A
A
A
A
A
A
A
A
TÜRKÇE TESTİ
5.
Yarışmacılar başlama çizgisinde yerlerini alınca yarış başladı. Yarışmacıların biri hariç hepsi
ileri atıldı. Geride kalan yarışmacı daha birkaç
metrede tökezleyip yere düştü, hüngür hüngür
ağlamaya başladı. Bunu gören diğer yarışmacılar geriye dönüp arkadaşlarını ayağa kaldırdılar. Ardından el ele tutuşup bitiş çizgisine
beraber gittiler. Seyirciler, tüm yarışmacıları
dakikalarca ayakta alkışladılar.
(1, 2 ve 3. soruları parçaya göre yanıtlayınız.)
1.
Kitapçı
Çocuklar
Çekim eki
almıştır.
Yapım eki
almıştır.
Çekim eki
almıştır.




Parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden
hangisidir?
Verilen diyagramda doğru yol izlendiğinde ulaşılacak sembol aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 
Parçada hâkim olan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öyküleme
C) Açıklama
Çekim eki almıştır.
Çocukluk
Yapım eki
almıştır.
A) Yarışmacı Olmak
B) Birlik ve Beraberlik
C) Yarışmanın Önemi
D) Geride Kalanlar
2.
Yapım eki almıştır.
6.
B) Betimleme
D) Tartışma
B) 
C) 
D) 
Bulutlar ağladı gidişine
Gökyüzü sinirlendi,
Şimşeklerini yağdırdı dünyaya.
Güneş küstü, yüzünü göstermez oldu.
Neredesin kim bilir…
Şiirde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır?
3.
A) Abartma
B) Benzetme
C) Konuşturma
D) Kişileştirme
Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yarışmak her şeyden önemlidir.
B) İnsanî değerler her şeyin önünde gelir.
C) Yarışlarda herkes birbirinin rakibidir ve
öyle kalmalıdır.
D) Seyircilerin alkışlamasını sağlamak için
her şey yapılabilir.
7.
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebepsonuç anlamı vardır?
A) Araştırma yapmak için kütüphaneye gittim.
B) Benimle oynarsan daha çok eğlenirsin.
C) Ödevlerimi yaptığım için annem pizza ısmarladı.
D) Seni üzmemek adına sustum.
Bursluluk Sınavı 2015-2016-500
Manava uğradım ( ) Bir sürü sebze
aldım ( ) pırasa ( ) kabak ( ) domates ( )
Boş bırakılan yerlere gelmesi gereken
noktalama
işaretleri
aşağıdakilerden
hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) (!)(?)(,)(.)(…)
C) (.)(:)(,)(,)(…)
B) (.)(!)(.)(.)(.)
D) (?)(,)(.)(,)(.)
1
A
8.
A
A
 Yemek mideme oturdu.
 Çocuk yere oturdu.
 Elbise üzerime tam oturdu.
 Onun kişiliği daha yeni oturdu.
A
A
A
A
A
11.
“Oturmak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde
kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Görselle ilgili olarak aşağıda verilen isim
özelliklerinden hangisi doğrudur?
9.
Adları niteleyen veya belirten
sözcüklere sıfat denir.
A) Özel isim-Tekil isim-Somut isim
B) Cins isim-Çokluk isim-Somut isim
C) Özel isim-Çokluk isim-Soyut isim
D) Cins isim-Tekil isim-Soyut isim
Ayşe
Okumak, dünyanın en güzel
şeyidir.
Fatma
Ders çalışmak başarılı olmak
için çok önemlidir.
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim,
cümleye “gururlanmak” anlamı katmıştır?
A) Evladının başarılarıyla göğsü kabardı.
B) Tüm zorluklara göğüs gerdi.
C) Müdürünü göklere çıkardı.
D) Mutluluğuna gölge düşürdü.
Gül
İnsan toplumlarının kültür ve
medeniyetlerini
inceleyen
bilim dalı, Tarih’tir.
A)
Neşe
Çocuklardan
kurmuştur?
13. Çocuklardan hangisi cümlesinde benzetme sanatı kullanmamıştır?
Tilki gibi kurnaz biridir.
hangileri
tanım
cümlesi
B)
A) Neşe-Gül
C) Ayşe-Fatma
B) Gül-Fatma
D) Ayşe-Neşe
Annem alev saçlı bir kadındır.
C)
Çizim yapmaya oldukça yetenekliyim.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış
yazılmış bir sözcük yoktur?
A) Yarın servis erken gelecekmiş.
B) Benimle konuşurken sestonunu iyi ayarlamalısın.
C) Kitaplıkdan en sevdiğim kitabı aldım.
D) Artık sen de herkez gibisin.
Bursluluk Sınavı 2015-2016-500
D)
Tazı gibi hızlı koşman lazım.
2
A
A
14. Aşağıdakilerden
cümlesidir?
A
hangisi
A
koşul-sonuç
A
A
A
A
19. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi cümle
içinde sıfat durumuna gelemez?
A) Okul gezisi için aile izni gerekiyor.
B) Yarın bizimle gelmen gerekebilir.
C) Dondurma yemezsen boğazın ağrımaz.
D) Evcil hayvan beslemek çok zormuş.
B) Güzel
D) Akıllı
A) Uzun
C) Dolap
20.
15. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin ek-kök
ayrımında yanlışlık yapılmıştır?
A) çocuk-lar-(ı)m-ın
B) öğret-dik-ler-(i)niz-den
C) kitap-lık-la-rın-dan
D) söz-lük-ler-(i)m
16. Birbirimizi sadece insan olduğumuz için
sevsek, kırmasak, incitmesek, birbirimize
yardımcı olsak, destek olsak… Dünya daha
yaşanası, daha güzel olmaz mı?
1
2
3
 Kök-yapım eki-yapım eki
 Kök-çekim eki-yapım eki
 Kök-çekim eki-çekim eki
Gözlükçü
Çocuklardan
Sevgili
Yukarıda verilen sözcüklerin ek-kök ayrımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
1


X

2
X

X

3
X

X
X
Paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya, güzel bir yer değildir.
B) İnsanlar birbirini sever ve sayarsa yaşamak daha güzel olur.
C) İnsanların birbirine yardımcı olması önemli değildir.
D) Toplumlar arasında saygı ve iletişim daima olmalıdır.
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisi paragrafın
giriş cümlesi olamaz?
A) Dünya ne güzel, ne yaşanası yer…
B) Oysa ki ben farklı düşünüyordum.
C) Eğitim, milletlerin temel taşıdır.
D) Annemle bir gün çarşıya indik.
TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
LÜTFEN DİĞER TESTE GEÇİNİZ.
18. Aşağıdakilerden hangisi hem topluluk
hem çokluk ismidir?
A) Ordular
C) Orman
B) Çocuklar
D) Evimiz
Bursluluk Sınavı 2015-2016-500
3
A
A
A
A
A
A
A
A
MATEMATİK TESTİ
1.
1
3
ine fasulye,
üne patates
4
5
Bir tarlanın
5.
ekiliyor.
Burak’ın iki tane yapbozu vardır. Birinci yapbozu 1 saat 15 dakikada, ikinci yapbozu 2
saat 50 dakikada yapabilmektedir.
Buna göre Burak, bu iki yapbozu toplam
kaç saatte yapmıştır?
Tarlanın geri kalan kısmına domates dikileceğine göre, domates dikilecek alan
tüm tarlanın kaçta kaçı olur?
A)
3
A)
20
1
B)
5
7
C)
10
B)
3 sa 5 dk
17
D)
20
C)
4 sa 5 dk
D)
3 sa 15 dk
4 sa 15 dk
2.
5 yıl =  hafta
132 ay =  yıl
3 ay 2 hafta =  gün
6.
Yukarıda
verilen
etkinliklere
++ işleminin değeri kaçtır?
(1 ay, 30 gün olarak alınacak)
A) 375
C) 260
göre
0, 1, 5, 2 rakamları birer defa kullanılarak
oluşturulabilecek 4 basamaklı en büyük
sayı ile 4 basamaklı en küçük sayının
toplamı kaçtır?
A)
C)
B) 350
D) 132
3.
7.
(17x17x17+4x4x4)
3
3
17
6235
B)
D)
6370
5670
Aşağıda verilen çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçları bazı harflerle eşleştirilmiştir.
Yukarıdaki ifadenin üslü sayı olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 17 +4
C) 3x17+3x4
7162




17
B) 3 +4
D) 6x17+6+4
1200 : 40=T
(5-1)x84=K
(80+40) : 20=A
30x(5-3)=I
Bu işlemlerin sonuçları küçükten büyüğe
doğru sıralandığında hangi sözcük oluşur?
A)
B)
4.
ATKI
342 dm+7500 cm
Yukarıdaki işlemin sonucu metre cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?
A) 784,2
C) 109,2
B) 417
D) 78,42
Bursluluk Sınavı 2015-2016-500
C)
ATIK
D)
TIKA
AKIT
4
A
8.
A
A
Sembolik gösterim
[AB]
A
Şekil ile gösterim
A
C
D
F
E
P
PR
R
Y
XY
X
Tabloda sembollerle gösterimleri verilen
ifadelerden kaç tanesinin şekille gösterimi doğrudur?
B) 3
C) 4
D) 5
12.
P
Ö
Z
19 cm
A) 2
A) 205,3 den büyüktür.
B) Yüzde birler basamağında 4 vardır.
C) Tam kısmı 324 tür.
D) Onlar basamağında 2 vardır.
B
CD
EF]
A
A
A
A
11. 205,324 sayısının ondalık gösterimi için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
L
E
20 cm
A
S
ÖZEL dikdörtgeni ile PAS eşkenar üçgeninin çevrelerinin uzunlukları birbirine
eşit olduğuna göre, |AS| kaç cm’dir?
9.
Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?
A)
4 1 3
 
7 7 7
B) 1 
C)
4 1 3
 
5 2 10
D) 1  1  1
A) 39
10. Aşağıda verilen ifadelerden kaç tanesi
doğrudur?
31,5  30
7
10
A)
1
2
213,3
B)
213,15
2<2,03
B)
1
3
kesrinin ondalık gösterimi aşağı20
dakilerden hangisidir?
C)
A)
D) 13
1
3
13. 213
10,7  10
C) 26
2 5

3 3
2
3
2,4>2,04
B) 27
C)
2
Bursluluk Sınavı 2015-2016-500
D)
3
213,04
D)
213,015
4
5
A
A
14. Aşağıdakilerden
yanlıştır?
A
hangisinin
A
gösterimi
A
A
A
17. Grafik: Satılan telefon sayıları
A
Telefon sayısı
A)
A
G
180
[GA
160
B)
K
150
KL
120
T
Yukarıdaki grafik, 2014 yılının ilk 5 ayında
satılan telefon sayılarını göstermektedir.
D)
A
C
B
Ay
yıs
G
100
ADGT=
Mayıs
san
D
Şubat
k
Mart
bat
Nisan
A
Ocak
C)
L
ABCD
 Beş ayda toplam ……… telefon satılmıştır.
 En çok ve en az satılan aylarda toplam
……….. tane telefon satılmıştır.
 Şubat ayında satılan telefon sayısı, Mart
ayında satılan telefon sayısından ….……
tane eksiktir.
D
Yukarıdaki boşluklar aşağıdaki sayılardan hangisi ile eşleşmez?
15. Aşağıdakilerden hangisi veri toplamayı
gerektiren araştırma sorusu olamaz?
A) 40
B) 250
C) 280
D) 710
A) Bir sınıftaki öğrencilerin sevdiği renklerin
sorulması
B) Bir sınıftaki öğrencilerin en sevdiği içeceklerin sorulması
C) Bir sınıftaki öğrencilerin tuttukları futbol
takımlarının sorulması
D) Bir sınıftaki bir öğrencinin okula ulaşım
şeklinin sorulması
18.
16.
A
Yukarıdaki şekil, düzgün çokgenden oluşmuştur.
Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 4
cm olduğuna göre, şeklin çevresi kaç
cm’dir?
Yukarıda birim kareli kâğıt üzerinde verilen A şeklinin alanı B şeklinin alanından
kaç birim kare fazladır?
A)
B) 48
C) 44
Bursluluk Sınavı 2015-2016-500
D) 40
B)
21
C)
A) 60
B
9
13
D)
8
6
A
19.
A
A
720 sayısının
sayısının
A
A
A
A
A
3
ü ile 864
5
5
inin toplamı
8
kaçtır?
Nehir Öğretmen’in tahtaya yazdığı soruya
hangi öğrenci doğru yanıt vermiştir?
A)
972
Rüzgâr
B)
684
Toprak
C)
540
İlayda
D)
432
Yağmur
20. Aşağıdakilerden hangisinin simetri ekseni sayısı 4 tür?
A)
B)
MATEMATİK TESTİ BİTTİ.
LÜTFEN DİĞER TESTE GEÇİNİZ.
Dikdörtgen
C)
Eşkenar üçgen
D)
İkizkenar üçgen
Bursluluk Sınavı 2015-2016-500
Kare
7
A
A
A
A
A
A
A
A
FEN BİLİMLERİ TESTİ
1.
5-A sınıfı öğrencileri besinlerle aşağıdaki
deneyleri yapıyorlar.
3.
L
K
B
L
B
L
1. Deney: Besinlere tentürdiyot damlatıp,
renklerindeki değişiklikleri gözlemliyorlar.
Besinler: Yumurta akı
Ekmek
Patates
Ceviz
E
T
E
M
A
M
T
A
Ğ
I
Z
E
M
K
I
Y
S
D
S
M
R
U
R
İ
Z
İ
S
T
S
E
O
D
A
A
A
Ğ
M
E
K
K
K
S
Yukarıdaki bulmacada sindirim sistemindeki
bazı yapı ve organlar gizlenmiştir.
2. Deney: Besinlere nitrik asit damlatıp,
renklerindeki değişiklikleri gözlemliyorlar.
Aşağıda görevleri verilen yapı ve organlardan hangisi bulmacada yoktur?
A) Yapısındaki dişler sayesinde besinlerin
parçalanmasını sağlar.
B) Besinlerin bulamaç haline gelmesini sağlar.
C) Besinlerin yemek borusuna iletilmesini
sağlar.
D) Besinlerin kana geçmesini sağlar.
Besinler: Yumurta akı
Ekmek
Patates
Ceviz
Öğrenciler, deneyin sonucunda aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamaz?
A) 1. deneyde karbonhidrat içeren besinler
renk değiştirir.
B) Ceviz, yağ olduğu için 2 deneyde de değişiklik gözlenmez.
C) 2. deneyde protein içeren besinler renk
değiştirir.
D) Karbonhidratlar enerji kaynağıdır.
4.

2.
Bir papatyayı kırmızı mürekkepli suya koyarsak, bir süre sonra papatya yapraklarının
ve sapının iç kısımları kırmızı renkli olduğunu görürüz. Şayet papatyayı daha uzun süre
mürekkepli suda bekletirsek, papatyanın
tüm kısımlarının kırmızı rengi aldığını görürüz.
Gövdenin görevlerinden hangisi ile ilgili
deney yapılmıştır?
A) Bitkinin dik durmasını sağladığını
B) Kökün, topraktan aldığı su ve suda çözünmüş maddeleri yapraklara taşıdığını
C) Bitkinin, yapraklarda ürettiği besini bitkinin diğer kısımlarına ilettiğini
D) Çiçeğin yaprağını taşıdığını
Bursluluk Sınavı 2015-2016-500


Özdeş ,  ve  küpleri aşağıdaki sıra ile
birbirine dokunduruluyor.
o
I. Sıcaklığı 70 C olan  küpü ile  küpü
birbirine dokundurulup ayrılıyor ve küpleo
rin son sıcaklıkları 40 C oluyor.
II. Daha sonra küpü  küpü ile birbirlerine
dokundurulup ayrılıyor, küplerin son sıo
caklığı 70 C oluyor.
Buna göre  ve  küplerinin ilk sıcaklıko
ları kaç C’dir?
A)
B)
C)
D)

60
30
10
55

60
90
100
95
8
A
5.
A
Yandaki şekilde
boşaltım sistemini
oluşturan yapı ve
organlar , , 
ve  sembolleri ile
gösterilmiştir.
A
A
7.


A
A
A
A
Sevgi Öğretmen: “Bitkinin üreme organı
çiçektir.” açıklamasını yapmıştır. Öğrencilerinden çiçeğin bölümleri ile ilgili drama yapmalarını istemiştir.
Çiçeğin hangi bölümü
hata yapmıştır?

A)

Sembollerle gösterilen yapı ve organların
adlarını ve görevlerini hangi öğrenci yanlış açıklamıştır?
açıklamasında
Çiçeğin ortasında bulunurum,
tohumun oluştuğu kısımım.
Dişi organ
A)
B)
, idrar kanalıdır. İdrarı böbrekten
idrar kesesine taşır.
Çiçek tozlarının üretildiği kısımım.
Gülşen
B)
Erkek organ
, üreterdir. İdrarın dışarı atılmasını sağlar.
C)
Mert
Çiçeğin gövdeye tutunduğu
kısımım.
C)
Çiçek sapı
, mesanedir. İdrarın toplandığı
yerdir.
D)
Derya
Dikkat çeken, parlak renkli ve
güzel kokulu yapraklarım.
D)
Çanak yaprak
, böbrektir. Kandaki atık maddeleri temizler.
Ayşe
8.
6.
Emel, tabloyu, ifadeler doğru ise (), yanlış
ise (X) işareti yaparak dolduracaktır.
İFADELER
Rüzgâr sesi doğal sestir.
/X
Ali Öğretmen, ışık ve sesin özelliklerini karışık olarak tahtaya yazmıştır. Öğrencilerinden özellikleri ışık ve sesin özelliklerine göre
gruplandırmalarını istemiştir.
Ses, maddesel ortamda yayılır.
Sonar cihazları ile araçların hızı
ölçülür.
Emel, etkinliği doğru tamamladığına göre
işaretlemeleri hangi seçenekteki gibidir?
A)


X
B)

X

C)
Bursluluk Sınavı 2015-2016-500
. Enerji türüdür.
. Yayılması için maddesel ortam gerekir.
. Dalgalar halinde yayılır.
. Doğrular boyunca yayılır.
 . En hızlı yayıldığı madde katıdır.
X
X

D)
X


Hangi öğrenci özellikleri doğru gruplandırmıştır?
A)
B)
C)
D)
Ahmet
Ali
Ayşe
Arda
Işık
, , 
, , 
, 
, , 
Ses
, , 
, 
, , , 
, 
9
A
9.
A
A
A
A
A
A
A
11.
hava
hava
10N
sıvı
Nazlı
katı
sıvı
K
katı
24N
K
K
L
L
sıvı
M
Özdeş dinamometrelerde K, L ve M cisimlerinin uzama miktarları yukarıdaki gibi verilmiştir.
Nihal
katı
18N
sıvı
M cisminin ağırlığı kaç Newton’dur?
Müjgan
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
Yukarıdaki üç arkadaş farklı düzeneklerdeki
zil seslerini duymaya çalışıyorlar.
Öğrencilerin zil seslerini duyma süreleri
arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru
verilmiştir?
12.
A) Nazlı=Nihal=Müjgan
B) Müjgan>Nihal>Nazlı
C) Nazlı>Nihal>Müjgan
D) Nihal>Nazlı>Müjgan
Sürtünme kuvveti ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangileri yanlıştır?
10. Vücuttan zararlı maddelerin uzaklaştırılmasını sağlayan organlar, kendileri hakkında
bilgi veriyorlar.
A) 1 ve 3
C) 1 ve 4
Hangi organın verdiği bilgi hatalıdır?
A)
B) 2 ve 4
D) 2 ve 3
Kandaki atık maddeleri süzerim.
Böbrek
13.
B)
Soluk verme ile karbondioksiti
dışarı atarım.
Akciğer
C)
Su ve tuzun fazlasını terleme
ile dışarı atarım.
Madde
Erime noktası
o
( C)
Kaynama noktası
o
( C)
X
Y
Z
0
-10
30
100
75
120
Yukarıdaki tabloda aynı ortamda X, Y ve Z
maddelerinin erime ve kaynama noktaları
verilmiştir.
Tabloya göre, hangi yorum yanlıştır?
Deri
o
D)
İdrarı oluşturup dışarı
atılmasını sağlarım.
Karaciğer
Bursluluk Sınavı 2015-2016-500
A) Z maddesi 130 C’de gaz haldedir.
o
B) X maddesi 75 C’de sıvı haldedir.
o
C) Y maddesi -15 C’de katı haldedir.
o
D) 25 C’de X, Y ve Z maddeleri sıvı haldedir.
10
A
14.
A
A
A
A
A
A
A
16.
I. kap
II. kap
25 mL su
Yaşamsal faaliyetlerimizin devam etmesi için besinlere ihtiyacımız vardır.
50 mL su
Besinlerin vücudumuzdaki yararları hakkında bilgi veriniz.
o
Eylül, 30 C sıcaklıktaki sularla şekildeki deney düzeneğini hazırlıyor ve kapları 3 dakika
boyunca ısıtıyor. 3 dakika sonrasında termometre ile kapların sıcaklıklarını ölçüp, not
alıyor.
Buna göre, Eylül’ün not kâğıdı aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? (Isıtıcılar özdeştir.)
A)
Melike Öğretmen’in sorusuna hangi öğrenci yanlış yanıt vermiştir?
A)
Proteinler vücudumuzda
yapıcı-onarıcı olarak görev
yapar.
B)
I. kap
o
50 C
II. kap
o
40 C
C)
I. kap
o
50 C
II. kap
o
50 C
B)
D)
I. kap
o
70 C
II. kap
o
35 C
I. kap
o
40 C
Karbonhidratlar, enerji verir.
II. kap
o
70 C
C)
Vitaminler, vücudumuzda
enerji ihtiyacımızı karşılar.
D)
Mineraller, kemiklerimizin
gelişimini sağlar.
Su

Buz
Su

Su
buharı
15.
Su dolu iki bardakta gerçekleşen olaylar
yukarıdaki gibi gösterilmiştir.
Buna göre;
I. Su, buz haline geçerken ısı vermiştir.
II. Su, su buharı haline geçerken ısı almıştır.
III.  ve  olayları birbirinin tersidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
C) II ve III
B) I ve III
D) I, II ve III
Bursluluk Sınavı 2015-2016-500
17.  Bazıları besin olarak tüketilirler.
 Besinlerini kendileri üretemezler.
 Hamurun, sütün mayalanmasını sağlarlar.
Yukarıdaki özellikler hangi canlı türüne
aittir?
A) Mikroskobik canlılar
B) Bitkiler
C) Omurgalılar
D) Mantarlar
11
A
18.
A
A
A
Bütün katı maddeler aynı
sıcaklıkta erir.
A
A
A
A
20. Mert, aynı kalınlık ve uzunluktaki bakır ve
krom nikel telden yapılmış yaylar ile özdeş
cisimleri ölçüyor. Yaylardaki esneme miktarının farklı olduğunu gözlemliyor.
Mert, bu gözlemdeki farklılığın nedenini
nasıl açıklar?
Arda
Yoğuşma ve buharlaşma
birbirinin tersidir.
A) Yayların cinslerinin farklı olması
B) Yayaların aynı kalınlıkta olması
C) Yayların uzunluklarının aynı olması
D) Cisimlerin özdeş olması
Buse
Kaynama noktası sıvılar için
ayırt edici bir özelliktir.
Canan
Katı maddelerin gaz haline
geçmesine süblimleşme denir.
Mert
Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi yanlıştır?
A) Arda
C) Canan
B) Buse
D) Mert
19.
Yelkenli
Sürat motoru
Yarış arabası
Hava direnci bazı durumlarda sürtünmeyi
artırıcı, bazı durumlarda da azaltıcı etki
eder.
FEN BİLİMLERİ TESTİ BİTTİ.
LÜTFEN DİĞER TESTE GEÇİNİZ.
Yukarıda verilen araçlardan hangisi ya da
hangileri sürtünmeyi azaltıcı etki eder?
A) Yelkenli
B) Sürat motoru-Yarış arabası
C) Yarış arabası
D) Yelkenli-Sürat motoru-Yarış arabası
Bursluluk Sınavı 2015-2016-500
12
A
A
A
A
A
A
A
A
SOSYAL BİLGİLER TESTİ
1.
(…) Beslenmek, çocuklar için bir hak değildir.
(…) Ağır işlerde çalıştırılmamak çocuk haklarındandır.
(…) Bir gruptaki kişilerin aldığı görevlere rol
denir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzü
oluşturan değerlerden değildir?
Yukarıdaki cümlelerde doğru-yanlış eşleştirilmesi yapıldığında aşağıdakilerden
hangisine ulaşılır?
A)
Y
Y
D
B)
Y
D
D
C)
D
Y
D
D)
D
D
Y
Bir toplumun süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür nedir.
A) Hukuk kuralları
C) Türküler
5.
B) Halk oyunları
D) El sanatları
Doğal varlıklar, insan eliyle oluşmamış, doğal yollarla oluşan varlıklardır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklarımızdandır?
2.
A) Sümela Manastırı
B) Topkapı Sarayı
C) Kız Kulesi
D) Peri Bacaları
1. Tiyatro kulübündeki öğrenciler
2. Okul
3. Sağlık ocağı
4. Basketbol takımındaki oyuncular.
Yukarıda verilenlerden hangileri gruba
örnek olarak gösterilebilir?
A)
6.
B)
1 ve 2
C)
Belirli bir alanda yaşayan
insan sayısına ………. denir.
2 ve 4
D)
2 ve 3
1 ve 4
Eda
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
3.
1. Saltanatın kaldırılması
2. Cumhuriyet’in ilanı
3. Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
4. Millet mektebinin açılması
Yukarıda verilen inkılaplardan hangileri
cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılmıştır?
A)
7.


Palandöken
Uludağ
B)
1 ve 2
C)
2 ve 3


Alanya
Elmadağ
Yukarıda verilen yerlerden hangisinde kış
turizmi yapılmamaktadır?
D)
1 ve 3
3 ve 4
A) 
Bursluluk Sınavı 2015-2016-500
B) Nüfus
D) İl
A) Aile
C) Ev
B) 
C) 
D) 
13
A
8.
A
A
A
A
A
A
A
12.
1
İklim, insanların
yaşamını etkiler
2
4
3
Türkiye haritasında kaç numaralı bölgede
heyelan daha fazla görülür?
A) 1
B) 2
C) 3
Musa Öğretmen’in anlattığına göre, aşağıdakilerden hangisi iklimin etkilediği
alanlardan biri değildir?
D) 4
A)
Giysi
9.
B)
Bir yerin nüfusunun fazla olmasında
birçok etken vardır.
Bitki örtüsü
C)
Kitap okuma
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu
etkenler arasında değildir?
D)
Buğday
A) Ulaşım kolaylığı
B) İklimin elverişliliği
C) İş bulma kolaylığı
D) Yüksek dağların olması
13. Marconi, radyoyu
ilk icat eden insandır.
10. İklim şartları insanların yaşam tarzlarını etkiler.
Aşağıdaki unvanlardan hangisi Marconi
için uygundur?
Aşağıdakilerden hangisi, yaşamımızda
iklimin etkilerinden biri değildir?
A) Teknisyen
C) Doktor
A) Evlerimizin şekli
B) Yiyeceğimiz meyveler
C) Giyeceğimiz kıyafetler
D) Gideceğimiz okullar
B) Mucit
D) Araştırmacı
14.
Eğimli arazi üzerinde birikmiş büyük
kar örtüsünün kaymasına çığ denir.
Kar yağışının fazla olduğu dağlık bölgelerde görülür.
11.
Göl
Dağ
Kasaba
Köprü
Akarsu
Yukarıdaki kavramlardan kaç tanesi yüzey şekilleri arasında yer alır?
A) 2
B) 3
C) 4
Bursluluk Sınavı 2015-2016-500
D) 5
Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizden
hangisinde çığ tehlikesinin fazla olduğu
söylenebilir?
A) Ege Bölgesi
B) İç Anadolu Bölgesi
C) Doğu Anadolu Bölgesi
D) Akdeniz Bölgesi
14
A
15.
A
A
A
A
A
A
A
17. Aşağıda verilenlerden hangisi bir buluştur?
Turizm rehberiyim.
A)
Ayşe
Radyo
Balıkçıyım.
B)
Ali
Elbise
Madenciyim.
C)
Ekmek
Eren
D)
Yukarıda meslekleri verilen kişilerin aşağıdaki şehirlerimizden hangilerinde iş
imkânlarının fazla olduğu söylenebilir?
Ayşe
Antalya
Sivas
Batman
Denizli
A)
B)
C)
D)
Ali
Trabzon
Urfa
Hakkâri
Konya
Eren
Zonguldak
Giresun
İstanbul
İzmir
Tablo
18.
Ben de öğrenciyim. Okuldaki
haklarımı öğrenmek istiyorum.
16.
1
2
3
4
Soru
Buluşlar insan hayatını
kolaylaştırır.
İlk matbaa Çin’de icat edildi.
Thomas Edison ampulü
buldu.
Yazıyı ilk bulan uygarlık
Sümerler’dir.
D
Y




Ada
Aslı, öğretmeninin sorduğu soruları yukarıdaki gibi yanıtlamıştır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi
Ada’nın haklarından biri olamaz?
Her doğru yanıt 10 puan olduğuna göre,
Aslı sınavdan kaç puan almıştır?
A) Okulun spor salonundan yararlanmak.
B) Kütüphaneden ödünç kitap almak.
C) Eğitim öğretimden yararlanmak.
D) Okula istediği zamanda gitmek.
A) 10
B) 20
C) 30
Bursluluk Sınavı 2015-2016-500
D) 40
15
A
A
A
A
19. Aşağıdaki balonlardan hangisi farklı bir
alanla ilgili gelişmedir?
A
A
A
A
20.
Bilim insanları, günümüzde
çok değişik buluşlar yaparak çok farklı iletişim araçları geliştirmişlerdir.
A)
Kuduz
aşısı
bulundu.
Ece Öğretmen
B)
DNA
keşfedildi.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi günümüzde en az kullanılan iletişim aracıdır?
A)
B)
İnternet
C)
C)
Telefon
D)
Televizyon
Telgraf
Ampul
bulundu.
D)
İlk kalp
nakli
yapıldı.
SINAV BİTTİ.
YANITLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Bursluluk Sınavı 2015-2016-500
16
Download

5. sınıf kitapçığı