BAĞ-KUR SİGORTALILIK BELGESİ
(2926 SAYILI KANUNA GÖRE)
II- BU KISIM ZİRAAT ODASI
TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
I- BU KISIM İLGİLİ KÖY VEYA MAHALLE
MUHTARLIĞINCA DOLDURULACAKTIR.
Bağ-No
:
T.C. Kimlik No:
Adı ve soyadı:
Baba adı
:
Ana adı
:
D.yeri ve tarihi:
Vergi Sicil No :
.................Mahallesi Muhtarlığı
Köyü
BAĞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
...................
Yukarıda açık kimliği yazılı sigortalının 2926 sayılı Kanuna göre tarımsal faaliyette bulunduğu
süreler aşağıda belirtilmiştir.
Bildirim Cetveli Sıra No:
.......................................
.......................................
Onaylayanın
Adı, Soyadı ve Ünvanı
İmzası
Başlangıç Tarihi
....../....../..........
....../...../..........
Biti ş Tarihi
......./....../.........
....../....../..........
Tarih - mühür
....../...../............
BAĞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
...........................
Yukarıda açık kimliği yazılı sigortalının Odamızdaki kayıt durumu aşağıda belirtilmiştir.
..............İli
Sicil No
............. Zir.Odası Bşk. ...................
Od.Kay.Tar.
.../.../.........
../.../........
Od.Kay.Silindiği Tarihi Yön.Kur.Kararı Tarih ve Sayısı
....../...../........
.............................................
....../...../.......
............................................
2.YETK İLİ
1.YETKİLİ
Adı Soyadı :
Görevi
:
İmzası
:
Ad ı Soyadı :
Görevi
:
İmzası
:
Tarih- mühür
.../.../........
III- BU KISIM TARIM KREDİ
KOOPERATİFİ TARAFINDAN
DOLDURULACAKTIR.
BAĞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
...... ..................
Yukarıda açık kimliği yazılı sigortalının Kooperatifimizdeki kayıt durumu aşağıda belirtilmiştir.
İlçesi/Köyü
............. Tar
Kredi Koop.
1. YETKİLİ
Adı Soyadı :
Görevi
:
İmza
:
BAĞ-KUR STANDART FORM NO: 10.043
Sicil No
..................
Kayıt tarihi
.../.../.....
.../.../.....
Tarih - mühür
..../..../........
Bitiş tarihi
.../.../.....
.../.../.....
Yön.Kur.Kararı Tarih ve Sayısı
............................................
............................................
2.YETK İLİ
Ad ı Soyadı:
Görevi
:
İmza
:
IV- BU KISIM İLGİLİ BİRLİK TARAFINDAN
DOLDURULACAKTIR.
İlgili Birlik (Fiskobirlik-Tariş-Trakyabirlik,Pankobirlik V.B)
..................................... Şubesi Müdürlüğü
BAĞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
........................
Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan sigortalınızın Müdürlüğümüzdeki
belirtilmiştir.
İli / İlçesi
sayısı
...............Md.lüğü
Sicil No
Kayıt Tarihi
................
.../.../.........
.../.../........
kayıt durumu aşağıda
Kayıt Siliniş Ta.
...../...../........
..../...../.........
Yön.Kur.K.Tarih
............................
............................
2.YETK İLİ
1.YETKİLİ
Adı Soyadı :
Görevi
:
İmzası
:
Ad ı Soyadı :
Görevi
:
İmzası
:
Tarih-mühür
.../.../........
VI- BU KISIM SİGORTALI TARAFINDAN
DOLDURULACAKTIR
V-BU KISIM İLGİLİ TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNCE
DOLDURULACAKTIR.
Tapu Sicil Müdürlüğü
.......................... İlçesi/İli Müdürlüğü
BAĞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
......................
Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan sigortalınızın tarımsal faaliyeti ile ilgili bulunan tarım
arazilerinin (Fındık Bahçesi, Tarla gibi) Müdürlüğümüz tapu kayıtlarındaki dökümü aşağıda belirtilmiştir.
Miktar ı (Metrekare)
Tapu Kaydının Cinsi (Arazi, Bahçe, Tarla)
.....................................................................
...................................................
.....................................................................
...................................................
2.YETK İLİ
1.YETKİLİ
Adı Soyadı :
Görevi
:
İmzası
:
Ad ı Soyadı :
Görevi
:
İmzası
:
Tarih-mühür
.../.../........
BAĞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
.........................
Sigortalılık işlemlerimin yukarıdaki kayıtlara göre yapılmasını arz ederim.
ADRESİM
:
............................................
............................................
...........................................
Telefon no:
BAĞ-KUR STANDART FORM NO: 10.043
TAR İH : .../.../..........
İMZA:
Download

bağ-kur sigortalılık belgesi