ÖYP KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN DİKKATİNE
06.08.2014 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sitesinde açıklanan, ÖYP
kapsamında Üniversitemiz Araştırma Görevlisi kadrolarına atanmaya hak kazanan adayların,
aşağıda belirtilen belgeleri 20 Ağustos 2014 tarihi mesai bitimine kadar Rektörlük Personel
Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
İlgili adaylara önemle duyurulur.
Atanmaya Esas istenilen Belgeler:
1-) Yerleştirme sonuç belgesi Çıktısı (internet çıktısı)
2-) Öğrenim belgesi aslı.
3-) Transkript belgesi aslı
4-) ALES belgesi
5-) Varsa yabancı dil belgesi (YDS,KPDS, ÜDS veya muadili),
6-) Sağlık, adli sicil ve askerlik beyanı (Ek-1)
7-) Mal Bildirim Formu (Ek-2)
8-) 8 adet vesikalık fotoğraf
9-) Sigorta, Bağ-Kur veya Emekli sandığı hizmet belgesi (önceden çalışmışsa)
10-) Özgeçmiş
11-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
İletişim Adresi ve Telefonu:
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı
Yenişehir Mah. Dr.M.Hulusi Baybal Caddesi Bera İş Merkezi No:12 Kat:22 Selçuklu –
KONYA / TÜRKİYE
Telefon: (0 332) 280 80 75 Faks: (0 332) 236 21 40-41
e-posta: [email protected]
Elektronik Ağ: www.konya.edu.tr
Ek-1
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
(Personel Daire Başkanlığı)
KONYA
ADI VE SOYADI
T.C. KİMLİK NO
ADRES BİLDİRİMİ
TELEFON
E-POSTA
06.08.2014 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sitesinde açıklanan ÖYP ilanı sonucuna
göre Üniversiteniz…………………….………………............................/………..……………………
Bölümü/………………..………………... Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak atanmaya hak
kazandım.
Görevimi devamlı yapmaya engel olabilecek bedensel ve akıl hastalığımın veya sakatlığımın
bulunmadığına,
12-
657 sayılı Kanun’un 48/a-4 ve 48/a-5 maddeleri kapsamında adli sicil kaydımın bulunmadığına,
3-
Askerlikle
ilişiğim
olmadığına
(Sadece
erkek
adaylar
için)
Dair yazılı/sözlü beyanlarımın ve ilişikte sunduğum belgelerin kabul edilerek, göreve başlama
işlemlerimin yapılması hususunda gereğini arz ederim.
……/….../20….
Adı-Soyadı
İmza
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler göreve başlatılmayacak, göreve başlamış
olanların atamaları iptal edilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk
Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
Ek-2
MAL BİLDİRİMİ
KURUMU
GÖREVİ
TC KİMLİK NO:
SİCİL NO
3628 sayılı kanunun 2. ve Mal Bildiriminde Bulunması Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesine göre mal bildiriminde bulunacak olanlar
kendileri ile eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının taşınır ve taşınmaz malları ile arsa ve yapı kooperatifi gibi kooperatiflerde bulunan
hisselerini değerleri ne olursa olsun formun 2. ve 3. bölümlerine kaydetmek zorundadırlar. Formun 4-8. bölümlerine kaydedilmesi gereken her
türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçerdöver, harman makineleri ve diğer ziraat araçları, inşaat ve iş makineleri, hayvanlar
koleksiyon ve antika ev eşyaları ile hakları, alacaklar, borçlar ve gelirlerden, kendilerine ödeme yapılanlara aylık net ödemenin, ödeme
yapılmayanlara ise GİH sınıfındaki 1. derece şube aylık net ödemenin, beş katından fazla tutardaki kısmı beyan edilir.
BÖLÜM-1
KİMLİK BİLGİLERİ
SIRA
NO
DOĞUM
TARİHİ
ADI VE SOYADI
BÖLÜM-2
SIRA
NO
YAKINLIĞI(1)
TC KİMLİK NO:
TAŞINMAZ MAL BİLGİLERİ
DEĞERİ
TAŞINMAZ
CİNSİ(2)
ADRESİ (mahal,ada,parsel, nosu dahil)
BÖLÜM-3
HİSSE
MİKTARI
EDİNME
TARİHİ
MALİKİN TC KİMLİK NO:
KOOPERATİF BİLGİLERİ
SIRA
NO
KOOPERATİFİN ADI VE YERİ
BÖLÜM-4
A- TAŞIT BİLGİLERİ
SIRA
NO
DOĞUM
YERİ
PLAKA
NO
HİSSE DEĞERİ
ÜYELİK
TARİHİ
HİSSEDARIN TC KİMLİK NO:
TAŞINIR MAL BİLGİLERİ
TAŞITIN
CİNSİ
TAŞITIN
MARKASI
EDİNME
DEĞERİ
MODEL YILI
EDİNME
TARİHİ
MODEL YILI
EDİNME
TARİHİ
SAHİBİNİN TC KİMLİK NO:
B- DİĞER TAŞINIR MALLARI
SIRA
NO
TAŞINIR MALIN CİNSİ(4)
EDİNME
DEĞERİ
SAHİBİNİN TC KİMLİK NO:
BÖLÜM-5
SIRA
NO
BANKA VE MENKUL DEĞERE AİT BİLGİLER
PARA VEYA MENKUL DEĞERİN NİTELİĞİ(5)
BÖLÜM-6
CİNSİ
BÖLÜM-7
SIRA
NO
CİNSİ
DEĞERİ
MİKTARI
BORÇLUNUN ADI VE SOYADI
ALACAKLININ ADI VE SOYADI
BORÇ ALACAK TUTARI
HAKLAR VE BEYANI GEREKLİ GÖRÜLEN DİĞER SERVET UNSURLARI
HAK(7) VEYA BEYANI GEREKLİ GÖRÜLEN
DİĞER SERVET UNSURLARI
EDİNME ŞEKLİ
AÇIKLAMALAR
1)
Yakınlığı sütununa kendi eşi ve çocukları yazılacaktır
2)
Bu bölüme “bina”, “arsa” veya “arazi” yazılacaktır.
3)
Bu bölüme kara deniz veya hava ulaşım araçları yazılacaktır.
4)
Silah, pul, diğer koleksiyonlar, antikalar, kıymetli tablolar,
SAHİBİNİN TC KİMLİK NO:
BİLDİRİM SAHİBİNİN
ADI
:
SOYADI :
TARİH
:
İMZA
:
hayvanlar vs.
Yurt içindeki veya yurt dışındaki bankalar ile özel finans
kurumlarında Bulunan para veya menkul değerler
yazılacaklardır.
6)
SAHİBİNİN TC KİMLİK NO:
BORÇ-ALACAK BİLGİLERİ
BÖLÜM-8
5)
SAHİBİNİN TC KİMLİK NO:
ALTIN VE MÜCEVHERAT BİLGİLERİ
SIRA
NO
SIRA
NO
MİKTARI
Tüzel kişilerde unvan yazılacaktır.
7) Menkul mallara ait ihtira beratı, alameti farika ve telif hakkı gibi
haklar yazılacaktır.
Download

ÖYP KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN