4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ KADROLAR İÇİN YERLEŞTİRME
SONUÇLARI
İlgi a: Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları
Başkan Yardımcılığı’nın 13.02.2015 tarihli ve 867017779/902-99/2015.5463.692 sayılı
yazısı.
İlgi b: Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları
Başkan Yardımcılığı’nın 17.02.2015 tarihli ve 867017779/900-99/2015.5463.652 sayılı
yazısı.
İlgi a yazıda belirtilen Unvan ve Branşlar için açılan 4924 sayılı Kanuna tabi Sözleşmeli
Personel Pozisyonları için İlgi b yazıda belirtilen usul ve esaslara istinaden başvurular alınmış
olup, yapılan başvurularda evraklarını zamanında ve eksiksiz olarak teslim edenlerin
evraklarının 03.03.2015 tarihinde Genel Sekreterliğimizde toplanan komisyon tarafından
incelenmesi sonucunda aşağıda adı soyadı unvanı belirtilen personelin isimleri karşısında
belirtilen kurumlara sözleşmeli personel olarak yerleştirilmeleri uygun görülmüştür.
Yerleştirmesi yapılan personel ile 15.03.2015 tarihinden geçerli olacak 4924 Sayılı
Kanuna Tabi Sözleşmeli Personele ait sözleşmeler Genel Sekreterliğimizde imzalatılarak
görevlerine başlatılacaktır.
İlgili kişilere duyurulur.
YERLEŞTİRME SONUCU
Sıra
No
1
2
3
SİCİL NO
DR100637
DR129288
DR132251
ADI SOYADI
TUĞRUL ÖNGE
GÖKSU BERİKOL
MEHMET SERKAN YURDAKUL
UNVANI
ACİL TIP UZMANI
ACİL TIP UZMANI
ACİL TIP UZMANI
YERLEŞTİRİLEN BİRİM
KARAMAN DEVLET HASTANESİ
KARAMAN DEVLET HASTANESİ
KARAMAN DEVLET HASTANESİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
DR122975
DR118906
DR147587
DR125973
DR128868
DR166257
DR167244
DR166489
DR115447
DR171270
DR171990
DR173505
DR173809
DR176656
DR176596
DR176659
MUSTAFA KEMAL AKILLIOĞLU
AHMET GÖREN
MUSTAFA DOĞAN
DAMLA AK
EBRU ÖZKARA
HÜSEYİN ORKUN YAŞAR
ZEHRA KEŞİR
MERT KAAN ÖZGÜL
FADİME EMEL GÜLÜM
AYKUT BAYSALOĞLU
ESRA YETİŞ
SEHER SELVİ
TUĞÇE EBİLOĞLU
SEVDA MUTLU
FATİH MUHAMMED KAYA
SULTAN CANAN
TABİP
TABİP
TABİP
TABİP
TABİP
TABİP
TABİP
TABİP
TABİP
TABİP
TABİP
TABİP
TABİP
TABİP
TABİP
TABİP
KARAMAN DEVLET HASTANESİ
KARAMAN DEVLET HASTANESİ
KARAMAN DEVLET HASTANESİ
KARAMAN DEVLET HASTANESİ
KARAMAN DEVLET HASTANESİ
KARAMAN DEVLET HASTANESİ
KARAMAN DEVLET HASTANESİ
KARAMAN DEVLET HASTANESİ
KARAMAN DEVLET HASTANESİ
KARAMAN DEVLET HASTANESİ
KARAMAN DEVLET HASTANESİ
KARAMAN DEVLET HASTANESİ
KARAMAN DEVLET HASTANESİ
KARAMAN DEVLET HASTANESİ
KARAMAN DEVLET HASTANESİ
KARAMAN DEVLET HASTANESİ
1
2
3
DR170892 MEHMET DALMIZRAK
DR176637 MUSTAFA ANĞI
DR176646 OSMAN ALPER ARSLAN
TABİP
TABİP
TABİP
KARAMAN ERMENEK DEVLET HASTANESİ
KARAMAN ERMENEK DEVLET HASTANESİ
KARAMAN ERMENEK DEVLET HASTANESİ
Download

sonuçlar için buraya tıklayınız. - Karaman Kamu Hastaneleri Birliği