ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS
II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI
GÜN
SAAT
18:00-18:40
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
18:50-19:30
BÜYÜME VE KALKINMA
UTF 507
E-TİCARET
UTF 525
DÜNYA EKONOMİSİ
UTF 523
19:40-20:20
PROF.DR. H. YANIKKAYA
DOÇ.DR. M. A. MERCAN
PROF.DR. S. AYNURAL
ARAŞTIRMA YÖNTEM
BİLİMİ
UTF 508
PROF.DR. H. İNCE
ULUSLARARASI FİNANS
VE YATIRIM
UTF 511
YRD.DOÇ.DR. S.H. ÇİTÇİ
18:00-18:40
18:50-19:30
19:40-20:20
ULUSLARARASI
TİCARET EKONOMİSİ
UTF 503
TİCARET VE FİNANS
TARİHİ
UTF 513
YRD.DOÇ.DR. K. DEMİRKOL
ÖGR.GÖR. DR. H. BARLIN
FİNANSAL EKONOMİ
UTF 509
YRD.DOÇ.DR
M. KARAKAŞ
PROJE
UTF 590
PROJE
UTF 590
PROJE
UTF 590
PROJE
UTF 590
PROJE
UTF 590
ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA
ARAŞTIRMA
SEMİNERİ I
SEMİNERİ I
SEMİNERİ I
SEMİNERİ I
SEMİNERİ I
SOS 571
SOS 571
SOS 571
SOS 571
SOS 571
18:50-19:30
19:40-20:20
20:30-23:30
Download

Uluslararası Ticaret ve Finans