28 Kasım 2014 Cuma
09:00-09:30
Açılış Konuşması
Prof. Dr Orhan Derman
Riskli Adolesan Kimdir?
09:30-10:15
Uz. Dr. Nurdan Tekgül
Konferans: Adolescent Eating Disorders: Who Is At Risk?
“Hangi Ergen Yeme Bozuklukları Açısından Risk Altındadır?”
Prof. Dr. Terrill Bravender
10:15-10:30
Coffee Break
10:30-12:00
Panel: Riskli Yeme
10:30-11:00
Beslenme ile ilgili Riskler
11:00-11:30
Metabolik Sendrom
Prof. Dr. Raşit Vural Yağcı (Ege Üniversitesi)
Doç Kurtuluş Öngel (Tepecik EAH)
11:30-12:00
Konferans: Kronik Hastalığı Olan Ergene Yaklaşım
Prof. Dr. Nuray Kanbur (Hacettepe Üniversitesi)
12:00-12:30
Öğle Yemeği (Lunch Box)
12.30-13.30
Uydu Sempozyumu (GSK)
13:30-14:30
Panel- Suç ve Risk (İstismar)
Ergenlerdeki Suçun Psikososyal Olarak Değerlendirilmesi
Prof.Dr. Cahide Aydın (Ege Üniversitesi)
Ergenlerdeki Suçun Hukuk Boyutu
Hakim Murat Aydın (Karşıyaka Adliyesi)
Ergenlerdeki Suçun Fiziksel ve Cinsel Gelişim Üzerine Etkileri
Prof.Dr. Orhan Derman (Hacettepe Üniversitesi)
14:30-15:15
İzmir Çocuk İstismar Merkezi (ÇİM) Paneli
ÇİM hizmeti nasıl veriliyor, daha neler yapılmalı?
Savcı, Avukat, İzmir Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Şube Müdürü
Dr. Gülgün Çakmur, ÇİM’ den Seher Ülgen (Sosyal Hizmetler)
15:15-15:30
Coffee Break
15:30-16:30
Panel: BÜYÜME
Büyüme Geriliğinin Değerlendirilmesi;
Büyüme Hormonu Tedavi Kriterleri
Prof.Dr. Ömer Tarım (Uludağ Üniversitesi)
Klinikte Turner Sendromu
Prof. Dr. Bumin Nuri Dündar (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)
16.30-17.30
Oturum: BAYILMA: Ergenlerde epileptik ve non-epileptik aciller
Konvülzyon
Prof.Dr. Hasan Tekgül (Ege Üniversitesi)
Konversiyon
Prof.Dr. Burcu Özbaran(Ege Üniversitesi Çocuk Ergen Psikiyatrisi)
17:30-18:00
Sözel Bildiriler
29 Kasım 2014 Cumartesi
08:30-10:00
Panel: CİNSELLİK ve RİSK
Cinsel Yönelimler (Kendine Zarar Verme Davranışı – Suisid)
Doç.Dr. Taner.Güvenir (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
Prof.Dr. Tansu Yamazhan (EÜTF İnfeksiyon Hastalıkları)
Adolesan Gebeliği (Ergenlik Döneminde Üreme Sağlığı Riskleri)
Prof.Dr. Ege Tavmergen (EÜTF Kadın Doğum Hastalıkları)
10:00-10:15
10:15-11:15
Coffee Break
Adolescent Medicine: An International Perspective
(Adolesan Hekimliği: Uluslarası Perspektif)
Prof.Dr. Terill Bravender
Türkiye Perspektifi
Yrd.Doç. Sinem Akgül (Hacettepe Üniversitesi)
11:15-12:45
Panel: OKUL ve RİSK
Ergenlerde Hiperaktivite ve Risk...
Prof.Dr. EYÜP SABRİ (Ege Üniversitesi Çocuk Ergen Psikiyatrisi)
Sınav ve Risk (Sınav Stresi)
Psik.Zeynep Tüzün (Hacettepe Üniversitesi)
Akran / Öğretmen İstismarı ve Risk (Rehber Araştırma Merkezi-RAM)
Milli Eğitim Müdürlüğü
12:45-13:15
Öğle Yemeği (Lunch Box)
13-15-14.00
Uydu Sempozyumu
14:00-15:00
Panel: BAĞIMLILIK
Ergenlikte teknoloji ve Risk
Prof.Dr. Konca Yumlu (Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi,
Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı)
Sigara-Madde Bağımlılığı
Doç.Dr. Zeki Yüncü (EGEBAM Ege Üniversitesi Bağımlılık Merkezi Sorumlusu)
15:00-15:15
Coffee Break
15.15-15.45
Projeler (AYNA, Aile Hekimlerinin Projeleri)
15:45-17:45
Psikodrama
Doç.Dr. İnci Doğaner
17:45-18.00
Kapanış ve Temenniler
DALYA TURİZM KONGRE VE ORGANİZASYON
1427 Sok. No:19/B Kahramanlar-Alsancak / İzmir
Tel: 0232 464 88 30 - 120 Fax: 0232 464 88 31
[email protected]
•
www.dalyatur.com
Download

28 Kasım 2014 Cuma