BAFRA ÜLKÜ OCAKLARI EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI “MEDENİYET KİTAPLARIN BURÇLARINDAN
YÜKSELİR”
KİTAP OKUMA YARIŞMASI SINAV SORULARI
SODOM VE GOMORE
1.) Captain Gerald Jackson Read hangi millete mensuptur?
a)
b)
c)
d)
Alman
İngiliz
İtalyan
Rus
2.) Leyla ile Necdet 'in nişanlı olmalarının yanı sıra aşağıdaki akrabalık bilgilerinden hangisi doğrudur?
a)
b)
c)
d)
Necdet Leyla'nın dayısının oğludur.
Necdet Leyla'nın halasının oğludur
Leyla Necdet' in amcasının kızıdır.
Leyla Necdet'in teyzesinin kızıdır.
3.) Leyla'nın, çay partisinden sonraki akşam yemeği esnasında telefonla Captain Gerald Jackson Read
ile samimi konuşması Necdet'i nasıl etkilemiştir?
a)
b)
c)
d)
Necdet nişanlısıyla gurur duymuştur.
Necdet , bir şey olmamış gibi davranmıştır.
Leyla'nın yanına giderek o da Captain G.J. Read ile konuşmak istemiştir.
Necdet, perişan bir halde oradan ayrılarak sokaklarda yürümüş; sabahlara kadar sarhoş
olmak için barları dolaşmıştır.
4.) İstanbul'da İntelligence Service' nin en mühim vazifesi niçin Captain Marlow'a verilmiştir?
a) Captain Marlow çok zeki bir subay olduğu için
b) Captain Marlow Türk dostu olduğu için
c) Oxford'da Şark Dilleri şubesinde üç dört sene kadar Türkçe dersi aldığı ve Türkçe yazıları
okuduğu için
d) Ajanlık konusunda çok tecrübeli olduğu için
5.) Miss Fanny Moore' un mesleği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Öğretmenlik
b) Gazetecilik
c) Misyonerlik
d) Eczacılık
6.) Necdet arkadaşıyla Moskovit'e bir akşam yemek yemeye gittiğinde oradaki itilaf subayları
onlardan ne istemişti?
a)
b)
c)
d)
Yöresel oyunlardan oynamalarını
Kendilerine daha çok yiyecek ve içecek getirmelerini
Başlarındaki feslerini çıkarmalarını
Neşeli şarkılar söylemelerini
7.) Leyla, Major Will'in evinde verilecek açılışa Nermin' in gelmesini niçin engellemek istemiştir?
a) Kendisinden başka Türk bayan görmek istemediği için
b) Nermin'in çok güzel ve alımlı olduğundan
c) Captain G.J. Read ile samimi olmalarından korktuğu için
d) Nermin'in Necdet'i kendisine karşı kışkırttığı için
8.) Necdet Captain G.J. Read'i niçin düelloya davet etmiştir?
a)
b)
c)
d)
Major Will'in evindeki açılış gecesinde Leyla'nın yarım bıraktırdığı kavgaları yüzünden
Bir İngiliz adeti olduğu için
Leyla'nın gözündeki değerini arttırmak için
Diğer İngiliz subaylarına göz dağı vermek için
9.) Leyla Necdet 'i sevdiğini ne zaman anlamıştır?
a)
b)
c)
d)
Necdet Leyla'yı terk ettiğinde
Leyla'nın babası gerçekleri gizli gerçekleri söyleyince
Captain G.J. Read başka kadına aşık olunca
Leyla Necdet'i affetmesi için Captain G.J. Read'in yanına gidince
10.) Necdet, Leyla'nın evlenme tarihini belirleme isteğini niçin onaylamamıştır?
a)
b)
c)
d)
Evlenecek parası olmadığı için
Başka biriyle evlenmeyi düşündüğü için
Evlendikten sonra da Leyla'nın İngiliz subaylarla olan samimiyetinin süreceği düşüncesinden
Leyla'nın evlenince eskisi kadar sevecen olmayacağı düşüncesinden
11.) Leyla, evlenmeleri konusunda Necdet'in isteksiz olduğunu görünce aşağıdaki tavırların hangisini
takınmıştır?
a)
b)
c)
d)
Evlenme tarihini belirleyene kadar Necdet ile görüşmek istememiştir.
Büyük bir olgunlukla Necdet'in kararına saygı duymuştur.
Necdet'i babasına şikayet etmiştir.
Annesinden yardım isteyerek Necdet'i evliliğe zorlamışlardır.
12.) Necdet Leyla'yı evlenme tarihi konusunda darıltınca bir daha onunla ilk nerede karşılaşmıştır?
a)
b)
c)
d)
Beyoğlu'nda bir bar açılışında
Major Will'in evinde
Nermin'in yaş günü partisinde
Sami Bey'in evinde
13.) Madam Jimson'un son aşığı Colonel De Rochepierre hangi ulustandır?
a)
b)
c)
d)
Alman
İngiliz
Japon
Fransız
14.) Madam Jimson niçin Leyla'nın bütün monden münasebetlerden ayrılmasını ve tek başına
kalmasını arzulamaktadır?
a) Leyla kendisinden daha güzel olduğu için
b) Leyla'nın Madam Jimson'un Türk olduğuna dair söylentiler çıkardığı düşüncesinden
c)
Captain G.J. Read'i Leyla'ya kaptırdığı için
d) Leyla'nın bu monden aleme uyum sağlayamadığı için
15.) Leyla, son zamanlarda üst üste bazı davetlere çağırılmayışlarının sebebinden emin olmak için
nasıl bir yöntem uygulamıştır?
a)
b)
c)
d)
Bazı arkadaşlarıyla telefon görüşmeleri yapmıştır.
Evinde küçük bir müsamere vererek monden çevrelerindeki şahısları davet etmiştir.
Teker teker bütün ahbaplarını ziyaret ederek konuşmalar yapmıştır.
Basındaki magazin haberlerini takip etmiştir.
16.) Madam Jimson, çevresindeki insanların Leyla'nın müsameresine katılmasını nasıl engellemiştir?
a)
b)
c)
d)
Onlara kendi evinde uzun süren bir akşam yemeği vermiştir.
Leyla'nın davetini iptal ettiği söylentisini yaymıştır.
Çevresindekileri arayarak Leyla'yı kötülemiştir.
Sami Bey'in davet işlerinden anlamadığını duyurmuştur.
17.) Aşağıdaki olaylardan hangisi Leyla'nın sinir buhranı yaşamasına neden olmuştur?
a)
b)
c)
d)
Müsamereye yaptığı hazırlığın kendisini çok yorması
Müzisyen arkadaşlarının kötü müziği
Geceye katılan ressam arkadaşının gevezeliği
Müsamereye davet ettiği dostlarının birkaçı dışında geceye katılmayışı
18.) Leyla'nın ikinci sinir buhranına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
Sami Bey'in kızıyla çok ilgilenmesi
Leyla'nın Captain G.J. Read' e hasta değilmiş gibi davranarak güç kaybetmesi
Leyla'nın ikinci davetine de çok az katılımın olması
Karşı çıkmasına rağmen eve Leyla'dan habersiz sinir hekimi getirilmesi
19.) Leyla'nın iyileşmesi için Avrupa'ya gönderilmesindeki maddi sıkıntıyı Sami Bey nasıl aşmıştır?
a)
b)
c)
d)
Maaşından daha fazla bölümü bu işe ayırmıştır.
Birikimlerini değerlendirerek bu sorunu çözmüştür.
Bir bankadan kredi çekmiştir.
Necdet kendisine bu konuda maddi yardımda bulunmuştur.
20.) Leyla'nın tedavi için Avrupa'ya gitmesi Necdet'i nasıl etkilemiştir?
a)
b)
c)
d)
Necdet bir boşluğa düşerek hayatını anlamsız bulmaya başlamıştır.
Leyla'yı göndermenin vicdan huzuruyla rahatlamıştır.
Necdet Leyla'nın hayatında çok da önemli olmadığını anlamıştır.
Necdet başka bir kızla gönül ilişkisine başlamıştır.
21.) Bir Türk kızının, iki bacağı kesik bir Türk askerin eline basmasına ve onu hakir görmesine şahit
olan Necdet nasıl tepki vermiştir?
a)
b)
c)
d)
Kıza bağırdı, çağırdı.
Hemen kızın üzerine atılıp boğazını sıktı.
Kızın tramvaydan atılmasını sağladı.
Öfkesini yuttu, göz yaşları içinde tramvaydan indi.
22.) Necdet'e göre İtilaf devletlerinin İstanbul'daki zulmü ve İstanbul'daki ahlâk kirliliği nasıl
bitecektir?
a)
b)
c)
d)
Anadolu bir gün mutlaka gelecek ve İstanbul'u temizleyecektir.
İtilaf devletleri ile yapılan anlaşma bitiminde ülkeyi terk edeceklerdir.
İstanbul ayaklanarak bu zulme karşı koyacaktır.
İstanbul yabancılara bırakılarak Anadolu'ya geçildiğinde bitecektir.
23.) Doktor Cemil Kâmi Anadolu'dan İstanbul'a niçin gelmiştir?
a)
b)
c)
d)
İstihbarat işleri için
Silah ve teçhizat yardımı için
Hilâliahmer'e ait bir iş için
Arkadaşı Necdet' i Anadolu'ya götürmek için
24.) İstanbul halkı, Anadolu askerlerinin Afyon'dan İzmir'e altı gün içinde gelmelerini nasıl
karşılamıştır?
a)
b)
c)
d)
Huzurlarının kaçacağı endişesine düşmüşlerdir.
Çok büyük sevinç ve heyecanla zaferi kutlamışlardır.
İtilaf askerleri adına üzüntü çekmişlerdir.
Anadolu'nun bu gayretini onları etkilememiştir.
25.) Captain G.J. Read annesine yazdığı mektupta onun hangi arzusunu yerine getiremediği için özür
diliyor?
a)
b)
c)
d)
Ona bir Ankara kedisi götüremediği için
Anadolu'ya galip gelemedikleri için
Annesinin istediği gibi bir kız bulamadığı için
Parasını biriktiremeyip harcadığı için
26.) Türk milleti, İzmir'in kurtuluşundan sonra birkaç ay daha kalan İstanbul'daki İtilaf kuvvetlerinden
intikamlarını nasıl almıştır?
a)
b)
c)
d)
İtilaf kuvvetleriyle silahlı mücadeleye girmişlerdir.
Yakaladıkları zabitleri hapsetmişlerdir.
Bazı İtilaf zabitleri linç edilmek istenmiştir.
Onları gözü önünde aylarca eşsiz zaferin coşkun şenlikleri yapılmıştır.
27.) Necdet niçin Anadolu zaferi coşkusunun İstanbul'daki düşmana yaptığı azap ve işkenceyi
seyirden zevk duymuştur?
a)
b)
c)
d)
Yalnız memleketin umumi kinlerinin hıncını değil, şahsi acılarının intikamını aldığı için
Düşman askerlerinden bir tanesini bile öldüremediği için
Coşkuya katıldığında kendisini engelledikleri için
Anadolu'ya daha önce gidip savaşamadığı için.
28.) Leyla'nın Avrupa'dan dönüşü Necdet'i nasıl etkilemiştir?
a)
b)
c)
d)
Leyla'ya tutkunluğu eskisi gibi devam etmiştir.
Leyla'ya karşı mahcup olmuştur.
Leyla'yı hiç arayıp sormamış ,onu umursamamıştır.
Leyla'ya evlenme teklifi etmenin yollarını aramıştır.
29.) Leyla'nın babası Sami Bey Anadolu 'nun zaferinden nasıl etkilenmiştir?
a)
b)
c)
d)
Her soylu Türk gibi gurur duymuş, ailesiyle bu onuru yaşamıştır.
Keyfi kaçmış, bu zafere inanıp İngiliz mağlubiyetini kabullenmek istememiştir.
Zafere kendi katkısı olmadığı için üzülmüştür.
Ülkeyi terk edip güvenli bir ülkede hayatını sürdürmeyi plânlamıştır.
30.) Anadolu'dan gelen zafer haberleri, İstanbul'daki coşkulu kutlamalar ve Anadolu askerlerinden bir
bölümünün İstanbul'a gelişi Necdet'i nasıl etkilemiştir?
a)
b)
c)
d)
Necdet gelişen bu olayları sakince izlemiştir.
Milli mücadelenin kazanılması endişe uyandırmıştır.
Gelişen bu olaylarla Necdet aşırı ve mutaassıp bir milliyetçi olmuştur.
Heyecan ve gayretle gelişmeleri gazetede duyurmaya başlamıştır.
ŞAH VE SULTAN
S. 1.
“Neden Kızılbaş diyorlar Babaydar?”
“Başlarına kızıl … bağlıyorlar babacım, ondan. Bu kızıl başlık, onları kardeş gibi birbirine sarıp
Şeyh İsmail’e bağlıyor.”
Parçada noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Serpuş
B) Takke
C) Fes
D) Kipa
S. 2. Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan, Şeyh Cüneyd’i kiminle evlendirmiştir?
A) Ay Begüm
B) Gül Begüm
C) Hatice Begüm
D) Mah Begüm
S. 3. Kamber Can’ı Kıble-i Alem Şeyh İsmail’e kim götürmektedir?
A) Ilıcaköylü Hasan
B) Erenköylü Hasan
C) Türkköylü Hasan
D) Hadımköylü Hasan
S. 4. Hasan ile Hüseyin’in babalarının adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Atmaca Fehmi
B) Şahin HaydarC) Tilki Osman D) Atmaca Ferdi
S. 5. “Aka Hasan bir müddet sustu, dinlendi, nefeslendi ve uzayıp giden yola bakarak
anlatmaya devam etti. Yedi bin talip ile Şirvan’a yürüdükleri günü, Şeyh İsmail’in mağarada kara dev
ayıyı nasıl öldürdüğünü falan uzun uzun anlattı.”
Şeyh İsmail kara dev ayıyı hangi mağarada öldürmüştür.
A) Karain
B) Horlağan
C) İnaltı D) Sansar
S. 6. Kamber Can, Kıble-i Alem Şeyh İsmail ile karşılaştığında burnuna aşağıdaki kokulardan
hangisi gelmiştir?
A) Isırgan
B) Itır
C) Gül
D) Hanımeli
S. 7. Şehzade Selim’in atının adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Küheylan
B) Sakarya
C) Poyraz
D) Karayel
“Bak a Selim’im” demişti. Yarın Trabzon’u almaya giderim. Büyüyünce senin olacak. O vakit
geldiğinde Trabzon’dan sonraki yurtları da sen al ve bütün Anadolu’ya oradan hükmünü yürüt. Bunu
yapabilirsin çünkü sen kardeşlerine benzemiyorsun. Sen sert ve celallisin. İleride ateş gibi yavuz bir
delikanlı olacaksın.”
S. 8. Bu sözleri Şehzade Selim’e kim söylemiştir?
A) Babası Sultan Bayezit
B) Dedesi Fatih
C) Babası Genç Osman
D) Dedesi Kanuni
S. 9.
Bütün … çocukların kulakları daha bebeklikten itibaren
Ekin ekme eğlenirsin
Bağ dikme bağlanırsın
Sür sürüyü, çek davarı
Günden güne beğenirsin
manisiyle dolar, özgürlüğü yürümekte eşdeğer görürlerdi.
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Safevi
B) Kırgız
C) Bağdat
D) Türkmen
S. 10. Kıble-i Alem Şeyh İsmail’in dünya işlerini Lele Hüseyin Bey düzenliyordu. Peki hâlâ
Şeyh İsmail’in tarikat işlerini kim düzenliyordu?
A) Dede Abdal Bey
B) Dede Efendi C) Dede haydar D) Dede Kasım Bey
S. 11. Şeyh İsmail’in eşi Gülizar Begüm’ün babasının adı nedir?
A) Kerbelâyî Hasan
B) Kerbelâyî Hüseyin
C) Kerbelâyî Muhsin
D) Kerbelâyî Abdal
S. 12. “Tebriz halkının çoğunluğu Sunni, Şiiliği zorla kabul ettiremeyiz, başka çareler arayalım,
halkı eğitelim.”
Görüşünü savunan kimdir?
A) Emir Mustafa
B) Emir Zekeriya
C) Emir Seyit
D) Emir Ali
S. 13. Akkoyunlu Hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şah Sultan
B) Şehzade Selim
C) Uzun Hasan
S. 14. Şah Sultan’ın validesinin adı nedir?
A) Hatice Begüm
B) Kösem Sultan
C) Hürrem Sultan
D) Şehzade Cihangir
D)Alemşah Begüm
S. 15. “Karamsar olmayınız Şehzade’m. Ahırda oğlak doğsa arıkta otu biter. Allah bir yerlerde
size vezir olacak o büyük adamları yetiştiriyordur elbette. Tevekkel olunuz. Zamanı bekleyiniz.
Gelecek olan hayır ile gelsin. Allah’a boyun eğiniz, size ne için vazifelendirdiğini unutmayınız.”
Bu sözleri Şehzade Selim’e söyleyen kimdir?
A) Can Hasan
B) Can Hüseyin C) Can Veli
D) Can Ali
Ben şehîd-i tîg-ı aşk oldukta râh-ı yârda
Yumadan defn eyleyünüz tenden gubârı gitmesün
S. 16. Cafer Çelebi ölmeden bir gün önce yukarıdaki beyiti beğenip beğenmediğini
öğrenmek için bir kâğıt parçasına yazıp kime göndermiştir?
A) Sultan Selim
B) Nasuh Çelebi
C) Sadi Çelebi
D) Şah Sultan
“Efendim, Kaysun Dağı’nın yamacında bir yer biliyorum; oradan ne koyunların birisi bir ot yer
ne de oraya bir hayvan basar. Oranın otları kendi halinde büyür ve zamanı gelince de kurur gider.
Zamanım o ki aradığınız yer orasıdır.”
Çabanın tahmini doğru çıktı. Kazılan yerde bir ceset çıktı. Bu ceset hiç çürümemişti. Sultan
bunun için bir türbe yaptırdı.
S. 17. Bu ceset aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şeyh-i Ekber
B) Yunus Emre
C) Molla Kasım
D) Mevlana
Merdüm-i dideme bilmem ne füsûn etti felek
Giryemi kıldı füzûn eşkimi hûn etti felek
Şîrler pençe-i kahrımdan olurken lerzân
Beni bir gözleri âhûya zebûn etti felek
S. 18. Bu dörtlük aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Şah İsmail
B) Sultan Selim
C) Muhibbî
D) Yıldırm Bayezit
“Babacığım, Erdebil Sultanı Şıh Ali’nin tek oğlu olduğunu ve sen henüz bir yaşındayken
Akkoyunlu Ebih Sultan’ın Erdebil’de babanı öldürdüğü vakit annen Hatice Begüm’ün çıldırdığını sana
nasıl söyleyebilirdim ki?”
Kamber Can’ın okuduğu bu yazı nerede yazıyordu?
S. 19.
A) Kitabın üzerinde
B) Kolyenin üzerinde
C) Küçük bir bez parçasının üzerinde
D) Taşın üzerinde
S. 20. “Oğul, sen şahsın. Artık en kıymetli, en güzel elbiselerin başkalarına giydirdiklerin
olacaktır. En ziyade cezalandırma yetkisine sahip olana en fazla affetmek düşer. İnsanlar arasında en
aklı kıt kişi, kendinden daha zayıf ve çaresiz olana zulmedendir. İyilik yap ve affet k,i bir dediğin iki
edilmesin, fermanın tutulsun. Yeryüzünde merhametin kaldıramayacağı bir suç, affedilmeyecek bir
günah, ihsan ile kapatılmayacak bir ihtiyaç yoktur. Şaha yaraşan, sütliman olanı kışkırtmamak, bilakis
karışık olanı sakinleştirmektir. Halkını sömürüp onlardan gasp ettiği mallar ve canlar ile devletini
yaşatmaya çalışan bir devlet reisi, evinin temelinden söktüğü malzeme ile duvarlarını onarmaya
çalışan ahmak dülgere benzer. İnsan olmanın ayırt edici özelliği Allah’ı seven olmaktan çok, Allah’ın
sevdiği olmaktır.”
Bu sözleri Şah Sultan’a söyleyen kimdir?
A) Alemşah Begüm
B) Kösem Sultan
C) Hürrem Sultan
D) Hatice Begüm
S. 21. Cafer Çelebi’nin kızının adı nedir?
A) Lebabe
B) Pakize
C) Lamia
D) Periveş
S. 22. “Bugün Perşembe. Tebriz’in gül bahçelerinde ikindi kuşları öterken Kıble-i Alem
Efendimiz’in yeni eşi sarayımıza getirildi. Daha doğrusu Heşt Behişt Sarayı’nın çiçekli ve havuzlu
bahçesine bir süs olarak geldi.”
Şah Sultan’ın yeni eşinin adı nedir?
A) Bihter
B) Periveş
C) Bihruze
D) Hürrem
S. 23. Şah Sultan’ın gül bahçeleriyle ünlü sarayının adı nedir?
A) Heşt Behişt B) Kızılbaş
C) Çırağan
D) Tebriz
S. 24. Şah ile dervişin oynadıkları satranç tablası nasıldır?
A) Siyah taşlı gümüş satranç tablası
B) Firuze taşlı altın satranç tablası
C) Beyaz taşlı gümüş satranç tablası
D) Siyah taşlı altın satranç tablası
S. 25.
Şahla dervişin oynadıkları satranç müsabakası nasıl sonuçlandı?
A) Şah Yendi B) Berabere kaldılar
C) Derviş yendi D) Satranç oynamadılar
S. 26. Şah Sultan’ın köpeğinin adı nedir?
A) Rintintin
B) Poyraz
C) Pamuk
D) Kıtmircan
S. 27. Taçlı Hatun günün her saatinde hangi işle meşgul oluyordu?
A) Makyaj yapmak
B) Yemek yapmak
C) Kitap okumak
D) Müzik dinlemek
S. 28. Bihruze Hatun’un babasının adı nedir?
A) Afşar Sultan Ali Mirza
B) Afşar Sultan Emir Mirza
B) Afşar Sultan Kutay Mirza
B) Afşar Sultan Kerem Mirza
S. 29.
Bağdatlı genç şair Fuzuli Şah adına aşağıdaki eserlerden hangisini yazmıştır?
A) Leyla ile Mecnun
B) Beng ü Bade C) Şikayetname D) Su Kasidesi
S. 30. Şah, Şebek Han’ın kafa derisini yüzdürüp içini saman doldurarak hangi Osmanlı
Padişahına göndermiştir?
A) Fatih Sultan Mehmet
B) Yavuz Selim
C) Kanuni Sultan Süleyman
D) Sultan Bayezit
BEŞ ŞEHİR
1- Ahmet Hamdi Tanpınar “Beş Şehir” adlı kitabını kime ithaf etmiştir?
a) Yahya Kemal
b) Ahmet Haşim
c) Necip Fazıl
d) Namık Kemal
2- Mevlana ile babası 1228 yılında hangi padişah döneminde Konya’ya gelmiştir?
a) Gıyaseddin Keyhüsrev
b) 2. Kılıçarslan
c) Alaeddin Keykubat
d) 2. Gıyaseddin Keyhüsrev
3- İstanbul’un meşhur kahveleri hangi padişah döneminde “Kıraathane” ismini almıştır?
a) Abdülhamit
c) 4. Murat
b) Abdülaziz
d) Abdülmecit
4- Hacı Bayram-ı Veli Camii hangi şehirdedir?
a) Konya
b) Erzurum
c) Bursa
d) Ankara
5- “Beş Şehir”de geçen “Billur Piyale” ve “Sarı Gelin” türküleri hangi yöreye aittir?
a) İstanbul
b) Erzurum
c) Bursa
d) Ankara
6- Tanpınar’ın İstanbul’da en çok hoşlandığı satıcılar kimlerdir?
a) lambacı
c) yoğurtçu
b) bozacı
d) macuncu
7- Tanpınar İstanbul’da hangi padişahın gösterişli av hayatını anlatır?
a) 2. Abdülhamit
b) 4. Murat
c) 4. Mehmet
d) 1. Ahmet
8- Erzurum’da toprak sahiplerinin kızlarından alınan kadınlara ne denir?
a) gelin
b) kadın
c) sultan
d) paşa
9- Tarikat olarak Mevleviliği esas çizgileri ile kim kurmuştur?
a) Mevlana
c) Yunus Emre
b) Sultan Veled
d) Taptuk Emre
10- Tanpınar hangi şehirde iken deprem olmuştur?
a) Konya
b) Erzurum
c) Bursa
d) Ankara
11- İstanbul’daki “Dolmabahçe Sarayı”nın eski adı nedir?
a) Beşiktaş Sarayı
b) İstinye Sarayı
c) Bebek Sarayı
d) 1. Ahmet Sarayı
12- Evliya Çelebi’nin “ Ruhaniyetli bir şehirdir.” dediği şehir neresidir?
a) İstanbul
b) Erzurum
c) Bursa
d) Ankara
13- Osman Bey’in gömüldüğü eski Bizans manastırının adı nedir?
a) Muradiye
b) Yeşil
c) Emir Sultan
d) Gümüşlü
14- Tanpınar İstanbul’da hangi padişah zamanında kayık zevkinin en üst seviyeye çıktığını
söylemektedir?
a) Abdülhamit
c) 4. Murat
b) Abdülaziz
d) Abdülmecit
15- “ Gel gel kim olursan gel
Kâfir de olsan Yahudi veya Putperest de olsan gel
Dergâhımız ümitsizliğin dergâhı değildir
Yüz defa tövbeni bozmuş olsan yine gel”
diyen ve Konya’da yaşamış olan âlim kimdir?
a) Mevlana
c) Taptuk Emre
b) Yunus Emre
d) Sultan Veled
16- Tanpınar’ın Ankara’yı anlatırken bahsettiği evliya kimdir?
a) Hac-ı Bektaş
b) Ahmet Yesevi
c) Erdede
d) Yunus Emre
17- Tanpınar’ın bozkırın çocuğu olarak nitelediği şehir neresidir?
a) Konya
b) Erzurum
c) Bursa
d) Ankara
18- Asırlar içinde uğradığı istilalar, üst üste yangınlar ve yağmalar nedeniyle geçmiş zamandan az
eser kalan şehir hangisidir?
a) Konya
b) Erzurum
c) İstanbul
d) Ankara
19- “Mevlevilik, Meram Bağları, Karatay Medresesi” hangi şehri hatırlatır?
a) Erzurum
b) Konya
c) Bursa
d) Ankara
20- 2. Keyhüsrev döneminde 1243 yılında hangi savaşla Anadolu’da hâkimiyet Moğollara
geçmiştir?
a) Ankara Savaşı
c) Kösedağ Savaşı
b) Malazgirt Savaşı
d) Eskişehir Savaşı
21- Tanpınar İstanbul’u anlatırken en çok hangi ağacı sevdiğini söylüyor?
a) çınar
c) çam
b) servi
d) söğüt
22- İstanbul’un ünlü velilerinden, aynı zamanda Kanuni’nin sütkardeşi olan âlim kimdir?
a) Merkez Efendi
b) Sümbül Efendi
c) Ak Şemsettin
d) Yahya Efendi
23- Ankara Savaşı Timurlenk ile hangi Osmanlı padişahı arasında olmuştur?
a) 1. Murat
b) Yavuz Sultan Selim
c) Yıldırım Bayezıd
d) Fatih Sultan Mehmet
24- Mütareke yıllarında Ermeni Meselesi nedeniyle Erzurum’a gelen Amerikan heyetine şehirdeki
mülüman nüfusun daha fazla olduğunu anlatan kimdir?
a) Edip Hoca
c) İshak Çelebi
b) Zakir Bey
d) Burhan Bey
25- Tanpınar Atatürk’ü ilk defa hangi şehirde görmüştür?
a) Konya
b) Erzurum
c) İstanbul
d) Ankara
26- Tanpınar Erzurum’dan ayrıldığı en son günde hangi önemli kutlumu vardır?
a) 30 Ağustos Zafer Bayramı
b) Cumhuriyet Bayramı
c) 23 Nisan Bayramı
d) 19 Mayıs Bayramı
27- İstanbul’da Tanpınar’ın ve diğer önemli şair ve yazarların takıldığı kahvenin adı nedir?
a) İkbal
c) Asmalımescit
b) Nuruosmaniye
d) Yeni Şark
28- Batılı yazarların övgü ile bahsettiği “Yeşil Camii” hangi şehirdedir?
a) Konya
c) Bursa
b) Erzurum
d) Ankara
29- Tanpınar’ın Ankara’yı anlatırken uğradığı ve şehri seyrettiği yer neresidir?
a) Toptepe
c) Mamak
b) Çankaya
d) Ankara Kalesi
30- “Gümüşlü, Muradiye, Yeşil, Nilüfer Hatun, Geyikli Baba” hangi şehre ait semtlerdir?
a) Konya
b) Erzurum
c) İstanbul
d) Bursa
Download

kitap okuma yarışması