MARKAM SMS
SMS GÖNDERİM WEB SERVİSLERİ
VERSİYON 1.1
ŞUBAT 2014
1. WEB SERVİS ADRESİ
2. WEB SERVİS METODLARI
a. Mesaj Başlığı Listesi Servisi
b. Anlık Sms Gönderim Servisi
c. Anlık Sms Gönderim Servisi - Son Gönderim Zamanı Kısıtlı
d. İleri Tarihli Sms Gönderim Servisi
3. WEB SERVİS SONUÇ KODLARI
4. WSDL
-1-
1. WEB SERVİS WSDL ADRESİ
http://service.markamsms.com/Service/DeSMSService.asmx?wsdl
2. WEB SERVİS METODLARI
a. GetOriginatorList
Kullanıcının mesaj başlıklarını verir.
Parametre
Zorunlu
Veri Tipi
Username
Evet
String
Password
Evet
String
-2-
Format
Açıklama
MARKAMSMS sitesindeki
kullanıcı adı
MARKAMSMS sitesindeki
şifre
b. SendInstantSMS
SMS gönderimi hemen başlar.
Parametre
Zorunlu
Veri Tipi
Username
Evet
String
Password
Evet
String
Originator
Evet
String
Message
Evet
String
Receipients
Evet
String
Division_time
Evet
İnt
Division_Receiver_Count
Evet
İnt
-3-
Format
Açıklama
MARKAMSMS sitesindeki
kullanıcı adı
MARKAMSMS sitesindeki
şifre
Mesaj başlığı
SMS metni
905xxxxxxxxx,905xxxxxxxxx Mesajın gönderileceği telefon
numaraları, virgülle ayrılmış
şekilde ve her bir numara
905xxxxxxxxx formatında.
Bölerek gönderilmek
isteniyorsa her bir gönderim
arasındaki süre. (Dakika
Cinsinden)
Bölerek gönderilmeyecekse
değer olarak ‘0’ (Sıfır) girilir.
Bölerek gönderimlerde her
bir pakette gönderilecek adet
Bölerek gönderilmeyecekse
değer olarak ‘0’ (Sıfır) girilir.
c. SendInstantSMSSendEndTimeLimited
SMS gönderimi hemen başlar. Belli bir zamanda sonlanır.
Parametre
Username
Zorunlu Veri
Tipi
Evet
string
Password
Evet
string
MARKAMSMS sitesindeki şifre
Originator
Evet
string
Mesaj başlığı
Message
Evet
string
SMS metni
Receipients
Evet
string
Send_End_Time
Evet
string
Division_Time
Evet
int
Division_Receiver_Count Evet
int
-4-
Format
Açıklama
MARKAMSMS sitesindeki kullanıcı adı
905xxxxxxxxx,905xxxxxxxxx Mesajın gönderileceği telefon numaraları,
virgülle ayrılmış şekilde ve her bir numara
905xxxxxxxxx formatında.
dd.MM.yyyy hh:mm
Mesajın en son gönderileceği tarih saat.
Bölerek gönderilmek isteniyorsa her bir
gönderim arasındaki süre. (Dakika Cinsinden)
Bölerek gönderilmeyecekse değer olarak ‘0’
(Sıfır) girilir.
Bölerek gönderimlerde her bir pakette
gönderilecek adet
Bölerek gönderilmeyecekse değer olarak ‘0’
(Sıfır) girilir.
d. SendFutureSMS
SMS gönderimi belli bir tarihte başlar.
Parametre
Username
Zorunlu Veri
Tipi
Evet
string
Password
Evet
string
MARKAMSMS sitesindeki şifre
Originator
Evet
string
Mesaj başlığı
Message
Evet
string
SMS metni
Receipients
Evet
string
Send Start Time
Evet
string
905xxxxxxxxx,905xxxxxxxxx Mesajın gönderileceği telefon numaraları,
virgülle ayrılmış şekilde ve her bir numara
905xxxxxxxxx formatında.
dd.MM.yyyy hh:mm
Mesajın gönderilmeye başlayacağı tarih saat.
Send_End_Time
Evet
string
dd.MM.yyyy hh:mm
Division_Time
Evet
int
Division_Receiver_Count Evet
int
-5-
Format
Açıklama
MARKAMSMS sitesindeki kullanıcı adı
Mesajın en son gönderileceği tarih saat.
Bölerek gönderilmek isteniyorsa her bir
gönderim arasındaki süre. (Dakika Cinsinden)
Bölerek gönderilmeyecekse değer olarak ‘0’
(Sıfır) girilir.
Bölerek gönderimlerde her bir pakette
gönderilecek adet
Bölerek gönderilmeyecekse değer olarak ‘0’
(Sıfır) girilir.
3. WEB SERVİS SONUÇ KODLARI:
-6-
Result Code = 00
Result Description = İşlem başarılı
Result Code = 01
Result Description = Hatalı kullanıcı adı / şifre
Result Code = 02
Result Description = Sms gönderiminde hata oluştu
4. WSDL:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/"
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" xmlns:tns="http://service.markamsms.com/"
xmlns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/"
xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" targetNamespace="http://service.markamsms.com/"
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
<wsdl:types>
<s:schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http://service.markamsms.com/">
<s:element name="GetOriginatorList">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="username" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="password" type="s:string" />
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
<s:element name="GetOriginatorListResponse">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="GetOriginatorListResult" type="tns:OriginatorResult"
/>
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
<s:complexType name="OriginatorResult">
<s:sequence>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="originator_list" type="tns:ArrayOfString" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="result_code" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="result_description" type="s:string" />
</s:sequence>
</s:complexType>
<s:complexType name="ArrayOfString">
<s:sequence>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="string" nillable="true" type="s:string" />
</s:sequence>
</s:complexType>
<s:element name="SendInstantSMS">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="username" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="password" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="originator" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="message" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="receipients" type="s:string" />
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="division_time" type="s:int" />
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="division_receiver_count" type="s:int" />
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
<s:element name="SendInstantSMSResponse">
<s:complexType>
<s:sequence>
-7-
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="SendInstantSMSResult" type="tns:SmsResult" />
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
<s:complexType name="SmsResult">
<s:sequence>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="smsID" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="result_code" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="result_description" type="s:string" />
</s:sequence>
</s:complexType>
<s:element name="SendInstantSMSSendEndTimeLimited">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="username" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="password" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="originator" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="message" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="receipients" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="send_end_time" type="s:string" />
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="division_time" type="s:int" />
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="division_receiver_count" type="s:int" />
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
<s:element name="SendInstantSMSSendEndTimeLimitedResponse">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="SendInstantSMSSendEndTimeLimitedResult"
type="tns:SmsResult" />
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
<s:element name="SendFutureSMS">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="username" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="password" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="originator" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="message" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="receipients" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="send_start_time" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="send_end_time" type="s:string" />
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="division_time" type="s:int" />
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="division_receiver_count" type="s:int" />
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
<s:element name="SendFutureSMSResponse">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="SendFutureSMSResult" type="tns:SmsResult" />
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
</s:schema>
</wsdl:types>
-8-
<wsdl:message name="GetOriginatorListSoapIn">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:GetOriginatorList" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetOriginatorListSoapOut">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:GetOriginatorListResponse" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="SendInstantSMSSoapIn">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:SendInstantSMS" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="SendInstantSMSSoapOut">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:SendInstantSMSResponse" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="SendInstantSMSSendEndTimeLimitedSoapIn">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:SendInstantSMSSendEndTimeLimited" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="SendInstantSMSSendEndTimeLimitedSoapOut">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:SendInstantSMSSendEndTimeLimitedResponse" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="SendFutureSMSSoapIn">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:SendFutureSMS" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="SendFutureSMSSoapOut">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:SendFutureSMSResponse" />
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="DeSMSServiceSoap">
<wsdl:operation name="GetOriginatorList">
<wsdl:documentation xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">Mesaj
Başlıkları</wsdl:documentation>
<wsdl:input message="tns:GetOriginatorListSoapIn" />
<wsdl:output message="tns:GetOriginatorListSoapOut" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="SendInstantSMS">
<wsdl:documentation xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">SMS Gönderim Servisi - Gönderim
Aynı Anda Başlar</wsdl:documentation>
<wsdl:input message="tns:SendInstantSMSSoapIn" />
<wsdl:output message="tns:SendInstantSMSSoapOut" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="SendInstantSMSSendEndTimeLimited">
<wsdl:documentation xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">SMS Gönderim Servisi - Gönderim
Aynı Anda Başlar, Son Gönderim Zamanı Kısıtlı</wsdl:documentation>
<wsdl:input message="tns:SendInstantSMSSendEndTimeLimitedSoapIn" />
<wsdl:output message="tns:SendInstantSMSSendEndTimeLimitedSoapOut" />
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="SendFutureSMS">
<wsdl:documentation xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">İleri Tarihli SMS Gönderim
Servisi</wsdl:documentation>
<wsdl:input message="tns:SendFutureSMSSoapIn" />
<wsdl:output message="tns:SendFutureSMSSoapOut" />
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="DeSMSServiceSoap" type="tns:DeSMSServiceSoap">
<soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
<wsdl:operation name="GetOriginatorList">
<soap:operation soapAction="http://service.markamsms.com/GetOriginatorList" style="document" />
<wsdl:input>
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
-9-
<wsdl:output>
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="SendInstantSMS">
<soap:operation soapAction="http://service.markamsms.com/SendInstantSMS" style="document" />
<wsdl:input>
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="SendInstantSMSSendEndTimeLimited">
<soap:operation soapAction="http://service.markamsms.com/SendInstantSMSSendEndTimeLimited"
style="document" />
<wsdl:input>
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="SendFutureSMS">
<soap:operation soapAction="http://service.markamsms.com/SendFutureSMS" style="document" />
<wsdl:input>
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:binding name="DeSMSServiceSoap12" type="tns:DeSMSServiceSoap">
<soap12:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
<wsdl:operation name="GetOriginatorList">
<soap12:operation soapAction="http://service.markamsms.com/GetOriginatorList" style="document" />
<wsdl:input>
<soap12:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap12:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="SendInstantSMS">
<soap12:operation soapAction="http://service.markamsms.com/SendInstantSMS" style="document" />
<wsdl:input>
<soap12:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap12:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="SendInstantSMSSendEndTimeLimited">
<soap12:operation soapAction="http://service.markamsms.com/SendInstantSMSSendEndTimeLimited"
style="document" />
<wsdl:input>
- 10 -
<soap12:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap12:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="SendFutureSMS">
<soap12:operation soapAction="http://service.markamsms.com/SendFutureSMS" style="document" />
<wsdl:input>
<soap12:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap12:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="DeSMSService">
<wsdl:port name="DeSMSServiceSoap" binding="tns:DeSMSServiceSoap">
<soap:address location="http://service.markamsms.com/Service/DeSMSService.asmx" />
</wsdl:port>
<wsdl:port name="DeSMSServiceSoap12" binding="tns:DeSMSServiceSoap12">
<soap12:address location="http://service.markamsms.com/Service/DeSMSService.asmx" />
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
- 11 -
Download

MARKAM SMS SMS GÖNDERİM WEB SERVİSLERİ