KULLANIM TALİMATI
YER YÜZEY DEZENFEKTANI
KULLANIM ŞEKLİ
Kullanılacak yüzey, eşya ve ekipmanın özelliğine göre bir litre suya 50 ml – 100 ml (%5 - %10)
ürün
karıştırılarak uygulama yapılır. Daha yüksek dezenfeksiyon işlemi yapılması gereken
yüzeylerde ise %20 oranında (1 lt suya 250 ml proxilyt karıştırılır) seyreltilerek kullanılmasında bir
sakınca yoktur. Dezenfeksiyon işlemi silme, püskürtme, daldırma veya paspaslama gibi
yöntemlerle uygulanabilir.
KULLANIM ALANLARI
Proxilyt dezenfektan, kişisel ve umumi alanlarda; hastane, ameliyathane, yoğun bakım ünitesi,
poliklinik, doğumevi, muayenehane, laboratuar,
hasta odası ve diyaliz merkezi gibi yaşam
alanlarında; yer, duvar, eşya, ekipman ve mobilyaların dezenfeksiyonunda güvenle kullanılır.
BUHAR VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ .
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)’NİN
114 NO’LU TELEFONUNU ARAYINIZ.
ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Ürünü orijinal ambalajında ve kapalı olarak muhafaza ediniz,
Güneş almayan serin yerlerde muhafaza ediniz,
RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI
R31 Asitlerle temasında toksit gaz çıkarır.
R36 Gözleri tahriş eder.
R38 Cildi tahriş eder.
ÜÇE MAKİNE MEDİKAL
İlkiz Sokak No:19/4 Sıhhiye / ANKARA
Tel:0 (312) 232 14 32
Fax: 0 (312) 231 99 29
GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI
S1 Kilit altında muhafaza edin
S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun
S28 Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.
S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir
doktora başvurun.
S50 Asitler ile karıştırmayın
S61 Çevreye salıverilmesinden kaçının, özel kullanım
talimatına / Güvenlik bilgi formuna başvurun.
Download

Kullanma Talimatı