Xn
N
ZARARLI
ÇEVRE İÇİN
TEHLİKELİ
Tel : +90 212 567 88 68
KULLANIM TALİMATINI MUTLAKA OKUYUNUZ
*ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ.
*GIDA MADDELERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
*DOĞRUDAN SOLUMAYINIZ, VÜCUDA TEMAS ETTİRMEYİNİZ.
*ALERJİYE SEBEBİYET VEREBİLİR.
*Boşalan Ambalajı usülüne uygun olarak imha ediniz.
*ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM)’NİN 114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ.
*Fil-Trap Yapışkan Tuzak Zehirsizdir. Zehirlenme belirtileri.
LD50 değerleri: 34,600 mg/kg ilkyardım önlemleri. Yutulduğunda kusturmayınız,
etiketi veya ambalajıyla doktora başvurunuz. Antidotu yoktur.
Yeni !
Bireşimi:
POLYBUTENE (%70) CAS:9003-27-4
HİDROKARBON REÇİNE (%6) CAS: 9010-85-9
HEXANE EXTRA PURE (%24) CAS:110-54-3
Üretici firmanın adı ve adresi;
Dual Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Orta Mah,
İbrahimağa Cad, Akel Sok,
No:25 34030 Bayrampaşa / İSTANBUL
Üretim yeri adı ve adresi;
AS İLAÇ Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti
Mustafa Kemal Cad. No:52
AMASYA
Net Miktarı: 120 g
Ürünün normal depolama koşullarda raf
ömrü 2 (iki) yıldır.
www.dualkimya.com
Yeni !
Fare
Tuzağı
ALEVLENEBILIR
Fare
Tuzağı
“Better than your cat...”
KULLANMA ŞEKLİ
Filtrap hazır yapışkanı tahta, mukavva gibi sert zemin üzerine geniş şekilde
sürünüz. Yüzeye el değmeden konulmuş peynir yada gıda maddesi dikkat
çekmeye yardımcı olur. Yapışkan fare ve sıçanların izledikleri yola, yuva
ve galeri önlerine tavan arasına ve duvar diplerine yerleştirilir.
Değen yerinden fare ve sıçan yakalanmış olur.
“Better than your cat...”
ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
* Tuzakları Oda sıcaklığında muhafaza ediniz. * Evcil Hayvanlarınız için önlem alınız.
* Çocukların ulaşamayacağı yerler muhafaza ediniz. * Çocukların tuzağa temasına izin vermeyiniz.
* Tuzağı hazırlarken eldiven kullanınız. (Farelerin tuzağa karşı çekingenliğini önlemek için)
* Yapışkan kalıntılarını benzin veya sıvı yağ ile temizleyebilirsiniz.
R11: Kolay alevlenir. R38: Cildi tahriş eder. R62: Doğurganlığı azaltma olası riski
R48/20: Zararlı: Uzun süreli solunması halinde ciddi hasar tehlikesi
R51/53: Sucul organizmalar için çok toksit, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
R52/53: Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere medem olabilir.
R65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.
R67: Buharı uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
S13: Yiyeceklerden, içeceklerden, hayvan yemlerinden ve bunların kaplarından uzak tutun.
S24/25: Göz ve cilt temasından sakının. S36/37: Uygun koruyucu giysi ve eldivenler kullanın.
S62: Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilkyardım servisine başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
KULLANILACAĞI ZARRALI ORGANİZMALAR
Fare ve Sıçan,
Filtrap, fare ve sıçan ile mücadelede doğrudan zehirli ilaçların
kullanımının tehlikeli olduğu yerlerde emniyetle kullanılabilen yapışkan
tuzaktır. Filtrap zehirsiz ve renksizdir. Yapışkan özelliğini uzun süre
korumaktadır.
Download

Ürün Etiketleri İçin Tıklayınız