Ak Parti olarak kurulduğumuz günden bu yana geçmişin siyasi alışkanlıklarından uzak
durduk. Biz hep bütünleştirici, yapıcı siyasetten yana olduk. İnsanı yaşat ki, devlet
yaşasın anlayışı ile 12 yıl boyunca eğitimden sağlığa, dış politikadan ulaşıma kadar her
alanda yapılamaz denilenleri hayata geçirdik. Milletin istekleri doğrultusunda hareket
ettik, etmeye de devam ediyoruz.
Bugün yeni bir yürüyüşün arifesindeyiz…
Bundan sonra tüm teşkilatlarımızla birlikte daha çok çalışmalı, 2023 hedefine sağlam
adımlarla ulaşmalıyız. Tek vücut halinde hareket ederek, birlik ve beraberlik içinde bu
hedefe ulaşacağımıza inancımız sonsuzdur.
2015 genel seçimleri öncesi illerde gerçekleştireceğimiz ziyaretler, milletimiz ile
yeniden kucaklaşmamıza, yaptığımız hizmetleri anlatmamıza vesile olacaktır. Ak Parti
teşkilatları olarak il-ilçe-belde kongrelerimiz için hazırladığımız kurumsal kimliğimize
uymanız ve bu kimlikte belirlenmiş öğelerin dışına çıkmamanız gerekmektedir.
Sizlere inanıyorum, güveniyorum.
Yeni Türkiye yolunda Allah yardımcımız olsun.
AHMET DAVUTOĞLU
Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakan
İÇİNDEKİLER
İLETİŞİM STRATEJİSİ
07
KURUM KİMLİĞİ
15
01 LİDER GÖRSELİ
16
02 KAMPANYA SLOGANI VE TİPOGRAFİK UYGULAMASI
17
03 KAMPANYA LOGOSU
18
04 KAMPANYA LOGOSU DİKEY KULLANIMI
19
05 BILLBOARD
20
06 RAKET / CLP
21
07 MEGALIGHT
22
08 TAM SAYFA GAZETE İLANLARI23
09 7st x 45cm GAZETE İLANLARI24
10 TAM SAYFA GAZETE TEŞEKKÜR İLANLARI25
11 YARIM SAYFA GAZETE TEŞEKKÜR İLANLARI26
12 SLOGANLI BAYRAKLAR
27
13 LOGOLU BAYRAKLAR
28
14 BEZ VİNİL BAYRAKLAR
29
15 BEZ VİNİL AFİŞ30
16 T-SHIRT
31
17 ŞAPKA
32
18 SOSYAL MEDYA SAYFA TASARIMLARI
33
19 İNTERNET BANNER
34
20 KONGRE DAVETİYESİ
35
21 A5 BLOK NOT
22 KONUŞMA KARTI
23 DELEGE KARTI
24 BASIN BÜLTENİ
25 RADYO SPOTU
26 TV REKLAMI
36
37
38
39
40
41
SALON İÇİ MATERYALLER
27 YÖNLENDİRME TABELALARI
28 FİLMLER
29 BEZ - VİNİL AFİŞ VE BAYRAKLAR
30 SAHNE ARKA FON
31 SAHNE DÜZENİ
43
44
45
46
47
48
İLETİŞİM STRATEJİSİ
İL-İLÇE-BELDE KONGRELERİ KILAVUZU
İl, ilçe ve belde kongrelerinde milletle doğru iletişim kurabilmek,
bu iletişimin sağlıklı ve sürdürülebilir olmasını sağlamak, belli bir
disiplin ve kurallar çerçevesinde hareket edilmesine bağlıdır. Bu
gerçekleştiğinde Ak Parti kadrolarının bir “takım ruhu” ile hareket
ettiği görülecek ve yapılan tüm işler ve icraatlar ile ilgili olumlu bir
algılama sağlanacaktır.
Partimizin yürüteceği il, ilçe ve belde kongrelerinde kullanılacak
materyallerin ve teşkilat çalışanlarının davranışlarına kadar bütün
ayrıntıların bir bütün içinde olması önemlidir.
Bu ahenk ve bütünlüğü sağlayacak olan temek kurallar şöyle
sıralanmaktadır.
1. KULLANILAN DOKÜMANLARDA GENEL BÜTÜNLÜĞÜN
SAĞLANMASI
İl, İlçe ve Belde kongrelerinde kullanılacak bütün dokümanlar, renk
uyumu, yazı karakteri ve ebat açısından birbiriyle uyumlu olmak
zorundadır. Özellikle bu dokümanların tasarımında ve basımında
Ak Parti kurumsal kimlik kılavuzunun esas alınarak takip edilmesi
gerekmektedir. Farklı renk ve yazı karakterlerinden oluşan
dokümanlar basılmamalı, dağıtılmamalıdır.
8
2. İL, İLÇE VE BELDE KONGRELERİNDE KULLANILCAK
FOTOĞRAFLAR
İl, İlçe ve Belde kongrelerinde kullanılacak fotoğraflar, Ak Parti
kurumsal kimliğine uygun olmalıdır. Kullanılacak Başbakan
fotoğrafları bütünlük sağlaması açısından aynı olmalıdır.
3. KULLANILACAK OLAN MATERYALLERİN HEDEF KİTLEYE GÖRE
MERKEZİ YERLERE ASILMASI
İl, İlçe ve Belde kongrelerinde kullanılacak olan afiş, el ilanı, bez afiş
ve broşür gibi malzemeler merkezi yerlerde sergilenip, dağıtılmalıdır.
Aynı zamanda propaganda araçlarının da merkezi noktalarda
olmasına dikkat edilmelidir. Açık hava ilanları kongreden bir hafta
önce, TV, radyo ve internet reklamları en az 5 gün önce, gazete
reklamları ise 3 gün önce yayında olmalıdır.
4. TEKNOLOJİK İMKANLARDAN FAYDALANILMASI
Ak Parti’nin yerelliği vurgulanırken, aynı zamanda Ak Parti
kadrolarının dünyayı bilen, teknolojinin bütün imkanlarından
yararlanabilen, iş yapabilir ve kabiliyetli kadrolar olduğunu göstermek
amacıyla günümüz iletişim cihazlarının il, ilçe ve belde kongrelerinde
hazır halde bulundurulması ve kullanılmasının önemi büyüktür.
9
5. PARTİNİN BELİRLEDİĞİ MÜZİK VE CD’LERİN KULLANILMASI
Teşkilatlarda, il, ilçe ve belde kongrelerinde Ak Parti’nin belirlemiş
olduğu müzikler kullanılmalı ve aynı şekilde önceden belirlenen
DVD’ler gösterilmelidir. Bunun dışında herhangi bir sanatçının parçası,
Ak Parti ile doğrudan ilişkili olmayan müziklerin dinlenmesi, reklam
ve tanıtım filmlerinin gösterilmesi Ak Parti’nin kurumsal kimliğini
olumsuz yönde etkileyecektir.
6. YEREL MEDYA İLE OLAN İLİŞKİLER
Yerel medya, Ak Parti’nin il, ilçe ve belde kongrelerinde önemli bir
role sahiptir. Bu yüzden doğru ve etkin bir şekilde kullanılmalıdır.
Partimizin, farklı anlamlara yol açabilecek düşünceleri dile
getirmemesi açısından, verilecek mesajların tek bir ağızdan çıkmasına
ve bu açıklamaları yapacak olanların partide yetkili kişiler olmasına
dikkat edilmelidir. Parti adına medyaya yapılan açıklamaları önceden
belirlenen bir yetkilinin yapması büyük önem taşımaktadır.
7. ANONSLAR, MÜZİKLER VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ
İl, ilçe ve belde kongreleri esnasında önceden belirlenmiş müzikler
ve anonslar kullanılırken, gürültü kirliliği oluşturmamaya özen
gösterilmelidir. Okul, hastane, ibadethane vs. gibi yerlerin çevresinde
müzik çalınmamasına ve anons yapılmamasına dikkat edilmelidir.
10
Ayrıca il, ilçe ve belde kongreleri öncesinde Ak Parti tarafından
belirlenmiş “Ahmet Davutoğlu’nun Hayat Hikayesi”, “Ak Parti’nin
Yolculuğu”, “İcraat Filmi” ve açılışı yapılacak eserlerin Ak Parti
tarafından hazırlanmış filmleri gösterilecektir.
8. PROMOSYON ÜRÜNLERİNİN PLANLANMASI
Partimizin kullanacağı promosyonlar yasal çerçeveler içerisinde
kullanılmalı ve seçmen profili dikkate alınarak cinsiyet ve yaş
gruplarına göre sınıflandırılmalıdır. Kadınların kullandığı promosyon
ürünleri erkeklere, erkeklerin kullandığı ürünler kadınlara
verilmemelidir; çocukların kullanabileceği promosyonlar ise gençlere
dağıtılmamalıdır.
9. KANAAT ÖNDERLERİ İLE ETKİLİ İLETİŞİM KURULMASI
İl, ilçe, belde kongreleri sırasında Ak Parti teşkilatı kanaat önderleri ile
sürekli iletişim halinde olmalıdır. Kanaat önderleri ile iletişim halinde
olmak hem o bölgedeki insanların beklentilerini daha iyi anlamaya
yardımcı olacak, hem de kanaat önderinin insanlardaki olumlu algısı
Ak Parti’nin icraatlarına olumlu geri dönüşler olmasını sağlayacaktır.
11
10. SOSYAL MEDYA KULLANIMI
Günümüzdeki iletişim mecralarının başında sosyal medya
gelmektedir. Ancak sosyal medya manipülasyona açık olduğundan,
teşkilatlar sosyal ve dijital medya mecralarını kullanırken kılavuzdaki
ilgili açıklamalara dikkat etmeli, polemiğe girmemeli, sorulan soruları
cevapsız bırakmamalıdır.
11. İL TEŞKİLATLARI İÇİN “İL-İLÇE-BELDE KONGRELERİ
KILAVUZU” İNTERNET SİTESİNDE
Ak Parti İl Teşkilatları, İl-İlçe-Belde Kılavuzu’ndaki bilgilere ve
kurumsal kimliğe www.akkongreler.com adresinden ulaşabilirler.
12. KONGRELER ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
• Salon içi slogan olarak “Durmak yok, yola devam’’, “Hep birlikte yeni
Türkiye’’ sloganlarının yanı sıra tasarımlardaki sloganlar kullanılacak.
• Kongrenin yapılacağı salonun temizliği konusuna dikkat edilmelidir.
• Kongrenin yapılacağı salonun havalandırması düzgün çalışmalı,
fazla sıcak veya soğuk olmamalıdır.
• Kongre belirlenen saatinde başlamalıdır. Gecikme yaşanmamalıdır.
• Kongrenin yapılacağı salonda ayakta kimse bulunmamalıdır.
12
• Kongre esnasında yapılacak olan yiyecek-içecek servisi doğru
planlanmalı, eksik bulunmamalıdır.
• Kongre sonunda kongrenin yapıldığı il, ilçe, belde teşkilatından
yalnızca bir kişi Başbakan’a hediye sunacaktır. Burada esas amaç
fazla zaman kaybına yol açmadan, kongrenin planlı ve sağlıklı bir
şekilde ilerlemesini sağlamak olacaktır.
13. KONGRE SONUÇLARININ DUYURULMASINA YÖNELİK
ÇALIŞMALAR
Kongre sonuçları belli olduktan sonra yeni başkan ve ekibinin
tanıtılması amacıyla gazete ilanı ve basın bülteni yayınlanacaktır.
Hazırlanacak olan ilanlar Ak Parti Kurumsal Kimliği ile uyumlu
olacaktır.
14. KONGRELERDE “BİRLİK VE BERABERLİK” MESAJININ
VERİLMESİ
Kongre esnasında tüm teşkilatın “Birlik ve Beraberlik” mesajı vermesi
toplumun algısı için çok önemlidir. Bu yüzden yeni başkan ve eski
başkanlar birlikte sahneye çıkmalı, tüm teşkilat samimi bir görüntü
vermelidir.
13
KURUM KİMLİĞİ
01
LİDER GÖRSELİ
İl-İlçe-Belde Kongrelerinde kullanılacak lider fotoğrafı aşağıdaki gibidir.
Fotoğraf ekte bulunan CD içerisinde mevcuttur.
16
KAMPANYA SLOGANI VE TİPOGRAFİK UYGULAMASI
02
İl-İlçe-Belde Kongreleri, kampanya sloganı aşağıdaki gibidir.
Yazı karakteri Adobe Caslon Pro Bold ve Bree ExtraBold’dur.
Sloganın tipografik çözümünde harfler aralıkları aşağıdaki gibidir.
Ayrıca İ, Ü, Ö, Ğ, Ş, Ç gibi noktalama gerektiren harflere örnekte görüldüğü gibi
manipülasyon yapılmalıdır.
Adobe Caslon Pro Bold
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890 !*”’(/)_%:X<+-=?$&
Bree ExtraBold
ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz
1234567890 !*”’(/)_%:X<+-=?$&
17
03
KAMPANYA LOGOSU
İl-İlçe-Belde Kongreleri, kampanya logosu ve CMYK renk kodları aşağıdaki gibidir.
C 84
M 42
Y0
K0
18
C0
M 48
Y 100
K0
KAMPANYA LOGOSU DİKEY KULLANIMI
04
İl-İlçe-Belde Kongreleri, kampanya logosu dikey kullanımı aşağıdaki gibidir.
19
05
BILLBOARD
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
Tasarım ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.
Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı kongrelerde
“Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun katılımlarıyla...”
ibaresi kullanılacaktır.
20
RAKET/CLP
06
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
Tasarım ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.
Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı kongrelerde
“Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun katılımlarıyla...”
ibaresi kullanılacaktır.
21
07
MEGALIGHT
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
Tasarım ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.
Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı kongrelerde
“Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun katılımlarıyla...”
ibaresi kullanılacaktır.
22
TAM SAYFA GAZETE İLANLARI
08
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
Tasarım ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.
Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı kongrelerde
“Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun katılımlarıyla...”
ibaresi kullanılacaktır.
23
09
7st x 45cm GAZETE İLANLARI
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
Tasarım ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.
Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı kongrelerde
“Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun katılımlarıyla...”
ibaresi kullanılacaktır.
24
TAM SAYFA GAZETE TEŞEKKÜR İLANLARI
10
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
Tasarım ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.
Teşekkür ilanlarında kongre ile göreve gelen yeni başkan ve ekibi tanıtılacaktır.
25
11
YARIM SAYFA GAZETE TEŞEKKÜR İLANLARI
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
Tasarım ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.
Teşekkür ilanlarında kongre ile göreve gelen yeni başkan ve ekibi tanıtılacaktır.
26
SLOGANLI BAYRAKLAR
12
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
Tasarım ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.
27
13
LOGOLU BAYRAKLAR
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
Tasarım ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.
28
BEZ VİNİL BAYRAKLAR
14
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
Tasarım ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.
Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı kongrelerde
“Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun katılımlarıyla...”
ibaresi kullanılacaktır.
29
15
BEZ VİNİL AFİŞ
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
Tasarım ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.
Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı kongrelerde
“Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun katılımlarıyla...”
ibaresi kullanılacaktır.
30
T-SHIRT
16
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
Tasarım ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.
31
17
ŞAPKA
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
Tasarım ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.
32
SOSYAL MEDYA SAYFA TASARIMLARI
18
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
Tasarım ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.
33
19
İNTERNET BANNER
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
Tasarım ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.
Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı kongrelerde
“Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun katılımlarıyla...”
ibaresi kullanılacaktır.
34
KONGRE DAVETİYESİ
20
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
Tasarım ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.
35
21
A5 BLOK NOT
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
Tasarım ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.
36
KONUŞMA KARTI
22
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
Tasarım ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.
37
23
DELEGE KARTI
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
Tasarım ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.
261250937XX
261250937XX
SIRA NO:
SIRA NO:
MEHMET
YILMAZ
DELEGE
38
MEHMET
YILMAZ
DELEGE
BASIN BÜLTENİ
24
AK PARTİ YENİ (…..) İL BAŞKANI EKİBİYLE BERABER GÖREVE BAŞLIYOR
Ak Parti Bursa İl Başkanlığı kongresinde yapılan seçimde kazanan (……) oldu. Ekibi ile
beraber göreve başlayan yeni başkan şu açıklamalarda bulundu.
(Başkanın açıklaması gelecek)
Ak Parti’nin 2015 Genel Seçimleri öncesi Tüm Türkiye genelinde yapılan il, ilçe ve
belde kongrelerinde gerçekleşen seçimlerle birlikte partinin yeni teşkilat başkanları ve
ekipleri belli oluyor. Görevlerine başlayan il, ilçe ve belde teşkilatları genel seçim için
çalışmalarına hız veriyor.
Ak Parti (…….) İl Başkanlığı
(Telefon Numarası)
(Web Adresi)
39
25
RADYO SPOTU
Radyo reklam film metni aşağıdaki gibi olacaktır.
Birlik içinde, Yeni Türkiye.
Bursa 5. Olağan kongremiz Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun katılımlarıyla
7 Kasım Saat 14.00’de Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılıyor.
Tüm halkımız davetlidir.
Ak Parti Bursa İl Başkanlığı
40
TV REKLAMI
26
TV reklam film metni aşağıdaki gibi olacaktır.
Başbakan’ın halkla beraber olduğu fotoğraflar art arda ekrana gelir.
Birlik içinde, Yeni Türkiye.
Bursa 5. Olağan kongremiz Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu’nun katılımlarıyla
7 Kasım Saat 14.00’de Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılıyor.
Tüm halkımız davetlidir.
Ak Parti Bursa İl Başkanlığı
41
SALON İÇİ MATERYALLER
27
YÖNLENDİRME TABELALARI
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
Tasarım ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.
44
FİLMLER
28
İl - İlçe - Belde Kongreleri öncesinde Ak Parti tarafından belirlenmiş
“Ahmet Davutoğlu’nun Hayat Hikayesi”,
“Ak Parti’nin Yolculuğu” ve “İcraat” filmleri gösterilecektir.
45
29
BEZ - VİNİL AFİŞ VE BAYRAKLAR
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
Tasarım ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.
46
SAHNE ARKA FON
30
Örnekleri görülen tasarımlarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
Tasarım ekte bulunan CD içerisinde şablon halinde mevcuttur.
47
31
SAHNE DÜZENİ
Kongrede sahne düzeni aşağıdaki gibidir.
İhtiyaca göre tercih yapılabilir
48
Download

Untitled - AK Kongreler