İSTANBUL TEKNİK ÜNIVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
Betonarme Yapılar Çalışma Grubu
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ BETONARME II 1. ÖDEVİ
Yukarıda kalıp planı görülen sistemin boyutları ve malzeme numaranıza göre değişmektedir. Öğrenci
numarasının son üç rakamına göre a, b, c belirlenir.
Örnek, öğrenci no: 010000 234 ise a=4, b=3 ve c=2 değerini alır. Buna göre verilen değerler:
VERİLER:
Sıva+kaplama ağırlığı:
a  b ise 1.6 kN/m2, a < b ise 1.5 kN/m2
Malzeme:
a  b ise C 25 / S 420, a < b ise C 30 / S 420
D101 ve D102’de hareketli yük:
a  b ise 2.0 kN/m2, a < b ise 3.5 kN/m2
DB101’de hareketli yük: 5.0 kN/m2
SORU:
a) Döşeme kalınlıklarını belirleyiniz.
b) Döşemelerin betonarme hesabını yapınız.
c) C-C ekseni K101 250mm/500mm kirişlerine gelen yükü hesaplayınız. Bu yükler altında
kirişlerin betonarme hesabını yapınız.
d) Üst katlardan gelen yükü S101 kolonları için N1.4g+1.6q=950+20xc kN ve orta S102 kolonu için
N1.4g+1.6q=1650+20xc kN olarak kabul edip, 1.Kat C-C ekseni kolonlarının boyutlarını kontrol
ediniz ve bu kolonlara ait dış merkezlik değerini e=emin+bkolon/2 alarak betonarme hesabını
yapınız (emin=15mm+0.03hkolon).
e) Bulduğunuz sonuçlara ait donatı krokilerini her eleman için çiziniz.
Son Teslim Tarihi: 06 Ekim 2014 Pazartesi Saat 15.00 a kadar
Download

Ödevler - İstanbul Teknik Üniversitesi