30.11.2014
Maliyet Analizi
Maliyet Analizi
• Firmaların üretim faktörlerine yaptığı
harcamaya denir.
• Sabit maliyet
• Kısa dönemde değiştirilemeyen ve üretim
miktarından bağımsız maliyetlere denir.
• Değişir maliyet
• Firmanın üretimi sürdürmek amacıyla üretim
faktörlerine yaptığı harcamalara denir.
Kısa ve Uzun Dönem Farkı
• Kısa Dönem
• Üretim faktörlerinin tamamının
değiştirilemediği süreyi ifade eder.
• Uzun dönem
• Üretim faktörlerinin tamamının değiştirilebildiği
süreyi ifade eder.
1
30.11.2014
Sabit Maliyetler
•
•
•
•
•
Kira
Sigorta
Reklam
Yönetim
Patent
Toplam
Sabit
Maliyet
TSM
0
Üretim
Miktarı
Ortalama
Sabit
Maliyet
OSM
0
Üretim
Miktarı
Değişir Maliyetler
TDM
• Ücret
• Enerji
• Hammadde
Toplam
Değişir
Maliyet
0
Ortalama
• Toplam
Değişir
Maliyet
maliyetin,
toplam
üretime oranı
ortalama
maliyeti verir.
Üretim
Miktarı
ODM
0
Üretim
Miktarı
Toplam Maliyetler ve Marjinal Maliyet
Toplam
Maliyet
• Marjinal
maliyet, önce
azalan ve belirli
bir üretim
miktarından
Marjinal
sonra artan Maliyet
eğilim gösterir.
Toplam
Maliyet
TDM
TSM
0
Üretim Miktarı
Marjinal
Maliyet
0
Üretim Miktarı
2
30.11.2014
Maliyetler Arasındaki İlişki
Ortalama
• Ortalama
Maliyet
maliyet,
ortalama
değişir maliyet
ile ortalama
sabit maliyetin
toplamından
da elde edilir.
MM
K
L
S
E
M1
0
OM
ODM
OSM
Üretim
Miktarı
Maliyetlerin Seyri ve Azalan Verimler
Azalan
Verim
Artan
Verim
Mutlak Azalan
Verim
Değişir
Faktör
Ortalama
Ürün
Üretim
Miktarı
0
Maliyet
Marjinal
Maliyet
Marjinal
Ürün
Ortalama
Maliyet
Üretim
Miktarı
0
Kapasite Sorunu
Tam
Kapasite
Maliyet
Aşırı Kapasite
Atıl Kapasite
Ortalama
Maliyet
15
14
12
10
0
400
600
900 1000
Üretim
Miktarı
• Maksimum kapasite, aşırı kapasitenin üst
sınırıdır.
3
30.11.2014
Uzun Dönem Ortalama Maliyet
Ortalama
Değişir
Maliyet
KDOM5
KDOM1
KDOM4
KDOM2
Uzun Dönem
Ortalama Maliyet
Eğrisi
KDOM3
Üretim Miktarı
0
Optimal Tesis Ölçeği
KDMM
UDMM
OM
OH
MM
MH
KDOM
UDOM
• M1, optimum
tesis ölçeğini
göstermektedir.
• Etkin olan
minimum ölçektir.
OM1
0
M1
Miktar
Ölçeğe Göre Getiri
• Ölçeğe Göre Artan Getiri
• Ölçeğe Göre Sabit Getiri
• Ölçeğe Göre Azalan Getiri
4
30.11.2014
Ölçeğe Göre Getiri Neden Farklıdır?
• İçsel Ekonomiler
• Pozitif İçsel Ekonomiler
•
•
•
•
İşbölümü ve uzmanlaşma
Teknolojik avantajlar
Yönetim avantajı
Parasal avantajlar
• Negatif İçsel Ekonomiler
• Uzmanlaşmanın Olumsuzluğu
• Yönetimin etkinliğini kaybetmesi
• Dışsal Ekonomiler
• Pozitif Dışsal Ekonomiler
• Yarı işlenmiş mamul edinme
• Uzmanlaşmış işgücü sağlama
• Hizmet (av. muh.) kalitesinin
yükselmesi
• Altyapının gelişmesi
• Negatif Dışsal Ekonomiler
• Altyapı hizmetlerinin aksaması
• Üretim faktörlerine talebin artması
5
Download

Maliyet Analizi - iktisaden.com