İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ
KURUMSAL YÖNETİM VE SOSYAL SORUMLULUK KONULU KİTAP LİSTESİ
Sınıflama
Eser Adı
Yazar
Yayın Yeri
Yayınlayan
Yayın Tarihi
HB 501/H37
Yeni kapitalist manifesto : 21. yüzyılda çığır açıcı yeni işler nasıl kurulur
Haque, Umair
İstanbul
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)
2011
HC 495.I55/Ş26
Kalkınma planlamasında bilgi yönetimi ve devlet planlama teşkilatı için kurumsal bilgi politikası
modeli
Şan, Müjgan
Ankara
DPT
2005
HD 30.213/K57
Sigorta şirketlerinde yönetim bilgi sistemleri
Kırmızıgül, Gökhan
İstanbul
Marmara Üniversitesi
1998
HD 30.255/Y47
Yeşil iş stratejisi
çev. Ahmet Kardam
İstanbul
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
2008
HD 37.T9/M46
Kurumsal yönetişim ve Türkiye analizi
Menteş, Ahmet
İstanbul
Derin yayınevi
2009
HD 49/K759
Krizlerde girişimcilik ve ticaret : altı uzmandan öneriler
ed. Genç MÜSİAD Ankara Şubesi
Ankara
MÜSİAD Ankara Şubesi
2009
HD 58.8/G89
Değişen rekabet anlayışı ve kurumsal iletişim faaliyeti olarak itibar yönetimi
Hasırcı, Şebnem
İstanbul
İstanbul Ticaret Üniversitesi
2003
HD 58.8/K87
Kurumsal iletişim yönetimi
Ayla Okay ... [ve öte] ; ed. Rüveyde Akyürek
Eskişehir
Anadolu Üniversitesi
2003
HD 59/Ç65
Çok kültürlü ortamlarda halkla ilişkiler, kurumsal iletişim ve yönetim
editör Pınar Eraslan Yayınoğlu
İstanbul
İstanbul Ticaret Üniversitesi
2005
HD 59/K33
Şimdi stratejik iletişim zamanı : kurumsal yönetim, kurumsal itibar, kurumsal iletişim hakkında
bilmeniz gereken her şey!
Kadıbeşegil, Salim
İstanbul
MediaCat Kitapları
2009
HD 59.2/E74
Sanal ortamda itibar yönetimi : kurumsal itibar yönetimi ve internet'te itibarı izlemenin, korumanın
Er, Gamze
ve güçlendirmenin yolları
İstanbul
Cinius
2008
HD 59.2/Ö98
Kurum imajı ve sosyal sorumluluk
Özüpek, M. Nejat
Konya
Eğitim Kitabevi
2013
HD 60/A93
Yükselen trend kurumsal sosyal sorumluluk
Aydede, Ceyda
İstanbul
MediaCat Kitapları
2007
HD 60/Ç35
Kurumsal sosyal sorumluluk ve örgütsel tutumlar
Çakır, Hilal Özdemir
İstanbul
Hayykitap
2010
HD 60/F57
Sürdürülebilir büyüme : insanlar, gezegen, kar
Fisk, Peter
İstanbul
Kapital Medya Hizmetleri
2010
HD 60/K34
Endüstri ilişkileri boyutuyla sosyal sorumluluk
Kağnıcıoğlu, Deniz
Eskişehir
Anadolu Üniversitesi
2007
HD 60/K55
İşletme sosyal sorumluluğu kapsamında işletmelerin sosyal performansları ile mali
performanslarının karşılaştırılması ve Türkiye için bir araştırma
Kıldokum, Hakan
Ankara
Hacettepe Üniversitesi
2002
HD 60/K68
Kurumsal sosyal sorumluluk
Kotler, Philip
İstanbul
MediaCat Yayınları
2006
HD 60/K85
Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri 2011
İstanbul
Kapital Medya Hizmetleri
2011
HD 60/S67
Sosyal sorumluluk uygulamalarının şirket karlılığına etkileri : tekstil ve hazırgiyim sektöründe
kayıtlı istihdamın teşviki projesi
Ankara
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Proje Ofisi
2011
HD 60/Ş57
Şirketlerin toplumsal sorumluluğu
İstanbul
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
2005
HD 60.5.T9/D35
İşletmelerde sosyal sorumluluk : İMKB’de işlem gören bankaların sosyal sorumluluk faaliyetleri ile
Dalyan, Figen
karlılıkları arasındaki ilişki
Eskişehir
Anadolu Üniversitesi
2005
HD 60.5.T9/K67
İşletmelerin sosyal sorumlulukları
Korkmaz, Sevinç
Kocaeli
Umuttepe Yayınları
2009
HD 60.5.T9/K77
KSS 2010 : kurumsal sosyal sorumluluk projeleri 2010
yay. haz. Hazel Değer
İstanbul
Kapital Medya Hizmetleri Aş.
2011
haz. Halis Yunus Ersöz
İstanbul
İstanbul Ticaret Odası
2007
çev. Murat Çetinbakış
Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının gelişiminde meslek ve sivil toplum kuruluşları
HD 60.5.T9/T87
HD 62.25/A35
Aile şirketlerinde yönetim ve kurumsallaşma
haz. Nihat Alayoğlu
İstanbul
MÜSİAD
2003
HD 62.25/A43
Kurumsal yönetim ve aile şirketleri
Alacaklıoğlu, Haluk
[İstanbul]
Türkiye Global KOBİ’ler Platformu
2009
HD 62.25/F56
Aile şirketlerinde yönetim ve kurumsallaşma
Fındıkçı, İlhami
İstanbul
Alfa
2005
HD 62.25/İ48
Aile şirketleri'nde kurumsallaşma ve KOBİ’lerin yönetim sorunları
İlter, H. Melih
İstanbul
İstanbul Ticaret Odası
2001
HD 62.25/K87
Kurumsal yönetim ilkeleri ışığında aile şirketleri yönetim rehberi
İstanbul
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
2010
HD 62.25/K878
Kurumsallaşma ve kriz yönetimi semineri
İstanbul
İstanbul Ticaret Odası (İTO)
2010
Özdemir, Şirin
İstanbul
İstanbul Ticaret Üniversitesi
2004
Orta ölçekli aile şirketlerinde kurumsallaşma ve yeni yönetim modelleri bazında değerlendirme
HD 62.25/Ö93
HD 2741/A97
Kurumsal yönetim (corporate governance) ve risk
Aysan, Mustafa A.
İstanbul
Elit
2007
HD 2741/B386
Şeffaflık : internet çağında yanlışları gizlemenin akıl almaz maliyeti!
Bennis, Warren ... [at all.] ; çev. Ümit Şensoy
İstanbul
BZD Yayın İletişim Hizmetleri
2010
HD 2741/C67
Corporate governance
ed. Ulrich Steger
[y.y.]
[y.y.]
[t. y.]
HD 2741/D46
Kurumsal yönetim ilkeleri ve denetim komitesi
Demirbaş, Mahmut
İstanbul
Güncel Yayıncılık
2006
HD 2741/G83
Kurumsal yönetim uyum derecelendirmesi
Güçlü, Hakan
İstanbul
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
2010
HD 2741/G87
Kurumsal yönetim : Türkiye’deki durumu ve geliştirilmesine yönelik öneriler
Gürbüz, A. Osman
İstanbul
Literatür Yayıncılık
2004
HD 2741/K39
Küreselleşen dünyamızda yeni şirket gündemi : kurumsal yönetim
Kayacan, Murad
İstanbul
Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı (TEDMER)
2006
HD 2741/K85
Kurumsal yönetim : hissedar korunması uygulamaları ve Türkiye örneği
Kula, Veysel
İstanbul
Papatya Yayıncılık Eğitim
2006
HD 2741/K86
Şirket dini : kişilikle ve şirket ruhuyla güçlü bir şirket kurmak...
Kunde, Jesper
İstanbul
MediaCat Yayınları
2002
HD 2741/K87
Kurumsal şirket yönetimi
çev. Ahmet Kardam
İstanbul
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
2002
HD 2741/K87
Kurumsal şirket yönetimi : iyi şirket yönetimi için kurallar ve kurumlar
ed. Coşkun Can Aktan
Ankara
Sermaye Piyasası Kurulu
2006
HD 2741/K88
Kurumsal yönetim en iyi uygulama kodu : yönetim kurulunun yapısı ve işleyişi
İstanbul
TÜSİAD
2002
HD 2741/K88
Kurumsal yönetimin gelişimi ve Türkiye’deki durum
İstanbul
İstanbul Ticaret Üniversitesi
2004
HD 2741/O33
OECD kurumsal yönetim ilkeleri
İstanbul
Kurumsal Yönetim Derneği.
2005
HD 2741/O33
OECD kamu işletmeleri için kurumsal yönetim rehberi
İstanbul
TÜSİAD
2006
HD 2741/Ö37
Kurumsal yönetim
İstanbul
İstanbul Ticaret Üniversitesi
2005
HD 2741/S45
Türkiye’de kurumsal yönetim ve kobi niteliğinde aile işletmelerinde uygulanabilirliği : Keşan ilçesi
Seki, Selçuk
mobilya sektöründe araştırma
İstanbul
İstanbul Ticaret Üniversitesi
2007
HD 2741/Ş44
Şeffaflık : internet çağında yanlışları gizlemenin akıl almaz maliyeti
Warrem Bennis ... [ve öte.] ; çev. Ümit Şensoy
İstanbul
Optimist Yayıncılık
2010
HD 2741/Ş44
Kurumsal yönetim = (Corporate governance)
Şehirli, Kübra
Ankara
Sermaye Piyasası Kurulu
1999
HD 2741/T86
Kurumsal kimlik yönetimi
Tuna, Muharrem
Ankara
Detay
2007
HD 2741/T89
Halka açık şirketlerde kurumsal yönetim anlayışı : İMKB-100 örneği
Tuzcu, Arcan
Ankara
Turhan Kitabevi
2004
HD 2745/Ö94
Kurumsal yönetişimde yönetim kurulu
Özelmas, Ebru Karpuzoğlu
İstanbul
Hayat Yayın Grubu
2010
HD 2745/Y55
Bana yönetim kurulunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim
Yıldırım, Erdal
İstanbul
Yapı Kredi Yayınları
2012
HD 9718.A2/İ8
İş ve çevre
çev. Ahmet Kardam
İstanbul
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
2001
HD 9718.A2/K39
İşletme-doğal çevre ilişkilerinin mali tablolar aracılığıyla raporlanması ve denetimi
Kaya, Uğur
Ankara
Sermaye Piyasası Kurulu
2006
HF 5387/A77
İş ve meslek ahlakı
Arslan, Mahmut
Ankara
Siyasal Kitabevi
2005
HF 5414/P75
Marka ruhu : sosyal sorumluluk kampanyaları ile marka yaratmak
Pringle, Hamish
İstanbul
Scala Yayıncılık
2000
HF 5415/T675
Pazarlama ahlakı : sosyal sorumluluklar ekseninde pazarlama kararları ve tüketici davranışlarının
Torlak, Ömer
analizi
İstanbul
Beta
2007
HF 5415/Z96
Kurumsal pazarlama yönetimi : pazarlama sanat değil, bilimdir!
Zyman, Sergio
İstanbul
MediaCat Kitapları
2007
HF 5625.15/T87
1976 Türkiyesinde Muhasebecinin Sosyal Sorumlulukları (bildiriler - yorumlar) : XII. Türkiye
Muhasebe Kongresi, 20-21-22 Ekim 1976
derl. Eşref Sümer, Masum Türker
İstanbul
Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği
1979
HF 5667/S27
İşletmelerde kurumsal yönetim açısından iç kontrol ve iç denetimin önemi
Sarı, Aslı
İstanbul
İstanbul Ticaret Üniversitesi
2013
HF 5681.B2/K46
Kurumsal raporlama
Kenar, Turgut
İstanbul
İstanbul Ticaret Üniversitesi
2005
Asral Kutlan, Eldem
Öğreten, Özge
HG 1615.25/Ç53
Bankaların kurumsal kredileri açısından kredi riski yönetimi ve basel-II uygulaması
Çabukel, Rıdvan
İstanbul
Türkiye Bankalar Birliği
2007
HG 4026/B37
Kurumsal işletmelerde finansal yönetim
Baraçlı, Hayri
İstanbul
Ofis
2011
HG 4026/B37
Kurumsal işletmelerde finansal yönetim
Baraçlı, Hayri
İstanbul
Alfa Basım Yayım
2013
HG 4028.V3/B53
Hissedar değeri arayışı : performansı etkileyen faktörlerin yönetimi
Black, Andrew
İstanbul
Dünya Yayıncılık
1998
HG 4530/Y47
Yatırım fonları ve kurumsal yönetim
Yeşilürdü, Taliye
İstanbul
Scala Yayıncılık
2012
JQ 1805/K87
Kurumsal devlet yönetimi : iyi devlet yönetimi için kurallar ve kurumlar
ed. Coşkun Can Aktan
Ankara
Sermaye Piyasası Kurulu
2006
KJC 2188.A6/T87
Finansal hizmetler kanunu tasarısı uyarınca bankaların yönetimi ve kurumsal yönetim
Yasaman, Hamdi
İstanbul
İstanbul Ticaret Üniversitesi
2005
KKX 1050/D46
Sermaye Piyasası Kurulu’nun anonim şirketlerdeki yönetim kuruluna ilişkin kurumsal yönetim
ilkeleri
Demir, H. Erdal
İstanbul
On İki Levha Yayıncılık
2013
KKX 1050/P37
Anonim ortaklık kurumsal yönetimi = Corporate governance
Paslı, Ali
İstanbul
Çağa Hukuk Vakfı
2005
Pulaşlı, Hasan
Ankara
Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
2003
Corporate governance (kurumsal yönetim ilkeleri) : anonim şirket yönetiminde yeni model
KKX 1050/P85
KKX 1056/A33
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre anonim şirket yönetim kurulu
Akdağ Güney, Necla
İstanbul
Vedat Kitapçılık
2012
KKX 1075.5/H45
Anonim ortaklıkta yönetim kurulu üyesinin hukuki sorumluluğu
Helvacı, Mehmet
İstanbul
Beta
2001
LC 67.68.T9/Ç45
Dördüncü nesil üniversite ve tanımlayıcı bir unsur olarak sosyopark
Çelik, Gülfettin
İstanbul
Cinius Yayınları
2014
HC 13/I58
Organizational culture, corporate governance and competitiveness
İzmir
Yasar University
2005
HC 79.P6/F74
Freedom from poverty as a human right : who owes what to the very poor?
Paris
Oxford University Press
2007
HD 2741/A35
Corporate governance adrift : a critique of shareholder value
Aglietta, Michel
ElgarChelte Edward Elgar Pub.
nham, UK ;
Northampto
n, MA
2005
HD 2741/C33
Corporate governance and chairmanship : a personal view
Cadbury, Adrian
Oxford
Oxford University Press
2002
HD 2741/C67
Corporate governance code of best pratice : composition and functioning of the board of directors
İstanbul
TÜSİAD
2002
HD 2741/C67
Corporate governance in the US and Europe : where are we now?
New York
Palgrave Macmillan
2006
HD 2741/C67
Corporate governance and business ethics
Cheltenham Edward Elgar
2010
HD 2741/C677
Corporate governance and capital flows in a global economy
New York
2003
HD 2741/C677
Corporate governance and the business life cycle
Cheltenham Edward Elgar
2010
HD 2741/G64
Corporate governance and financial performance : a study of German and UK initial public offeringsGoergen, Marc
Cheltenham Edward Elgar
, UK ;
Northampto
n, MA
1998
HD 2741/H36
Handbook on international corporate governance : country analyses
Cheltenham Edward Elgar
2006
HD 2741/H37
Harvard business review on corporate governance
Boston
2000
HD 2741/I58
International corporate governance : a case study approach
Cheltenham Edward Elgar Pub.
2006
HD 2741/M33
The recurrent crisis in corporate governance
MacAvoy, Paul W.
New York
Palgrave Macmillan
2003
HD 2741/M35
Corporate governance
Mallin, Chris A.
Oxford ;
New York
Oxford University Press
2004
HD 2741/R49
Corporate governance and ethics
Rezaee, Zabihollah
Hoboken,
NJ
John Wiley & Sons
2009
HD 2741/S65
Corporate governance and accountability
Solomon, Jill
Chichester, Wiley
West
Sussex,
U.K.
2010
HD 2745/C43
Boards that deliver : advancing corporate governance from compliance to competitive advantage Charan, Ram
San
Francisco,
CA
2005
Oxford University Press
Harvard Business School Press
Jossey-Bass
HD 2745/M66
Corporate governance
Monks, Robert A. G.
Malden,
Mass.
Blackwell Pub.
2004
HD 31/C47
Modern management : adding digital focus
Certo, Samuel C.
Upper
Saddle
River, NJ
Prentice Hall
2003
HD 31/C47
Modern management
Certo, Samuel C.
Upper
Saddle
River, NJ
Pearson/Prentice Hall
2006
HD 57.7/G56
Global leadership : value leadership, innovantion, information revolution, creativity and corporate social responsibility
Istanbul
Istanbul Commerce University
2006
HD 57.7/L43
Leadership and governance from the inside out
Hoboken,
N.J.
John Wiley & Sons
2004
HD 59.2/B73
The sustainability effect : rethinking corporate reputation in the 21st century
Brady, Arlo Kristjan O.
New York
Palgrave Macmillan
2005
HD 59.2/W55
The sustainability advantage : seven business case benefits of a triple bottom line
Willard, Bob
New Society New Society Publisher
Publisher
2002
HD 60.5.D44/H67
Corporate social responsibility and international development : is business the solution?
Hopkins, Michael
London ;
Earthscan
Sterling, VA
2007
HD 60.5.E85/C67
Corporate social responsibility across Europe
Berlin
2005
HD 60.5.G7/I58
Investing in corporate social responsibility : a guide to best practice, business planning & the UK's leading companies
London ;
Kogan Page
Sterling, VA
2005
HD 60.5.U5/R83
The good corporate citizen : a practical guide
Rubenstein, Doris
Hoboken,
N.J.
John Wiley & Sons
2004
HD 60/A53
Bringing business ethics to life : achieving corporate social responsibility
Andersen, Bjørn
Milwaukee,
Wisc.
ASQ Quality Press
2004
HD 60/A86
The A to Z of corporate social responsibility : a complete reference guide to concepts, codes and organisations
Chichester
John Wiley & Sons
2007
HD 60/B36
Corporate social responsibility : the good, the bad and the ugly
Banerjee, Subhabrata Bobby
Cheltenham Edward Elgar
2007
HD 60/C66
Corporate social performance : a stakeholder approach
Cooper, Stuart
Burlington,
VT
Ashgate
2004
HD 60/C67
Corporate social responsibility : reconciling aspiration with application
New York
Palgrave Macmillan
2006
HD 60/C677
Corporate social responsibility : readings and cases in a global context
London ;
New York
Routledge
2008
HD 60/C678
Corporate social responsibility
HD 60/C73
Corporate social responsibility and globalisation : an action plan for business
HD 60/C77
Springer
Los Angeles Sage Publications
2007
Sheffield
Greenleaf Publishing
2006
CSR in practice : delving deep
New York
Palgrave Macmillan
2007
HD 60/D43
The debate over corporate social responsibility
Oxford ;
New York
Oxford University Press
2007
HD 60/F74
Corporation be good! : the story of corporate social responsibility
Frederick, William C.
Indianapolis, Dog Ear Pub.
IN
2006
HD 60/H39
Corporate social responsibility : balancing tomorrow’s sustainability and today’s profitability
Hawkins, David E.
New York
2006
HD 60/H67
The planetary bargain : corporate social responsibility matters
Hopkins, Michael
London ;
Earthscan Publications
Sterling, VA
2003
HD 60/K68
Corporate social responsibility : doing the most good for your company and your cause
Kotler, Philip
Hoboken,
N.J.
John Wiley & Sons
2005
HD 60/L39
Business and society : stakeholders, ethics, public policy
Lawrence, Anne T.
Boston
McGraw-Hill/Irwin
2005
HD 60/M35
Beyond the bottom line : putting social responsibility to work for your business and the world
Makower, Joel
New York
Simon and Schuster
1994
HD 60/M36
Managing corporate social responsibility in action : talking, doing and measuring
Aldershot,
Hants,
England ;
Burlington,
VT
Ashgate
2007
Cramer, Jacqueline
Palgrave Macmillan
HD 60/O94
The Oxford handbook of corporate social responsibility
Oxford ;
New York
Oxford University Press
2008
HD 60/P47
Perspectives on corporate social responsibility
Aldershot,
Hants,
England ;
Burlington,
VT
Ashgate
2005
HD 60/P477
Developing corporate social responsibility : a European perspective
Perrini, Francesco
Cheltenham Edward Elgar
2006
HD 60/V64
The market for virtue : the potential and limits of corporate social responsibility
Vogel, David
Washington, Brookings Institution Press
D.C.
2005
HD 60/W47
Strategic corporate social responsibility : stakeholders in a global environment
Werther, William B.
Thousand
Oaks
SAGE Publications
2006
HD 60/Y86
Creating a world without poverty : social business and the future of capitalism
Yunus, Muhammad
New York
PublicAffairs
2007
HD 62.4/G74
Greenwash : the reality behind corporate environmentalism
Greer, Jed
Penang,
Malaysia
Third World Network
1996
HD 69.P6/J66
Corporate environmental policy and government regulation
Jones, L.R.
Greenwich
JAI Press
1994
HD 69.S8/C66
Cooperative strategies : alliance governance
HF 5387/B83
Business & society
HF 5387/C37
Business & society : ethics and stakeholder management
HF 5387/E84
Cheltenham Edward Elgar
2010
Buchholtz, Ann K.
Mason, OH South-Western Cengage Learning
2009
Carroll, Archie B.
Mason, Ohio Thomson/South-Western
2006
Ethics and economic affairs
London ;
New York
1994
HF 5387/E85
Ethical issues in business
Forth Worth Harcourt Brace College Publishers
1995
HF 5387/H37
An introduction to business and management ethics
Harrison, Mike
Houndmills, Palgrave Macmillan
Basingstoke
, Hampshire
; New York
2005
HF 5387/L37
Strategic reputation risk management
Larkin, Judy
Hampshire
Palgrave Macmillan
2003
HF 5387/P73
The essence of business ethics
Pratley, Peter
London ;
New York
Prentice Hall
1995
HF 5387/W457
Business ethics : a stakeholder and issues management approach
Weiss, Joseph W.
Mason, OH Thomson South-Western
2006
HF 5415.1255/C43
Brand valued : how socially valued brands hold the key to a sustainable future and business success
Champniss, Guy
Hoboken,
NJ
John Wiley & Sons
2011
HG 1/A44
Corporate governance
Boston
Elsevier
2004
HG 1601/C67
Corporate governance in banking : a global perspective
Cheltenham Edward Elgar
, UK ;
Northampto
n, MA
2007
HG 4026/R43
Recent developments in corporate finance
Cheltenham Edward Elgar Publishing
, UK ;
Northampto
n, Mass.
2005
HG 4028.B2/E23
One report : integrated reporting for a sustainable strategy
Eccles, Robert G.
Hoboken,
NJ
John Wiley & Sons
2010
HG 4028.B2/L44
Financial reporting and corporate governance
Lee, Thomas A.
Hoboken,
NJ
John Wiley & Sons
2006
HG 5706.5.İ88/G87
The effects of corporate governance mechanisms on post-ipo performance : evidence from an emerging
Gürünlü,
market,
Meltem
İstanbul stock exchange (ISE) İstanbul
Marmara Üniversitesi
2008
HJ 1438/I63
An Islamic perspective on governance
Iqbal, Zafar
Routledge
Cheltenham Edward Elgar Pub.
, UK ;
Northampto
n, MA
2009
HV 6695/E45
Scammed : how to save your money and find better service in a world of schemes, swindles, and shady
Elliott,deals
Christopher
Hoboken,
NJ
John Wiley & Sons Inc.
2012
K 1301/M33
Corporate governance of non-listed companies
McCahery, Joseph
Oxford ;
New York
Oxford University Press
2010
K 1318/K63
Regulatory competition in corporate law
Kocaoğlu, N. Kağan
Ankara
Ankara Bar Assocation
2010
K 1327/C67
Corporate social responsibility : the corporate governance of the 21st century
The Hague
Kluwer Law International
2005
KJC 2245/C37
Capital markets and company law
Oxford
Oxford University Press
2003
Download

Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk