ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS
II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI
GÜN
SAAT
18:00-18:40
18:50-19:30
19:40-20:20
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
İTHALAT VE İHRACAT
YÖNETİMİ
UTF 510
PROF.DR. H. YANIKKAYA
İŞLETME İKTİSADI
UTF 512
KARAR DESTEK
SİSTEMLERİ
UTF 539
PROF.DR. H. İNCE
TÜRKİYE EKONOMİSİ
UTF 516
DOÇ.DR. M. A. MERCAN
SERBEST BÖLGELER
VE
EKONOMİK ENTEGRASYON
UTF 520
YRD.DOÇ.DR. T. TURAN
TÜRK TİCARET VE
FİNANS TARİHİ
UTF 518
YRD.DOÇ.DR. K. DEMİRKOL
ULUSLARARASI PARA
EKONOMİSİ VE
SERMAYE PİYASALARI
UTF 504
ÖGR.GÖR. DR. H. BARLIN
ULUSLARARASI
İŞLETMECİLİK
UTF 528
YRD.DOÇ.DR
M. KARAKAŞ
PROJE
UTF 590
PROJE
UTF 590
PROJE
UTF 590
PROJE
UTF 590
PROJE
UTF 590
ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA
SEMİNERİ II
SEMİNERİ II
SEMİNERİ II
SEMİNERİ II
SEMİNERİ II
SOS 572
SOS 572
SOS 572
SOS 572
SOS 572
18:00-18:40
18:50-19:30
19:40-20:20
PROF.DR. S. AYNURAL
FİNANSAL KURUMLAR
UTF 542
YRD.DOÇ.DR
S.H. ÇİTÇİ
18:50-19:30
19:40-20:20
20:30-23:30
Download

Uluslararası Ticaret ve Finans Tezsiz (II. Öğretim)