Prof. Dr. Metin ÖZBEK
İletişim: +90 0312 297 8225
e-posta: mozbek@hacettepe.edu.tr
EĞİTİM VE AKADEMİK ÜNVANLAR / EDUCATION AND ACADEMIC POSITIONS
Lisans (undergraduate)
Yüksek Lisans (master's degree)
Y.L. Tezi (M.A. thesis)
Doktora (doctorate)
Doktora Tezi (Phd Thesis)
Prof. Dr. (Proffessor)
A.Ü. D.T.C.F. Paleoantropoloji Bölümü
Paris VII Üniversitesi, Fransa
Kalkolitik Bybloslularda Kafatası Deformasyonu
Bordeaux I Üniversitesi, Fransa
Byblos İnsanları: Yakındoğu'daki Madenler Çağı Sakinleri Üzerinde
Karşılaştırmalı bir Çalışma
: 1988 H.Ü. Antropoloji Bölümü
:
:
:
:
:
YAYINLAR / PUBLICATIONS
Özbek M. 2013. Beslenme Kültürü ve İnsan. Alter Yayıncılık, Ankara.
Özbek M. 2012. Antik Anadolu’da Ölü Gömme. Beyin Ölümü. Korkut Yaltkaya VI. Klinik Nörofizyoloji
Sempozyumu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi. 123-133.
Özbek M. 2012. Kronik Demir Eksikliğine Bağlı Anemi: Klinik ve Paleopatolojik Bulgular Işığında Yeni
Değerlendirmeler. Türkiye’de Arkeometrinin Ulu Çınarları. Prof. Dr. Ay Melek Özer ve Prof. Dr. Şahinde
Demirci’ye Armağan. Ali Akın Akyol ve Kameray Özdemir (eds.). Homer Kitabevi 269-280.
Özbek M. 2011. Aşıklı Höyük’te 2007 ve 2008 Yılı Kazı Çalışmalarında Bulunan İki İlginç İnsan İskeleti.
26. Arkeometri Sonuçları Toplantısı 1-12.
Özbek M. 2010. Darwin ve İnsan Evrimi. Sosyoloji Yayınları. Öğr. Gör. Hüseyin Yalçın’a Armağan.
Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
Pearson JA, Hedges RE, Molleson TI, Özbek M. 2010. Exploring the relationship between weaning and
infant mortality: an isotope case study from Aşıklı Höyük and Çayönü Tepesi. American Journal of
Physical Anthropology 143(3):448-457.
Özbek M. 2009. Köşk Höyük (Niğde) Neolitik Köyünde Kil Sıvalı İnsan Başları. H.Ü. Edebiyat Fakültesi
Dergisi 26:145-162.
Özbek M. 2009. Remodeled human skulls in Köşk Höyük (Neolithic Age, Anatolia): a new appraisal in
view of recent discoveries. Journal of Archaeological Science. 36:379-386.
Özbek M. 2007. A retrospective view of cauterization. Evidence from Anatolia. Faces from the past:
Diachronic patterns in the biology of human populations from the eastern Mediterranean. Marina
Fearman; Liora Kolska Horwitz; Tzipi Kahana ve Uri Zilberman (eds.) BAR International Series 1603,
159-162.
Özbek M. 2007. Dişlerle Zamanda Yolculuk. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.
Özbek M. 2006. Musular Neolitik İnsanlarının Antropolojik Analizi. Hayat Erkanal’a Armağan:
Kültürlerin Yansıması. Betül Avunç (ed.). Homer Kitabevi ve Yayıncılık, İstanbul 564-570.
Özbek M. 2006. Skeletal pathology of a high ranking official from Thrace, (last quarter of the 4th
century). International Journal of Osteoarchaeology 15:216-225.
Özbek M. ve Erdal ÖD. 2006. Anadolu’nun Bazı Neolitik ve Kalkolitik Topluluklarında Bebek Ölümleri
ve Olası Nedenleri. Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi 6:41-52.
Özbek M. 2005. Körtik Tepe’de İnsan Sağlığı. 20. Arkeometri Sonuçları Toplantısı 41-52.
Özbek M. 2005. Neolitik Toplumlarda Baş veya Tüm Bedeni Alçılama Geleneği: Anadolu ve YakınDoğu’dan Bazı Örnekler. TÜBA-AR. 8: 127-136.
Özbek M. 2004. Anadolu Neolitik Çağ İnsanlarında Akıl Dişinin Doğuştan Yokluğu. Türk Arkeoloji ve
Etnoğrafya Dergisi 4:45-52.
Özbek M. 2004. Çayönü’nde İnsan. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.
Özbek M. 2002. Anthropological Analysis of the Öküzini Human Remains. ERAUL 96. Etudes et
recherches archeologiques de L’Universite de Liege 353-365.
Özbek M. 2001. Cranial deformation in a subadult sample from Değirmentepe (Chalcolithic, Turkey).
American Journal of Physical Anthropology 115(3): 238–244.
Özbek M. 2000. Dünden Bugüne İnsan. İmge Yayınları, Ankara.
Özbek M. 2000. Öküzini İnsanlarının Antropolojik Analizi. 15. Arkeometri Sonuçları Toplantısı 127-144.
Özbek M. ve Erdal YS. 2000. Harekattepe Tümülüsü’nden Çıkarılan Kral İskeleti. 15. Arkeometri
Sonuçları Toplantısı 77-91.
Özbek M. 1999. Aşıklı (Aksaray) Neolitik Çağ Erkeğinde Demir Eksikliğinden Kaynaklanan Rahatsızlık.
Belleten (62)234:391-402.
Özbek M. 1999. Cumhuriyetle Başlayan Antropoloji. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cumhuriyetimizin
75. Yılı Özel Sayısı 105-107.
Özbek M. 1999. Çayönü’nde Kafatası Delgi Operasyonu. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi,
Cumhuriyetimizin 75. Yılı Özel Sayısı 109-126.
Özbek M. 1998. Human Skeletal Remains From Aşıklı, A Neolithic Villega Near Aksaray, Turkey. Light
on the Black Hill. G. Arsebük, M.J. Mellink ve W. Schirmer (eds.) Ege Yayınları, İstanbul; 567-579.
Özbek M. 1998. Musular Neolitik İnsanı. XVIII. Arkeometri Sonuçları Toplantısı 161-173.
Özbek M. 1998. The burials in Öküzini Cave (SW Anatolia). Dans M. Otte, Prehistoire d’Antatolie.
Genese de deux Mondes, Actes du Colloque İnternational de Liege (28 Avril-3 Mai 1997). Liege, ERAUL
85(2):551-557.
Özbek M. 1997. Çayönü Tarım Toplumunda Diş Sağlığı. Türk Arkeoloji Dergisi 31:181-216.
Özbek M. 1996. Aşıklı İnsanlarında Ağız Sağlığı ve Beslenme. 1995 Yılı Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Konferansları 5:82-93.
Özbek M. 1995. Dental Pathology of the Pre-pottery Neolithic Residents of Çayönü, SE Turkey. Rivista di
Anthropologia 73:99-122.
Özbek M. 1995. Dental Pathology of the Pre-pottery Neolithic Villagers of Çayönü, Turkey.
Archaeometry 94. Ş. Demirci, A. M. Özer and G. D. Summers (eds.) TUBITAK, Ankara; 635-641.
Özbek M. 1994. Amasya Eski Şamlar Mezarlığı 1993 Yılı Kazı Çalışmaları. XVI. Kazı Sonuçları
Toplantısı II 95-106.
Özbek M. 1994. Anadolu’da İnsan Irklarının Tarihsel Gelişimi. XI. Türk Tarih Kongresi 45-70.
Özbek M. 1994. Aşıklı Höyük İnsanları (1990-1992 Buluntuları). 9. Arkeometri Sonuçları Toplantısı
23-31.
Özbek M. 1994. Byblos (Lübnan, Kalkolitik) ve Eski Anadolu İnsanlarının Diş Morfolojileri. Belleten 57
(220):731-749.
Özbek M. 1994. Roma Açıkhava Tiyatrosu’nda Bir Toplu Gömü Alanı (Geç Bizans Dönemi). Humana
Bozkurt Güvenç’e Armağan 367-380.
Özbek M. 1993. Anadolu Eski İnsan Toplumlarında Sağlık Sorunları. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi
10(2):1-19.
Özbek M. 1993. Antropologia de less Poblations Neolitiques de Çatal Höyük, d’Aşıklı ı de Çayönü
(Turquia). Cota Zero 9: 31-35.
Özbek M. 1993. Aşıklı Höyük Neolitik Çağ İnsanları. VII. Arkeometri Sonuçları Toplantısı 201-212.
Özbek M. 1992. Aşıklı Höyük Neolitik İnsanları. VII. Arkeometri Sonuçları Toplantısı 145-160.
Özbek M. 1991. Etude Anthropologique de L’Enfant de Cafer Höyük (Neolithique,Turquie). Cahiers de
L’Euphara 5-6 Editions. Recherche sur les Civilisations, Paris 151-159.
Özbek M. 1991. İznik Açıkhava Tiyatrosu’ndaki Kilisede Bulunan Bebek İskeletleri. Belleten 55
(213):315-331.
Özbek M. 1990. İznik Geç Bizans Çağı İskeletlerinde Hastalık ve Yaralanma İzleri. Belleten 54 (209):3945.
Özbek M. 1990. Van İli Erciş İlçesi Çavuşoğlu Samanlığı’nda Katliama Maruz Kalmış Türkler. Yakın
Tarihimizde Van Uluslararası Sempozyumu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları 233-239.
Özbek M. 1989. Geç Bizans Devrinde Trepanasyon (Kafatası Delgi Ameliyatı). Belleten 211(205):15671574.
Özbek M. 1989. Son Buluntular Işığında Çayönü Neolitik İnsanları. V. Arkeometri Sonuçları Toplantısı
161-172.
Özbek M. 1988. Culte des Chanes Humains A Çayönü. Anatolica 15:127-137.
Özbek M. 1988. Çayönü İnsanları ve Sağlık Sorunları. IV. Arkeometri Sonuçları Toplantısı 121-152.
Özbek M. 1987. Çayönü İnsanlarında Diş ve Dişeti Hastalıkları. V Araştırma Sonuçları Toplantısı 367395.
Özbek M. 1986. Çayönü Yerleşmesindeki Kesik İnsan Başları. II. Arkeometri Sonuçları Toplantısı 19-39.
Özbek M. 1985. Byblos (Lübnan) Kalkolitik Devir İnsan İskeletleri (Uzun Kemikleri). H.Ü. Edebiyat
Fakültesi Dergisi 3:169-171.
Özbek M. 1985. Değirmentepe Eski İnsan Topluluklarının Demografik ve Antropolojik Açıdan Analiz. I.
Arkeometri Sonuçları Toplantısı 107-130.
Özbek M. 1985. Evolution des Dents Au Proche-Orient. Antropoloji 12:317-341.
Özbek M. 1985. Yakın_Doğu Tarihöncesi Toplumlarında Bazı Diş Patolojileri ve Anomalileri.
Antropoloji 12:343-356.
Uzel İ., Özbek M. 1985. İznik Açık Hava Tiyatrosu’ndan Çıkarılan İlginç Bir Kafatası. Gata Bülteni 27:
649-658.
Özbek M. 1984. Etude Anthropologique des Restes Humains de Hayaz Höyük. Anatolica 11: 155-170.
Özbek M. 1984. Roma Açık Hava Tiyatrosu’ndan (İznik) Çıkarılan Bizans İskeletleri. H.Ü. Edebiyat
Fakültesi Dergisi 2 (1):81-89.
Özbek M. 1983. Dünden Bugüne Kızılderililer. Prof. Dr. Ahmet Yasa’ya Armağan. A.Ü. Siyasi Bilimler
Fakültesi Yayınları 519: 359-367.
Özbek M. 1983. Geçmişten Günümüze Kafatası Delgi Ameliyatları. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi 1
(1): 151-161.
Özbek M. 1982. Etude Anthropologique des Chanes Non Deformes de Byblos (Liban);Chalcolithique).
Antropoloji 11:59-72.
Özbek M. 1982. İnsan Toplumlarında Kafatası Deformasyonları (Etnoantropolojik Bir Araştırma).
Antropoloji 11:47-57.
Özbek M. 1979. Etude Odontologique des Habitant Prehistoriques du Village de Mureybet (Syrie).
Cahiers De L’Euprate 2:120-127.CNRS.
Özbek M. 1979. İnsan ve Irk. Remzi Yayınevi, İstanbul.
Özbek M. 1978. Dentition des Ancens Habitants de Byblos. H.Ü. Sosyal ve idari Bilimler Dergisi 1:161173.
Özbek M. 1976. Etude Anthropologique d’Ossements Humains Neolithiques du VIII Millenaire A.C.
Provenant de Mureybet, Syrie. Annales Archeologiques Arabes Syriennes 26:161-180.
Özbek M. 1976. Etude de la Deformation Cranienne Artificielle Chez les Chalcolithiques de Byblos
(liban). Bull. et Mem.de la Soc. d’Anthrop. de Paris. T:1;Serie 13:455-48.
Özbek M. 1974. A propos Des Deformations Craniennes Artificielles Observees au Proche-Orient.
Paleorient 2(2):469-476.
POPÜLER YAYINLAR / POPULAR PUBLICATIONS
Özbek M. 2011. Yeni Araştırmalar Işığında Neandertaller . Popüler Bilim 207:42-47.
Özbek M. 2010. İnsanın Tarihöncesi Evrimi. Bilim ve Gelecek. 50 Soruda Bilim Dizisi.
Özbek M. 2009. Atalarımızın Ataları. İnsan Evriminde Yeni Bir Keşif. Bilim ve Gelecek 69:14.
Özbek M. 2005. Odiris Kralının Çilesi. Toplumsal Tarih Ocak: 90-97.
Özbek M. 2001. İnsan Nedir? Kül Edebiyat ve Sanat Dergisi. 13:25-29.
Özbek M. 1997. İnsanın Öyküsü. Bilim ve Ütopya Ekim: 16-43.
Özbek M. 1995. İnsan Ailesi Tarih Sahnesine Çıkıyor. Bilim ve Ütopya Kasım:20-24.
Özbek M. 1986. Tarihöncesinin Şanssız Bebekleri. Bilim ve Teknik 19 (218):12-13.
Özbek M. 1982. Dünden Bugüne Kızılderililer. Yeni Çığ Ocak Sayısı:14-17.
Özbek M. 1981. Eski İnsanlarda Görülen Bazı Hastalıklar Üzerine. Bilim ve Teknik 160:8-11.
Özbek M. 1979. Eski İnsan Toplumlarında Kafa Biçimini Bozma Adeti. Bilim ve Teknik 12:142:10-13.
Özbek M. 1979. İnsanla Yaşıt Bir Hastalık: Diş Çürüğü. Bilim ve Teknik 12:134.31-34.
PROJELER VE ALAN ÇALIŞMALARI / PROJECTS AND FIELD STUDIES
1988-1990 Çayönü
1998-2010 Aşıklı Höyük
2004-2009 Köşk Höyük
VERİLEN DERSLER / LECTURES
Biyolojik Antropoloji / Biological Anthropology
İnsanın Biyolojik ve Kültürel Çeşitliliği / Human Biological and Cultural Diversity
Kültürel Değişme ve Sağlık / Cultural Change and Health
Kültür Tarihi / Cultural History
İDARİ GÖREVLER / ADMINISTRATIVE TASKS
Bölüm Başkanı / Head of Department (1991-2012)
Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı / Vice Dean (1994-1997)
ÜYE OLDUĞU KURUMLAR / MEMBERSHIPS
DİĞER AKTİVİTELER / OTHER ACTIVITIES
2010 IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı(4-6 Kasım 2010, Ankara)
2008 III. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı (27-29 Ekim 2008, Ankara)
2004 II. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı
Download

Prof. Dr. Metin ÖZBEK - Antropoloji Bölümü