PROJECTS WITHOUT BORDERS
Avrupa Birliği Bakanlığı’nın ulusal otorite görevini yürüttüğü Bulgaristan – Türkiye IPA Sınır-Ötesi İşbirliği
Programının üçüncü teklif çağrısı kapsamında yürütülmekte olan PD-02-29-13 sayılı ‘Investments in Protection of Natural
and Cultural Heritage of The Municipalities of Malko Tarnovo and Buyukmandira’ ( Malko Tarnovo ve Büyükmandıra
Belediyeleri’nde Doğa ve Kültür Varlıklarının Korunması ve Uygulanması ) isimli projemizle ‘Çok Amaçlı Kültür Merkezi’
yapılması planlanmaktadır.
Proje Başlangıç Tarihi: 31.01.2014
Bitiş Tarihi : 30.07.2015
Önceliği: Yaşam kalitesini arttırmak.
Amacı ve Kapsamı : Malko Tarnovo ve Büyükmandıra Belediyeleri’nde kültürel ve doğal kaynaklara dayalı turizmin
gelişmesine katkıda bulunmak, doğal, kültürel ve tarihi mirasların korunmasının yanı sıra kamuya açık doğal kaynakların
etkili kullanımı ile yaşam kalitesini arttırmak, sınır-ötesi küçük belediye bölgelerinin gelişmesine ve geleneklerinin halka
tanıtılmasına katkı sağlamak, iki partner arasındaki ilişkileri yakınlaştırmak.
Ölçü tipi: Yatırım.
Proje Ortağımız: Malko Tarnovo Belediyesi / BULGARİSTAN
Önemi: Büyükmandıra’da geleneksel olarak gerçekleşen at yarışları, yağlı güreşler ve diğer kültürel etkinliklere ve Malko
Tarnovo’daki kültürel yaz kutlamaları ve daha birçok etkinliğe katılımcı ve turist sayısını arttırmak, gençlerin sportif, kültürel
faaliyetlere katılımını sağlamak.
Hedef Grup: Malko Tarnovo’nın 3527 ve bu belediyenin köylerinde yaşayan 1369 vatandaş, Büyükmandıra’nın 3713
vatandaşı ve Sinanlı, Lahana, Hayrabolu, Karakavak, Babaeski, Kadriye, Çerkezmüsellim, Katranca ve Pancarköy gibi yakın
yerleşim yerlerindeki vatandaşlar, Büyükmandıra’da her yıl mayıs ayında gerçekleşen yağlı güreşlere katılan 4000’in üzerinde
misafir, Malko Tarnovo’da yılda konaklayan yaklaşık 5000 turist, turistik yerlerin ve diğer köylerin 1000 ziyaretçisi.
Hedeflenen Sonuçlar: İnsanların eğitime katılmasını sağlamak,ulaşılan kurumların sayısı, geliştirilmiş yetenekli insanlara
ulaşmak, yeni teknolojiyi kullanmak ve teknolojiye ulaşmak, yeni iş olanakları yaratmak, toplumların ve kuruluşların
ekonomi alanına katılımını sağlamak, turizm yerleri ve turizm faaliyetlerini yaratmak/geliştirmek.
Joint Technical Secretariat
2 Patriarh Evtimiy Str.,
3 floor, offices (88,89,90,91),
6300 Haskovo-BULGARIA
tel/fax: +359-38-66-38-88
www.ipacbc-bgtr.eu
www.mrrb.government.bg
Download

projects wıthout borders - Büyükmandıra Belediyesi