Genel Müdürlük ve
Bölge Müdürlüklerimize
artık tek numaradan ulaşabilirsiniz.
0850 744 0 744
Kıbrıs Şubesi
Tel: (0392) 227 95 95 / Faks: (0392) 227 95 96
Anadolu Hizmet ve Hasar İşlemleri Hattı
0850 724 0850
FERDI KAZA BRS.indd 1
Model No: KZ 954 R 12/2013 150.000
GENEL MÜDÜRLÜK
Faks: 0850 744 0 745
Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü
Faks: 0850 744 0 746
Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü
Faks: 0850 744 0 747
Marmara Bölge Müdürlüğü
Faks: 0850 744 0 748
İç Anadolu Bölge Müdürlüğü
Faks: 0850 744 0 749
Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğü
Faks: 0850 744 0 750
Karadeniz Bölge Müdürlüğü
Faks: 0850 744 0 751
Akdeniz Bölge Müdürlüğü
Faks: 0850 744 0 752
İstanbul Bölge Müdürlüğü
Faks: 0850 744 0 753
Kadıköy Bölge Müdürlüğü
Faks: 0850 744 0 754
ferdi
kaza
sigortası
13.02.2014 11:17
FERDİ KAZA SİGORTASI
Ferdi Kaza Sigortası,
ani ve beklenmedik kazaların
sonuçlarına karşı güvence sağlar.
Ferdi Kaza Sigortası poliçe kapsamında yer alan
teminatlar aşağıda yer almaktadır:
•
•
•
•
Ölüm
Sürekli Sakatlık
Tedavi Masrafları
Gündelik Tazminat
Anadolu Hizmet Ferdi Kaza
“Binek Araç Kasko Yardım”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aracın çekilmesi
Aracın kurtarılması
Oto kapı kilit hizmeti
Lastik değiştirilmesi hizmeti
Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi
Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama
Daimi ikametgâha seyahat veya yolculuğa devam seyahati
Seyahate devam etmek için Rent-a-car
Aracın emanet ve muhafazası
Profesyonel sürücü hizmeti
Yedek parça temini ve ulaştırılması organizasyonu
Bilgi ve organizasyon servisi
Ferdi Kaza Sigortası’nın sağladığı önemli avantajlar
şunlardır:
•
•
•
•
Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal
veya kaza tarihinden itibaren bir yıl zarfında ölümü halinde, poliçe üzerinde belirtilen tazminat tutarı sigortalının kanuni varislerine ödenir.
Poliçe ile temin edilen bir kaza sonucu sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl zarfında sürekli sakatlığa maruz kalması halinde poliçede geçerli olan tazminat ödenir.
Sigorta poliçesinin kapsamına giren bir kaza sonucunda
sigortalının doktor ücreti yanında ilaç, radyografi, kaplıca tedavisi, masaj, hastane ve diğer gerekli tedavi masrafları, nakil ücretleri hariç, sigorta edilebilir.
Sigortalı, kaza neticesinde geçici olarak çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yazılı gündelik tazminat ödenir. Ayrıca, Ferdi Kaza Sigortası ürünümüz ile birlikte sigortalılarımızın ihtiyaç duyabileceği ayrıcalıklı
hizmetler de paketler halinde sunulmaktadır.
Anadolu Hizmet Ferdi Kaza “Konut Yardım”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anadolu Hizmet Ferdi Kaza “Ferdi Yardım”
•
•
•
•
•
•
FERDI KAZA BRS.indd 2
Tesisat işleri
Elektrik işleri
Cam işleri
Anahtar işleri
Doktor veya ambulans gönderilmesi
Uzman hemşire veya refakatçi gönderilmesi
Otel hizmeti
Güvenlik şirketi
Acil mesajların iletilmesi
Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu
Bilgi ve organizasyon servisi
Doktor veya ambulans gönderilmesi
Cenaze nakli
Tıbbi danışma
Hukuki danışma
Acil mesajların iletilmesi
Bilgi ve organizasyon servisi
13.02.2014 11:17
Download

Ferdi Kaza Broşürü