İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA
AFET BİLGİ
SİSTEMLERİ PROJESİ
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA
AFET NEDİR?
Sistem Normal Şekilde İşleyemez!
Kaynaklar Yetersiz Kalır!
2
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA
AFET BİLGİ SİSTEMİ NEDİR
Olası bir afet ani sonrasında kriz komitesinin afet yönetimi
çalışmalarında etkin ve doğru karar verebilmesi ve acilen
yardim hizmet gruplarının çalışmalarına destek olabilecek
bilgiye hızlı erişim ve etkin kullanılmasını sağlayan bir
sistemdir. Bölge sınırları içerisindeki kamu hizmeti gören tüm
kamu kurum ve kuruluşları ile diğer lojistik öneme haiz
kurumların
personel,
araç,
gereç,
durumlarının
değerlendirilmesi ile afet planlamasında kullanılan her türlü
arsa,
bina
ve
isletmeler
sistem
içerisinde
değerlendirilmektedir.
3
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA
AFET BİLGİ SİSTEMİNİN ÇALIŞMASI İÇİN GEREKLİ
OLAN ALT YAPI
•Donanım:Server Bilgisayar
•Yazılım CBS Uygulamaları
•Veri: Mekansal ve nitelik
•İnsan:Kullanıcılar
•Yöntem
4
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA
Bu bilgi sistemi sayesinde;
•Sel ve dere yatakları haritası
•Deprem kuşakları haritası
•Heyelan bölgeleri haritası
•Bölgenin Jeoloji haritası
•Kriz bölgesinde kalan yapıların belirlenmesi
•Kriz bölgesine en yakın /en uzak veya belirli mesafedeki sosyal yapıların
ve özelliklerinin tespiti
•Krizde görev alacak personel sorgulaması
5
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA
Bu bilgi sistemi sayesinde;
•Krizde kullanılacak araç ve gereçlerin sorgulanması
•Sığınak kapasitelerinin sorgulanması
•Afet sonrası geçici iskan için kullanılacak binaların
•Sağlık binaları yatak kapasiteleri doktor sayısı
ambulans sayısı morg kapasitesi
ameliyathane sayısı
gibi bilgilerin sorgulanması
6
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA
Bu bilgi sistemi sayesinde;
•Polis ve Jandarma Karakolları personel sayısı,
•binek araç sayısı gibi bilgilerin sorgulanması
•Haberleşme binaları,
•posta işletmeleri müdürlükleri
•ve diğer tüm haberleşme imkanlarının tespiti
•Misafirhaneler,
•dinlenme kamplarındaki oda sayısı, yatak kapasitesi,
mutfak imkanı, yemekhane imkanı, görevli personel imkanı,
bahçe alanı gibi bilgilerin elde edilmesi amaçlanmıştır
7
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA
Projenin Ana Hatları…
HABERLEŞME HİZMETLERİ
KARA-HAVA ULAŞIM VE YIKINTILARI KALDIRMA HİZMETLERİ GRUBU
KURTARMA HİZMETLERİ GRUBU
İLK YARDIM VE SAĞLIK HİZMETLERİ GRUBU
ÖN HASAR TESPİT VE GEÇİCİ İSKAN HİZMETLERİ GRUBU
GÜVENLİK HİZMETLERİ GRUBU
SATIN ALMA, KİRALAMA EL KOYMA VE DAĞITIM HİZMETLERİ GRUBU
TARIM HİZMETLERİ GRUBU
DOĞALGAZ ,SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ GRUBU
ELEKTRİK HİZMETLERİ GRUBU
BASIN HALKLA İLİŞKİLER VE YABANCILARIKARŞILAMA HİZMETLERİ
DENİZ ULAŞIM HİZMETLERİ GRUBU
EĞİTİM HİZMETLERİ GRUBU
SOSYAL HİZMETLER GRUBU
ÖLÜLERİ TESPİT VE GÖMME HİZMETLERİ GRUBU
8
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA
Şu ana Kadar Yapılanlar…
9
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA
Ana Sayfa Genel Görünümü
10
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA
Ana Sayfa Modülü
Afet Planı çerçevesinde eldeki verilere erişilecek arayüzü bulunmaktadır.
Hizmet grubu -> Servis -> Kurum seçimine bağlı olarak
Personel
Taşıtlar
İş Makinesi
gibi veriler üzerinde ekleme , güncelleme ve silme işlemleri yapılmaktadır.
11
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA
- Hizmet Grup
- Servis
- Kurum
Seçim Alanı
12
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA
Hizmet Grup -> Servis -> Kurumlar ile bağlantılı
tabloların gösterimi
13
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA
Hizmet Grup -> Kurumlar ile bağlantılı tabloların
gösterimi
14
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA
Kurumlar ile bağlantılı tabloların gösterimi
15
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA
Hizmet Grup -> Servis -> Kurumlar den bağımsız
tabloların gösterimi
16
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA
Kullanıcılar istedikleri kolonu seçip kayıtlar üzerinde
sıralama, filtreleme gibi işlemleri yapabilmektedir.
17
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA
Harita Modülü
Bu modülde ise Yalova iline ait önemli noktalarının, jeoloji,
fay hattı, deprem noktaları gibi afetlerin gösterildiği harita
sayfası bulunmaktadır. Kullanıcılar bu sayfadaki harita
üzerinde tanımlı önemli nokta (eczane, hastane, depo okul
gibi) ve diğer önemli noktaları sorgulayabilmekte, jeolojik
katmanlar üzerinde çeşitli analizler yapabilmektedir. Harita
üzerinde konumsal nokta şeklinde odaklanabilmektedir.
18
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA
Harita Modülü Genel Görünümü
19
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA
Sorgulamalar -> Özel Sorgulama
20
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA
Sorgulamalar -> Özel Sorgulama
(Önemli Noktaların Listelenmesi)
21
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA
Sorgulamalar -> Özel Sorgulama
(Seçilen Önemli Noktaya Odaklanması)
22
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA
Analizler
23
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA
Analizler ->Tampon Bölge Analizi
24
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA
Analizler ->Riskli Jeoloji Analizi
25
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA
Analizler ->Deprem Tampon Analizi
26
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA
Analizler -> Fay Hattı Analizi
27
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ
YALOVA
Teşekkürler…
28
Download

Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü