1
Tek istasyonlu Üniversal Mafsallı
As¸ ındırma Simülatörü
Diz, kalça omurga ve dig˘er eklem implantlarındaki hareketlerin üst üste gelen karmas¸ ıklıg˘ı, bir
Evrensel Eklem As¸ ınma Simülatörü tasarlamayı ilginç bir meydan okuma haline getirmektedir.
Prosim Evrensel As¸ ınma Simülatörü, Leeds Üniversitesi ile birlikte çalıs¸ arak hem kadavra
hem de kadavra olmayan eklem protezlerinin tamamının test edilmesi ve temel kinematik
çalıs¸ malarının yapılması problemine bir çözüm sunmak için tasarlanmıs¸ ve gelis¸ tirilmis¸ tir.
Bu simülatörün gelis¸ tirilmesindeki anahtar hedefler s¸ u s¸ ekilde özetlenebilir:
• As¸ ag˘ıdaki belgelerin
gerekliliklerini tamamen
kars¸ ılayan bir simülatörün
tasarlanması ve
gelis¸ tirilmesi
ISO14242-1 (2012)
ISO 14243-1 (2009) ISO 14243-3 (2004)
ISO 18192-1 (2011)
• Bilek, diz, kalça,
omurga, dirsek ve omuz
implantlarının as¸ ınma
testleri ve temel kinematik
çalıs¸ maları için kullanılabilir
• Olumsuz yük as¸ ınma testleri
için ISO gerekliliklerin
çok ötesine geçebilmeyi
bas¸ arabilir
• 10 milyon döngüye kadar
test uygulayabilir
• Sürtünme verisi üretebilir
Prosim Evrensel Eklem
As¸ ınma Simülatörü çok çes¸ itli
implantlarının ve kadavra
numunelerinin güvenilir ve
yinelenebilir biçimde test
edilmesi için tasarlanmıs¸ ,
tek istasyonlu bir makinadır;
eklem tasarımcıları/
gelis¸ tiricileri ve aras¸ tırmacılar
için gerçekçi vücut-içi (in-vivo)
simülasyon kos¸ ulları altında
as¸ ınma ve sürtünme verisi
olus¸ turabilmeleri için uygun
maliyetli ve dog˘ru bir yöntem
sunar.
Bes¸ eksenli Prosim Evrensel
Eklem As¸ ınma Simülatörünün
tüm eksenleri bir dizi motor,
sürücü ve dis¸ li kutusu
kullanılarak, elektromekanik
olarak çalıs¸ tırılır. Bu da
simülatörün, ne kadar zorlu
olursa olsun, her türlü yük
dalgasını çok yakından takip
edebilmesini sag˘lar. MediyalLateral Öteleme/Lateral
Makaslama (Shear) bos¸ ta
salınmaktadır.
Kadavra diz implantı yerles¸ tirilmis¸
haldeki tek istasyonlu evrensel
eklem simülatörü
2
Tek istasyonlu Üniversal Mafsallı
As¸ ındırma Simülatörü
Prosim Evrensel Eklem As¸ ınma Simülatörü çok sayıda özellig
˘e ve
avantaja sahiptir:
• Tek bir diz, kalça ve omurga eklemi
protezinin ve dog˘al insan ve domuz
protezlerin as¸ ınma ve sürtünme testlerinin
yapılmasını sag˘lar
• Aynı zamanda omuz, dirsek ve bilek
eklemi protezlerinin ve dog˘al insan ve
domuz protezlerin test edilmesine imkân
verir. Bes¸ ekseni elektromekanik olarak
sürülen
• Altı eksenli yük hücresi alt numune
haznesinin altına monte edilmis¸ tir
• Her türlü eklem/yük döngüsü basitçe
kullanıcı tarafından programlanabilir.
2.0Hz’e kadar programlanabilen hareket
çalıs¸ ma frekansı. Yürüme, kos¸ ma
ve dinlenme periyotlarını birles¸ tiren
programlanmıs¸ diziler çalıs¸ tırılabilir
• Test sıvısı sıcaklıg˘ı 37°C ±2°C aralıg˘ında
muhafaza edilir
• İstasyon bas¸ ına 5kN’a kadar eksenel Yük
esneme/genis¸ leme (flexion/extension)
ekseninde +/-90 dereceye kadar
programlanabilir hareket.
• +/-25mm’ye kadar programlanabilir
anteriyor-posteriyor öteleme/makaslama
(shear)
• Tibiyal dönme ekseninde +/-15 dereceye
kadar programlanabilir hareket
• Kaldırma-indirme (abduction-adduction)/
lateral büküm (lateral bending) ekseninde
+/-10 dereceye kadar programlanabilir
hareket +/-10mm’ye kadar medyal-lateral
öteleme/lateral makaslama (shear)
• Derin fleksiyon bükme gerçekles¸ tirebilir
• Kullanımı kolay Windows operatör ekranı
• Konum ve yükün gerçek zamanlı olarak
kaydedilmesi test döngüsünün anlık
olarak dog˘rulanabilmesini sag˘lar
• Klinik ve fizyolojik olarak gerçeg˘i yansıtan
testler
Prosim, müs¸ terilerin özel test gereksinimlerini kars¸ ılayacak biçimde simülatör özelles¸ tirme
teklifi sunabilmektedir
Kadavra diz implantı ve tibiyal
destek altındaki altı eksenli yük
hücresi
Unit 10 Rugby Park | Bletchley Road | Heaton Mersey | Stockport | SK4 3EJ UK
Tel: (+44) (0) 161 947 9113 | Fax: (+44) (0) 161 947 9099 | www.prosim.co.uk
Download

Evrensel Eklem Simülatörü PDF