Veranstaltungen zum Weltfrauentag
14
0
2
z
r
ä
M
.
8
Von 11:00 bis 13:00 Uhr: Info Tisch (Falter Verteilung)
Adresse: Herzog Leopold-Straße 32, 2700 Wiener Neustadt
13:00 Uhr: Kundgebung (Durchgang durch Hauptplatz Wiener
Neustadt)
17:00 Uhr: Saal Veranstaltung (BORG Wiener Neustadt)
17:00 Uhr: Einlass
18:00 Uhr: Beginn
Veranstalter:
>Barış Atölyesi Solidarwerkstatt
>Göçmen Kadınlar Birliği Bundesverband
der Migrantinnen in Österreich e.V.
>DIDF Föderation der demokratischen
Arbeitervereine
>ATİGF Föderation der Arbeiter und
Jugendlichen aus der
Türkei in Österreich
>Yeni Kadın New Woman
Impr.Solidarwerkstatt, Waltherstr.15, 4020 Linz, 0732 77 10 94, [email protected], www.solidarwerkstatt.at
8. März
Sosyal hakların tahrib edilmesi derhal durdurulmalı! Kamu hizmetleri, sağlık ve bakım alanlarında ücretler yükseltilmeli, saat ücreti asgari 10 avro‘ya çıkarılmalı.....
Irk ve kökenine bakmaksızın toplumsal yaşamda herkes söz sahibi olmalı, Emeklilik maaşları asgari 1000 avro‘ya çıkarılmalı
8 Ma r t
Dü nya Emekçi K ad ı n la r Gü nü
8 Mart 2014, Newyork‘ta 40 bin textil işçisi kadının daha iyi iş ve yaşam koşuları için verdiği mücadelenin 157 yıl dönümü. 157 sene sonra kendilerine
daha ucuz iş gücü temin etmek için batılı tekeller hala Asya ülkelerinden kadınlar getiriyor, iş hakları ve sosyal garantisi olmadan onursuzca çalıştırıyorlar.
Kendimizi pazarlatırmayacağız!
Avusturya‘nın 80’li yıllar sonrası neoliberal ekonomik politikayı benimsedikten sonra ve özellikle de 1995’ de arkasından gelen Avrupa birliği üyeliğinden sonra gerçek ve inandırıcı bir kadın politikasını hayata geçirmesi
mümkün değildi. Çünkü, Avrupa birliği (AB) diktatörlüğü yönergelerine
kendi isteğiyle uyan ve halkının haklarını hiçe sayan bir devletten demokrasiyi beklemek, kadınların arzularına yönelik iş ve yaşanacak bir dünyanın
oluşması için teşvikçi ve destekçi olmasını beklemek elbette bir çelişkidir.
Bu sebepten dolayı devlet ve hükümet yetkililerinin ve bunlara bağlı bütün
kanalların söylemlerinde kulağa hoş gelen ‚‘cinsiyet yönergeleri‘‘, mesleki
katılımlar için değil sade ve sade kazanç amaçlı ekonomik politikaları içindir.
Aile ve meslek uyumuluğu bahane edilerek, esnek‘lik ve adil‘lik çarpıtılarak
belirli meslek kollarında, genelde düşük ücretli işlerde (bakım, temizlik, satış
elemanı) kadınlar part-time / yarı zamanlı işlerde, teilzeit işlerde çalıştırılıyorlar. Ücretlerin belirli bir miktarın üstüne geçmemesi için geringfügig işlerde
çalıştırılıyor, kiralık işler teklif ediliyor. Bu durum kadınları salt çalışma döneminde zora düşürmüyor, mesleki hayat‘ta uzun ama az çalışma (Teilzeit)
süresi, emeklilik maşında da kötü sonuçlara yolaçıyor ve özellikle göçmen
kadınlar‘da yoksulluğa sebep oluyor. Bu sonuç tabiki başta sermaye olmak
üzere, sağcı partilerle birlikte mevcut politik partilerin, AB isteği üzerine
aldıkları emeklilik reformu kararından doğuyor. Örneklemek gerekirse, İşçi
odaları (AK) kadınlar sorumlusu Bernadette Pöcheime göre, kuaför bir kadın
aralıksız çalıştığında emeklilik maaşı brüt 1240 avro‘dur. Ama İki çocuklu ka-
Weltfrauentag
dın doğum izni sonrası (karenzzeiten) emeklilik yaşına kadar Teilzeit olarak
çalıştıysa emeklilik maaşı 620 avro olarak belirtiliyor. Geringfügig işler içinse
emeklilik sigortasına hiçten tabi değiller..
Hepimizi ilgilendiriyor
İş dünyasında artık 20 sene önce olduğu gibi kadın politikası yok. Burada
açık bir şekilde ayırt etmek gerekiyor: Dolaysıyla, kadınları ırk , dil gözetmeden rencide eden, sömüren ve şiddet uygulayan davranışlara, gidişata ve
iş dünyasına karşı mücadele etmek gerekiyor ve bu yönlü saldırılara maruz
kalan kadınların desteklenmesi gerekiyor. Şu anda en büyük tehlike, kamu
alanlarını, sosyal meslekleri, hizmet iş kollarını v.s.‘yi değersizleştirip, AB‘nin
elit kesimlerinin tasavvuf planına uygun hale getirmeye, kadınları AB ‚‘tekerleri altında‘‘ ezen bu kesimler, ayrıca gücümüzü ve dikkatimizi kota uygulamalarına, eşit ücret‘e ve daha farklı araçlarla yönlendirme çabasında
olduklarını da görmeliyiz. Bu alanların, en çok da kadınların ve özelliklede
göçmen kadınların çalıştığı alanlar olduğu gözden kaçmıyor. Tabi AB için
bu durum daha çok kadını mı, erkeği mi ilgilendiriyor pek önemli değil ama
senelerdir kadınların düşük ücret durumunun araya çıkardığı ‚‘eşit işe eşit
ücret‘‘ talebininde, araç olarak kullanıp erkek ücretlerinin aşağı çekilerek ‚‘kadın ücretlerine eşit‘‘leneceğinin endişesinide taşımak gerekiyor. Böyle kullanıldığı için de talep, bu şekilde anlamsızlaşıyor ancak, kendi geleceğimizi,
çocuklarımızın geleceğini garantilemek için insanlık dışı ve yaşam düşmanı
bu politikalara karşı mücadele etmenin tam zamanı olduğunu kavrıyoruz ve
bu sebepten dolayı:
> Vollbeschäftigungspolitik statt Sozialabbau!
> Mindeststundenlohn von 10 €/brutto!
> Eine gesetzliche Mindestpension von 1.000 €!
> Ausbau des Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsbereichs, der Infrastruktur und des öffentlichen Verkehrs!
Rekabetçi ve sömürücü bir rejiminden çıkmak, dayanışmacı bir
rejim oluşturmak için birlikte mücadelede etmeliyiz.. ‚‘Bbirlikte
güçlüyüz‘‘
GKB-Göçmen Kadınlar Birliği, Yeni Kadın Solidarwerkstatt, DİDF, ATİGF
www.didf.at
www.solidarwerkstatt.at
8 . März - Weltfrauentag
Uzun yıllardır Avusturya‘da tartışılan kadın erkek ücretlerinin eşitlenmesi, bir türlü hayata geçmiyor. Sizce nedeni nedir?
Dilek Kapçak-GKB: Evet uzun yıllardır tartışılıyor ama tartışmalar dikkatlerimizi iki noktaya
yöneltiyor. 1) durum tartışılıyor, soruna işaret ediliyor ama durumun düzeltilmesinde hükümet
ve sorumlu merciler adım atmıyor. 2) Kadınların ücretinin artırılması yerine, erkeklerin ücretleri
aşağı çekilerek dengelenmek isteniyor, buda kabullenilecek bir durum değil ve talebimizde bu değil.
Johanna Weichselbaumer: „Offen gesagt, ich habe mich nicht als DIE oder DIE Frau gedemütigt,
verletzt, diskriminiert gefühlt, wohl aber als Mensch.
Eine der anstrengendsten Arbeiten ist es, sich immer aufs Neue von einengenden auferlegten
Mustern, Vorstellungen, Erwartungen zu befreien. Mit Mut aus den Schattenzonen herauszutreten, Veränderungen durch persönliches Engagement anzustreben, um frei atmen zu können.
“Aus dem Rahmen fallen“, wie man so schön sagt.
„ Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird dazu gemacht.“ (Simone de Beauvoir)
Kadına yönelik şiddet denince aklınıza ne geliyor, şiddeti nasıl algılıyorsunuz, Sizce avusturya‘da da
kadına yönelik şiddet varmı.?
Alev Aslan-Yeni Kadın: Evet Avusturya‘da da kadına yönelik şiddet var. Şiddet sadece fiziki
olarak algılanmamalı, sosyal ve pisikolojik baskılar‘da birer şiddet yöntemidir. Gelenekler, törelerle kadının ‚‘disipline edilmesi‘‘ de bir şiddettir. Çoğu kadının yaşadığı da aslında budur. Çünkü
fiziksel şiddet deşifre olmuş ama pisikolojik şiddet hep saklanmıştır. Buna karşı kadının örgütlü
mücadeleye katılması gerekiyor.
Susanne Müller: Die Lohnschere zwischen Mann und Frau hat ihre Ursache hauptsächlich in den
verschiedenen Kollektivverträgen für die einzelnen Berufsgruppen (und „frauentypische“ Berufe wie Pflege, Reinigung, Verkauf,… haben sehr niedrige Lohnvereinbarungen). Für bessere
Kollektivverträge, die ein Gehalt garantieren, mit dem man bei den heutigen Mieten und Lebenserhaltungskosten halbwegs über die Runden kommt, dafür gilt es gemeinsam zu kämpfen!
MigrantInnen und ÖsterreicherInnen, meiner Meinung nach sollten wir uns nicht zu sehr in die
Mann/Frau – Lohndifferenz „verrennen“, sondern gemeinsam für faire Löhne kämpfen, das heißt für
mich nicht nur Mindestlöhne sondern auch Einkommensobergrenzen einzuführen .
Avusturya‘da göçmen kadınlar hangi sorunları yaşıyor, sizce ne yapmak lazım?
Elif Kesici-GKB: Göçmen kadınların bir kesimi meslek sahibi olmalarına rahmen dil yetersizliği
nedeniyle, temizlik, gastronomi veya benzer işlerde, daha düşük ücretli işlerde çalıştırılıyor. Ayrımcı ve dıştalayıcı uygulamalarla karşılaşıyorlar.Türkiyeli göçmen kadınlar, bir taraftan da geldikleri
toplumun gelenek ve göreneklerine dayalı baskılar yaşıyor. Yani bir taraftan ‚‘uyum sağlamıyorlar‘‘
diye azarlanıyorlar, diğer taraftan geldikleri ülkenin gelenek, görenekleri altında eziliyorlar.
Eveline Steinbacher: Die Aktionärsgewinne sind in den letzten jahren explodiert, während die
Reallöhne stagnieren oder sinken. Immer mehr Menschen sind trotz Arbeit arm. Wir brauchen
Löhne, von denen wir leben können. Ein Stundenlohn von mindestens 10 Euro ist notwendig!
Gerade Arbeitnehmerinnen würden davon profitieren.
Zum 157. Mal jährt sich der Tag, an dem 40 000 Textilarbeiterinnen in New York
den Kampf für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen begonnen haben.
Nach dem Kampf ist vor dem Kampf
So gesehen ist es erschütternd, dass nach 157 Jahren wiederum Textilarbeiterinnen,
vorwiegend in asiatischen Ländern, in denen sich westliche Konzerne breitgemacht
haben, zu Billigstlöhnen, ohne Anspruch auf Rechte und soziale Absicherung unter
jeder menschlichen Würde arbeiten und leben müssen.
Wir lassen uns nicht vermarkten
Seit sich Österreich ab den 80iger Jahren schrittweise der neoliberalen Wirtschaftspolitik verschrieben hat und insbesondere nach dem EU-Beitritt 1995 ist eine ehrliche, Fraueninteressen gerecht werdende Politik nicht mehr umsetzbar. Es ist ein
völliger Irrtum zu glauben, ein vormals souveräner Staat, der sich den Vorgaben der neoliberalen EU-Diktate unterwirft (sich faktisch selbst entmündigt), die Rechte unserer Demokratie,
der Bevölkerung missachtet, könnte ein wirksamer Rahmen einer an den Bedürfnissen der
Frauen orientierten Arbeits- und Lebenswelt sein.
Vor diesem Hintergrund dienen die ganzen wohlklingenden Gender- Verordnungen nicht einer gerechten beruflichen Teilhabe sondern einzig der gewinnorientierten Wirtschaftspolitik.
Unter der Vortäuschung von Flexibilität und Fairness im Sinne der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf werden in bestimmten Branchen, hauptsächlich im Niedriglohnsektor (z.B. Pflegeund Reinigungsbereich, Handel usw.), fast nur mehr Teilzeitstellen, Zeitarbeit oder geringfügige Beschäftigung angeboten.
Die schlimmen Folgen von langen Teilzeitphasen im Berufsleben schlagen sich dann in der
Pensionshöhe nieder und führen vor allem bei Frauen/Migrantinnen meist zu Altersarmut.
Das resultiert aus der Pensionsreform, die damals unter der schwarz-blauen Regierung unter dem ungeteilten Applaus der EU-Kommission beschlossen wurde.
Laut AK-Frauenreferentin Bernadette Pöcheim hat eine Friseurin, die durchgehend Vollzeit
beschäftigt ist, Anspruch auf eine Bruttopension von 1.240 €. Jedoch, wenn sie zwei Kinder hat, erst Karenzzeiten und dann bis zur Pensionierung in Teilzeit arbeitet, liegt der Anspruch nur mehr bei 620 €.
Geringfügig Beschäftigte sind nicht pensionsversichert!
Es geht uns alle an!
Die Arbeitswelt, insbesondere von Arbeiterinnen, ist weitgehend aus dem Fokus der Frauenpolitik geraten. Hier gilt es klar zu unterscheiden: Verhaltens- und Vorgangsweisen in der
Gesellschaft, Arbeitswelt usw., die gezielt Frauen, egal welcher Abstammung und
Herkunft, diskriminieren, ausbeuten oder Gewalt aussetzen, müssen weiterhin bekämpft und die betroffenen Frauen von entsprechenden Einrichtungen und Netzwerken versorgt werden.
Die große Gefahr besteht heute darin, unsere Kräfte mit Debatten wie der Quotenregelung in Aufsichtsräten, etc. abzulenken, während hinter uns ganze Bereiche
wie öffentliche Dienstleistungen, Gesundheit, Pflege, Bildung, Soziales, öffentliche
Sicherheit, etc. entwertet und unter die Räder einer EU-konformen, elitär ausgerichteten Sparpolitik kommen. Diese Sozialabbau-Walze der EU-Technokratie rollt
über die Lebensinteressen der großen Mehrheit der Bevölkerung drüber, Männer
wie Frauen, MigrantInnen wie Nicht-MigrantInnen. Wir dürfen uns daher nicht
auseinanderdividieren lassen, gemeinsam müssen wir uns dagegen wehren!
Die Forderung „gleicher Lohn für gleich(wertig)e Arbeit“ ist eine wichtige Forderung
der Frauenbewegung. Doch heute greift diese Forderung alleine, ohne Bezug auf den neoliberalen EU-Rahmen, zu kurz. Denn angesichts der seit Jahren vorherrschenden Lohndumpings ist zu befürchten, dass Löhne nach unten statt nach oben angepasst werden.
Um unsere Zukunft und die unserer Kinder abzusichern, ist es das Gebot
der Stunde, gemeinsam gegen diese menschen- und lebensfeindliche
Politik Widerstand zu leisten. Daher fordern wir:
> Vollbeschäftigungspolitik statt Sozialabbau!
> Aufwertung der Arbeit des öffentlichen Dienstes, des Gesundheits- und Pflegebereiches!
> Gerechte Teilhabe aller, unabhängig ihrer Herkunft und Abstammung, an der
Mitgestaltung des gesellschaftlichen Lebens in allen Bereichen!
> Einen Mindeststundenlohn von 10 €/brutto für alle, unabhängig ihrer Herkunft
oder Abstammung!
> Eine gesetzliche Mindestpension von 1.000 € für alle, unabhängig ihrer Herkunft oder Abstammung!
> Ausbau des Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsbereichs, der Infrastruktur und
des öffentlichen Verkehrs, denn öffentliche Armut können sich Frauen/Migrantinnen am wenigsten leisten!
Raus aus dem EU-Konkurrenzregime, hin zu einem Solidarstaat
Österreich! Gemeinsam sind wir stark!
Wussten Sie, dass…
… die Lohnschere zwischen Mann und Frau seit Mitte der 90er Jahre wieder größer geworden ist. Frauen verdienen heute im Durchschnitt 39% weniger als die Männer (1995: 35%),
rechnet man den Teilzeitfaktor raus, sind es immerhin noch 18% weniger. Am deutlichsten ist
der Unterschied bei den ArbeiterInnen. Hier verdienen Frauen 57% weniger als ihre männlichen Kollegen. Das durchschnittliche Arbeiterinneneinkommen liegt bei 10.564 Euro im
Jahr; das liegt deutlich unter der Armutsgefährdungsschwelle. (Quellen: Statistik Austria,
Sozialministerium)
… dass 33% aller Beschäftigten mit Migrationshintergrund unter ihrem Qualifikationsniveau arbeiten (ohne Migrationshintergrund: 11%). Bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund liegt dieser Anteil bei 39% (ohne Migrationshintergrund: 19%). (Quelle: AK-Wien)
… dass rund 50% aller Arbeiter und Arbeiterinnen in Österreich keine österreichische
Staatsbürgerschaft und daher auch kein Wahlrecht haben. Was sagt das über den Zustand
einer Demokratie aus, wenn mehr als die Hälfte der ArbeiterInnen von der politischen Mitbestimmung ausgeschlossen sind?
… dass zwischen 1994 und 2011 das Netto-Realeinkommen pro ArbeitnehmerInnen um
1,5% gesunken sind, während die reale Wirtschaftsleistung pro Kopf um 22,6% gestiegen
ist. Die Lohnquote, also der Anteil der unselbständig Erwerbstätigen am Volkseinkommen,
ist in diesem Zeitraum um 5% zurückgegangen. (Quelle: Statistik Austria)
… dass die viel beschworene „Explosion“ der Staatsausgaben ein Märchen ist. Tatsächlich ist
der Anteil der öffentlichen Ausgaben am BIP von 1995 bis 2012 um 5% zurückgegangen.
Wirklich explodiert sind dagegen die Dividendenausschüttungen und Gewinnentnahmen der österreichischen Kapitalgesellschaften in diesem Zeitraum: von 5,5% auf über 10%
am BIP, in absoluten Zahlen: von 9,7 Milliarden (1995) auf 31 Milliarden (2012). Zwischen
2002 und 2011 ist die Gewinnausschüttungen der Kapitalgesellschaften fünf Mal so stark
gestiegen (plus 108%) wie der Personalaufwand (plus 21%). (Quellen: Statistik Austria, AK)
… dass die EU-Kommission in einer Studie offen die Senkung gesetzlicher Mindestlöhne,
die Kürzung von Arbeitslosenunterstützung und die Schwächung von Kollektivverträgen
fordert, mit dem deklarierten Ziel der „Verringerung der gewerkschaftlichen Verhandlungsmacht“. (Quelle: EU-Kommission, Labour Market Developments in Europe 2012)
Download

Download