VİTAMİS C 90
Suda Çözünen Toz
Veteriner Vitamin
BİLEŞİMİ:
1 kg’ da 900 gr Vitamin C içerir.
KULLANIM AMACI :
 Hayvanlarda vitamin ihtiyacının karşılanmasında,
 C grubu vitamin yetersizliğine bağlı verim düşüklüklerinde,
 Sıcaklarda ısı stresinin azaltılmasında
 Yüksek verime bağlı stres durumlarında
 Her türlü stres durumunun önlenmesinde,
 Aşılamalar,
 Hayvan nakilleri,
 İklim değişiklikleri,
 Gelişme, üreme performansı ve yemden yararlanmanın artırılmasında,
 Bağışıklık mekanizmasının güçlendirilmesinde,
 Karkas kalitesinin artırılmasında kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU :
Hayvan
Doz
türleri
Aşılama, sıcak ve soğuk
stresinde
Broyler
İçme suyu / ton
25 gr
Viral, bakteriyel ve paraziter
enf. sırasında
75 gr
Nakil sırasında
300 gr
AMBALAJ ŞEKLİ :
1 kg’lık plastik kavanozlarda sunulmaktadır.
RAF ÖMRÜ :
24 ay
1 ton içme suyu
1
Download

Vitamis C90