3.ULUSLARARASI
İTİBAR YÖNETİMİ KONFERANSI
13-14 Kasım 2014, İSTANBUL
SPONSORLUK DOSYASI
1
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İtibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has
Üniversitesi işbirliğiyle 13-14 Kasım 2014 tarihlerinde İstanbul’da 3. Uluslararası İtibar Yönetimi
Konferansı düzenlenmektedir. Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı‘nın ana teması “Krizler, İtibar
Riski, Kurumsal İtibar Yönetimi” olarak belirlenmiştir.
Günümüzün yerel ve küresel piyasalarında hemen her sektör için kurumsal itibar büyük önem
taşımaktadır. Kurumsal itibarı izlemek ve yönetmek tüm alanlarda artan bir şekilde kritik bir
sorumluluk haline gelmiştir. Başarılı itibar yönetiminin başarının önemli bir adımı olduğu
farkındalığıyla, profesyoneller kurumsal kimlik ve itibar oluşturma, sürdürme ve geliştirme
konusunda her geçen gün daha fazla yatırım yapmaktalar. Akademisyenler bu alanda biriken
kurumsal
deneyime
de
dayanarak
itibar
yönetimini
araştırmakta,
incelemekte
ve
kuramsallaştırmaktadırlar. Birbiriyle kesişen bu çalışmalar önemli bir literatürün oluşmasına ve bu
literatürün hem ticari hem de akademik alanları beslemesine yol açmaktadır.
Başarılı bir itibar yönetimi, pazarlamadan finansa, halkla ilişkilerden operasyonel birimlere kadar
farklı kurumsal fonksiyonların bir arada ve eş güdüm içerisinde yönetilmesini gerektirir. Bu anlamda
bütünleşik bir kurumsal yönetim, başarılı kurumsal itibar yönetiminin ayrılmaz bir öğesidir. Özellikle
krizler, uzun vadede özenli çalışmalar sonucu inşa edilen kurumsal itibarın dönüm noktalarıdır. Bu
dönüm noktaları kurumlar için sarsıcı ve olumsuz sonuçlar doğurabileceği gibi, krizler iyi
yönetildikleri ölçüde kurumsal itibarın inşa edilmesine ve sağlamlaştırılmasına katkıda bulunabilirler.
Buradan yola çıkarak,krizlersonrasında biriken deneyim ve araştırmaları paylaşmak, gelişen bir alan
olarak itibar yönetimi için oldukça kritik bir öneme sahiptir.
3.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı, siyaset, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, işletme
yönetimi, insan kaynakları, iletişim, yeni medya, halkla ilişkiler, pazarlama, kurumsal sosyal
sorumluluk ve sürdürülebilirlik araştırma alanlarını kapsayan disiplinler arası bir çerçevede, itibar
kavramı ve ilişkili alanları tartışmak amacıyla, akademik çevre ile iş dünyasını bir araya getirmeyi
amaçlamaktadır.
Ayrıntılı bilgi için www.reputationconference.org adresini ziyaret edebilirsiniz.
Facebook: www.facebook.com/itibarkonferansi
Twitter: www.twitter.com/itibarenstitusu
2
KONU BAŞLIKLARI:
•
İtibar: Kuramsal Yaklaşımlar
•
Sağlık Sektöründe İtibar Yönetimi
•
İletişim Sektöründe İtibar Yönetimi
•
Finans Sektöründe İtibar Yönetimi
•
İtibar Yönetimi ve Kurumsal İletişim
•
İtibar Yönetimi ve İnsan Kaynakları
•
İtibar Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
•
İtibar Yönetimi ve İş Etiği
•
İtibar Yönetimi ve Online İtibar İlişkisi
•
İtibar Yönetimi ve Pazarlama
•
İtibar Yönetimi ve Kriz İletişimi
•
Online İtibar Yönetimi
•
Marka ve İtibar Yönetimi
•
Güç ve İtibar ilişkisi
•
Kurumlar ve Ülkelarin İtibarı
•
Belediyelerde İtibar Yönetimi
•
Kamu Kurumlarında İtibar Yönetimi
•
STK’larda İtibar Yönetimi
•
İtibar Araştırmaları
3
KONFERANS KİMLİK BİLGİLERİ
TARİH
: 13 - 14 Kasım 2014
YER
: İstanbul, Kadir Has Üniversitesi
DÜZENLEYEN : İtibar Yönetimi Enstitüsü
DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Mustafa AYDIN, Kadir Has Üniversitesi
Orhan SAMAST, İtibar Yönetimi Enstitüsü
Prof. Dr. Banu BAYBARS HAWKS, Kadir Has Üniversitesi
BİLİM KURULU
Prof. Dr. Haluk GÜRGEN, Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Banu BAYBARS HAWKS, Kadir Has Üniversitesi
Prof. Dr. Sedat MURAT, Başbakanlık Etik Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ, Başbakanlık Etik Kurulu Eski Başkanı
Prof. Dr. Türker BAŞ, İstanbul Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Burak ARZOVA, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Melda CİNMAN ŞİMSEK, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Ferruh UZTUĞ, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Başak SOLMAZ, Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Serra GÖRPE, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ebru GÜZELCİK URAL, Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Murat GÜMÜŞ, Batman Üniversitesi
Doç. Dr. İnci ÇINARLI, Galatasaray Üniversitesi
Doç. Dr. Seçil Deren VAN HET HOF, Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Banu Müjde KARSAK, Galatasaray Üniversitesi
Doç. Dr. Nilay Başok YURDAKUL, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Ebru UZUNOĞLU, İzmir Ekonomi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Tülin ÇAKIR, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Dr. Hakan TUNÇEL, Kadir Has Üniversitesi
4
Sponsorluk Ücret Tablosu
Sponsorluk Türü
Kabul Edilecek Firma Sayısı
Ücret (TL)
PLATİN
ALTIN
GÜMÜŞ
OTURUM
BASILI MALZEMELER
AÇILIŞ KOKTEYLİ
KAHVE ARALARI İKRAMLAR
1
3
5
1
1
1
1
75.000
20.000
10.000
8.500
10.000
8.000
6.000
Sponsorluk Ayrıntıları
PLATİN SPONSOR (1 Firma)
75,000 TL + KDV
1. Konferans programında açılış konuşmaları dahilinde veya Platin sponsorun talep ettiği bir temaya
yönelik “özel oturumda” üst düzey bir konuşmacı ile konuşma yapma hakkı;
2. Konferans merkezi fuayesinde firma tanıtımı için diğer sponsorlardan daha büyük ebatta (12m²) bir
stand ile kurumsal uygulamalarını konferansa gelen iş, akademi ve basın camiası ile paylaşma
olanağı;
3. Konferans ile ilgili yayınlanacak olan basın bültenlerinde Platin Sponsorun isminin belirtilmesi;
4. Platin Sponsorun logosu, etkinlik kapsamında aşağıda belirtilen basılı ve elektronik materyallerde
sponsorların en üst sırasında ve diğer sponsor logolarından daha büyük ebatta olmak üzere, “Platin
Sponsor” olduğu belirtilerek yer alacaktır:
 Konferans davetiye ve duyurularında
 Konferansta dağıtılacak kongre kitapçığının ön kapağında.
 Konferans öncesinde ve sırasında kullanılacak kongre dosyasının ön kapağında
 Etkinliğin tanıtımı için yayınlanacak basılı ilanlarda
 E-bültenlerde (kamu ve özel kuruluşlar ile basına gönderilecek e-bültenlerde)
 Konferans salonundaki sahne dekorasyonunda
 Konferans süresince salonda ve fuayede gösterilecek sponsor logo sunumunda
 Konferans merkezinde sponsor panosunda
 Konferans web sitesinde
5. Platin Sponsor’a mekanda dağıtılacak konferans kitine 1 adet insert koyma hakkı verilecektir.
5
6. Platin Sponsor, ödemeyi yaptığı tarihten itibaren kurumsal basılı malzemelerinde 3. Uluslararası
İtibar Yönetimi Konferansı Platin Sponsoru olduğunu belirtebilecektir.
7. Konferans öncesinde ve sırasında yapılacak basın toplantılarında, sponsorluk panosunda Platin
Sponsor’un logosuna yer verilecektir.
8. Firmaya konferansa kapanış töreni sırasında teşekkür plaketi takdim edilecektir.
9. 10 adet konferans davetiyesi verilecektir.
ALTIN SPONSORLAR (3 firma)
20,000 TL + KDV
1. Altın Sponsor’a konferans programı içerisinde, kongre tema ve akışına bağlı olarak, üst düzey bir
konuşmacı ile konuşma yapma hakkı verilecektir.
2. Altın Sponsor’a, mekanın ana fuayesinde 1 adet 6 m² lik tanıtım alanı hakkı verilecektir.
3. Altın sponsorların logoları, etkinlik kapsamında aşağıda belirtilen basılı ve elektronik materyallerde
Platin Sponsor logosunun altında yer alacaktır:

Konferans davetiye ve duyurularında

Konferans öncesinde ve sırasında kullanılacak konferans dosyasının arka kapağında diğer
sponsor firmalarla beraber

Konferansta dağıtılacak kongre kitapçığının arka kapağında, diğer sponsor firmalarla
beraber

Etkinliğin tanıtımı için yayınlanacak basılı ilanlarda

E-bültenlerde (kamu ve özel kuruluşlar ile basına gönderilecek e-bültenler)

Konferans salonundaki sahne dekorasyonunda

Konferans süresince salonda ve fuayede gösterilecek sponsor logo sunumunda

Konferans merkezinde sponsor panosunda

Konferans web sitesinde
4. Konferans öncesinde ve sırasında yapılacak basın toplantılarında, sponsorluk panosunda Altın
Sponsor’un logosuna yer verilecektir.
5. Firmaya konferansa kapanış töreni sırasında teşekkür plaketi takdim edilecektir.
6. 4 adet konferans davetiyesi verilecektir.
6
GÜMÜŞ SPONSORLAR (5 firma)
10,000 TL + KDV
1. Gümüş Sponsor firmaların logoları, etkinlik kapsamında aşağıda belirtilen basılı ve elektronik
materyallerde Platin ve Altın Sponsorlar’dan sonra gelmek üzere, ‘Gümüş Sponsorlar’ başlığı altında
alfabetik sırayla yer alacaktır.

Konferans davetiye ve duyurularında

Konferansta dağıtılacak kongre kitapçığının arka kapağında, diğer sponsor firmalarla
beraber

Konferans öncesinde ve sırasında kullanılacak konferans dosyasının arka kapağında, diğer
sponsor firmalarla beraber

Etkinliğin tanıtımı için yayınlanacak basılı ilanlarda

E-bültenlerde (kamu ve özel kuruluşlar ile basına gönderilecek e-bültenler)

Konferans salonundaki sahne dekorasyonunda

Konferans süresince salonda ve fuayede gösterilecek sponsor logo sunumunda

Konferans merkezinde sponsor panosunda

Konferans web sitesinde
a. Gümüş Sponsor’a, mekanın ana fuayesinde 1 adet 6 m m²lik tanıtım alanı hakkı verilecektir.
2. Firmaya konferansa kapanış töreni sırasında teşekkür plaketi takdim edilecektir.
3. 2 adet konferans davetiyesi verilecektir.
7
ETKİNLİK SPONSORLARI
OTURUM SPONSORLARI (Her oturum için 1 firma)
8,500 TL + KDV
1. Sponsor sayısı oturumlar ile sınırlı olacak, bir oturuma sadece bir firma sponsor olabilecektir.
2. Sponsor firmaların logoları etkinlik kapsamında aşağıda belirtilen basılı ve elektronik materyallerde
Platin, Altın ve Gümüş Sponsorlarından sonra gelmek üzere, ‘Ekinlik Sponsorları’ başlığı altında
alfabetik sırayla yer alacaktır:

Konferans davetiye ve duyurularında

Konferansta dağıtılacak kongre kitapçığının arka kapağında, diğer sponsor firmalarla
beraber

Konferans öncesinde ve sırasında kullanılacak konferans dosyasının arka kapağında, diğer
sponsor firmalarla beraber

Etkinliğin tanıtımı için yayınlanacak basılı ilanlarda

E-bültenlerde (kamu ve özel kuruluşlar ile basına gönderilecek e-bültenler)

Oturumun yapıldığı salonda

Konferans süresince salonda ve fuayede gösterilecek sponsor logo sunumunda

Konferans merkezinde sponsor panosunda

Konferans web sitesinde
3.
Firmaya konferansa kapanış töreni sırasında teşekkür plaketi takdim edilecektir.
4.
2 adet konferans davetiyesi verilecektir.
BASILI MALZEME SPONSORU
10,000 TL + KDV
Konferans kitapçığı, katılım belgesi, yaka kartları, konferans dosyası, duyurular, konferans CD’si
sponsorluğu karşılığında firmaya aşağıda belirtilen olanaklar sağlanacaktır:
1. Sponsor firmanın logosu, etkinlik kapsamında aşağıda belirtilen basılı ve elektronik materyallerde
Platin, Altın ve Gümüş Sponsorlar’dan sonra gelmek üzere, ‘Etkinlik Sponsorları” başlığı altında yer
alacaktır.

Konferans davetiye ve duyurularında
8

Konferansta dağıtılacak kongre kitapçığının arka kapağında, diğer sponsor firmalarla
beraber

Konferans öncesinde ve sırasında kullanılacak konferans dosyasının arka kapağında, diğer
sponsor firmalarla beraber

Etkinliğin tanıtımı için yayınlanacak basılı ilanlarda

E-bültenlerde (kamu ve özel kuruluşlar ile basına gönderilecek e-bültenler)

Konferans salonundaki sahne dekorasyonunda

Konferans süresince salonda ve fuayede gösterilecek sponsor logo sunumunda

Konferans merkezinde sponsor panosunda

Konferans web sitesinde
2. Firmaya konferansa kapanış töreni sırasında teşekkür plaketi takdim edilecektir.
3. 2 adet konferans davetiyesi verilecektir.
AÇILIŞ KOKTEYLİ SPONSORU
8,000 TL + KDV
1. Sponsor firmanın logosu, etkinlik kapsamında aşağıda belirtilen basılı ve elektronik materyallerde
Platin, Altın ve Gümüş Sponsorlar’dan sonra gelmek üzere, ‘Etkinlik Sponsorları” başlığı altında yer
alacaktır.

Konferans davetiye ve duyurularında

Konferansta dağıtılacak kongre kitapçığının arka kapağında, diğer sponsor firmalarla
beraber

Konferans öncesinde ve sırasında kullanılacak konferans dosyasının arka kapağında, diğer
sponsor firmalarla beraber

Etkinliğin tanıtımı için yayınlanacak basılı ilanlarda

E-bültenlerde (kamu ve özel kuruluşlar ile basına gönderilecek e-bültenler)

Konferans süresince salonda ve fuayede gösterilecek sponsor logo sunumunda

Konferans merkezinde sponsor panosunda

Konferans web sitesinde
2. Firmaya konferansa kapanış töreni sırasında teşekkür plaketi takdim edilecektir.
3. Kokteyl sırasında branding hakkı verilecektir.
4. 2 adet konferans davetiyesi verilecektir
9
KAHVE MOLALARI İKRAM SPONSORU
6,000 TL + KDV
1. Sponsor firmanın logosu, etkinlik kapsamında aşağıda belirtilen basılı ve elektronik materyallerde
Platin, Altın ve Gümüş Sponsorlar’dan sonra gelmek üzere, ‘Kahve Molası Sponsoru” başlığı altında
yer alacaktır.

Konferans davetiye ve duyurularında

Konferansta dağıtılacak kongre kitapçığının arka kapağında, diğer sponsor firmalarla
beraber.

Konferans öncesinde ve sırasında kullanılacak konferans dosyasının arka kapağında, diğer
sponsor firmalarla beraber

Etkinliğin tanıtımı için yayınlanacak basılı ilanlarda,

E-bültenlerde (kamu ve özel kuruluşlar ile basına gönderilecek e-bültenler)

Konferans salonundaki sahne dekorasyonunda

Konferans süresince salonda ve fuayede gösterilecek sponsor logo sunumunda

Konferans merkezinde sponsor panosunda

Konferans web sitesinde
2. Kahve molalarında branding hakkı verilecektir.
3. Firmaya konferansa kapanış töreni sırasında teşekkür plaketi takdim edilecektir.
4. 2 adet konferans davetiyesi verilecektir.
DESTEK SPONSORU
4,000 TL + KDV
1) Sponsor firmaların logoları etkinlik kapsamında aşağıda belirtilen basılı ve elektronik
materyallerde Platin, Altın, Gümüş ve Etkinlik Sponsorlarından sonra gelmek üzere,
‘Destek Sponsorları’ başlığı altında daha küçük olacak şekilde alfabetik sırayla yer
alacaktır:
o Davetiye ve duyurularında
o Dağıtılacak kitapçığın arka kapağında, diğer sponsor firmalarla beraber
o Etkinliğin tanıtımı için yayınlanacak basılı ilanlarda
10
o E-bültenlerde (kamu ve özel kuruluşlar ile basına gönderilecek e-bültenler)
o Oturumun yapıldığı salonda
o Salonda ve fuayede gösterilecek sponsor logo sunumunda
o Sponsor panosunda
o Web sitesinde
o Sosyal Ağ sayfalarında (facebook, twitter)
2) 1 adet davetiye verilecektir.
11
Download

3.uluslararası itibar yönetimi konferansı