T.C.
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BAŞVURU FORMU
BAŞVURU DÖNEMİ: 201…. – 201….
 Güz  Bahar / Dönemi
I. KİMLİK BİLGİLERİ
Adı ve Soyadı
Cinsiyeti
Doğum Yeri
Uyruğu
Telefon (İş)
İkamet Adresi
Yazışma Adresi
:…………………………………………………………………… Doğum Tarihi :……………..……………………
:………………………………………………………………..... TC Kimlik No :………………………………….
:……………………………………...………………………….. Faks
:……………………………………
:………………………………………………………………….. e-posta
:…………………………………..
:…………..……..…….……………… ………………….Telefon (Ev) :…………………………………..
:……………………………………………………. Cep Tlf
:………………………
:……………………………………………………………………………………………………………………………..…..
………………………………………………………………………………………………………..
II. BAŞVURULAN PROGRAMLAR
Başvuru yaptığınız programı veya programları belirtiniz. Birden çok lisansüstü programa başvurmak istiyorsanız
programları tercih sıranıza göre yazınız. Program için öğretim dili ve tezli / tezsiz seçeneklerinizi belirtiniz.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Başvurulan
Programın Tam Adı
1. ……………………………………………........................................................ Tezli
 Tezsiz
III. MEZUNİYET BİLGİLERİ
Mezun Olunan Üniversite
Lisans:
……………………………
Yüksek Lisans: ………………………………
Fakülte – Bölüm
Lisans / Y. Lisans Mez.Ort.
………………………………
……………………
………………………………
……………………
IV. LİSANSÜSTÜ EĞİTİME GİRİŞ SINAVI (ALES) SONUCU
Sınav Tarihi: …………………………
Puan Türü: ………………..
Puan: …………….
NOT: KAYIT YAPTIRMAKTAN VAZGEÇTİĞİM TAKTİRDE ÖĞRENİM BEDELİ OLARAK
ÖDEDİĞİM ÜCRETİN GERİ ÖDENEMEYECEĞİ KONUSUNDA BİLGİ EDİNDİM.
BAŞVURUDA BULUNAN
ÖĞRENCİNİN İMZASI
…../…../201…..
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu ve Avrasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından
belirlenen Yüksek Lisans programına başvuru koşullarını kabul ediyorum.
Enstitü Onayı
Muhasebe Onayı
Download

the PDF file - Avrasya Üniversitesi