FİYAT LİSTESİ
1 Mart 2014 ile 1 Mart 2015 tarihleri arasında uygulanmak üzere önerilmiştir.
1 SAYFA = TURÇEF‘in sayfa yapısına göre 1 satırdan 20 satıra kadar (12 punto yazılmış) veya 1000 karakter 1 sayfadır.
Spesifik
Olmayan
Belgeler İçin
Spesifik Olan Belgeler için
(Hukuk, Teknik, Tıp, Edebi
vb.)
*İNGİLİZCE, ALMANCA → TÜRKÇE
TÜRKÇE → ALMANCA, İNGİLİZCE
*FRANSIZCA → TÜRKÇE
TÜRKÇE → FRANSIZCA
*RUSÇA, BELARUSÇA, AZERİCE → TÜRKÇE
TÜRKÇE → RUSÇA, BELARUSÇA, AZERİCE
*UKRAYNACA, BULGARCA, MOLDOVCA, ROMENCE, ARAPÇA, FARSÇA → TÜRKÇE
TÜRKÇE → UKRAYNACA, BULGARCA, MOLDOVCA, ROMENCE, ARAPÇA, FARSÇA
*İTALYANCA, İSPANYOLCA, PORTEKİZCE, FELEMENKÇE (HOLLANDA), FLAMANCA (BELÇİKA) → TÜRKÇE
TÜRKÇE → İTALYANCA, İSPANYOLCA, PORTEKİZCE, FELEMENKÇE (HOLLANDA), FLAMANCA (BELÇİKA)
*GÜRCÜCE, NORVEÇÇE, DANCA, İSVEÇÇE, FİNCE → TÜRKÇE
TÜRKÇE → GÜRCÜCE, NORVEÇÇE, DANCA, İSVEÇÇE, FİNCE
*ÇEKÇE, SLOVAKÇA, MACARCA, ÖZBEKÇE, TÜRKMENCE, KIRGIZCA, KAZAKÇA → TÜRKÇE
TÜRKÇE → ÇEKÇE, SLOVAKÇA, MACARCA, ÖZBEKÇE, TÜRKMENCE, KIRGIZCA, KAZAKÇA
*LEHÇE (POLONYA), SIRPÇA, HIRVATÇA, ARNAVUTCA, BOŞNAKÇA, MAKEDONCA, SLOVENCE → TÜRKÇE
TÜRKÇE → LEHÇE (POLONYA), SIRPÇA, HIRVATÇA, ARNAVUTÇA, BOŞNAKÇA, MAKEDONCA, SLOVENCE
*ÇİNCE, JAPONCA, KORECE →TÜRKÇE
TÜRKÇE → ÇİNCE, JAPONCA, KORECE
35 TL + KDV
40 TL + KDV
50 TL + KDV
55 TL + KDV
45 TL + KDV
55 TL + KDV
80 TL + KDV
90 TL + KDV
80 TL + KDV
90 TL + KDV
95 TL + KDV
115 TL + KDV
150 TL + KDV
190 TL + KDV
175 TL + KDV
195 TL + KDV
195 TL + KDV
225 TL + KDV
60 TL + KDV
85 TL + KDV
75 TL + KDV
100 TL + KDV
70 TL + KDV
100 TL + KDV
105 TL + KDV
135 TL + KDV
105 TL + KDV
135 TL + KDV
120 TL + KDV
160 TL + KDV
175 TL + KDV
235 TL + KDV
200 TL + KDV
240 TL + KDV
220 TL + KDV
270 TL + KDV
10
*DİĞER DİLLER → TÜRKÇE → DİĞER DİLLER
300 TL + KDV
*
*
*
ULUSLARARASI PASAPORT
KİMLİK ( NÜFUS CÜZDANI )
EHLİYET VE DİĞER MATBU EVRAKLAR (3) SURET
30 TL + KDV
30 TL + KDV
40 TL + KDV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NOT: Daimi müşteriler ve daimi firmalar için sayfa birim fiyatı üzerinden (+)(-)%25 opsiyon uygulanabilir.
Broşür, Tanıtım, Katalog, Kitap, Tez ve Web Sayfa Tercümeleri için LÜTFEN ÖZEL FİYAT UYGULAYINIZ.
SÖZLÜ İŞLEMLER (NOTERLERDE)
Örnek olarak vekâletname, taahhütname, muvafakatname, araç satış, hisse devri şirket kuruluşu (ana sözleşme) sayfasına göre tercüme fiyatı verilecektir. Yukarıdaki
fiyatlar noterde 1 evrakın sözlü işlemi içindir. Müteakip 2. 3. ve diğer evraklarda her evrak için (+) 70 TL fiyat farkı konulmalıdır.
1 EVRAK İÇİN SÖZLÜ İŞLEM FİYATI
*TÜRKÇE → İNGİLİZCE
*TÜRKÇE → ALMANCA
*TÜRKÇE → FRANSIZCA
*TÜRKÇE → RUSÇA
*TÜRKÇE → BELARUSÇA, AZERİCE
*TÜRKÇE → HOLLANDACA, İTALYANCA, İSKANDİNAV DİLLERİ, ARAPÇA, FARSÇA VE DİĞER LATİN VE SLAV DİLLERİ
*TÜRKÇE → ÇİNCE, JAPONCA, KORECE
70 TL + KDV
90 TL + KDV
90 TL + KDV
120 TL + KDV
120 TL + KDV
175 TL + KDV
350 TL + KDV
MAHKEME, POLİS, SAVCILIK, TAPU, RESMİ DAİRELER, GÜMRÜK VE DİĞER KURUMLAR İÇİN SÖZLÜ İŞLEM FİYATI
1 İŞLEM İÇİN (AZAMİ 1 SAAT)
*TÜRKÇE → İNGİLİZCE, ALMANCA, FRANSIZCA
*TÜRKÇE → RUSÇA, UKRAYNACA, BELARUSÇA, ARAPÇA, FARSÇA VE DİĞER LATİN VE SLAV DİLLERİ İÇİN
350 TL + KDV
450 TL + KDV
ÖNEMLİ NOT: Federasyon Üyesi Nitelikli Çeviri İşletmelerinin yine Federasyon Üyesi Nitelikli Çevirmenlere ödeyeceği 1 sayfa çeviri hak ediş önerisidir.
1 sayfanın müşteriden alınan ücreti KDV'siz bedelinin; %33'ü amortisman (Büro, İşletme, Firma vb. giderler) + %20 Gelir Vergisi İntikali = Toplam %53'lük miktar
Dünya Standartlarında olduğu gibi genel giderler ve Vergi olarak düşülecek geri kalan net miktar ise, Nitelikli Çeviri Ofisi İle Nitelikli Çevirmen arasında yarı yarıya
bölüşülecektir (Bu liste dışında belirlenecek 1 sayfa ücret farklılığı ise önceden tercümana söylemek kaydıyla tercümeye başlanılacaktır.) Bu öneri Federasyon
Üyesi Nitelikli Çeviri Büroları ile yine Federasyon Üyesi Nitelikli Çevirmenler arasında geçerli bir öneridir.
Bu sadece üyelerimiz arasında bir öneridir. Federasyon Üyesi olmayan hiç kimseyi bağlamadığı gibi bu kişi/-ler veya işletme/-ler herhangi bir hak iddia edemezler.
Download

FİYAT LİSTESİ