[Metni yazın]
İnsan Kaynakları Kongresi
“Orkestra”
15 Mayıs 2014 Ankara Sheraton Hotel
İşbirliği Dosyası
[Metni yazın]
İnsan Kaynakları Kongresi
Türkiye Kalite Derneği-KalDer, iş yaşamındaki profesyonellerin gelişim ve öğrenmesine katkı vererek, ülkenin
gelişimine katkı sağlamak amacıyla pek çok farklı faaliyetlerinin içinde önemli bir yer tutan Kongreler
düzenlemektedir. İnsan Kaynakları profesyonelleri 2003 yılında KalDer’e başvurarak İstanbul’daki İK
Kongrelerine pahalı ve uzak olması sebebiyle katılamadıklarını belirtmişlerdir. Bu doğrultuda katılım ücreti
düşük ve ulaşımı rahat olan Ankara’da, KalDer kalitesiyle içerik ve organizasyonu başarılı bir İK Kongresi’nin
KalDer tarafından yapılmasını istediklerini iletmişlerdir. Bu talep doğrultusunda, 2004 yılından bugüne
Ankara’da İnsan Kaynakları Kongresi düzenlenmektedir. Kongre ana teması ve programı çeşitli kurumların İK
profesyonelleriyle birlikte belirlenmektedir.
Kongreyi destekleyen her bir kuruluş, her türlü alanda yaşam kalitesini arttırmak için 20 yılı aşkın süredir
faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütü olan KalDer’i de desteklemiş olmaktadır.
Kongre, Anadolu’daki
İK yönetimi
konusunda en büyük
ve beklenen etkinliktir
Kongre,
katılımcılar
tarafından %85
oranında
başarılı
bulunmaktadır
Kongreye tüm
Türkiye’den 300’den
fazla İK yönetici ve
uzmanı, üst ve orta
kademe yönetici ile
öğrenciler
katılmaktadır
Kongre ve Sponsorluk Avantajları
Logonuz Nasıl ve Nerelerde Yayınlanacak?

KalDer ve Kongre web sayfasında,

KalDer Ankara sosyal medya alanlarında,

Kongrenin duyurulduğu diğer web sitelerinde,

Tüm basılı malzemelerde,

Kongre salonunda sponsor bayraklarında,

Kongre süresince perdelerde

Poster ve broşür üzerinde Türkiye genelinde 3.000’i aşkın gönderide

12.000 kişiye toplamda 10 defa yapılacak e-bülten gönderimlerinde

Basın sponsorluğu kapsamında çıkacak ilanlarda ve KalDer tarafından yayınlanan aylık
Önce Kalite Dergisi’nde yer alır.
Sponsorluk Kategorileri
Ana Sponsorluk
Ana Sponsora Özel Tanıtım
Bu kategori her sektörden bir kuruluş ile sınırlıdır. Sektörden ilk olumlu cevap
veren kuruluş ana sponsor olarak kabul edilecektir.
Bu kategoride kongreyi destekleyecek kuruluş İnsan Kaynakları Kongresinin “Ana
Sponsor” logosunu 1 yıl süre ile; basılı malzemelerde (antetli kağıt, zarf, afiş,
broşürler), kurumsal ve basın ilanlarında kullanabilecektir.
Logonun Yer Alacağı Alanlar
Kuruluşun
logosu,
sponsorluk
anlaşması
yapılan
tarihten
sonra
basılan
dokümanlarda diğer sponsorların logoları veya isimleri ile birlikte belirtilen biçimde
kullanılacaktır. Afişerde, broşürlerde, davetiyelerde,
KalDer ve kongre web
sayfasında, kongre sırasında salonda perdelerde, e-bültenlerde yer alacaktır.
Stand Alanı
Sempozyumu destekleyecek kuruluşa arzu ettiği takdirde faaliyetlerini ve
yayınlarını sergileyebilmeleri için 6m2 stand alanı temin edilecektir.
Davetiye Sayısı
Sponsor firmaya 15 adet davetiye gönderilecektir.
Sponsorluk Bedeli
15.000,00 TL + KDV (Sponsorluk karşılığında fatura düzenlenmektedir)
Resmi Sponsorluk
Logonun Yer Alacağı Alanlar
Kuruluşun
logosu,
sponsorluk
anlaşması
yapılan
tarihten
sonra
basılan
dokümanlarda diğer sponsorların logoları veya isimleri ile birlikte belirtilen biçimde
kullanılacaktır: afişlerde, broşürlerde, davetiyelerde,
KalDer web sayfasında,
kongre sırasında salonda perdelerde, e-bültenlerde yer alacaktır.
Stand Alanı
Kongreyi destekleyecek kuruluşa arzu ettiği takdirde faaliyetlerini ve yayınlarını
sergileyebilmeleri için 4m2 stand alanı temin edilecektir.
Davetiye Sayısı
Sponsor firmaya 10 adet davetiye gönderilecektir.
Sponsorluk Bedeli
10.000,00 TL + KDV (Sponsorluk karşılığında fatura düzenlenmektedir)
Sponsorluk Kategorileri
Kongre Sponsorluğu
Logonun Yer Alacağı Alanlar
Kuruluşun logosu, sponsorluk anlaşması yapılan tarihten sonra basılan dokümanlarda diğer sponsorların
logoları veya isimleri ile birlikte belirtilen biçimde kullanılacaktır: afişlerde, broşürlerde, davetiyelerde, KalDer
ve kongre web sayfasında, kongre sırasında salonda perdelerde, e-bültenlerde yer alacaktır.
Davetiye Sayısı
Sponsor firmaya 6 adet davetiye gönderilecektir.
Sponsorluk Bedeli
6.000,00 TL + KDV (Sponsorluk karşılığında fatura düzenlenmektedir)
Oturum Sponsorluğu
Logonun Yer Alacağı Alanlar
Kuruluşun logosu, sponsorluk anlaşması yapılan tarihten sonra basılan dokümanlarda diğer
sponsorların logoları veya isimleri ile birlikte belirtilen biçimde kullanılacaktır: afişlerde,
broşürlerde, davetiyelerde,
KalDer ve kongre web sayfasında, kongre sırasında salonda
perdelerde, e-bültenlerde yer alacaktır.
Davetiye Sayısı
Sponsor firmaya 4 adet davetiye gönderilecektir.
Sponsorluk Bedeli
4.000,00 TL + KDV (Sponsorluk karşılığında fatura düzenlenmektedir)
Sponsorluk Kategorileri
Destek Sponsorluğu
Logonun Yer Alacağı Alanlar
Kuruluşun logosu, sponsorluk anlaşması yapılan tarihten sonra basılan dokümanlarda diğer
sponsorların logoları veya isimleri ile birlikte belirtilen biçimde kullanılacaktır: afişlerde,
broşürlerde, davetiyelerde,
KalDer ve kongre web sayfasında, kongre sırasında salonda
perdelerde, e-bültenlerde yer alacaktır.
Davetiye Sayısı
Sponsor firmaya 4 adet davetiye gönderilecektir.
Sponsorluk Bedeli
2.000,00 TL + KDV (Sponsorluk karşılığında fatura düzenlenmektedir)
Kongrede Birlikte Olabileceğimiz Diğer Sponsorluklar
Kongre Çantası (Şartlar Karşılıklı Görüşülecek)
Yaklaşık 400 adet çanta KalDer tarafından yaptırılabileceği gibi, destek
vermek isteyen kurum tarafından da yapılıp KalDer ve destekleyen kurumun
logoları yer alacak şekilde Kongre günü katılımcılara dağıtılır.
Kongre Çantası İçine Tanıtım Broşürü (1000 TL+KDV)
Tüm kongre katılımcılarına (400 adet) ücretsiz olarak verilecek olan Kongre
Çantası içerisinde broşürünüzle yer alabilme imkanı sunulmaktadır.
Broşür büyüklüğünün 2 adet A4 sayfasını geçmeyecek şekilde olması
gerekmektedir. Bu fırsat en fazla 4 firma için geçerlidir.
Yaka Kartı ve Kordoneti (4000 TL+KDV)
Yaklaşık 400 katılımcının kongre boyunca boyunda yer alan yaka kartlarının
kordonetinde ve sürekli bakacakları program bölümünde destek vermek
isteyen kurumun logosu yer alacaktır.
Kongre Çantası İçinde Hediye (1000 TL+KDV)
Kurumun satışta olan ürünleri (çay, şeker, sabun, vb)kongre çantası ile tüm
katılımcılara iletebilir. Promosyon ürün (defter, kalem, notluk, bardak altlığı,
vb) verilmek istenmesi durumunda üzerinde KalDer’in logosunun da yer
alması gerekmektedir.
İK Kafe Desteklerinizle Gerçekleşsin (2000 TL+KDV)
İK Kongresinin en keyifli bölümü olan İK Cafe kahve molalarında katılımcıları
bir araya getiren ve hoş sohbetlere ev sahipliği yapan bir mekândır. Cafe’ye
destek olacak kurumun kendileri tarafından hazırlanacak masa bayrakları İK
Cafe alanında konumlandırılacak, elektronik duyurularda kurum logosuna yer
verilecektir.
Download

İnsan Kaynakları Kongresi