T.C.
ZM T KAYMAKAMLI I
KAZIM KARABEK R ORTAOKULU MÜDÜRLÜ Ü
04.02.2015
n Ad
f Ö retmeni
:
:
5A
ÖZGE NAYMAN DEM REL
2014 - 2015 Ö retim Y nda 04.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak program
Bilgilerinizi ve gere ini rica eder. Ba ar lar dilerim.
za
ya ç kart lm
r.
Serkan YAZAR
Müdür
Saat
Pazartesi
Sal
Çar amba
Per embe
Cuma
1.Ders
09.00
NG4
BUKET
TÜR56
BEL
MAT5
AYFER
SPOR
MHMT
N
MERVE
2.Ders
09.50
NG4
BUKET
TÜR56
BEL
MAT5
AYFER
SPOR
MHMT
N
MERVE
3.Ders
10.40
MÜZ
GKÇEN
T.D N
MHMMT FEN
ÖZGE
TÜR56
BEL
4.Ders
11.30
BDE
MHMT
SOS
ENVER
FEN
ÖZGE
TÜR56
BEL
5.Ders
12.50
BDE
MHMT
GÖR
AY NR
TÜR56
6.Ders
13.40
MAT5
AYFER
MAT.U AYFER
7.Ders
14.30
MAT5
AYFER
MAT.U AYFER
Dersin Ad
HDS
FEN
ÖZGE
SOS
ENVER
TÜR56
BEL
FEN
ÖZGE
SOS
ENVER
NG4
BUKET
T.D N
MHMMT MAT5
retmenin Ad
6
MATEMAT K-56
5
AYFER GÜL ÇALIK
MATEMAT K UYGULAMALARI
2
AYFER GÜL ÇALIK
MATEMAT K UYGULAMALARI
2
LEYLA ATALAY GÖNENÇ
FEN B
4
ÖZGE NAYMAN DEM REL
SOSYAL B LG LER
3
ENVER TEKYILDIZ
NG
3
BUKET BOZ
2
MERVE KOÇY
2
MUHAMMET GÜNYEL
ZCE56
N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
TEMEL D
B LG LER-SE
M TEKNOLOJ LER
2
UR
BEL
TÜRKÇE-56
MLER
UR
BEL MORALI
T BAYZI
UR HALAÇ
GÖRSEL SANATLAR
1
AY ENUR KARABO A
MÜZ K
1
GÖKÇEN KALEL
BEDEN E
2
MAHMUT NC R
SPOR VE F Z ET.
2
MAHMUT NC R
Derslik
AYFER
T.C.
ZM T KAYMAKAMLI I
KAZIM KARABEK R ORTAOKULU MÜDÜRLÜ Ü
04.02.2015
n Ad
f Ö retmeni
:
:
5B
BEL MORALI
2014 - 2015 Ö retim Y nda 04.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak program
Bilgilerinizi ve gere ini rica eder. Ba ar lar dilerim.
za
ya ç kart lm
r.
Serkan YAZAR
Müdür
Saat
Pazartesi
Sal
Çar amba
Per embe
Cuma
1.Ders
09.00
UR
SPOR
MHMT
TÜR56
BEL
TÜR56
BEL
MÜZ
GKÇEN
2.Ders
09.50
UR
SPOR
MHMT
TÜR56
BEL
TÜR56
BEL
MAT5
AYFER
3.Ders
10.40
T.D N
MHMMT BDE
MHMT
SOS
ENVER
MAT5
AYFER
FEN
NEM
4.Ders
11.30
MAT5
AYFER
BDE
MHMT
SOS
ENVER
MAT5
AYFER
FEN
NEM
5.Ders
12.50
MAT5
AYFER
SOS
ENVER
GÖR
AY NR
T.D N
MHMMT TÜR56
6.Ders
13.40
N
MERVE
NG4
BUKET
MAT.U AYFER
FEN
NEM
TÜR56
BEL
7.Ders
14.30
N
MERVE
NG4
BUKET
MAT.U AYFER
FEN
NEM
NG4
BUKET
Dersin Ad
HDS
retmenin Ad
TÜRKÇE-56
6
MATEMAT K-56
5
AYFER GÜL ÇALIK
MATEMAT K UYGULAMALARI
2
AYFER GÜL ÇALIK
FEN B
4
MLER
BEL MORALI
NEM TOPAL
MATEMAT K UYGULAMALARI
2
SOSYAL B LG LER
3
ENVER TEKYILDIZ
NG
3
BUKET BOZ
2
MERVE KOÇY
2
MUHAMMET GÜNYEL
ZCE56
N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
TEMEL D
B LG LER-SE
M TEKNOLOJ LER
2
NEM TOPAL
T BAYZI
UR HALAÇ
GÖRSEL SANATLAR
1
AY ENUR KARABO A
MÜZ K
1
GÖKÇEN KALEL
BEDEN E
2
MAHMUT NC R
SPOR VE F Z ET.
2
MAHMUT NC R
Derslik
BEL
T.C.
ZM T KAYMAKAMLI I
KAZIM KARABEK R ORTAOKULU MÜDÜRLÜ Ü
04.02.2015
n Ad
f Ö retmeni
:
:
5C
EM NE YALÇIN
2014 - 2015 Ö retim Y nda 04.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak program
Bilgilerinizi ve gere ini rica eder. Ba ar lar dilerim.
za
ya ç kart lm
r.
Serkan YAZAR
Müdür
Saat
Pazartesi
Sal
Çar amba
Per embe
Cuma
1.Ders
09.00
MÜZ
GKÇEN
N
MERVE
BDE
MHMT
MAT.U EM NE
SOS
ENVER
2.Ders
09.50
MAT5
EM NE
N
MERVE
BDE
MHMT
MAT.U EM NE
SOS
ENVER
3.Ders
10.40
MAT5
EM NE
GÖR
AY NR
TÜR56 EKREM
4.Ders
11.30
TÜR56 EKREM
T.D N
MHMMT TÜR56 EKREM
TÜR56 EKREM
FEN
5.Ders
12.50
TÜR56 EKREM
NG4
BUKET
TÜR56 EKREM
NG4
BUKET
6.Ders
13.40
SPOR
MHMT
FEN
7.Ders
14.30
SPOR
MHMT
FEN
Dersin Ad
HDS
MAT5
EM NE
UR
NG4
BUKET
Z
SOS
ENVER
UR
MAT5
EM NE
retmenin Ad
MATEMAT K UYGULAMALARI
2
EM NE YALÇIN
MATEMAT K-56
5
EM NE YALÇIN
MATEMAT K UYGULAMALARI
2
AYFER GÜL ÇALIK
FEN B
4
Z UHEDAR
SOSYAL B LG LER
3
ENVER TEKYILDIZ
NG
3
BUKET BOZ
2
MERVE KOÇY
2
MUHAMMET GÜNYEL
TEMEL D
B LG LER-SE
M TEKNOLOJ LER
2
Z
Z
EKREM CAN
ZCE56
Z
EM NE
6
N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
MHMMT FEN
MAT5
TÜRKÇE-56
MLER
T.D N
T BAYZI
UR HALAÇ
GÖRSEL SANATLAR
1
AY ENUR KARABO A
MÜZ K
1
GÖKÇEN KALEL
BEDEN E
2
MAHMUT NC R
SPOR VE F Z ET.
2
MAHMUT NC R
Derslik
T.C.
ZM T KAYMAKAMLI I
KAZIM KARABEK R ORTAOKULU MÜDÜRLÜ Ü
04.02.2015
n Ad
f Ö retmeni
:
:
5D
EKREM CAN
2014 - 2015 Ö retim Y nda 04.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak program
Bilgilerinizi ve gere ini rica eder. Ba ar lar dilerim.
za
ya ç kart lm
r.
Serkan YAZAR
Müdür
Saat
Pazartesi
Sal
Çar amba
Per embe
Cuma
1.Ders
09.00
BDE
MHMT
T.D N
MHMMT MAT5
EM NE
T.D N
2.Ders
09.50
BDE
MHMT
SOS
ENVER
MAT5
EM NE
TÜR56 EKREM
3.Ders
10.40
N
MERVE
SOS
ENVER
SPOR
MHMT
TÜR56 EKREM
MAT5
EM NE
4.Ders
11.30
N
MERVE
TÜR56 EKREM
SPOR
MHMT
FEN
NEM
MÜZ
GKÇEN
5.Ders
12.50
GÖR
NG4
BUKET
FEN
NEM
MAT.U EM NE
6.Ders
13.40
FEN
NEM
MAT5
EM NE
TÜR56 EKREM
NG4
BUKET
MAT.U EM NE
7.Ders
14.30
FEN
NEM
MAT5
EM NE
TÜR56 EKREM
NG4
BUKET
SOS
MHMMT TÜR56 EKREM
Dersin Ad
HDS
retmenin Ad
TÜRKÇE-56
6
EKREM CAN
MATEMAT K UYGULAMALARI
2
EM NE YALÇIN
MATEMAT K-56
5
EM NE YALÇIN
FEN B
4
MLER
NEM TOPAL
SOSYAL B LG LER
3
ENVER TEKYILDIZ
NG
3
BUKET BOZ
2
MERVE KOÇY
2
MUHAMMET GÜNYEL
ZCE56
N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
TEMEL D
B LG LER-SE
M TEKNOLOJ LER
2
T BAYZI
UR HALAÇ
GÖRSEL SANATLAR
1
MUHAMMET GÜNYEL
MÜZ K
1
GÖKÇEN KALEL
BEDEN E
2
MAHMUT NC R
SPOR VE F Z ET.
2
MAHMUT NC R
MHMMT
Derslik
UR
UR
ENVER
T.C.
ZM T KAYMAKAMLI I
KAZIM KARABEK R ORTAOKULU MÜDÜRLÜ Ü
04.02.2015
n Ad
f Ö retmeni
:
:
5E
NEM TOPAL
2014 - 2015 Ö retim Y nda 04.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak program
Bilgilerinizi ve gere ini rica eder. Ba ar lar dilerim.
za
ya ç kart lm
r.
Serkan YAZAR
Müdür
Saat
Pazartesi
Sal
1.Ders
09.00
GÖR
2.Ders
09.50
TÜR56 EKREM
FEN
3.Ders
10.40
TÜR56 EKREM
4.Ders
11.30
FEN
NEM
5.Ders
12.50
FEN
NEM
N
6.Ders
13.40
MAT5
EM NE
7.Ders
14.30
MAT5
EM NE
Çar amba
MHMMT FEN
Dersin Ad
MÜZ
GKÇEN
MAT5
EM NE
NEM
TÜR56 EKREM
T.D N
MHMMT MAT5
EM NE
MAT.U EM NE
NG4
SEVDA
BDE
MHMT
SOS
ENVER
MAT.U EM NE
NG4
SEVDA
BDE
MHMT
SOS
ENVER
MERVE
SPOR
MHMT
MAT5
EM NE
N
MERVE
SPOR
MHMT
TÜR56 EKREM
SOS
ENVER
T.D N
MHMMT TÜR56 EKREM
HDS
retmenin Ad
6
EKREM CAN
MATEMAT K UYGULAMALARI
2
EM NE YALÇIN
MATEMAT K-56
5
EM NE YALÇIN
FEN B
4
NEM TOPAL
SOSYAL B LG LER
3
ENVER TEKYILDIZ
NG
3
SEVDA EK NGEN
2
MERVE KOÇY
2
MUHAMMET GÜNYEL
ZCE56
N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
TEMEL D
B LG LER-SE
M TEKNOLOJ LER
Cuma
TÜR56 EKREM
TÜRKÇE-56
MLER
Per embe
NEM
2
T BAYZI
UR HALAÇ
GÖRSEL SANATLAR
1
MUHAMMET GÜNYEL
MÜZ K
1
GÖKÇEN KALEL
BEDEN E
2
MAHMUT NC R
SPOR VE F Z ET.
2
MAHMUT NC R
Derslik
UR
UR
NG4
SEVDA
T.C.
ZM T KAYMAKAMLI I
KAZIM KARABEK R ORTAOKULU MÜDÜRLÜ Ü
04.02.2015
n Ad
f Ö retmeni
:
:
6A
GÖKÇEN KALEL
2014 - 2015 Ö retim Y nda 04.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak program
Bilgilerinizi ve gere ini rica eder. Ba ar lar dilerim.
za
ya ç kart lm
r.
Serkan YAZAR
Müdür
Saat
Pazartesi
Sal
Çar amba
Per embe
Cuma
1.Ders
09.00
TÜR56
BEL
MAT5
LEYLA
NG
SEVDA
NG4
BUKET
TÜR56
2.Ders
09.50
TÜR56
BEL
MAT5
LEYLA
NG
SEVDA
NG4
BUKET
TÜR56
3.Ders
10.40
FEN
ÖZGE
BDE
NAZLI
GÖR
AY NR
N
MERVE
FEN
ÖZGE
4.Ders
11.30
FEN
ÖZGE
BDE
NAZLI
SPOR
NAZLI
N
MERVE
FEN
ÖZGE
5.Ders
12.50
UR
M
ÖZGE
SPOR
NAZLI
MAT5
LEYLA
MÜZ
GKÇEN
6.Ders
13.40
UR
M
ÖZGE
SOS
FAT H
TÜR56
BEL
MAT5
LEYLA
7.Ders
14.30
FAT H
SOS
FAT H
TÜR56
BEL
MAT5
LEYLA
NG4
BUKET
Dersin Ad
SOS
HDS
retmenin Ad
TÜRKÇE-56
6
MATEMAT K-56
5
LEYLA ATALAY GÖNENÇ
FEN B
4
ÖZGE NAYMAN DEM REL
2
ÖZGE NAYMAN DEM REL
SOSYAL B LG LER
3
FAT H DÜ ER
NG
3
BUKET BOZ
2
SEVDA EK NGEN
N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
2
MERVE KOÇY
M TEKNOLOJ LER
2
UR HALAÇ
MLER
M UYGULAMALARI SEÇ
ZCE56
SEÇMEL NG
ZCE
M UYGULAMALARI SEÇ
2
BEL MORALI
T BAYZI
NEM TOPAL
GÖRSEL SANATLAR
1
AY ENUR KARABO A
MÜZ K
1
GÖKÇEN KALEL
BEDEN E
2
NAZLI GÜLER
SPOR VE F Z ET.
2
NAZLI GÜLER
Derslik
BEL
BEL
T.C.
ZM T KAYMAKAMLI I
KAZIM KARABEK R ORTAOKULU MÜDÜRLÜ Ü
04.02.2015
n Ad
f Ö retmeni
:
:
6B
BUKET BOZ
2014 - 2015 Ö retim Y nda 04.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak program
Bilgilerinizi ve gere ini rica eder. Ba ar lar dilerim.
za
ya ç kart lm
r.
Serkan YAZAR
Müdür
Saat
Pazartesi
Sal
Çar amba
Per embe
Cuma
1.Ders
09.00
FEN
NEM
NG4
BUKET
M
NEM
UR
FEN
2.Ders
09.50
FEN
NEM
NG4
BUKET
M
NEM
UR
FEN
3.Ders
10.40
MAT5
AYFER
MAT5
AYFER
TÜR56
4.Ders
11.30
NG
SEVDA
MAT5
AYFER
5.Ders
12.50
NG
SEVDA
SOS
FAT H
6.Ders
13.40
TÜR56
BEL
TÜR56
7.Ders
14.30
TÜR56
BEL
TÜR56
Dersin Ad
HDS
SPOR
NAZLI
BDE
NAZLI
TÜR56
BEL
SPOR
NAZLI
BDE
NAZLI
N
MERVE
NG4
BUKET
MAT5
AYFER
BEL
N
MERVE
SOS
FAT H
MAT5
AYFER
BEL
GÖR
AY NR
SOS
FAT H
MÜZ
GKÇEN
retmenin Ad
6
MATEMAT K-56
5
FEN B
4
NEM TOPAL
M UYGULAMALARI SEÇ
2
NEM TOPAL
M UYGULAMALARI SEÇ
2
BEL MORALI
AYFER GÜL ÇALIK
Z UHEDAR
SOSYAL B LG LER
3
FAT H DÜ ER
NG
3
BUKET BOZ
2
SEVDA EK NGEN
N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
2
MERVE KOÇY
M TEKNOLOJ LER
2
UR HALAÇ
ZCE56
SEÇMEL NG
ZCE
NEM
BEL
TÜRKÇE-56
MLER
NEM
T BAYZI
GÖRSEL SANATLAR
1
AY ENUR KARABO A
MÜZ K
1
GÖKÇEN KALEL
BEDEN E
2
NAZLI GÜLER
SPOR VE F Z ET.
2
NAZLI GÜLER
Derslik
T.C.
ZM T KAYMAKAMLI I
KAZIM KARABEK R ORTAOKULU MÜDÜRLÜ Ü
04.02.2015
n Ad
f Ö retmeni
:
:
7A
KEVSER AKSUNGUR
2014 - 2015 Ö retim Y nda 04.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak program
Bilgilerinizi ve gere ini rica eder. Ba ar lar dilerim.
za
ya ç kart lm
r.
Serkan YAZAR
Müdür
Saat
Pazartesi
Sal
Çar amba
Per embe
Cuma
1.Ders
09.00
MAT5
LEYLA
FEN
ÖZGE
ZEKA
LEYLA
SPOR
NAZLI
BDE
NAZLI
2.Ders
09.50
MAT5
LEYLA
FEN
ÖZGE
ZEKA
LEYLA
SPOR
NAZLI
BDE
NAZLI
3.Ders
10.40
NG
BUKET
SOS
MCHT
TEK T
MHMMT
NG
BUKET
MÜZ
GKÇEN
4.Ders
11.30
NG
BUKET
SOS
MCHT
TEK T
MHMMT
NG
BUKET
MAT5
LEYLA
5.Ders
12.50
TÜR
KVSR
MAT5
LEYLA
FEN
ÖZGE
SOS
MCHT
MAT5
LEYLA
6.Ders
13.40
TÜR
KVSR
GÖR
AY NR
FEN
ÖZGE
TÜR
KVSR
N
MERVE
7.Ders
14.30
T.D N
MHMMT T.D N
MHMMT TÜR
KVSR
TÜR
KVSR
N
MERVE
Dersin Ad
HDS
retmenin Ad
TÜRKÇE-78
5
KEVSER AKSUNGUR
MATEMAT K-56
5
LEYLA ATALAY GÖNENÇ
ZEKA OYUNLARI
2
LEYLA ATALAY GÖNENÇ
ZEKA OYUNLARI
2
NAZLI GÜLER
FEN B
4
ÖZGE NAYMAN DEM REL
SOSYAL B LG LER
3
MÜCAH T ERDO AN
NG
4
BUKET BOZ
2
MERVE KOÇY
TEKNOLOJ TASARIM
2
MUHAMMET GÜNYEL
TEMEL D
2
MUHAMMET GÜNYEL
MLER
ZCE78
N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
B LG LER-SE
T BAYZI
TEKNOLOJ TASARIM
2
GÖRSEL SANATLAR
1
AY ENUR KARABO A
ENAY TEK N
MÜZ K
1
GÖKÇEN KALEL
BEDEN E
2
NAZLI GÜLER
SPOR VE F Z ET.
2
NAZLI GÜLER
Derslik
T.C.
ZM T KAYMAKAMLI I
KAZIM KARABEK R ORTAOKULU MÜDÜRLÜ Ü
04.02.2015
n Ad
f Ö retmeni
:
:
7B
Z UHEDAR
2014 - 2015 Ö retim Y nda 04.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak program
Bilgilerinizi ve gere ini rica eder. Ba ar lar dilerim.
za
ya ç kart lm
r.
Serkan YAZAR
Müdür
Saat
Pazartesi
Sal
Çar amba
Per embe
Cuma
1.Ders
09.00
FEN
Z
SOS
MCHT
TÜR
KVSR
MAT5
LEYLA
FEN
2.Ders
09.50
FEN
Z
GÖR
AY NR
TÜR
KVSR
MAT5
LEYLA
FEN
3.Ders
10.40
NG
SEVDA
TÜR
KVSR
ZEKA
LEYLA
SOS
MCHT
MAT5
LEYLA
4.Ders
11.30
MÜZ
GKÇEN
TÜR
KVSR
ZEKA
LEYLA
SOS
MCHT
N
MERVE
5.Ders
12.50
MAT5
LEYLA
SPOR
NAZLI
NG
SEVDA
NG
SEVDA
N
MERVE
6.Ders
13.40
MAT5
LEYLA
SPOR
NAZLI
BDE
NAZLI
NG
SEVDA
TEK T
MHMMT
7.Ders
14.30
TÜR
KVSR
T.D N
MERVE
BDE
NAZLI
T.D N
MERVE
TEK T
MHMMT
Dersin Ad
HDS
retmenin Ad
TÜRKÇE-78
5
KEVSER AKSUNGUR
MATEMAT K-56
5
LEYLA ATALAY GÖNENÇ
ZEKA OYUNLARI
2
LEYLA ATALAY GÖNENÇ
FEN B
4
MLER
Z UHEDAR
SOSYAL B LG LER
3
MÜCAH T ERDO AN
NG
4
SEVDA EK NGEN
2
MERVE KOÇY
T BAYZI
2
MERVE KOÇY
T BAYZI
TEKNOLOJ TASARIM
2
MUHAMMET GÜNYEL
TEKNOLOJ TASARIM
2
GÖRSEL SANATLAR
1
AY ENUR KARABO A
MÜZ K
1
GÖKÇEN KALEL
BEDEN E
2
NAZLI GÜLER
SPOR VE F Z ET.
2
NAZLI GÜLER
TEMEL D
2
MÜCAH T ERDO AN
2
SERKAN YAZAR
ZCE78
N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
TEMEL D
B LG LER-SE
B LG LER-SE
SPOR VE F Z ET.
ENAY TEK N
Derslik
Z
Z
T.C.
ZM T KAYMAKAMLI I
KAZIM KARABEK R ORTAOKULU MÜDÜRLÜ Ü
04.02.2015
n Ad
f Ö retmeni
:
:
8A
MUHAMMET GÜNYEL
2014 - 2015 Ö retim Y nda 04.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak program
Bilgilerinizi ve gere ini rica eder. Ba ar lar dilerim.
za
ya ç kart lm
r.
Serkan YAZAR
Müdür
Saat
Pazartesi
Sal
Çar amba
Per embe
Cuma
1.Ders
09.00
BDE
NAZLI
VAT
ENVER
FEN8
ÖZGE
TÜR
KVSR
MAT
NAZ K
2.Ders
09.50
BDE
NAZLI
GÖR
MHMMT FEN8
ÖZGE
TÜR
KVSR
MAT
NAZ K
3.Ders
10.40
MAT
NAZ K
N
MERVE
NG
BUKET
FEN8
ÖZGE
NG
BUKET
4.Ders
11.30
MAT
NAZ K
N
MERVE
NG
BUKET
FEN8
ÖZGE
NG
BUKET
5.Ders
12.50
NK
FAT H
TÜR
KVSR
TEK T
MHMMT MOY
ENVER
TÜR
KVSR
6.Ders
13.40
NK
FAT H
TÜR
KVSR
TEK T
MHMMT REH
MHMMT MÜZ
7.Ders
14.30
Dersin Ad
HDS
retmenin Ad
TÜRKÇE-78
5
KEVSER AKSUNGUR
MATEMAT K-78
4
NAZ K MANAV ASLAN
FEN VE TEKNOLOJ 8
4
ÖZGE NAYMAN DEM REL
NKILAP TAR
2
FAT H DÜ ER
VATANDA LIK
1
ENVER TEKYILDIZ
MEDYA OKUR YAZARLA I
1
ENVER TEKYILDIZ
NG
4
BUKET BOZ
2
MERVE KOÇY
TEKNOLOJ TASARIM
2
MUHAMMET GÜNYEL
GÖRSEL SANATLAR
1
MUHAMMET GÜNYEL
REHBERL K
1
MUHAMMET GÜNYEL
TEKNOLOJ TASARIM
2
ENAY TEK N
MÜZ K
1
GÖKÇEN KALEL
BEDEN E
2
NAZLI GÜLER
ZCE78
N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
T BAYZI
Derslik
GKÇEN
T.C.
ZM T KAYMAKAMLI I
KAZIM KARABEK R ORTAOKULU MÜDÜRLÜ Ü
04.02.2015
n Ad
f Ö retmeni
:
:
8B
NAZ K MANAV ASLAN
2014 - 2015 Ö retim Y nda 04.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak program
Bilgilerinizi ve gere ini rica eder. Ba ar lar dilerim.
za
ya ç kart lm
r.
Serkan YAZAR
Müdür
Saat
Pazartesi
Sal
Çar amba
Per embe
Cuma
1.Ders
09.00
TÜR
KVSR
MOY
EKREM
VAT
ENVER
N
MERVE
NG
BUKET
2.Ders
09.50
TÜR
KVSR
TÜR
KVSR
GÖR
AY NR
N
MERVE
NG
BUKET
3.Ders
10.40
BDE
NAZLI
NG
BUKET
TÜR
KVSR
MÜZ
GKÇEN
TEK T
MHMMT
4.Ders
11.30
BDE
NAZLI
NG
BUKET
TÜR
KVSR
NK
FAT H
TEK T
MHMMT
5.Ders
12.50
FEN8
ÖZGE
MAT
NAZ K
MAT
NAZ K
NK
FAT H
FEN8
ÖZGE
6.Ders
13.40
FEN8
ÖZGE
MAT
NAZ K
MAT
NAZ K
REH
NAZ K
FEN8
ÖZGE
7.Ders
14.30
Dersin Ad
HDS
retmenin Ad
TÜRKÇE-78
5
KEVSER AKSUNGUR
MATEMAT K-78
4
NAZ K MANAV ASLAN
REHBERL K
1
NAZ K MANAV ASLAN
FEN VE TEKNOLOJ 8
4
ÖZGE NAYMAN DEM REL
NKILAP TAR
2
FAT H DÜ ER
VATANDA LIK
1
ENVER TEKYILDIZ
MEDYA OKUR YAZARLA I
1
EKREM CAN
NG
4
BUKET BOZ
2
MERVE KOÇY
TEKNOLOJ TASARIM
2
MUHAMMET GÜNYEL
TEKNOLOJ TASARIM
2
GÖRSEL SANATLAR
1
AY ENUR KARABO A
MÜZ K
1
GÖKÇEN KALEL
BEDEN E
2
NAZLI GÜLER
ZCE78
N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
T BAYZI
ENAY TEK N
Derslik
T.C.
ZM T KAYMAKAMLI I
KAZIM KARABEK R ORTAOKULU MÜDÜRLÜ Ü
04.02.2015
n Ad
f Ö retmeni
:
:
8C
MAHMUT NC R
2014 - 2015 Ö retim Y nda 04.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak program
Bilgilerinizi ve gere ini rica eder. Ba ar lar dilerim.
za
ya ç kart lm
r.
Serkan YAZAR
Müdür
Saat
Pazartesi
Sal
Çar amba
Per embe
Cuma
1.Ders
09.00
N
MERVE
FEN8
Z
GÖR
AY NR
MOY
EKREM
NG
SEVDA
2.Ders
09.50
N
MERVE
FEN8
Z
MAT
NAZ K
MAT
NAZ K
NG
SEVDA
3.Ders
10.40
TÜR
BEL
NG
SEVDA
MAT
NAZ K
MAT
NAZ K
TÜR
BEL
4.Ders
11.30
TÜR
BEL
NG
SEVDA
NK
FAT H
MÜZ
GKÇEN
TÜR
BEL
5.Ders
12.50
FEN8
Z
TEK T
MHMMT
NK
FAT H
TÜR
BEL
BDE
NAZLI
6.Ders
13.40
FEN8
Z
TEK T
MHMMT VAT
ENVER
REH
MHMT
BDE
NAZLI
7.Ders
14.30
Dersin Ad
HDS
retmenin Ad
TÜRKÇE-78
5
MATEMAT K-78
4
FEN VE TEKNOLOJ 8
4
NKILAP TAR
2
FAT H DÜ ER
VATANDA LIK
1
ENVER TEKYILDIZ
MEDYA OKUR YAZARLA I
1
EKREM CAN
NG
4
SEVDA EK NGEN
2
MERVE KOÇY
TEKNOLOJ TASARIM
2
MUHAMMET GÜNYEL
TEKNOLOJ TASARIM
2
GÖRSEL SANATLAR
1
AY ENUR KARABO A
MÜZ K
1
GÖKÇEN KALEL
BEDEN E
2
NAZLI GÜLER
REHBERL K
1
MAHMUT NC R
ZCE78
N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
BEL MORALI
NAZ K MANAV ASLAN
Z UHEDAR
T BAYZI
ENAY TEK N
Derslik
T.C.
ZM T KAYMAKAMLI I
KAZIM KARABEK R ORTAOKULU MÜDÜRLÜ Ü
04.02.2015
n Ad
f Ö retmeni
:
:
8D
MÜCAH T ERDO AN
2014 - 2015 Ö retim Y nda 04.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak program
Bilgilerinizi ve gere ini rica eder. Ba ar lar dilerim.
za
ya ç kart lm
r.
Serkan YAZAR
Müdür
Saat
Pazartesi
Sal
Çar amba
Per embe
Cuma
1.Ders
09.00
NG
SEVDA
MAT
NAZ K
TEK T
MHMMT FEN8
Z
TÜR
KVSR
2.Ders
09.50
NG
SEVDA
MAT
NAZ K
TEK T
MHMMT FEN8
Z
MÜZ
GKÇEN
3.Ders
10.40
FEN8
Z
MOY
EKREM
N
MERVE
VAT
ENVER
NG
SEVDA
4.Ders
11.30
FEN8
Z
GÖR
AY NR
N
MERVE
TÜR
KVSR
NG
SEVDA
5.Ders
12.50
BDE
NAZLI
NK
MCHT
TÜR
KVSR
TÜR
KVSR
MAT
NAZ K
6.Ders
13.40
BDE
NAZLI
NK
MCHT
TÜR
KVSR
REH
MCHT
MAT
NAZ K
7.Ders
14.30
Dersin Ad
HDS
retmenin Ad
TÜRKÇE-78
5
KEVSER AKSUNGUR
MATEMAT K-78
4
NAZ K MANAV ASLAN
FEN VE TEKNOLOJ 8
4
NKILAP TAR
2
MÜCAH T ERDO AN
VATANDA LIK
1
ENVER TEKYILDIZ
MEDYA OKUR YAZARLA I
1
EKREM CAN
NG
4
SEVDA EK NGEN
2
MERVE KOÇY
TEKNOLOJ TASARIM
2
MUHAMMET GÜNYEL
TEKNOLOJ TASARIM
2
GÖRSEL SANATLAR
1
AY ENUR KARABO A
MÜZ K
1
GÖKÇEN KALEL
BEDEN E
2
NAZLI GÜLER
REHBERL K
1
MÜCAH T ERDO AN
ZCE78
N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
Z UHEDAR
T BAYZI
ENAY TEK N
Derslik
T.C.
ZM T KAYMAKAMLI I
KAZIM KARABEK R ORTAOKULU MÜDÜRLÜ Ü
04.02.2015
n Ad
f Ö retmeni
:
:
8E
NAZLI GÜLER
2014 - 2015 Ö retim Y nda 04.02.2015 tarihinden itibaren uygulanacak program
Bilgilerinizi ve gere ini rica eder. Ba ar lar dilerim.
za
ya ç kart lm
r.
Serkan YAZAR
Müdür
Saat
Pazartesi
Sal
Çar amba
Per embe
Cuma
1.Ders
09.00
MOY
EKREM
BDE
NAZLI
N
MERVE
NK
MCHT
TEK T
MHMMT
2.Ders
09.50
MÜZ
GKÇEN
BDE
NAZLI
N
MERVE
NK
MCHT
TEK T
MHMMT
3.Ders
10.40
TÜR
KVSR
MAT
NAZ K
FEN8
Z
TÜR
KVSR
TÜR
KVSR
4.Ders
11.30
TÜR
KVSR
MAT
NAZ K
FEN8
Z
FEN8
Z
TÜR
KVSR
5.Ders
12.50
MAT
NAZ K
NG
SEVDA
VAT
ENVER
FEN8
Z
NG
SEVDA
6.Ders
13.40
MAT
NAZ K
NG
SEVDA
GÖR
AY NR
REH
NG
SEVDA
7.Ders
14.30
Dersin Ad
HDS
retmenin Ad
TÜRKÇE-78
5
KEVSER AKSUNGUR
MATEMAT K-78
4
NAZ K MANAV ASLAN
FEN VE TEKNOLOJ 8
4
NKILAP TAR
2
MÜCAH T ERDO AN
VATANDA LIK
1
ENVER TEKYILDIZ
MEDYA OKUR YAZARLA I
1
EKREM CAN
NG
4
SEVDA EK NGEN
2
MERVE KOÇY
TEKNOLOJ TASARIM
2
MUHAMMET GÜNYEL
TEKNOLOJ TASARIM
2
ENAY TEK N
REHBERL K
1
NAZLI GÜLER
GÖRSEL SANATLAR
1
AY ENUR KARABO A
MÜZ K
1
GÖKÇEN KALEL
BEDEN E
2
NAZLI GÜLER
ZCE78
N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B
Z UHEDAR
T BAYZI
NAZLI
Derslik
Download

ÖZGE