ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı
: Hülya ÜNLÜ
Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Yöneticiliği Bölümü
İdari Görevi
: Araştırma Görevlisi
Yabancı Dil
: 60 (IELTS)
E-mail
: [email protected]
[email protected]
İş tel
: 0216 646 4212 (126)
Fax
: 0216 646 4214
Bölüm/Program
Derece
Spor Yöneticiliği
Lisans
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu
Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Y. Lisans
Spor Yöneticiliği ABD
Üniversite
Yıl
CBÜ
2007
AİBÜ
-
Doktora
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

“Olimpiyat Oyunlarına Adaylık Ve Ev Sahipliği Sürecinde Üniversitelerin
Olimpik Eğitimdeki Rolü”
Sosyal Bilimler Enstitüsü, AİBÜ (Devam Ediyor)
Danışman:Yrd. Doç. Dr. Dilşad ÇOKNAZ
Görevler:
Görev Unvanı
Tenis Ant.
Yön. Asist.
Tenis Ant.
Görev Yeri
KSK Tenis Şubesi
2007 – 2010
KSK Tenis Şubesi
2010 – 2014
Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Arş. Gör.
Yıl
Spor yöneticiliği Bölümü
2014 -
İdari Görevler

2014- Devam ;
Gedik Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü
Araştırma Görevlisi
Ödüller

En İyi Poster Sunum Ödülü; ÜZÜM, H., YEŞİLDAĞ, B., KARLI, Ü., ÜNLÜ, H.,
PARLAR, F.M., ÇOKPARTAL, C., TEKİN, N., “Kamu ve Özel Spor Merkezlerinde
Müşterilerinin Hizmet Kalitesi Algılarının İncelenmesi”, 12. Uluslararası Spor
Bilimleri Kongresi, Denizli.

Lisans Programı Bölüm İkincisi; Spor Yöneticiliği, BESYO, CBÜ, Manisa.
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.
Güzel, P., Ünlü H., Özbey, S. (2013). “Tenis ve İzmir İlindeki Mevcut
Durumu”, Nigde University Journal of Physical Education and Sport Sciences
(ISSN: 1307-6477) Volume 7, Number 2.pp:
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

B1.
ÜZÜM, H., YEŞİLDAĞ, B., KARLI, Ü., ÜNLÜ, H., PARLAR F.M.,
ÇOKPARTAL C., TEKİN N., “Kamu ve Özel Spor Merkezlerinde Müşterilerinin
Hizmet Kalitesi Algılarının İncelenmesi”, 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi,
Denizli, 2012

B2.
GÜZEL, P., ÜNLÜ, H., ÖZBEY, S., “Tenis ve İzmir İlindeki Mevcut
Durumu12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Denizli, 2012

B3.
ARSLAN, E., ÜNLÜ, H., ÇELEBİ, M., “Yerel Yönetimlerin Spora Bakış
Açıları İle Spor Programlarının Sürdürülebilirliğinin İncelenmesi (Balçova Belediyesi
Örneği)” I. Uluslararası Spor Ekonomisi ve Yönetimi Kongresi, İzmir, 2011
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.
GÜZEL, P., ÜNLÜ, H., ÖZBEY, S., ESENTAŞ, M., “Gönüllülük ve
Uluslararası Spor Organizasyonları: XVII. Akdeniz oyunları” II. Rekreasyon
Araştırmaları Kongresi, Kuşadası-Aydın, 2013
F. Mesleki Deneyimleri

2013-
CBÜ, BESYO, Yaşam Gönüllüleri Kulübü Üyeliği

2008-
Karşıyaka Spor Kulübü Tenis Şubesi, İdari Alt Yapı Sorumlusu ve
Tenis Antrenörü, (İzmir)

2005-2008
Karşıyaka Spor Kulübü Tenis Şubesi, Tenis Antrenörü, (İzmir)

2006-2007
CBÜ, BESYO, Spor Yöneticiliği Kulübü Üyeliği ve Başkanlığı

2005
Üniversite Yaz Oyunları (Universiade 2005, İzmir), Basketbol Branşı, Gönüllü
Çalışan (Tesis yönetici asistanı), (Manisa)
G. Ulusal ve Uluslararası Sertifikalar

2013
Türkiye Tenis Federasyonu II. Kademe Antrenörlük Semineri (İzmir)

2013
II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi (Kuşadası-Aydın)

2013
Türkiye Tenis Federasyonu Çizgi Hakemliği Semineri (İzmir)

2013
Türkiye Tenis Federasyonu Gözlemci Hakemliği Semineri (İzmir)

2012
12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (Denizli)

2012
Anı Yayıncılık Nvivo Programı Kullanımı Semineri (Denizli)

2011
I. Uluslararası Spor Ekonomisi ve Yönetimi Kongresi (İzmir)

2011
I. Uluslararası Spor Ekonomisi ve Yönetimi Kongresi Seminer
Programı (İzmir)

TC Başbakanlık GSGM Spor Daire Başkanlığı, Yüzme Yardımcı
2009
Antrenörlüğü

2007
Türkiye Tenis Federasyonu I. Kademe Antrenörlük Semineri (Ankara)

2005
23. Universiade 2005, İzmir Organizasyonu Eğitim Yönetimi
Tarafından düzenlenen Genel Eğitimler Kapsamında;

FISU ve Universiade Eğitimi

Genel İletişim Eğitimi

Takım Yönetimi Eğitimi

Türkiye 2005: Vizyon Eğitimi
Download

ÖZGEÇMİŞ - Gedik Üniversitesi