iki boyutta hareket
Parçacığın yer
değiştirmesi
Parçacığın
izlediği yol
düzleminde hareket eden parçacığın konum vektörü
Parçacığın hız vektörü
İvmeli hareket hız denklemi
İvmeli hareket konum
denklemi
Hızın y bileşeni
bu noktada
sıfır
Hızın x bileşeni
hala sabit çünkü
x doğrultusunda
bir ivme söz
konusu değil
fırlatma açıları
birbirini
tamamlayan
atışların menzili
aynı
SORU:
Sporcu yatayla 20 derecelik açıyla ve 11 m/s lik
hızla atlıyor. Kaç metre uzağa atlar?
En fazla ulaşacağı yükseklik nedir?
SORU:
Bir taş şekildeki binadan yatayla
30 derecelik açıyla 20 m/s lik
hızla
fırlatılıyorç
a)taşın yere ne kadar sürede
ulaşacağını
b) taşın yere çarpma hızını
bulnuz.
dairesel hareket
ortalama ivme
merkezcil ivme
periyot
SORU : Durgun halden 0,3 m/s2 lik sabit ivmeyle harekete başlayan
otomobil şekildeki gibi yarıçapı 500 m olan bir dairesel yolun en üst
noktasından geçerken hızı 6 m/s dir. Bu durumda otomobilin toplam
ivmesinin büyüklüğü ve yönü nedir?
SORU: Dünyanın Güneş yörüngesinde dolaşırken
sahip olduğu merkezcil ivmesini hesaplayınız.
Dünyanın Güneş yörüngesindeki yarıçapı
r=
Download

iki boyutta hareket