Ferdi Kaza
YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş.
G e n e l
M ü d ü r l ü k
T e l :
( 2 1 2 )
3 3 6
0 6
0 6
Müşteri
İletişim
Merkezi
T e l :
( 2 1 2 )
3 3 6
0 9
0 9
AKDENİZ Bölge Müdürlüğü
T e l :
( 2 4 2 )
3 1 0
3 9
3 9
E G E
T e l :
B ö l g e
( 2 3 2 )
M ü d ü r l ü ğ ü
4 9 8
6 4
6 4
GÜNEY
Bölge
Müdürlüğü
T e l :
( 3 2 2 )
4 5 5
5 7
5 7
İÇ ANADOLU Bölge Müdürlüğü
T e l :
( 3 1 2 )
4 5 8
6 0
6 0
BURSA
Bölge
Müdürlüğü
T e l :
( 2 2 4 )
2 9 4
5 9
5 9
İSTANBUL Bölge Müdürlüğü
T e l :
( 2 1 2 )
3 3 6
0 6
0 6
BAKIRKÖY Bölge Müdürlüğü
T e l :
( 2 1 2 )
4 4 9
1 7
1 7
KADIKÖY Bölge Müdürlüğü
T e l :
( 2 1 6 )
4 6 8
2 2
2 2
www.yksigorta.com.tr
A
C
[email protected]
E
N
T
E
90 003 08 0017 (15052012_5.000)
Ferdi Kaza Sigortası
Kazanın nerede, ne zaman, kimin başına gelebileceğini kestirmek
elbette mümkün değil.
Ancak, bir kaza sonucu uğrayacağınız bedeni zararlardan Yapı
Kredi Sigorta Ferdi Kaza Sigortası yaptırarak kurtulmak mümkün.
Ferdi Kaza Sigortası, poliçe süreniz boyunca günün her saatinde,
dünyanın neresinde olursanız olun, iradeniz dışında karşılaşacağınız
kazalar sonucu uğrayabileceğiniz zararlara karşı maddi teminat
sunan bir hizmettir.
Güvence Kapsamınız
Ev ve İşyeri Kazaları
Vefat
Trafik Kazaları,
yılan ve böcek sokması
Uğrayacağınız bir kaza sonucu vefatınız halinde, poliçede
belirtilen limit dahilinde yasal mirasçılarınıza veya poliçede
belirlediğiniz kişilere tazminat ödenmektedir.
adele ve sinir incinmesi,
Sürekli Sakatlık
ayak ve kol burkulması
Uğrayacağınız bir kaza sonucu sürekli sakat kalmanız halinde,
poliçede belirtilen limit dahilinde ve maluliyet oranlarına göre
ödeme yapılmaktadır.
zehirli gazların teneffüsü
elektrik çarpması, yanıklar
ev ve işyeri kazaları
trafik kazaları
yılan ve böcek sokması
adele ve sinir incinmesi
ayak ve kol burkulması..
ve daha bir çok tehlike!
“Siz”i
tehdit eden tüm bu tehlikeler karşısında;
ÇARESİZ OLMAYIN
ÇARE, “SİZ” OLUN
Tedavi Masrafları (*)
Bu broşürde yazılı bilgiler poliçe özel ve genel şartları dahilinde düzenlenmiştir ve geçerlidir.
kırık ve çıkıklar,
Uğrayacağınız bir kaza sonucu yaralanmanız halinde, yapılacak
tüm tedavi ve diğer tıbbi giderler, poliçede belirtilen limit
dahilinde, poliçe kapsamına dahildir.
Gündelik Tazminat (*)
Uğrayacağınız bir kaza sonucu geçici olarak çalışamayacak
durumda olmanız halinde, çalışamayacağınız her gün için,
poliçede belirtilen limit dahilinde, tazminat ödenmektedir.
(*) İsteğe bağlı olarak, ek prim ile poliçeye ilave edilir.
Download

Ferdi Kaza Brosur Rev07