Download

Cevap 2. Sağdaki akciğer grafisinde NYHA kriterlerine göre sol 1. ya