Pilleri nedir? Tarihsel gelişimi, örnekleri,
uygulamaları, diğer yakıt pillerine göre avantaj ve
dezavantajları vb.
Alkali yakıt pilleri nedir? Tarihsel gelişimi, örnekleri,
uygulamaları, diğer yakıt pillerine göre avantaj ve
dezavantajları vb.
Fosforik asit yakıt pilleri nedir? Tarihsel gelişimi, örnekleri,
uygulamaları, diğer yakıt pillerine göre avantaj ve
dezavantajları vb.
Molten Karbon yakıt pilleri nedir? Tarihsel gelişimi,
örnekleri, uygulamaları, diğer yakıt pillerine göre avantaj ve
dezavantajları vb.
Yakıt pillerinin hidrokarbonlar (doğal gaz, bütan, propan,
dizel vb.) ile çalıştırılması için gerekli olan ekipmanlar,
literatürdeki örnekleri, uygulamaları vb.
Yakıt pillerinin askeri uygulamaları nelerdir? Detayları ve
örnekleri ile anlatılacaktır. İstatiksel olarak savunma
sektöründe kullanılma oranları nelerdir?
PEM yakıt pillerinin otomotivdeki uygulamaları nelerdir?
What is the fuel cell?
What are the types of fuel cells?
141914901 ARBEN AVDIU Fuel Cell Efficiency?
Energy and Exergy Analysis for Direct Methanol Fuel Cell
System (literature review, papers etc.)
What is the fuel cell?
What are the types of fuel cells?
HALIL
141914904
Fuel Cell Efficiency?
DEMOLLI
Current Density Distribution for Solid oxide fuel cell
(literature review, papers, experimental works etc.)
What is the fuel cell?
LABINOT
141914905
What are the types of fuel cells?
TOPILLA
Fuel Cell Efficiency?
141914908
SHKELZEN
SHABANI
Micro fuel cell technology (literature review, MEMS for
fuel cell etc.)
What is the fuel cell?
What are the types of fuel cells?
Fuel Cell Efficiency?
Ultra-light weight fuel cell stack components, construction
details, literature review
Download

Y.Lisans Ödev Konuları