İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI
YY
KODU
GÜZ YARIYILI
İEF501
BAHAR YARIYILI
YY
DERSİN ADI
İSLAM HUKUKUNUN TEMELLERİ
TÜRÜ
DERSİN İNGİLİZCE ADI
DERSİN HOCASI
KREDİ
(T+U)
ECTS
KREDİ
(USUL-U FIKIH)
S
FUNDAMENTALS OF ISLAMIC LAW
YRD.DOÇ.DR. SONER DUMAN
3+0
6
İEF503
MUAMELAT FIKHI
Z
FIQH MUAMALAT
YRD.DOÇ.DR. SÜLEYMAN KAYA
3+0
6
İEF505
İSLAM EKONOMİSİNİN TEMELLERİ
Z
FUNDAMENTALS OF ISLAMIC
ECONOMICS
PROF.DR. FATİH SAVAŞAN
3+0
6
İEF507
EKONOMİNİN TEMELLERİ
S
FUNDAMENTALS OF ECONOMICS
DOÇ.DR. ŞAKİR GÖRMÜŞ
3+0
6
İEF509
KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL
YÖNETİM
Z
COMPARATIVE FINANCIAL MANAGEMENT
DOÇ.DR. MEHMET SARAÇ
3+0
6
İEF511
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Z
RESEARCH METHODS
YRD.DOÇ.DR. FATİH YARDIMCIOĞLU
3+0
6
KREDİ
(T+U)
ECTS
KREDİ
KODU
DERSİN ADI
DERSİN İNGİLİZCE ADI
İEF502
İSLAM İKTİSADI TARİHİ
Z
HISTORY OF ISLAMIC ECONOMICS
YRD.DOÇ.DR. SÜLEYMAN KAYA
3+0
6
İEF504
FİNANSAL PİYASALAR VE
KURUMLAR
Z
FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTIONS
DOÇ.DR. MEHMET SARAÇ
3+0
6
İEF506
İSLAMİ BANKACILIK
Z
ISLAMIC BANKING
DOÇ.DR. MEHMET SARAÇ
3+0
6
İEF508
İSLAMDA SOSYAL GÜVENLİK VE
SİGORTACILIK
S
SOCIAL SECURITY AND INSURANCE IN
ISLAM
PROF.DR. FARUK BEŞER
3+0
6
İEF510
İSLAMİ SERMAYE PİYASALARI
S
ISLAMIC CAPITAL MARKETS
3+0
6
S
ACCOUNTING FOR ISLAMIC FINANCIAL
INSTITUTIONS
3+0
6
S
TURKISH BANKING AND FINANCE LAW
3+0
6
İEF512
İEF514
İSLAMİ FİNANSAL KURUMLAR
MUHASEBESİ
TÜRK BANKACILIK VE FİNANS
HUKUKU
İEF516
DAVRANIŞSAL FİNANS VE İKTİSAT
S
BEHAVIORAL FINANCE AND ECONOMICS
YRD.DOÇ.DR. FATİH B. GÜMÜŞ
3+0
6
İEF515
İSLAM ÜLKELERİNDE EKONOMİK VE
MALİ YAPI
S
ECONOMIC & FINANCIAL STRUCTURE IN
ISLAMIC COUNTRIES
DOÇ.DR. M. EMİN ALTUNDEMİR
3+0
6
İEF520
İSLAM VE TOPLUM
S
ISLAM AND SOCIETY
YRD.DOÇ.DR. İRFAN HAŞLAK
3+0
6
İEF517
İKTİSAT FELSEFESİ
S
PHILOSPHY OF ECONOMICS
3+0
6
İEF518
İKTİSADİ VE FİNANSAL ARAPÇA
S
ARABIC FOR ECONOMICS & FINANCE
3+0
6
*Z: Tüm lisans program mezunlarının alması gerekli dersler S: Seçmeli (Öğrenci mezun olduğu lisans programının türüne göre yönlendirilecektir.)
**Gri renkli fontla yazılan dersler 2013-2014 yılından açılmayacaktır.
Download

İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANSI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI