BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Yönetim Kurulu Toplantı Tarihi :
18/06/2014
Yönetim Kurulu Toplantı No
ToplantınınTürü
61
Olağan Toplantı
:
:
Toplantı Saati:
20.00
Toplantıya Katılmayan Üyeler :
COŞKUN ATASOY
İBRAHİM SÜZEN
Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Göksel BAŞAR’ın tarafından yeterli çoğunluğun olduğu belirtilerek Saat
20.00 itibariyle açılmış, aşağıdaki gündem onaya sunulmuş ve onaylanmıştır.
Gündem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Üye Kayıtları hk,
Üye Terkleri hk,
Askıdan Kaldırma hk,
Ödemelerin Tetkik ve Onayı hk,
TOBB yazıları hk,
Araç Kasko teklifleri hk,
1. Meslek Komite Kararı hk,
2.Meslek Komite Kararı hk,
OKA 2014 yılı payı hk,
Murano Turizm (Dubai) fuar programı hk,
Diğer yazılar hk,
Faturalar,
1.Gündem Maddesi Hakkında Karar:
Aşağıdaki firmaların kayıt talepli dilekçeleri incelendi. Ticaret Siciline kayıt yaptıran aşağıdaki ünvanları belirtilen
Gerçek ve Tüzel firmaların Oda kayıtlarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi,
Sicil No Ünvanı
Nace Kodu Grubu Derecesi
007229 SAMET YAKIN YAKIN TEKSTİL
13.30.04
02
2
(13.30.04 - Kumaş ve tekstil ürünlerine ilişkin diğer bitirme hizmetleri (apreleme, pliseleme, sanforlama, vb. dahil)
007230 YAĞMUR YIKAMA YAĞLAMA VE RENTAKAR DERİCİLİK GİYİM TURİZM
TEMİZLİK HAYVANCILIK İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ BAFRA ŞUBESİ
79.11.01
11
1
(79.11.01 - Seyahat acentesi faaliyetleri (hava yolu, deniz yolu, kara yolu, demir yolu ulaşımı için bilet rezervasyon
işlemleri ve bilet satışı, seyahat, tur, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin toptan veya perakende satışı, vb.)
007231 BAFRA BARIŞ RADYO TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş.
58.11.01
11
2
(58.11.01 - Kitap yayımı (broşür, risale, ansiklopedi, vb. dahil, çocuk kitaplarının, ders kitaplarının ve yardımcı ders
kitaplarının yayımlanması hariç)
007232 BAFRA YAPI TAŞ İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV TARIM HAYVANCILIK 41.20.02
05
1
İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
(41.20.02 - İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin
inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç))
007233 TUNCAY KOCA BAFRA TARIM
46.17.02
09
3
( 46.17.02 - Yaş sebze ve meyvelerin bir ücret ve sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (kabzımallık
ve aracı üretici birlikleri dahil)
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
Red
2.Gündem Maddesi Hakkında Karar:
Bafra Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 08/05/2014 tarih ve 1025 sayılı yazısı okundu. 30.12.2012 tarih ve 28513 Sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş anonim ve limited
şirketler ile kooperatiflerin, ilgili kanundaki tasfiye usullerine uyulmaksızın tasfiyelerine ve Ticaret Sicili kayıtlarının
silinmesine ilişkin’’ tebliğe göre; yazı ekinde sunulan hükmü şahısların 08/05/2014 tarihi itibari ile res’en terk
edildiklerine ilişkin yazıya istinaden;
Oda Muamelat Yönetmeliği
Talep üzerine veya resen kaydın silinmesi:
Madde 15 — Ticaret sicilindeki kaydının terkin edildiğini gösteren ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı
örneğini veyahut bu durumu gösterir ilgili ticaret sicili memurluğundan alınmış bir yazıyı dilekçe ekinde doğrudan veya
şubeler vasıtasıyla odaya ibraz eden üyeler ile münfesih olan ve bu durumu belgelendiren üyelerin kaydı yönetim
kurulu kararıyla silinir.
Ticaret sicilindeki kaydı terkin edilenler, genel sekreter tarafından takip edilerek bunların oda kayıtlarının
silinmesi sağlanır.
1
BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Ticareti terk, vergi mükellefiyetinin sona ermesi, vefat ve benzeri sebeplerle üyenin işini bıraktığını başvuru
üzerine veya resen öğrenen ilgili oda, öncelikle bunlardan ticaret sicilinden kaydını terkin ettirmeyenleri terkin işleminin
yapılması için ilgili ticaret sicili memurluğuna bildirir. Ticaret sicili memurluğu, bu bildirim üzerine gerekli işlemleri
yapmakla yükümlüdür.
Ticaret sicilindeki kaydı terkin edilmiş olup da odadan kaydını sildirmeyenler ile bu maddenin üçüncü fıkrasına
göre ticaret sicilinden kaydı terkin edilenlerin oda kayıtları, ilgili meslek komitesinin de görüşü alınmak suretiyle
yönetim kurulu kararıyla silinir.
Hükümleri doğrultusunda, Bafra Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından kaydı silinen ve Oda kayıtları halen devam
eden aşağıda ünvanları belirtilen üyelerinin Oda kayıtlarının terkinine, Odaya borcu olan üyelerin Odaya olan Aidat,
Munzam Aidat ve Gecikme Zamlarına ilişkin borları hakkında kararın 2015 yılı Ocak ayında verilmesine oybirliği ile
karar verildi.
Oda
Ticaret
Ünvanı:
Sicil No: Sicil No:
006794 4378
ME-Rİ-DA BİSİKLET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
3.Gündem Maddesi Hakkında Karar:
Askıdan kaldırma talebi olmadı.
Red
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
Red
4.Gündem Maddesi Hakkında Karar:
Aşağıdaki tediye ve mahsup fişleri ile yapılan ödemeler incelendi;
12/06/2014 tarih ve 242 sayılı tediye fişi ile Özel Hasan Bayrakçı Ağız ve Diş Sağlığı hastanesine Halil Karahan eşi ve
kızının diş tedavi bedeli olarak ödenen 650,00-TL.
Marmaris Devlet Hastanesine Savaş Seven ‘in oğlunun muayene bedeli olarak ödenen 23,20-TL.
Cengiz Kalay’a Suat Lekesiz’in kızı simay’ın gözlük cam ve çerçeve bedeli olarak ödenen 220,00-TL.
Ali Biral’a Talip Şahin’in eşi Hülya Şahin’in gözlük cam ve çerçeve bedeli olarak ödenen 220,00-TL
12/06/2014 tarih ve 243 sayılı tediye fişi ile Hatice Üresin’e Toplantılarda ve misafirlere ikram edilen nokul bedeli
olarak ödenen 181,00-TL.
12/06/2014 tarih ve 244 sayılı tediye fişi ile Cemal Yaşar’a akvaryum tamir ve yem bedeli olarak ödenen 110,00-TL
12/06/2014 tarih ve 245 sayılı tediye fişi ile Fuat Kaya’ya kartuş dolum bedeli olarak ödenen 234,70-TL
12/06/2014 tarih ve 246 sayılı tediye fişi ile Murat Perçin’e 7. Avcılar buluşması şenlik tanıtım reklam bedeli olarak
ödenen 500,00-TL.
12/06/2014 tarih ve 247 sayılı tediye fişi ile 19 Mayıs Alaçam ve Yakakent aidat tahsilatı esnasında Tahsilat memuru
Savaş Seven’in aracına alınan Yakıt bedeli olarak Temerkan Petrol’e ödenen 100,00-TL, yemek bedeli olarak Özkan
Şensoy’a ödenen 30,00-TL ve Hasan Koç’a ödenen 19,00-TL.
12/06/2014 Tarih ve 248 sayılı tediye fişi ile Mustafa Kör’e personel hizmet katına alınan Salon tipi klima bedeli olarak
ödenen 3.600,00-TL
12/06/2014 tarih ve 249 sayılı tediye fişi ile Garanti bankasına yatırılan 7.000,00-TL
13/06/2014 tarih ve 250 sayılı tediye fişi ile Kerim Gür-Ada Otopark’a makam ve hizmet aracı yıkama bedelki olarak
ödenen 352,82-TL.
13/06/2014 tarih ve 251 sayılı tediye fişi ile Ayhan Avcıya Akreditasyon eğitimi için avans olarak ödenen 500,00-TL.
13/06/2014 tarih ve 252 sayılı tediye fişi ile Garanti Bankasına yatırılan 2.000,00-TL.
16/06/2014 tarih ve 253 sayılı tediye fişi ile Halk Bankasına yatırılan 2.500,00-TL.
16/06/2014 tarih ve 254 sayılı tediye fişi ile PTT ye Ticaret Sicil Müd. Posta gönderim bedeli olarak ödenen 42,65-TL
17/06/2014 tarih ve 255 sayılı tediye fişi ile İsmet Tütüncüye Bina sigorta peşinatı olarak ödenen 200,00-TL.
17/06/2014 tarih ve 256 sayılı tediye fişii le 55je922 plakalı hizmet aracına alınan yakıt bedeli olarak Nejat Çuhacı ya
ödenen 165,00-TL ve Müderrisoğlu Petrol Ltd.Şti.ne ödenen 172,00-TL.
17/06/2014 tarih ve 257 sayılı tediye fişi ile SGK ya Ayhan Avcının İşsizlik sigorta primi ve DV olarak ödenen 87,80.TL
17/06/2014 tarih ve 258 sayılı tediye fişi ile Bayram Şen’e 55JB001 plakalı makam aracı zorunlu trafik sigortası bedeli
olarak ödenen 266,56-TL.
17/06/2014 tarih ve 259 sayılı tediye fişi ile Garanti Bankasına yatırılan 7.000,00-TL.
18/06/2014 tarih ve 260 sayılı tediye fişi ile Garanti Bankasına yatırılan 6.500,00-TL.
15/06/2014 tarih ve 196 sayılı mahsup fişi ile Oda ve Ticaret Sicil personeline Haziran ayı maaş ve AGİ olarak ödenen
15458,66-TL:
17/06/2014 tarih ve 197 sayılı mahsup fişi ile Vodafone A.Ş. ye 5324634028 nolu abone aylık kullanım bedeli olarak
ödenen 74,00-TL., Sodexo A.Ş. ye Hizmet alımı olarak Odamızda çalışan 3 personele alınan yemek fişi bedeli olarak
ödenen 816,48-TL
2
BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI
Emekli sandığına Mayıs ayı sigorta primleri olarak ödenen 12.223,10-TL.,
Bafra Devlet Hastanesine Oda personeli ve aile fertleri sağlık gideri olarak ödenen 74,08-TL.,
Bafra Vergi Dairesine Mayıs ayı vergileri olarak ödenen 9.182,55-TL.
Aksa Karadeniz Güç Ltd.şti. ne jeneratör tamir bedeli olarak ödenen 233,00-TL
Esko Elektrik Ltd.Şti.ne 4200227128 nolu abone elektrik sarfiyat bedeli olarak ödenen 422,77-TL.
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
Red
5-. Gündem Maddesi Hakkında Karar:
TOBB ‘un 05/06/2014 tarih ve 11310 sayılı yazıları ile Meclis Üyelerine ilişkin düzenlenecek Eğitim Seminerine ilişkin
yazısı okundu.
İlgili yazının Meclis Üyelerine dağıtılmasına, eğitim programına katılım tarihinin belirlenmesinin Eylül ayına
bırakılmasına, Eğitim Seminerine Meclis Üyeleri ile birlikte katılım sağlanmasına oybirliği ile karar verildi.
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
Red
6-. Gündem Maddesi Hakkında Karar:
55JB001 plakalı Makam aracı kaskosunun yenilenmesi için Sigorta acentelerinden teklif istenilmiş olup, yalnızca 3
firmadan fiyat teklifi Odamıza iletilmiştir.
Katılımcıların huzurunda 17/06/2014 günü Saat:14.00 de teklifler açılmış ve sırasıyla okunmuştur.
Hanımeli Sigorta-Selma Erduran (Güneş Sigorta) 1.615,00-TL., Danışmend Sigorta- Saadet Türkköylü ( Sompo
Japan) 1006,00-TL ve Bayram Şen ( HDİ) ise 910,00-TL fiyat teklifi verdiği görüldü.
Teklifler incelendi ve en uygun teklifi veren Bayram Şen HDİ sigortanın teklifinin istenilen şartlara uygun olması ve en
uygun teklifi vermesi dolayısıyla Bayram Şen’e 55JB001 plakalı aracın Kasko Sigortasının yenilenmesine ve Sigorta
bedeli olan 910,00-TL nin peşin olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
Red
7-. Gündem Maddesi Hakkında Karar:
1.Meslek Komitesinin 250 gr Ekmek azami fiyat tarifesine ilişkin 12/06/2014 tarih ve 926 sayılı yazısı ekinde sunulan
09/06/2014 tarih ve 13 sayılı kararı okundu.
250 gram için 1,00-TL Ekmek Azami Fiyat tarifesinin, onayı için Oda Meclisine havalesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
Red
8-. Gündem Maddesi Hakkında Karar:
2. Meslek Komitesinin 12/06/2014 tarih ve 927 sayılı yazısı ekinde sunulan 09/06/2014 tarih ve 12 sayılı Meslek
Komitesi kararı okundu. 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/05/2014 tarih ve 2012/475 esas sayılı yazısına istinaden
tekstil ve konfeksiyon işi ile uğraşan bir esnafın aylık kazancının ortalama 2.000-2500.-TL, işin bir başkasına
yaptırılması durumunda kişiye ödenecek aylık tutarında 1500-2000,-TL olabileceğine karar verilmiş olup, ilgili, kararın
bir yazı ile Bafra 2. Asliye Hukuk Mahkemesine iletilmesine oybirliği ile karar verildi.
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
Red
9-. Gündem Maddesi Hakkında Karar:
OKA nın 2014 yılı Bütçe payı ödemesine ilişkin 09/06/2014 tarih ve 600 sayılı yazısı okundu.
Kalkınma Ajansı Odamız Bütçe payı tutarı olan 9.173,35-TL nin OKA’nın hesabına Haziran ayı içerisinde yatırılmasına
oybirliği ile karar verildi.
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
Red
10-. Gündem Maddesi Hakkında Karar:
16 -20 Kasım 2014 tarihlerinde Dubai de yapılacak olan THE BIG FIVE DUBAI ULUSLARARASI YAPI VE İNŞAAT
FUARI na ilişkin Murano Turizm A.Ş. firmasının talebi doğrultusunda ilgili fuar Üyelere SMS ve Web sayfamızda ilan
edilerek duyuruldu, yapılan duyuru neticesinde yaklaşık 40-45 firma ilgili Fuar programına katılmak üzere Murano
Turizm firmasına başvuruda bulunulmuş olması dolayısıyla, Oda Üyelerimizin haklarının korunması amacı ile Murano
Turizm firmasıyla sözleşme imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
Red
3
BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI
11-. Gündem Maddesi Hakkında Karar:
Stratejik Planlama danışmanı Yüksel Vardar’ın Stratejik Plan verilerinin hazırlanması konusundaki çalışmalara ilişkin
teşekkür yazısı okundu.
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
12-. Gündem Maddesi Hakkında Karar:
Red
Aşağıda belirtilen faturalar incelendi ve bu fatura bedellerinin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
Aras Kargo A.Ş. ye 31/05/2014 tarih ve 516993 nolu fatura ile 13/06/2014 tarih ve 513589 nolu fatura ile Kargo
gönderim bedeli olan 201,12-TL ve 110,90-TL.
Samsun Büyükşehir Belediyesine 900000002675 nolu sayaç su sarfiyat bedeli olan 97,57-TL.
Balakçılar Meş.Ltd.Şti.ne 16/6/2014 tarih ve 86593 nolu fatura ile tüp bedeli olan 168,37-TL.
Fuat Ulusal’a 16/06/2014 tarih ve 14594 nolu fatura ile temizlik malzeme bedeli olan 613,36-TL
OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine 16/05/2014 tarih ve 5985 nolu fatura ile Oda personeli sağlık gideri
olan 254,05-TL
TTNET ‘e 1855002174 nolu ADLS aylık abone bedeli olan 80,75-TL.
Türk Telekom’a 5428690 nolu abone aylık kullanım bedeli olan 18,00-TL.,
Bafra İcra Dairesine 27/05/2014 tarih ve 55 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Aidat alacakları dolayısıyla İcraya verilen
28 üyeye ilişkin icra masrafları olan 1288,00-TL.
Vizyon Gazetesi Mat.Ltd.Şti.ne 16/6/2014 tarih ve 18981 nolu fatura ile Çorum Turizm Gezisi 70 adet davetiye baskı
ve Yönetim Kurulu Başkanı adına bastırılan 5.000 adet kartvizit bedeli olan 236,00-TL
Oybirliği ile kabul
Oyçokluğu ile kabul
Red
Yönetim Kurulu Başkanı Göksel BAŞAR gündem de başka madde olmadığından bir sonraki Yönetim Kurulu
Toplantısının aynı gün Meclis Toplantısı yapılacak olması dolayısıyla 25/06/2014 Çarşamba günü saat 19.00 de
yapılacağını belirterek toplantıyı saat 21.25 itibariyle kapattı.
Yönetim Kurulu Üye İmzaları:
GÖKSEL BAŞAR
Başkan
İSMAİL KULOĞLU
Başkan Yard.
ERKAN MUSTAFA TOKUR
Başkan Yard.
TAYFUN ERDURAN
Üye
4
KENAN KALAY
Sayman Üye
Download

18.06.2014 - Bafra Ticaret ve Sanayi Odası