_____________________________________________________ Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri
KISIM X- AYRI YAPILAN ZAYIF AKIM PROJELERİ ve DİĞER HİZMETLER
SIRA NO
YAPILACAK HİZMETİN ADI
1
Telefon ve Kablo TV/R Dağıtım Merkezleri Uygulama Projeleri
BEDELİ
TL
 
Sabit yerel telefon santralı ve dağıtım merkezi
1.400
 
Sabit kablo TV/R dağıtım merkezi
1.400
 
10 kanala kadar uydu ve yerel yayın alabilen merkez
1.400
 
Artan her kanal için
DENETİM BEDELİ
TL
65
28
Notlar:
* Kentiçi telefon dağıtım projeleri ve siteiçi telefon dağıtım projeleri; kapsamı aynı kalmak eşiti AG dağıtım proje bedelinin %40’ı uygulanır.
* Kentiçi kablo TV/R ve uydu/yerel yayın dağıtım ve siteiçi kablo TV/R dağıtım: kapsamı aynı kalmak kaydıyla eşiti AG dağıtım proje
bedelinin %20’si uygulanır.
2
Siteiçi Yangın İhbar ve Uyarı Sistemleri Uygulama Projeleri
 
Merkezi izleme/uyarı birimi
1.400
65
Not:
* Siteiçi yangın ihbar ve uyarı sistemleri; kapsamı aynı kalmak kaydıyla eşiti AG dağıtım proje bedelinin %20’si uygulanır.
3
Tünel İzleme/Kontrol Uygulama Projeleri
 
Her giriş/çıkış izleme ve kontrol merkezi için sabit bedel
 
Tünelin her m’si için değişken bedel
1.400
4
Otoyol Giriş/Çıkış Kontrol ve Ücretlendirme Sistemi Uygulama Projeleri Bedelleri
1,3
 
Her giriş/çıkış izleme ve kontrol merkezi için sabit bedel
1.400
 
Otoyolun her m’si için değişken bedel
1,25
5
Kavşak Sinyalizasyon ve Merkezi İzleme/Kontrol Sistemleri Uygulama Projeleri Bedelleri
 
Merkezi izleme birimi için sabit bedel
325
 
Her kavşak için
4,75
 
İzleme için gerekli yer altı kablo projesi her m’si için
0,22
6
Çevre güvenlik ve kapalı devre televizyon sistemleri uygulama projeleri bedelleri
 
Merkezi izleme birimi
2.800
65
65
65
65
Not:
* Çevre güvenlik dağıtım sistemleri; kapsamı aynı kalmak kaydıyla eşiti AG dağıtım proje bedelinin %20’si uygulanır.
7
Uydu Haberleşme Sistemleri Uygulama Projeleri Bedelleri
 
10 kanala kadar sabit merkez
 
Artan her kanal için
8
Radar Merkezleri Uygulama Projeleri Bedelleri
 
10 kanala kadar sabit bedel
 
Artan her kanal için
9
TV/R Verici ve Aktarıcıları Uygulama Projeleri Bedelleri
 
Sabit merkez
 
Her aktarıcı merkez için
10
ENH ve Trafo Merkezleri SCADA Sistemleri Uygulama Projeleri Bedelleri
4.700
60
4.700
60
4.700
60
 
Sabit merkez
1.200
 
Her trafo için
170
 
Her indirici merkez için
170
 
İzlenen hattın her m’si için
0,03
11
Açıkalan Seslendirmesi Uygulama Projeleri Bedelleri
 
Sabit merkez
1.300
 
1.000 m²’ye kadar alan
1.200
 
1.000 m²’den sonra artan her m² için
65
65
65
65
65
0,4
171
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası____________________________________________________________________
KISIM X- AYRI YAPILAN ZAYIF AKIM PROJELERİ ve DİĞER HİZMETLER
BEDELİ
TL
DENETİM BEDELİ
TL
12.700
65
SIRA NO
YAPILACAK HİZMETİN ADI
12
Stadyum Seslendirmesi Uygulama Projeleri Bedelleri
 
Stadyum seslendirmesi
13
Otopark Giriş Kontrol ve Ücretlendirme Uygulama Projeleri Bedelleri
 
Ana merkez
950
 
Artan her tali giriş/çıkış merkezi için
380
14
Kentlerarası Yeraltı Telefon Şebekesi Uygulama Projeleri Bedelleri
 
Sabit bedel
1.900
 
Hat boyunun her m’si için
0,17
15
Data Dağıtım ve Yapısal Kablolama Uygulama Projeleri Bedelleri
 
100 data noktasına kadar sabit bedel
1.650
 
100 birleşik data/telefon noktasına kadar sabit bedel
2.700
 
Artan her 8 nokta için
172
13
65
65
65
Download

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ