T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
9 Mart 2015
PAZARTESİ
Sayı : 29290
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2015/7309
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Arkeoloji Enstitüsü kurulması; Millî
Eğitim Bakanlığının 10/10/2014 tarihli ve 4495326 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve
2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/2/2015 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı
A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı
Y. AKDOĞAN
Başbakan Yardımcısı
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı
A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
V. BOZKIR
Avrupa Birliği Bakanı
F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı
M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı
N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı
M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
N. CANİKLİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
İçişleri Bakanı
C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı
Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı
M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
L. ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
İçindekiler 64. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
Karar Sayısı : 2015/7310
Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 14/8/2014 tarihli ve 3364468 sayılı yazısı üzerine,
28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
16/2/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUŞOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
Karar Sayısı : 2015/7311
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 14/8/2014 tarihli ve 3364467 sayılı yazısı üzerine,
28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
16/2/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUŞOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
Karar Sayısı : 2015/7313
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Sivil Havacılık Yüksekokulunun
kapatılması ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 5/2/2015 tarihli ve 1307729 sayılı yazısı üzerine,
28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
16/2/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUŞOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
Karar Sayısı : 2015/7314
Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun kapatılması ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi
kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 5/2/2015 tarihli ve 1307760 sayılı yazısı üzerine,
28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
16/2/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUŞOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
Karar Sayısı : 2015/7316
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun kapatılması ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulması;
Millî Eğitim Bakanlığının 5/2/2015 tarihli ve 1307728 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli
ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/2/2015 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUŞOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
Karar Sayısı : 2015/7317
Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulması;
Millî Eğitim Bakanlığının 5/2/2015 tarihli ve 1307727 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli
ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/2/2015 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUŞOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
Karar Sayısı : 2015/7318
Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulması;
Millî Eğitim Bakanlığının 5/2/2015 tarihli ve 1307733 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli
ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/2/2015 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUŞOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
Karar Sayısı : 2015/7319
Batman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması;
Millî Eğitim Bakanlığının 5/2/2015 tarihli ve 1307731 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli
ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/2/2015 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUŞOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
Karar Sayısı : 2015/7320
Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun kapatılması ve adı geçen Rektörlüğe bağlı olarak Turizm Fakültesi
kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 5/2/2015 tarihli ve 1307723 sayılı yazısı üzerine,
28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
16/2/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUŞOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
Karar Sayısı : 2015/7321
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Hemodiyaliz-Transplantasyon
Enstitüsünün adının İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü olarak değiştirilmesi; Millî
Eğitim Bakanlığının 5/2/2015 tarihli ve 1307710 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve
2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/2/2015 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUŞOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
Karar Sayısı : 2015/7322
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Çaycuma Sivil Havacılık Yüksekokulu kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 5/2/2015 tarihli ve 1307721 sayılı yazısı üzerine,
28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
16/2/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUŞOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
Karar Sayısı : 2015/7328
Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Yabancı Diller Yüksekokulu
kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 5/2/2015 tarihli ve 1307724 sayılı yazısı üzerine,
28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
16/2/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUŞOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
Karar Sayısı : 2015/7329
Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Kemaliye Hacı Ali Akın Turizm
ve Otelcilik Yüksekokulunun adının Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
olarak değiştirilmesi; Millî Eğitim Bakanlığının 5/2/2015 tarihli ve 1307714 sayılı yazısı üzerine,
28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
16/2/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Y. AKDOĞAN
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
V. BOZKIR
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
M. ÇAVUŞOĞLU
N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
N. CANİKLİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
YÖNETMELİKLER
Beykent Üniversitesinden:
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Beykent Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (BUZEM): Beykent Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
b) Müdür: Merkez Müdürünü,
c) Rektör: Beykent Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Beykent Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversite bünyesinde bulunan tüm akademik ve idari birimlere yönelik uzaktan öğretim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyona ilişkin çalışmalar yapmak.
b) Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan öğretim yöntemleri ile verilmesi ve uzaktan öğretime yönelik uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, bu çerçevede
uzaktan öğretimle ilgili stratejik planlama yapmak.
c) Her türlü bilimsel çalışmaların geliştirilmesini sağlamak, kamu ve özel sektördeki
kurum ve kuruluşların uzaktan öğretim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, programlar
önermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
ç) Merkezin amacı ve faaliyet alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara
aktarmak ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını
belirlemek, projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya
süresiz yayınlar yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Eğitim programlarının uzaktan öğretim yoluyla verilebilmesi için ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü ve araştırma merkezlerinde uzaktan öğretim faaliyetini
hazırlamak, sunmak ve sürdürülebilir bir model geliştirmek.
b) Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan öğretim yöntemleri ile verilmesine yönelik program önerilerini değerlendirmek, yapılacak uygulanabilirlik analizi doğrultusunda programların geliştirilmesini sağlamak ve bu konuya ilişkin esasları belirlemek.
c) Uzaktan öğretim ile ilgili uygulama ve araştırma - geliştirme çalışmaları yapmak.
ç) Kamu ve özel kurum ve kuruluşların uzaktan öğretim ihtiyaçlarını değerlendirmek,
analiz etmek, eğitim programları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.
d) İlgili kurum ve kuruluşlara aktarmak üzere uzaktan öğretim ile ilgili bilimsel toplantılar düzenlemek, sertifikalı eğitim programlarını bizzat veya stratejik işbirliği ile organize
etmek ve bu yönde katkı sağlamak.
e) Uzaktan öğretim ile ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak.
f) Uzaktan öğretim ile ilgili uygulama ve araştırmaların yerli ve yabancı kuruluşlarla
yapılacak işbirliği ile geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
g) Amacı ile ilgili olan diğer faaliyetlerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları
arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, çalışmalarında
kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim elemanları
arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.
Müdürün görevi sona erdiğinde Yardımcısının görevi de sona ermiş sayılır. Müdürün geçici
olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcısı, o da bulunmadığı zamanlarda
ise Yönetim Kurulu üyelerinin birisi vekâlet eder. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar.
(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.
b) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim
Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak.
c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.
ç) Yurt içindeki ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile iletişim teknolojileri ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı dahil uzaktan eğitim
faaliyetinde bulunan ilgili enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu dekan yardımcıları
ve müdür yardımcıları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl süre ile görevlendirilen üç üye ve Bologna Eşgüdüm Komisyonu Başkanı, Bilgi İşlem Daire Başkanı olmak
üzere toplam yedi kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin
herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.
(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine
yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan öğretim ile ilgili araştırma, yayın ve
bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.
d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,
ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
Özyeğin Üniversitesinden:
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Özyeğin Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda yürütülen lisans diploma programlarına ilişkin eğitim ve öğretimde uygulanacak
usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Özyeğin Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda yürütülen lisans diploma programlarındaki eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Fakülte: Özyeğin Üniversitesi Fakültelerini,
c) Fakülte Kurulu: Özyeğin Üniversitesi Fakültelerinin Kurullarını,
ç) Fakülte Yönetim Kurulu: Özyeğin Üniversitesi Fakültelerinin Yönetim Kurullarını,
d) Mütevelli Heyeti: Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
e) Öğrenci Hizmetleri: Özyeğin Üniversitesi Öğrenci Hizmetleri Birimini,
f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
g) Program: Özyeğin Üniversitesi lisans diploma programlarını,
ğ) Rektör: Özyeğin Üniversitesi Rektörünü,
h) Senato: Özyeğin Üniversitesi Senatosunu,
ı) Üniversite: Özyeğin Üniversitesini,
i) Üniversite Yönetim Kurulu: Özyeğin Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
j) Yabancı Diller Yüksekokulu: Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
l) Yüksekokul: Özyeğin Üniversitesi Yüksekokullarını,
m) Yüksekokul Kurulu: Özyeğin Üniversitesi Yüksekokullarının Kurullarını,
n) Yüksekokul Yönetim Kurulu: Özyeğin Üniversitesi Yüksekokullarının Yönetim Kurullarını,
ifade eder.
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü ile İlgili Esaslar
Diploma programları kontenjanları ve öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullar bünyesinde bulunan lisans
diploma programlarına alınacak öğrenci sayıları, Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyetinin onayından sonra Yükseköğretim Kurulu tarafından kesinleştirilir.
(2) Üniversite lisans diploma programlarına, ÖSYM tarafından yerleştirilenler, özel yetenek sınavı sonucuna göre başarılı olanlar, yurt dışı öğrenci kabul kriterlerine göre başvurusu
kabul edilenler, yatay geçiş başvurusu kabul edilenler, özel öğrenci ile değişim programları
kapsamında başvurusu kabul edilenler kaydedilir. ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmeler dışındaki kabul ve kayıt ile ilgili işlemler Senato ve YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara
göre yapılır.
Yatay ve dikey geçiş yoluyla öğrenci kabulü, kayıt ve intibak
MADDE 6 – (1) Üniversite lisans diploma programlarına, yatay geçiş yoluyla öğrenci
kabulü; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
(2) Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans diploma programlarına dikey geçiş yoluyla
öğrenci kabulü Yükseköğretim Kurulunun Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans
Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine
ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
(3) Yatay veya dikey geçiş ile gelen öğrencinin daha önceki diploma programında alıp
başardığı derslerden geçiş yaptığı diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılacak
olanları, bunların kredi ve not uyarlamaları ve bu dersler karşılığında diploma programındaki
hangi derslerden muaf tutulacağı ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Öğrencinin daha önce başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.
(4) Yatay geçiş ile gelen öğrencinin daha önce Üniversiteden almış oldukları dersler
varsa bu dersler öğrencinin talebi doğrultusunda fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile
geçiş yaptığı diploma programı yükümlülüklerine sayılabilir. Yatay geçiş ile gelen öğrencinin
daha önce başka bir üniversiteden özel öğrenci veya değişim öğrenci statüsünde almış olduğu
dersler varsa, bu derslerden sadece daha önceki diploma programında kabul edilmiş olan dersleri transfer edilebilir.
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
(5) Yatay ve dikey geçiş ile gelen öğrencinin daha önceki programda başardığı derslerden Üniversite lisans diploma programı için sayılan derslerinin her 30 AKTS kredisi için bir
dönem olmak üzere hesaplanan dönem sayısı, öğrencinin öğrenim süresine sayılır. Sayılan
AKTS kredisinin 30’un tam katı olmaması durumunda artık AKTS kredisi 24 veya üzerindeyse
öğrenim süresinden bir dönem daha düşülür.
(6) Yatay veya dikey geçiş ile kayıt olan öğrenciler, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde
belirtilen İngilizce yeterliğine ilişkin koşulları sağlamak zorundadır.
Özel öğrenci statüsü
MADDE 7 – (1) Üniversitenin herhangi bir diploma programında kayıtlı olmayan kişiler, başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi olma koşuluyla, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile açılan derslere özel öğrenci statüsünde katılabilirler. Özel öğrenci kabulü
bir dönem için geçerlidir, daha sonraki dönemlerde özel öğrenci olarak ders almak için yeniden
başvuru yapılması gerekir.
(2) Özel öğrenciler, bu Yönetmelikte öngörülen normal ders yükü kadar ders alabilirler
ve katıldıkları derslerin kredilerine göre kredi başına belirlenen öğrenim ücretini öderler.
(3) Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, Üniversite öğrencilerine uygulanan akademik ve idari kurallara tabidirler.
Bu öğrencilere diploma veya unvan verilmez, istekleri üzerine Üniversitede aldıkları dersleri
ve notları gösteren bir belge verilir.
Ulusal ve uluslararası öğrenci değişimi
MADDE 8 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında
yapılan anlaşmalar uyarınca üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim
süresinden sayılır. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.
(2) Yurt dışından ikili anlaşma veya uluslararası ilişkiler çerçevesinde Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri, ders almaları, öğrenim ücretleri vb. konularda ikili anlaşma ve ilgili
mevzuat hükümlerine göre ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğünce yürütülür.
(3) Değişim programı çerçevesinde başka üniversitelerden ders almak isteyen Üniversite öğrencileri, bu süreler içerisinde halen Üniversitede kayıtlı öğrenci olurlar ve ilgili dönemde
öğrenim ücretini Üniversiteye öderler. Öğrencilerin bu kapsamda aldıkları derslerin intibakları
ve ne şekilde program yükümlülüklerine sayılacağı öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokul
yönetim kurulu kararı ile yapılır.
(4) Değişim öğrencileri Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, Üniversite öğrencilerine uygulanan akademik ve idari kurallara tabidirler.
Bu öğrencilere diploma veya unvan verilmez, istekleri üzerine Üniversitede aldıkları dersleri
ve notları gösteren bir belge verilir.
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
Çift anadal ve yan dal programları
MADDE 9 – (1) Çift anadal ve yan dal programları ile ilgili hususlar, Yükseköğretim
Kurumları Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal
ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar
Akademik yıl ve takvim
MADDE 10 – (1) Bir akademik yıl, her biri ondört haftalık ders süresi ve bu süreyi takip eden sınav süresi olmak üzere en çok onaltışar haftalık iki yarıyıldan oluşur. Dersler, yarıyıl
esasına göre güz ve bahar dönemlerinde düzenlenir.
(2) Güz ve bahar yarıyılları dışında, Senato kararı ve YÖK onayı ile yaz okulu açılabilir.
Yaz okulu yedi haftalık ders süresi ve bu süreyi takip eden sınav süresi olmak üzere en çok
sekiz hafta olarak düzenlenir. Yaz okulunda açılan bir dersin toplam saati, o dersin güz veya
bahar dönemindeki toplam saatine eşittir. Yaz okulunda ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır.
Yaz okulu, lisans eğitimi için öngörülen normal öğrenim süresinin dışında olup, yaz okulunda
geçirilen eğitim süresi, normal öğrenim süresine eklenmez. Yaz okulu ücreti, güz ve bahar yarıyıllarında ödenen eğitim ve öğretim ücreti dışında, açılan yaz öğretimi eğitim hizmetine karşılık alınır.
(3) Kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler Senato tarafından
onaylanan akademik takvimde belirtilir.
Öğrenim dili
MADDE 11 – (1) Üniversite lisans diploma programlarında öğrenim dili İngilizce’dir.
Bazı lisans diploma programlarında öğrenim kısmen İngilizce veya tamamen Türkçe dilinde
yürütülür.
İngilizce yeterlik
MADDE 12 – (1) Üniversitenin lisans programlarına başlayabilmek için öğrencilerin
İngilizce yeterliklerini belgelemeleri zorunludur. İngilizce yeterliklerini Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen İngilizce sınavlarıyla belgelendiren veya YÖK veya Senato
tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve geçerlilik süresi belirlenen ulusal veya uluslararası sınavlarda, yine Senato tarafından belirlenen düzeyde alınmış sınav sonuç belgeleri ile başarılı
olduklarını belgelendirenler doğrudan lisans programlarına başlar. Adaylar geçerli İngilizce
yeterlik belgesini başvuru veya kayıt sırasında sunmak zorundadırlar.
(2) İngilizce yeterlik düzeyini belgelemeyen öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu
tarafından yürütülen İngilizce Hazırlık Programında öğrenim görürler.
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
(3) İngilizce dil yeterliğinin belirlenmesine yönelik yapılan sınavlar, bu sınavlardan
muafiyet koşulları ve İngilizce Hazırlık Programında öğrenim ile ilgili usul ve esaslarda
24/3/2014 tarihli ve 28951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özyeğin Üniversitesi Yabancı
Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri
uygulanır.
(4) Bu maddede belirtilen esaslar yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler
hakkında da uygulanır.
Üniversiteye kayıt
MADDE 13 – (1) Üniversiteye kabul edilen adaylar, şahsen veya kanuni temsilcileri
veya vekilleri aracılığıyla, akademik takvimde kayıtlar için ilan edilen tarihler arasında, istenen
belgeleri sağlayarak ve öğrenim ücretlerini ödeyerek Üniversiteye kayıt yaptırabilirler.
(2) Üniversiteye kayıtlar, Öğrenci Hizmetleri tarafından yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil
kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
(3) Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılmaz. Süresi içinde kayıt işlemlerini
tamamlamayanlar Üniversiteye kayıt haklarını kaybederler. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı
anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal
edilir.
(4) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kabul edildiği tespit edilen adayların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir.
Bu kişiler, mezun olsalar dahi kendilerine verilmiş olan diploma dahil tüm belgeler geçersiz
sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri
ödenmez.
Öğrenim ücretleri ve burslar
MADDE 14 – (1) Üniversitede öğrenim ücrete tabidir. Ücretler ve ödeme yöntemleri,
her yıl Mütevelli Heyeti tarafından öğrenimine devam etmekte olan ve yeni kayıt olacak öğrenciler için belirlenir ve ilan edilir. Öğrenciler, her güz ve bahar dönemleri başında, akademik
takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Öğrenim ücretlerini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz, yenilenmez veya
dondurulmaz. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(2) Üniversite tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin
bedeli öğrenim ücretine dahil değildir. Bu ücretler, ayrıca belirlenir.
(3) Üniversitede çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların kapsam, koşul, öğrencilere dağıtımı ve devamına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
(4) Öğrenci kayıt yaptırdığı yıl Üniversitece kendisine taahhüt edilen süre ve koşullarla
burs hakkından faydalanabilir.
(5) Yaz okulu öğrenim ücreti, güz ve bahar yarıyıllarında ödenen eğitim ve öğretim ücreti dışında, açılan yaz öğretimi eğitim hizmetine karşılık alınır.
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
Kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) Öğrenciler, her güz ve bahar dönemleri başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrenim ücretlerini ödedikten ve Üniversiteye karşı varsa diğer
yükümlülüklerini tamamladıktan sonra derslere kayıt yaptırmak suretiyle Üniversiteye kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.
(2) Süresi içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders
ekleme-bırakma süresi içinde gecikmeli olarak kayıtlarını yenileyebilirler. Gecikmeli olarak
kayıt yenileyecek olan öğrencilerin Üniversite tarafından belirlenebilecek ek yükümlülükleri
yerine getirmeleri şarttır.
(3) Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrenciler, almakta oldukları burslarını kaybederler ve kayıtsız kaldıkları süreler içinde
derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversitedeki kayıtlarının devamı ile Üniversiteden ilişik kesme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddesi hükümleri, YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
(4) Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler öğrenim süresine dahil edilir.
(5) Kayıtsız öğrenciler, herhangi bir dönem, dersler başlamadan önce ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne başvurdukları takdirde, söz konusu dönem başından itibaren fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararıyla kayıtlarını yenileyebilirler. Bu şekilde kayıt
yenileyen öğrencilere, kayıtlarını yeniledikleri akademik yılda Üniversiteye yeni kayıt olacak
öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti uygulanır.
(6) Kayıtsız öğrenci statüsünden, tekrar kayıtlı öğrenci statüsüne dönen öğrenciler, kayıt
yeniledikleri akademik yılda Üniversiteye yeni kayıt olacak öğrencilerin tabi oldukları öğrenim
programına tabi olurlar. Öğrenim programlarında değişiklik varsa, alınacak veya sayılacak
dersler için ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile intibak yapılır.
Danışmanlık
MADDE 16 – (1) Lisans diploma programlarında öğrenim gören her öğrenciye, öğrencinin akademik durumunu izlemek ve öğrenciye akademik konularda rehberlik etmek amacıyla ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğü tarafından lisans programına başlayacağı
ilk dönem ders kayıtları öncesinde bir öğretim elemanı akademik danışman olarak atanır.
Öğrenim programları
MADDE 17 – (1) Bir lisans diploma programının öğrenim programı, ilgili fakülte/yüksekokul kurulunun kararı üzerine Senato onayıyla kesinleşir. Öğrenim programlarında, programdan mezuniyet için tamamlanması öngörülen ders, laboratuvar, uygulama, staj ve benzeri
çalışmalar, haftalık saat ve kredileri, varsa ön koşul ve yan koşulları, derslerin dönem başına
toplam 30 AKTS kredisi olmak üzere normal öğrenim süresine dağılımı belirtilir.
(2) Öğrenim programlarında öngörülen değişiklikler yine aynı usulle belirlenir. Kararlarda, değişikliklerden etkilenecek öğrenciler için geçerli olacak uygulamalara da yer verilir.
Değişiklikler en erken izleyen dönemin başından itibaren uygulamaya alınır.
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
(3) Öğrenciler; 59 AKTS kredisini tamamlayana kadar birinci sınıf, 60-119 AKTS kredisi tamamladıklarında ikinci sınıf, 120-179 AKTS kredisi tamamladıklarında üçüncü sınıf,
180 ve üstü AKTS kredisi tamamladıklarında ise dördüncü (son) sınıf öğrencisi olarak tanımlanır.
Zorunlu ve seçmeli dersler
MADDE 18 – (1) Lisans öğrenim programlarında yer alan dersler, zorunlu ve seçmeli
olarak iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler öğrencinin almakla yükümlü olduğu, seçmeli dersler
ise belirlenen koşullar çerçevesinde öğrencinin ilgi alanları doğrultusunda alabileceği derslerdir.
Ön koşul ve yan koşul dersleri
MADDE 19 – (1) Bir dersin alınabilmesi için daha önceden en az D notu ile başarılması
gereken derse o dersin ön koşul dersi denir.
(2) Bir dersin alınabilmesi için birlikte alınması gereken derse o dersin yan koşul dersi
denir. Yan koşul dersini daha önceden en az D notu ile başaran öğrenci, o dersin yan koşulu olduğu dersi tek başına alabilir.
(3) Öğrenciler, ön koşul/yan koşulunu sağlamadıkları derslere kayıt olamazlar.
(4) Muaf olunan bir ders başka bir dersin ön koşul/yan koşulunu sağlamak için kullanılabilir.
Ders yükü
MADDE 20 – (1) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir dönemde aldığı derslerin toplam AKTS kredisidir.
(2) Öğrencilerin güz ve bahar dönemlerinde normal ders yükü 30 AKTS kredisidir. Öğrencilerin akademik durumlarına göre alabilecekleri en fazla ders yükleri aşağıda belirtilmiş
olup, belirlenen ders yükünün üzerinde artırım yapılamaz.
a) Lisans programının 1. yarıyılına güz döneminde başlayan öğrencilerin 30 AKTS
kredisi.
b) Lisans programının 1. yarıyılına bahar döneminde başlayan öğrencilerin 33 AKTS
kredisi.
c) Genel not ortalaması 4.00 üzerinden 1.99 veya altında olan öğrenciler için 30 AKTS
kredisi.
ç) Genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.00-2.99 arasında olan öğrencilerin 36 AKTS
kredisi.
d) Genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00-4.00 arasında olan öğrencilerin 42 AKTS
kredisi.
e) Genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 1.60 olan ve en az 198 AKTS krediyi tamamlayan öğrencilerin 42 AKTS kredisi.
f) Çift anadal yapan öğrencilerin, genel not ortalamalarına bakılmaksızın 42 AKTS
kredisi.
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
g) Ders muafiyeti verilerek intibakı yapılan dersler nedeniyle öğrenciler, 1 inci dönemlerinde olsalar dahi, en az 24 AKTS üzerinden hesap edilmiş olmak şartıyla, oluşmuş genel
not ortalamasına göre bu maddede belirtilen ders yükünü alabilirler.
(3) Bir yaz döneminde Üniversite veya başka bir yükseköğretim kurumundan alınabilecek toplam ders yükü tüm öğrenciler için en fazla 18 AKTS kredisidir.
Ders kayıtları
MADDE 21 – (1) Öğrenciler, dönem başlarında ve akademik takvimde belirtilen süreler
içinde, öğrenim programında yer alan ve koşullarını sağladıkları derslere danışmanının rehberliğinde ve gerekli durumlarda onayını alarak şahsen kayıt yaptırmak zorundadırlar.
(2) Öğrenim programında yer alan bütün dersleri başardığı halde staj çalışmasını tamamlamayan öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydını yenilemek ve staj dersine kayıt yaptırmak zorundadır.
(3) Öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam edemez, bu derslerin sınavlarına giremez ve derslerden not alamaz.
(4) İlk kez kayıt olunan derslere, haftalık ders programında kısmen de olsa zaman çakışması ile kayıt olunamaz. Bir dersin tekrarlanan bir ders ile çakışarak alınabilmesi ile ilgili
kurallar fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
Ders ekleme-bırakma
MADDE 22 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Ders ekleme-bırakma süresi olarak tanımlanan bu süre
sona erdikten sonra derslere kayıt yaptırılamaz ve derslerde değişiklik yapılamaz.
Dersten çekilme
MADDE 23 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, kayıtlı oldukları
derslerden çekilebilirler. Dersten çekilme süresi olarak tanımlanan bu süre sona erdikten sonra
dersten çekilme yapılamaz.
(2) Güz ve bahar dönemlerinde öğrenciler, kayıtlı oldukları derslerin tümünden çekilemezler. Yaz okulunda dersten çekilme istekleri ders kayıt iptali olarak işleme alınır. Dersten
çekilmelerde ve ders kayıt iptallerinde herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
(3) Tekrar edilen bir dersten çekilme işlemi yapılması durumunda, bu ders çekilme yapılmadan önce alınmış ise alındığı dönemdeki not geçerli olur.
Ders tekrarı
MADDE 24 – (1) Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları veya çekildikleri zorunlu dersleri tekrarlamak zorundadır. Başarısız olunan ders seçmeli ise, öğrenciler aynı dersi
veya başka bir seçmeli dersi, başarısız olunan dersin yerine saydırarak tekrarlayabilirler.
(2) Kayıtlı olunan diploma programının mezuniyet yükümlülüklerinin tümünü yerine
getirmiş öğrencinin fazladan aldığı dersler için ders tekrarı şartı aranmaz. Ancak, bu dersler
genel not ortalamasında kullanılır ve not belgesinde gösterilir.
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
(3) B veya daha yüksek not alınan dersler tekrarlanamaz. B- veya daha düşük not alınan
bir ders, bu dersten C veya daha yüksek not alınana kadar tekrarlanabilir. I işaretli bir ders, bu
dersten son not alınmadan tekrar edilemez.
(4) Tekrarlanan derslerde, alınan en son not, genel not ortalaması hesaplamasında kullanılır; ancak, öğrencinin aldığı tüm dersler not belgesinde gösterilir.
(5) Yatay veya dikey geçişle kayıt olan öğrenciler ile Üniversiteye kayıt olmadan önce
başka bir yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğu derslerden muafiyet isteğinde bulunan
öğrenciler, muaf tutularak intibakı yapılan bu dersleri, Üniversitedeki öğrenim sürelerince tekrar alamazlar.
Derslerden muafiyet
MADDE 25 – (1) Üniversite lisans diploma programında kayıtlı öğrenci; daha önce
kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda alıp başardığı derslerden, kayıtlı olduğu lisans diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine saydırmak amacıyla muafiyet isteğinde bulunabilir. Öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda alıp başardığı derslerden Üniversitede kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılacak
olanları, bunların kredi ve not uyarlamaları ve bu dersler karşılığında diploma programındaki
hangi derslerden muaf tutulacağı ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Öğrencinin daha önce alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders
karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.
(2) Öğrenci muafiyet başvurusunu, transkripti, ders içerikleri ve bir dilekçe ile birlikte
kayıtlı olduğu fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne yapması gerekir. Söz konusu derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması şarttır.
(3) Muaf sayılarak intibakı yapılan derslerin kredi toplamı dikkate alınarak, muafiyet
verilen her 30 AKTS kredisi için bir dönem olmak üzere hesaplanan dönem sayısı, öğrencinin
öğrenim süresinden düşülür. Sayılan AKTS kredisinin 30’un tam katı olmaması durumunda
artık AKTS kredisi 24 veya üzerindeyse öğrenim süresinden bir dönem daha düşülür.
(4) Derslerden muaf sayılarak intibakı yapılan öğrencilerin mezuniyet hakkı kazanabilmeleri için Üniversitede en az iki yarıyıl kayıtlı olmak ve bu süre içinde en az 60 AKTS
kredisi ders almış olmaları şartı aranır.
(5) Yatay veya dikey geçişle kayıt olan öğrenciler ile Üniversiteye kayıt olmadan önce
başka bir yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğu derslerden muafiyet isteğinde bulunan
öğrenciler, muaf tutularak intibakı yapılan bu dersleri, Üniversitedeki öğrenim sürelerince tekrar alamazlar.
Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma
MADDE 26 – (1) Üniversite lisans diploma programlarına kayıtlı bir öğrencinin diğer
bir yükseköğretim kurumunda lisans düzeyinde verilen dersleri özel öğrenci veya değişim öğrencisi
olarak alması, bu şekilde alıp başardığı derslerin kayıtlı olduğu lisans diploma programındaki
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
yükümlülüklerinin yerine sayılması öğrencinin başvurusu üzerine ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun onayına bağlıdır. Bu konudaki işlemler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür.
(2) Öğrencilere, özel öğrenci statüsünde en fazla iki dönem izin verilir ve alabileceği
ders yükü her bir dönem için bu Yönetmelikte belirtilen normal kredi yükünü aşamaz. Yaz okulunda alınan dersler izin verilen dönem hesabında dikkate alınmaz ve öğrenci yaz okulunda
alabileceği ders yükünün üzerine çıkamaz.
(3) Öğrencinin özel öğrenci statüsünde veya değişim öğrencisi olarak aldığı derslerden
kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılacak olanların, bunların
kredi ve not uyarlamaları ve bu dersler karşılığında diploma programındaki hangi derslerden
muaf tutulacağı ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara
bağlanır. Öğrencinin alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır.
(4) Öğrenciler, özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak ders aldıkları dönemlerde
dönem öğrenim ücretlerinin tamamını, Üniversiteye öderler. Yaz okulunda özel öğrenci olarak
ders alan öğrenciler, öğrenim ücretlerini ders aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.
(5) Özel öğrenci statüsünde ve değişim öğrencisi olarak ders alınan dönemler, öğrenim
süresinden sayılır.
Devam zorunluluğu
MADDE 27 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları ders, uygulama, laboratuar, proje ve bunların gerektirdiği sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin
devam durumlarının ders başarı değerlendirmesine etkisi, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında açıklanır.
(2) Üniversite tarafından belirlenen esaslara uygun sağlık raporu olan öğrencilerin raporlu olduğu süreler ile Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve
sanatsal etkinliklere katılmasına izin verilen öğrencilerin bu etkinliklerde bulundukları süreler
devamsızlık hesabında dikkate alınmaz.
(3) Öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanları tarafından izlenir.
Sınavlar
MADDE 28 – (1) Öğrencilerin sorumlu oldukları sınavlar ile proje, ödev ve uygulama
gibi diğer dönem içi çalışmalar ile bunların başarı notuna katkısı ilgili dersin öğretim elemanınca belirlenip dönem başında öğrencilere açıklanır.
(2) Dönem sonu ve bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
Bu sınavlar, akademik takvimde belirtilen sınav döneminde yapılır ve sınav tarihleri sınav dönemi başlamadan önce öğrencilere duyurulur. Mezun olunabilmesi için sadece başarısız bir
dersi kalan öğrenciler için tek ders sınavı düzenlenmez. Bu durumda bulunan öğrencilerin derse
tekrar kayıt olarak başarılı olmaları gerekir.
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
(3) Öğrenciler, tüm sınavlara ve dönem içi çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrenciler, girmedikleri sınavlardan ve katılmadıkları çalışmalardan başarısız sayılırlar. Üniversite
tarafından belirlenen esaslara uygun sağlık raporu olan öğrencilerin raporlu olduğu süreler içinde veya Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılmasına Üniversitenin yetkili birimleri tarafından izin verilen öğrencilerin bu etkinliklerde bulundukları süreler içinde giremedikleri ara sınavlar veya katılamadıkları çalışmalar
için kullanılacak telafi yöntemine ve bir dönemde her bir dersten en az bir adet olmak üzere
telafi sayısına öğretim elemanı ve/veya fakülte yönetim kurulu karar verir. Bu telafi hakkından
faydalanabilmek için öğrencinin rapor veya izin tarihinden sonraki ilk üç iş günü içerisinde
ilgili öğretim elemanını bilgilendirmesi ve fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne yazılı
başvurması gerekir. Dönem sonu sınavına (final sınavı) girme hakkı elde ettiği halde sınava
giremeyen öğrenci için mazeret sınavı düzenlenmez; öğrenci bütünleme sınavına alınır. Hangi
gerekçe ile olursa olsun bütünleme sınavına girmeyenlere mazeret sınavı hakkı verilmez. Yaz
okulunda bütünleme sınavı düzenlenmez ancak bu maddede belirtilen koşullara uygun olarak
yaz okulu dönem sonu sınavı (final sınavı) için de telafi hakkı tanınır.
(4) Sınav kağıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren beş yıl süreyle ilgili fakülte dekanlığında/yüksekokul müdürlüğünde saklanır, beşinci yılın sonunda imha edilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 29 – (1) Öğrenciler, ilan edilen sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç
beş iş günü içinde kayıtlı oldukları fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne bir dilekçe
vererek sınav kağıdının tekrar incelenmesini isteyebilirler.
(2) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili fakülte
dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne bildirilir. İlgili fakülte dekanı/yüksekokul müdürü, gerek
gördüğü takdirde, sınav kağıdının incelenmesi için, biri dersin öğretim elemanı olmak üzere
ilgili iki öğretim elemanından oluşan üç kişilik bir komisyon kurabilir. Bu durumda, komisyon,
incelemesini itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç iki hafta içinde sonuçlandırır. Sınav sonucunun değişikliği, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun kararıyla işleme alınır.
(3) Not değişikliği öğrencinin söz konusu ders için aldığı dönem sonu başarı notunda
değişiklik gerektiriyorsa, dönem sonu başarı notunda yapılacak düzeltme ile ilgili bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
Notlar ve işaretler
MADDE 30 – (1) Öğrencinin dersteki başarı durumu; dersin dönem içi sınav ve çalışmaları, varsa devam durumu ile dönem sonu sınav sonuçlarına göre, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Öğrencilere aldıkları her ders için, akademik takvimde belirtilen süreler
içinde, dönem sonu başarı notlarından biri ilgili öğretim elemanınca takdir olunur. Kullanılacak
notlandırma sistemi, Senato tarafından belirlenir.
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
(2) Not ortalamasına etki eden dönem sonu başarı notları aşağıda belirtilmiştir. Bunlardan en düşük geçer not D notu olup, F notu dersten başarısız olunduğunu belirtir. Başarı
notları ve katsayıları şunlardır:
Not
Katsayı
A
4.00
A-
3.70
B+
3.30
B
3.00
B-
2.70
C+
2.30
C
2.00
C-
1.70
D+
1.30
D
1.00
F
0.00
(3) Not ortalamasına etki etmeyen dönem sonu başarı notları aşağıda gösterilmiştir:
Not
Katsayı
Açıklama
S
-
Yeterli
U
-
Yetersiz
(4) İşaretler şunlardır:
a) IP (devam eden); süresi bir dönemden fazla olan derslerin başarıyla sürdürüldüğünü
gösterir; ortalama ve kredi hesabına dahil edilmez. Bu işaretin mezuniyetten önce bir nota çevrilmesi gerekir.
b) T (transfer); ortalamaya katılmaz. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan dersler
nedeniyle öğrencinin Üniversite diploma programında muaf tutulan yükümlülükleri için verilir.
c) EX (muaf); ortalamaya katılmaz. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan dersler
nedeniyle Üniversite diploma programında karşılık gelen dersler için verilir.
ç) W (çekilmiş); öğrencinin dersten çekildiğini gösterir, ortalamaya ve kredi hesabına
dahil edilmez.
d) I (eksik); öğretim elemanı tarafından geçerli görülen bir nedenle ders için gerekli
koşulları dönem sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci; akademik takvimde
dönem sonu sınavlarının bitimini izleyen en fazla dört hafta içinde, eksikliklerini tamamlayarak
bir not almak zorundadır. Aksi halde bu işaret, kendiliğinden F veya U notuna dönüşür. Bu
süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin gerekçeli dilekçe ve belgelerle başvurusu üzerine, öğretim elemanının önerisi ve fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararıyla
dönem sonu sınavlarının bitimini izleyen en fazla onuncu haftanın sonuna kadar uzatılabilir.
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
e) NI (katılmayan); öğrencinin, kayıtlı olduğu programdan mezuniyeti için kredi tamamlama veya not ortalaması gibi bir amaçla kullanılmayan derslerini tanımlamak üzere kullanılır; öğrencinin ilgili dersten aldığı başarı notu ile birlikte not belgesinde gösterilir. NI işaretinin uygulaması Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.
Not ortalamaları
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonu dönem sonu ortalaması
ve genel not ortalaması değerleri ile izlenir.
(2) Dönem not ortalaması; o dönem kayıt olunan derslerin her birinin kredi değeri ile
dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, derslerin
kredi değerleri toplamına bölünmesiyle hesaplanır.
(3) Genel not ortalaması; tüm dönemlerde kayıt olunan her birinin kredi değeri ile dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, tüm derslerin
kredi değerleri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Genel not ortalaması hesabında tekrar edilen
derslerde önceki başarı notu ne olursa olsun son başarı notu geçerlidir.
(4) Dönem sonu ortalaması ve genel not ortalaması; virgülden sonra iki haneye yuvarlanarak gösterilir.
Notların açıklanması ve not belgeleri
MADDE 32 – (1) Öğretim elemanları tarafından verilen dönem sonu başarı notları,
akademik takvimde notların ilanı için belirtilen tarihte, öğrenci kayıtlarına işlendikten sonra
oluşturulan not belgeleri (transkript) ile öğrenci bilgi sistemi üzerinden açıklanır.
(2) Öğrencilerin kayıt yaptırdıkları dersleri, kredilerini, notlarını, not ortalamalarını ve
dönem sonu akademik başarı durumlarını içeren not belgelerinin resmi kopyaları öğrencinin
isteği üzerine düzenlenir.
Notlarda maddi hata
MADDE 33 – (1) Bir dersin ilan edilmiş olan dönem sonu başarı notunda yer alabilecek
maddi hatanın düzeltilmesi, ilgili öğretim elemanının bildirimi üzerine fakülte dekanı/yüksekokul müdürü onayı ile yapılır.
(2) Notlarda yer alabilecek maddi hatalara yönelik düzeltmelerin, akademik takvimde
belirtilen eksik notların teslimi için belirtilen son güne kadar yapılması gerekir. Bu tarihten
sonra yapılacak düzeltmeler, en geç söz konusu notun verildiği dönemin dönem sonu sınavlarının bitimini izleyen onuncu haftanın sonuna kadar olmak koşuluyla fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararıyla olur.
Başarılı ve başarısız öğrenciler
MADDE 34 – (1) Herhangi bir dönem sonunda genel not ortalaması en az 2.00 olan
öğrencinin yeterli, genel not ortalaması en az 2.00’ın altında olan öğrenci ise sınamalı sayılır.
(2) Genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrencilerden, ilgili dönemde en az 24 AKTS
kredilik dersten geçer not almış ve başarısız bir not (F veya U) almamış olmak koşuluyla dönem
sonunda dönem sonu ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar onur; 3.50 ve üstü olanlar ise yüksek
onur öğrencisi sayılırlar.
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
Lisans ve ön lisans diploması
MADDE 35 – (1) Herhangi bir dönem sonunda, kayıtlı olduğu lisans diploma programının mezuniyet koşullarında yer alan tüm dersleri başarı ile tamamlayan ve bu dersler ile tamamladığı toplam kredi en az 240 AKTS kredisi olan ve gene bu derslerin genel not ortalaması
en az 2.00 olan, programının varsa staj, bitirme projesi ve benzeri yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler, kayıtlı olduğu lisans diploma programının en az iki dönem kayıtlı öğrencisi
olmak ve en az 60 AKTS kredisini Üniversitede kayıtlı olduğu derslerden tamamlamak koşuluyla lisans diploması almaya hak kazanırlar.
(2) Kayıtlı olunan lisans diploma programı öğrenimlerini tamamlayamayan, ancak ilgili
programın öğrenim programında ilk dört yarıyıl için öngörülen tüm zorunlu ve seçmeli dersler
ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen zorunlu
dersleri alıp, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarmış ve alması ve başarması gereken tüm
derslerin genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrencilere, başvurusu üzerine ilgili mevzuat
hükümleri ve YÖK kararları çerçevesinde ön lisans diploması verilir.
(3) Diplomalar üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu lisans programının adı bulunur. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diploma ve geçici mezuniyet belgesi ile birlikte diploma eki de verilir. Diplomanın
kaybı halinde, gereken ücretin ödenmesi ve dilekçe ile Öğrenci Hizmetlerine başvurulması koşuluyla, yeni diploma hazırlanır. Bu durumda, diploma üzerine, kayıp nedeniyle düzenlendiğine
ve kayıp sayısına ilişkin ibare konulur.
(4) Öğrenimleri sırasında disiplin cezası almamış ve normal öğrenim süresini aşmamış
olma şartıyla, genel not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrencilere onur; 3.50 ve üstü olanlara ise yüksek onur mezunu belgesi verilir. Mezuniyet koşullarını yerine getirerek mezuniyete
hak kazanan öğrencilerden fazladan aldıkları dersler nedeniyle tekrarlanmamış F notu olanlar
(NI olarak alınan dersler hariç) Onur veya Yüksek Onur mezunu olamaz. Onur ve Yüksek Onur
belgesi anadal programından mezuniyete hak kazanıldığında verilir, çift anadal programı mezuniyeti için Onur ve Yüksek Onur belgesi verilmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kayıt dondurma
MADDE 36 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, askerlik, maddi, aile, kişisel,
akademik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar gibi gerekçelerle kayıt dondurma
talebinde bulunabilirler.
(2) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler gerekçeli bir dilekçe ve gerekçelerini destekleyen belgeler ile kayıtlı oldukları fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğüne başvururlar. Başvurular ilgili yönetim kurulları tarafından incelenir ve karara bağlanır. Öğrencilere bir defada
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
en çok iki dönem olmak üzere, toplamda en fazla dört dönem için izin verilebilir. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere izin verilmez. Kayıt dondurulan süreler, azami öğrenim süresinden sayılmaz.
(3) Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencinin kayıt dondurma işleminin tamamlanabilmesi için, kayıt dondurduğu dönemlere ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin yarısını ödemesi gerekir. Derslerin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününden sonra
kayıt dondurma başvurusu yapan öğrenciler, ilgili döneme ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin tamamını öderler. Öğrencilerin kayıt dondurarak geçirdikleri süreler için ödemiş
oldukları ücretler, sonraki ücretlerine mahsup edilmez. Kayıt dondurma işlemi tamamlanan
öğrencilerin ilgili dönemde almış oldukları dersler, kayıtlarından düşürülür.
(4) Tutuklanan veya mahkum olduğu hürriyeti bağlayıcı cezası infaz kurumunda infaz
edilmekte olan öğrencinin talebi üzerine, kendisine Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile
izin verilir. Tutuklanan veya hürriyeti bağlayan cezası infaz edilen öğrenci kaydının dondurulması için izin başvurusunda bulunmazsa, sınavlara katılma veya diğer öğrencilik yükümlülükleri için infaz kurumu veya ilgili kişi ya da mercilerden izin alamaması, kendisine bu hususlarda
Üniversiteye karşı herhangi bir talep hakkı kazandırmaz.
(5) Öğrenciler, kayıt dondurma sürelerinin bitiminde dönem kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam ederler. Bir dönemden fazla süreyle kayıt dondurmuş öğrencilerden; ilk dönem sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin ders kayıtları başlamadan önce, yazılı olarak ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekir.
Bu şekilde, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile geri dönen öğrencinin, söz konusu dönem için ödemiş olduğu ücret, kayıt yaptırdığı dönem öğrenim ücretinden düşülür.
Öğrenim süresi
MADDE 37 – (1) Lisans diploma programlarında normal öğrenim süresi sekiz dönem
(dört akademik yıl), azami öğrenim süresi ondört dönemdir (yedi akademik yıldır). İngilizce
hazırlık programı ile yaz okullarında geçirilen süreler öğrenim süresine dahil değildir.
(2) Lisans diploma programından mezuniyet için gerekli koşulları sağlayan öğrenciler,
normal öğrenim süresini tamamlamadan mezun olabilirler.
(3) Lisans diploma programından azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler uzatmalı öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversitedeki kayıt ve
öğrenimlerine devam hakları ile Üniversiteden ilişik kesilme işlemleri 2547 sayılı Kanunun
44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümleri çerçevesinde YÖK ve Senato tarafından belirlenen
esaslara göre yürütülür.
Üniversiteden ayrılma
MADDE 38 – (1) Öğrenciler, Öğrenci Hizmetlerine bir dilekçe ile başvurarak Üniversitedeki kayıtlarını sildirebilirler. Bu öğrencilerin, ayrılmak için başvurdukları tarih itibarıyla
Üniversite ile ilişikleri kesilir.
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
(2) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ilk
eğitim-öğretim döneminin sonuna kadar olan süre içerisinde üniversiteden ayrılmak istemesi
durumunda ilgili dönem için ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretini ödemesi gerekir ve
yapılan öğrenim ücretinden iade yapılmaz.
(3) Dönem öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileyen öğrenciye, Üniversiteden ayrılma
ve kayıt iptali durumunda, dönem öğrenim ücretinden aşağıda belirtilen oranlarda ücret iadesi
yapılır. Bu süreler geçtikten sonra ücret iadesi yapılmaz:
a) Derslerin başlamasını takip eden 1. hafta sonuna kadar başvurduğunda %90.
b) Derslerin başlamasını takip eden 2. hafta sonuna kadar başvurduğunda %75.
c) Derslerin başlamasını takip eden 3. hafta sonuna kadar başvurduğunda %50.
ç) Derslerin başlamasını takip eden 4. hafta sonuna kadar başvurduğunda %25.
(4) Yaz okulu öğrenim ücretini ödeyerek derslere kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversiteden ayrılma veya yaz okulundan çekilme durumunda ücret iadesi yapılmaz.
(5) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin dosyasında kendisine ait belgeleri geri alabilmesi ve varsa fazla ödemelerinin iade edilebilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş
olması gerekir.
(6) Öğrencinin ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversiteden ayrılması durumunda, ilgili dönemde kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür. Bu sürenin bitiminden sonra
Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, dönem sonu başarı notu oluşmamış olan dersler için dersten
çekilme (W) işlemi yapılır. Dönem sonu başarı notu verilmiş dersler, mevcut notlarıyla birlikte
kayıtlarına geçirilir.
Disiplin
MADDE 39 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Üniversite tarafından belirlenen kurallara göre izlenir.
(2) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde
disiplin suçu nedeniyle Üniversiteden bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler
için uzaklaştırma cezasının süresi, öğrenim süresine dahil edilir. Bu öğrenciler, izinli öğrenciler
gibi uzaklaştırma cezasının süresine ve başlama tarihine göre ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretlerini öderler.
Tebligat
MADDE 40 – (1) Öğrencilere resmi olarak yapılması gereken her türlü tebligat ilgili
mevzuat hükümlerine göre Üniversite tarafından öğrenci için oluşturulan elektronik posta adresine yapılır. Kayıtsız öğrenci bildirimleri ile disiplin cezası bildirimleri ayrıca, öğrencilerin
Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri yazışma adresine iadeli ve taahhütlü olarak yapılmak
veya ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
(2) Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Öğrenci
Hizmetlerine en geç bir ay içinde bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren öğrenciler, mevcut adreslerine tebligat yapılması halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile YÖK, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili fakülte/yüksekokul yönetim
kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 42 – (1) 21/10/2011 tarihli ve 28091 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce lisans öğrenimine başlamış olan öğrenciler hakkında, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı için bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi ile bu Yönetmeliğin 42 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin 22 nci maddesi birlikte uygulanır. Sonraki yıllar için bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi belirtildiği şekilde tüm öğrenciler için uygulanır.
Yürürlük
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özyeğin Üniversitesi Rektörü yürütür.
—— • ——
Özyeğin Üniversitesinden:
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU PİLOT EĞİTİMİ
LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/6/2013 tarihli ve 28680 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özyeğin
Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilot Eğitimi Lisans Programı Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(3) PPL sahibi olabilmek için SHGM tarafından yapılan PPL teorik bilgi sınavını ve
kontrol uçuşunu başarmış olmak gerekir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Özyeğin Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
17/6/2013
28680
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
9 Mart 2015
PAZARTESİ
Sayı : 29290
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
3. Ordu komutanlığı Askeri Savcılığından:
Aşağıda Esas ve Karar numaraları yazılı kararların 7201 sayılı Kanunun 29, 30 ve 31.
Maddeleri gereğince işbu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra
muhataplarına tebliğ edilmiş sayılarak kesinleşeceği, şüphelilerin bu kararlara karşı kararın tebliğ
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Askeri Savcılığa veya en yakın adli merciye verecekleri
yazılı dilekçe ile Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesine itiraz edebilecekleri İlanen
tebliğ olunur.
E.No : 2013/324
K.No : 2014/20
Firar suçundan şüpheli, Ahmet Oğuz ve Gülçin oğlu, 15.05.1970 Bursa Doğ.lu Samsun İli
İlkadım İlçesi Reşadiye Mah. T.C. 16355777214 Nüf. Kyt.lı, Şahabettin Metehan ESİN hakkında
3’üncü Ordu K.lığı As. Savcılığının 30.12.2014 gün ve 2013/324 Esas ve 2014/20 Karar sayılı
kararı ile Yetkisizlik Kararı verilmiştir.
E.No : 2013/334
K.No : 2014/17
İzin Tecavüzü suçundan şüpheli, Siron ve Sironuş oğlu, 13.04.1964 İstanbul Doğ.lu
İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Ortaköy Mah. T.C. 53131092802 Nüf. Kyt.lı Serkis KARABETOĞLU
hakkında 3’üncü Ordu K.lığı As. Savcılığının 16.12.2014 gün ve 2013/334 Esas 2014/17 Karar
sayılı kararı ile Yetkisizlik Kararı verilmiştir.
E.No : 2014/167
K.No : 2014/16
Firar suçundan şüpheli, Keçun ve Şerin oğlu, 18.07.1959 Yenice Doğ.lu, Mardin İli
Midyat İlçesi Yenice Köyü, T.C. 32462136782 Nüf. Kyt.lı Haci AKBULUT hakkında 3’üncü
Ordu K.lığı As. Savcılığının 16.12.2014 gün ve 2014/167 - 16 E.K sayılı kararı ile Yetkisizlik
Kararı verilmiştir.

E.No : 2014/353
K.No : 2014/231
Firar suçundan şüpheli, Necip ve Gonca oğlu, 18.07.1929 Dörtyol, Doğ.lu Hatay İli
Dörtyol İlçesi Yeşil Mah. T.C. 24154891048 Nüf Kyt.lı Taciddin ALDEMİR hakkında 3’üncü
Ordu K.lığı As. Savcılığının 24.12.2014 gün ve 2014/353-231 E/K sayılı kararı ile Kovuşturmaya
yer olmadığına dair karar verilmiştir.
1354
9/3/2015
Orta sayfa
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
3. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden:
Aşağıda Esas ve Karar numarası yazılı hüküm ve kararlar 7201 sayılı Kanunun 29,30 ve
31. Maddeleri gereğince, işbu ilamın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra
muhataplarına tebliğ edilmiş sayılarak kesinleşeceği, hükümlü ve sanıkların bu kararlara karşı
temyiz haklarını kararın tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içerisinde askeri mahkemeye veya en
yakın adli merciye verecekleri yazılı dilekçe ile Askeri Yargıtay’da kullanabilecekleri ilanen
tebliğ olunur.
E.No : 2013/123
K.No :2013/461
Toplu Asker Karşısında Üste Fiilen Taarruz ve Üste Hakaret suçlarından sanık, Metin ve
Müyesser oğlu, 22.02.1989 doğ.lu, BARTIN Mrk. Kışla Ky. T.C. 71191130036 Nüf. Kyt.lı
Sezgin TEKİN hakkında 3 ncü Ordu K.lığı As. Mahkemesinin 24.12.2013 gün ve 2013/123-461
E.K. sayılı kararı ile 2 ay 15 gün hapis, HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ
BIRAKILMASINI, 18 gün hapis, HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
ve sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiştir.
997/1
—————
E.No : 2013/153
K.No : 2013/388
Emre İtaatsizlikte Israr ve Toplu Asker Karşısında Üste Saygısızlık suçundan sanık,
Remzi ve Aysel oğlu, 26.03.1991 doğ.lu KONYA/Halkapınar Merkez Mah. T.C. 34534923788
Nfs. Kyt.lı Sercan KARCI hakkında 3 ncü Ordu K.lığı As. Mahkemesinin 11.12.2013 gün ve
2013/153-388 E.K. sayılı kararı ile 2 ay 15 gün hapis HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ
BIRAKILMASINA, sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına ve beraatine karar verilmiştir.
997/2
—————
E.No : 2013/181
K.No : 2013/76
İzin Tecavüzü suçundan hükümlü Mehmet ve Gülistan oğlu, 01.05.1988 doğ.lu,
SAMSUN/Çarşamba Ord. Prf. Ali Fuat Başgil Mah. T.C 18191707554 Nfs. Kyt.lı Fatih
AYDEMİR’in 3 ncü Ordu K.lığı As.Mahkemesinin 13.05.2013 gün ve 2013/181-76E.K. sayılı
kararı ile verilen 6.000 TL. para cezasının, 3.Or.K.lığı As. Mah.nin 18.08.2014 gün ve 2014/661311 E.K. sayılı kararı ile hükmün infazına karar verilmiştir.
997/3
—————
E.No : 2013/182
K.No. : 2013/106
Mükerrer İzin Tecavüzü suçundan hükümlü, Halis ve Ayşe oğlu, 07.06.1972 doğ.lu
ARTVİN/YUSUFELİ Cevizli Ky. T.C. 26593189632 Nfs. Kyt.lı Hikmet ÇAKMAK hakkında
3’üncü Ordu K.lığı As. Mahkemesinin 17.06.2013 gün ve 2013/182-106 E.K sayılı kararı ile
6.000 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
997/4
—————
E.No : 2013/192
K.No : 2014/10
İzin Tecavüzü suçundan sanık, Mehmet ve Sabiha oğlu, 03.02.1992 doğ.lu ŞANLIURFA
Merk. Tatburcu Ky. T.C. 47254839024 Nfs. Kyt.lı Mustafa KARATOPRAK hakkında 3’ncü
Ordu K.lığı As.Mahkemesinin 12.02.2014 gün ve 2013/192,2014/10 E.K sayılı kararı ile 10 ay
hapis, hapis cezasının ertelenmesine, sanığın 1 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar
verilmiştir.
997/5
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
3. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden:
E.No : 2013/263
K.No : 2013/418
Amire Hakaret (2 kez), Amire Mukavemet suçlarından hükümlü, Orhan ve Zeynep oğlu,
10.11.1988 doğ.lu, GAZİANTEP/Araban Yukarıkaravaiz Ky. T.C. 27166713834 Nfs. Kyt.lı Ali
Deniz SEÇKİN hakkında 3 ncü Ordu K.lığı As. Mahkemesinin 18.12.2013 gün ve 2013/262-418
E.K. sayılı kararı ile ayrı ayrı 3.000 TL. ve 1.500 TL. adli para cezaları ile cezalandırılmasına
karar verilmiştir.
997/6
—————
E.No : 2013/364
K.No : 2013/325
İzin Tecavüzü suçundan sanık, Ahmet ve Sibel oğlu 11.08.1984 doğ.lu SİVAS/Divriği
Akpelit Ky. T.C. 38594062906 Nüf. Kyt.lı Süleyman YAĞMUR hakkında 3 ncü Ordu K.lığı As.
Mahkemesinin 18.11.2013 gün ve 2013/364-325 E.K. sayılı kararı ile 6.160 TL. adli para cezası
ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
997/7
—————
E.No : 2013/554
K.No : 2013/485
İzin Tecavüzü sucundan sanık, Cemil ve Neriman oğlu, 01.03.1988 doğ.lu ORDU/Kumru
Samur Mah. T.C. 56266293144 Nüf. Kyt.lı Murathan ABAMA hakkında 3 ncü Ordu K.lığı As.
Mahkemesinin 26.12.2013 gün ve 2013/554-485 E.K. sayılı kararı ile 10 ay hapis, HÜKMÜN
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına
karar verilmiştir.
997/8
—————
E.No : 2013/688
K.No : 2013/478
İzin Tecavüzü sucundan sanık, Mehmet ve Hatice oğlu, 29.03.1985 doğ.lu,
BARTIN/Mrk. Uluköy Ky. T.C. 53242728980 Nüf. Kyt.lı, Recep ÖZ hakkında 3 ncü Ordu K.lığı
AS. Mahkemesinin 27.12.2013 gün ve 2013/688-478 E.K. sayılı kararı ile 2.500 TL adli para
cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
997/9
—————
E.No : 2013/752
K.No : 2014/8
Firar suçundan sanık, Ahmet ve Sibel oğlu 11.08.1984 doğ.lu SİVAS/Divriği Akpelit Ky.
T.C. 38594062906 Nüf. Kyt.lı Süleyman YAĞMUR hakkında 3 ncü Ordu K.lığı As.
Mahkemesinin 10.02.2014 gün ve 2013/752, 2014/88 E.K. sayılı kararı ile 3.000 TL. para cezası
ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
997/10
—————
E.No : 2013/802
K.No : 2013/497
Kasten Yaralama suçundan sanık, Bedirhan ve Zernişan oğlu, 01.01.1992 doğ.lu,
BİTLİS/Hizan Gökçimen Ky. T.C. 21229516042 Nüf. Kyt.lı, Seyfi ELİŞ hakkında 3 ncü Ordu
K.lığı As. Mahkemesinin 27.12.2013 gün ve 2013/802-497 E.K. sayılı kararı ile Mahkememizin
görevsizliğine, dava dosyasının görevli Bayburt Sulh Ceza Mahkemesine Gönderilmesine karar
verilmiştir.
997/11
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 38
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
LABORATUAR ÖLÇÜ KONTROL ALETLERİ YEDEKLERİ ALIMI İŞİ
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1 - İdarenin
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
a) Adresi
: Mithatpaşa Cad. No: 14 06100 Yenişehir/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
: 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01
c) Elektronik posta adresi
: -
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 15 kalem muhtelif cins ve miktarda Laboratuar Ölçü
Kontrol Aletleri Yedekleri.
: Ankara Şeker Fabrikası Merkez Ambarı Etimesgut/
b) Teslim yeri
ANKARA
: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 45 (Kırkbeş)
c) Teslim tarihi
takvim günü.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati
: 26.03.2015 Perşembe günü, saat 14.00
4 - İhaleler şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır,
5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14 06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale
dokümanı, KDV. dahil TL.25,00 (Yirmibeş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler 26.03.2015 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14
06100
Yenişehir/ANKARA
adresindeki
Genel
Müdürlüğümüz
Haberleşme
ve
Arşiv
Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
1873/1-1
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
5.173 ADET ARAÇ KAPASİTELİ PARKOMAT UYGULAMASININ İŞLETİLMESİ
İŞİNE AİT İHALE İLANI
Hatay İmar, Otopark, Turizm, Ziraat, Temizlik, Taşımacılık, Sağlık, Eğitim,
Madencilik, Teknoloji, Medya Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketinden:
1 - İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ:
a) Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/02/2015 tarihli ve 49 sayılı Kararı’na
istinaden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yapılan protokolle şirketimiz Hatay İmar,
Otopark, Turizm, Ziraat, Temizlik, Taşımacılık, Sağlık, Eğitim, Madencilik, Teknoloji, Medya
Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ye (Şirket) işletme hakkı devredilen Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin
yetki alanı içinde bulunan Antakya, İskenderun, Payas ve Erzin İlçelerindeki cadde, bulvar ile
muhtelif yerlerdeki 5.173 adet araçlık parkomat uygulamasının işletme hakkının 48 (kırksekiz)
aylığına işletilmesine ilişkin ihaledir.
b) İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36 ncı maddesine istinaden "Kapalı Teklif,
Artırma Usulü" ile yapılacaktır. İsteklilerden kapalı teklif sunanların tekliflerinin ihale saatinde
zarflarının açılarak değerlendirilmelerine müteakip, yeterliğe sahip istekliler arasında artırma
yapılacaktır.
c) İşletme hakkının sözleşme tarihinden itibaren 48 (kırksekiz) aylığına işletilmesine
ilişkin işin toplam muhammen bedeli (KDV hariç) 23.783.856,00 (yirmiüçmilyonyediyüz
seksenüçbinsekizyüzellialtı) TL'dir. İlk yıl için kira bedeli, ihale bedeli olup, diğer yıllar kira artışı
Yİ-ÜFE oranında belirlenecektir. 48 (kırksekiz) aylık kira akdinin sonunda sözleşme sona erecek
ve söz konusu iş yeniden ihaleye çıkarılacaktır.
d) Şirket, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2 - İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:
İhaleye katılacak gerçek ya da tüzel kişi istekliler, ihaleye ilişkin teknik ve idari
şartnameyi Şirket’in Türkiye Finans Bankası Antakya Şubesi’ndeki 1137160-4 No’lu hesabına
1.000 (bin) TL yatırarak, bedelin yatırıldığına ilişkin banka dekontunu da 4 üncü maddede
belirtilen adrese ibraz ederek, yine bu adresten temin edebilirler.
3 - GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI:
İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az
olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin
% 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Geçici teminat, Türk Lirası olarak Şirket’in Türkiye Finans Bankası Antakya
Şubesi’ndeki 1137160-4 No’lu hesabına yatırılabilir veya süresiz teminat mektubu ya da devlet
tahvili veya hazine kefaletine haiz tahvil olarak da verilebilir.
4 - İHALE YERİ, SAATİ VE ZARFLARIN TESLİM SÜRESİ:
a) İhale, Havuzlar Mahallesi İzmir Caddesi Habibi Neccar Sosyal Tesisleri
Antakya/Hatay adresinde yapılacaktır.
b) İhale, 19/03/2015 Pazartesi günü, saat 10:00 da yapılacak olup, aynı gün saat 14:00’da
açık artırma yapılacaktır.
c) İhaleye katılacak gerçek ya da tüzel kişi isteklilerin, zarflarını Havuzlar Mahallesi
İzmir Caddesi Habibi Neccar Sosyal Tesisleri Antakya/Hatay adresine ihale günü ihale saatine
kadar vermeleri gerekmektedir.
5 - İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:
Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır:
A) İÇ ZARF
İç zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecektir:
a) Teklif Mektubu,
b) İhaleye iştirak eden gerçek veya tüzel kişiler, teklif sahibi (kendisi) veya kanuni vekili
tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul edildiğini belirtecektir.
Teklifler hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun
olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir, istekliler hiç
ihaleye girmemiş kabul edilir.
B) İÇ ZARFIN KAPATILMASI
Bu teklif bir zarfa kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata
esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
C) DIŞ ZARF
a) İstekli Gerçek Kişiyse:
1 - Kanuni ikametgâhının olması,
2 - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, diğer iletişim bilgilerini bildirmesi,
3 - İhaleye katılabilmesine ilişkin dilekçe, Noter tasdikli imza beyannamesi,
4 - Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair noterden vekâletname ile imza beyanı,
5 - Nüfus cüzdanı sureti,
6 - İhale şartnamesinin satın alındığını belirten makbuz aslı,
7 - Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu,
devlet tahvili, hazine kefaletine haiz tahvil,
8 - Teklifleriyle birlikte sunacakları, parkomatlı otopark sisteminin teknik şartnamedeki
özelliklere sahip olduğunu gösterir katalog, broşür, standart belgeler,
9 - En az 500 (beşyüz) araçlık parkomat işletmeciliği yaptıklarına dair belge,
10 - İhale tarihi itibarıyla, SGK prim borcu ve vergi borcu yoktur yazısı,
11 - İsteklilerin, ihale şartnamesinde sunulan Parkomat İşletmeciliği Özel Şartnamesi,
Parkomat Aletleri Teknik Şartnamesi ve diğer müeyyidelere uyacaklarına dair taahhütname,
12 - Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyan,
13 - İlan tarihinden sonra, ihale tarihinden önce alınmış, kullanılmamış nakit kredisi ile
kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, kullanılmamış nakit
ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri muhammen bedelin %10 undan az olamaz.
b) İstekli Tüzel Kişiyse:
1 - İhaleye katılabilmesine ilişkin dilekçe,
2 - Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, diğer iletişim bilgilerini bildirmesi
3 - İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu
ticaret odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette
olduğuna, ihaleye katılmasında sakınca olmadığına dair ihale yılı içinde alınmış belge,
4 - Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirketin adına girişimde bulunacak (ihaleye
girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ile
imza beyanı,
5 - Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhili banka teminat mektubu,
devlet tahvili, hazine kefaletine haiz tahvil,
6 - İhale şartnamesinin satın alındığını belirten makbuz aslı,
7 - Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış olan mükellefiyet kayıt yazısı ve vergi borcu
olmadığına dair belge,
8 - Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış olan mükellefiyet ve prim borcu olmadığına
dair belge,
9 - Teklifleriyle birlikte sunacakları, parkomatlı otopark sisteminin teknik şartnamedeki
özelliklere sahip olduğunu gösterir katalog, broşür, standart belgeler,
10 - En az 500 (beşyüz) araçlık parkomat işletmeciliği yaptıklarına dair belge,
11 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek ya da tüzel
kişilerin her birinin, ayrı ayrı verecekleri belgeler,
12 - İsteklilerin, ihale şartnamesinde sunulan Parkomat İşletmeciliği Özel Şartnamesi,
Parkomat Aletleri Teknik Şartnamesi ve diğer müeyyidelere uyacaklarına dair taahhütname,
13 - Devlet ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyan,
14 - İlan tarihinden sonra, ihale tarihinden önce alınmış kullanılmamış nakit kredisi ile
kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, kullanılmamış nakit
ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri muhammen bedelin % 10 undan az olamaz.
15 - Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi
16 - İhaleye katılacak isteklilerin Faaliyet Belgeleri ve / veya Ticaret Sicil Gazetelerinde
belirtilen iştigal konuları arasında “Otopark İşletmeciliği” bulunması zorunludur.
D) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI:
Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın
üzerine, isteklinin adı, soyadı ve açık adresi ve teklifin hangi işle ilgili olduğu yazılarak
kapatılacaktır. İç zarfta olduğu gibi dış zarfın da yapıştırılan yerinin mühür mumu veya imza ile
işaretlenmesi, ihtilafa yol açmaması bakımından gereklidir.
İhaleye iştirak edeceklere ilanen duyurulur.
1884/2-1
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERLERİ TAHSİS DUYURUSU
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel
Müdürlüğünden:
AÇIKLAMA:
Aşağıda belirtilen yerlerde Tekne İmal ve Çekek Yeri amacıyla kullanılmak üzere
yatırımcılara duyurulması ve uygun görülen yatırımcılara 04.07.2014 tarih ve 29050 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan “Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına
Tahsisine İlişkin Yönetmelik” kapsamında tahsis işlemleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
A - ÖREN TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ
Muğla İli, Milas İlçesi, Ören Beldesinde bulunan 283.071,15 m2 yüzölçümlü taşınmazın
üzerinde Tekne İmal ve Çekek Yeri kurulması amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onaylı mülkiyeti Hazineye ait alandır.
B - ÇALTIDERE TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ
İzmir İli, Aliağa İlçesi, Çaltıdere Köyü, Hacı Ahmet Koyu Mevkiinde bulunan Devletin
hüküm ve tasarrufu altındaki 1.210.801,71 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Tekne İmal ve
Çekek Yeri kurulması amacıyla imar planı onaylı alandır.
BAŞVURU VE DAĞITIM ESASLARI:
1. Yukarıda belirtilen konuda yatırım yapmak isteyen kooperatifler iş bu duyuru ve
eklerinde belirtilen bilgi ve belgelerleri ihtiva eden dosya ile birlikte, bu ilanın Resmi Gazetede
yayın tarihinden itibaren 20 iş günü içerisinde kapalı zarf usulü Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü, Hakkı Turayliç Cad. No: 5
Emek/ANKARA adresine müracaat edeceklerdir. Süre bitiminden sonra yapılacak olan
müracaatlar geçersizdir.
Başvurular müracaat süresi bitiminden itibaren 10 iş günü içerisinde duyuruda belirtilen
esaslar dahilinde değerlendirilecek ve uygun görülen yatırımcıların işlemleri Hazine
Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin
Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre sonuçlandırılacaktır.
2. Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü avan projeleri gerektiğinde üzerinde
değişiklik yaptırdıktan sonra uygun görebilecektir.
3. Yatırımcı tarafından kurulacak tesise ait ön fizibilite raporu (avan proje, yapılarla ilgili
bilgiler, finansman durumu, yatırımın gerçekleştirme süresini gösteren termin planı, istihdam
kapasitesi, ihracat bilgileri vb.) Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından
yapılacak değerlendirmede esas alınacak ve kooperatiflere öncelik verilecektir.
4. Yatırımcıdan istenilen bilgi ve belgelerin yer aldığı dosya Tersaneler ve Kıyı Yapıları
Genel Müdürlüğü tarafından incelenir. Dosya üzerinden yapılan bu incelemede, avan proje,
yatırım ve istihdam durumu, teknoloji kullanımı, yenilikçi yatırımlar, finansman modeli gibi işin
niteliğine esas olan hususlar dikkate alınarak Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü
tarafından belirlenecek usul ve esaslar kapsamında teklifler değerlendirilir.
5. Değerlendirme sonucunda uygun bulunan yatırımcı, tüm bilgi ve belgelerle birlikte 30
yıl süreli irtifak hakkı tesis edilmesi ve katılım payı üzerinden artırma ihalesi yapılmak üzere
Maliye Bakanlığı’na bildirilir.
6. Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine
İlişkin Yönetmelik kapsamında yatırımcıdan katılım payı alınır (Tekne İmal ve Çekek Yeri için
katılım payı bedelleri yüzde elli indirimli olarak belirlenir).
7. Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine
İlişkin Yönetmelik kapsamında yatırım alanının en az yüzde onluk bir kısmı Ar-Ge merkezi,
eğitim merkezi, acil müdahale merkezi, ortak kullanım alanı veya benzeri kullanım amaçları için
Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’ne bırakılacağı yönünde kooperatifin kullanma izni
sözleşmesine özel hüküm konulur. Yüzde onluk alanın konumu ve bu alanın tasarruf hakkı
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’ne bırakılır. Bu alana isabet eden katılım payı
yatırımcılardan tahsil edilecek katılım payından düşülür.
8. İrtifak hakkına konu taşınmazın ve/veya yerin hak sahibine, izin sahibine veya
temsilcisine tesliminden itibaren bir yıl içinde inşaat ruhsatı alınarak inşaata başlanır. Bir yıldan
sonraki inşaat ile ilgili yatırım süresi ise termin planına uygun olarak iki yıl içinde tesis yatırımı
bitirilir. Bu süreler, mücbir sebeplerin varlığı halinde Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel
Müdürlüğü’nün görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından bir yıla kadar uzatılabilir.
9. Projede tahsis amacına uygun olarak sonradan yapılacak değişiklikler konusunda
Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşünün alınması zorunludur.
10. İş bu duyurunun yayımından önce duyuru kapsamına giren ve benzeri konularla ilgili
olarak yapılan müracaatlar geçersizdir.
11. Yatırımcı irtifak hakkı süresi içerisinde tahsis edilen parsel üzerinde yalnız duyuruda
belirtilen ve tahsis gayesine uygun tesis kurabilirler. Tahsis gayesine, termin planında yer alan
şartlara ve ilgili mevzuatlara uymayan yatırımcıların tahsisleri Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel
Müdürlüğü’nün teklifi ile Maliye Bakanlığı’nca iptal edilir.
TEKNE İMAL VE ÇEKEK YERİ İLE İLGİLİ İSTENEN BİLGİ VE BELGELER:
Yatırımcılar müracaatlarına aşağıdaki bilgi ve belgeleri ekleyeceklerdir. Talep edilen bilgi
ve belgelerin tamamını ibraz etmeyen yatırımcıların müracaatı dikkate alınmayacaktır. Tahsis
işlemi gerçekleşse dahi yanlış beyanda bulunduğu belirlenen yatırımcıların tahsisi Tersaneler ve
Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü ile Maliye Bakanlığı’nca alınacak müşterek kararla iptal edilir.
A - Yatırımcıya Ait Bilgiler:
1. Adı, soyadı veya unvanı,
2. Adresi, telefon, faks ve e-posta adresi,
3. Varsa tesis faaliyetlerine ilişkin deneyimi,
4. Varsa son yıla ait onaylı bilanço ve kar/zarar cetveli,
5. Tüzel kişilerde ana sözleşme ve değişikliklerin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği,
6. Vergi kimlik numarası, kayıtlı bulunulan meslek odasının adı ve sicil belgesi,
7. Yatırımcının imza sirküleri ve yetkili temsilcinin/temsilcilerin yetki belgesi,
B- Yatırım Hakkındaki Bilgiler:
1. Yatırım yapılacak alanın kıyı kenar çizgisinin kara ve deniz tarafında yer alan kısımları
üzerinde yapılacak yatırıma ilişkin genel bilgiler,
2. Yatırımların ayrı ayrı maliyet hesabı ile bu yatırım için planlanan finansman kaynağı,
3. Kapalı ve açık alanların toplam yüzölçümü,
4. Yapılması öngörülen kapalı atölyelerin boyutları ve işlevleri,
5. İstihdam durumunu gösterir detaylı liste,
6. Varsa kızakların türleri ve ebatları,
7. Varsa iskele ve rıhtım adedi ve boyutları,
8. Yıllık yeni inşa kapasitesi ( malzeme işleme kapasitesi, yeni inşa adedi, yeni inşa
tonajı/cgt, dwt, gross ve en büyük inşa boyu gibi kapasiteyle ilgili bilgiler ),
9. Çekek yeri kapasitesi (tekne boyutlarına göre kışlama yapılacak tekne sayısı, bakım
onarımı yapılacak tekne sayısı),
10. Varsa kuru havuz/yüzer havuz ebatları ile havuzlanacak en büyük tekne tonajı,
11. Tesise ait genel yerleşim planı,
12. Termin planı,
13. Tesiste kullanılacak kaldırma donanımlarının türleri ve kaldırma kapasiteleri,
14. Genel yerleşim planında gösterilecek atık kabul tesisi bilgileri,
Bu bilgi ve belgeler Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nce yapılacak
değerlendirmede esas alınır.
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
RESMÎ GAZETE
Ek : Krokiler ve Koordinat Listeleri.
A - Ören Tekne İmal ve Çekek Yeri Kroki - Koordinat Listesi
Sayfa : 43
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
RESMÎ GAZETE
B - Çaltıdere Tekne İmal ve Çekek Yeri Kroki-Koordinat Listesi
Sayfa : 45
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
1744/2-2
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25.
maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan
Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak
koşuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır.
Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca
Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın
listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye
katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren
15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.
Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden
tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine
ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları,
ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek
bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış
olmaları gerekmektedir.
Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış
olması gerekmektedir.
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
TIP FAKÜLTESİ
Bölüm
Genel Cerrahi
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Tıbbi Patoloji
Kadro Unvanı
Aranan Şartlar
Adet
Karaciğer nakli konusunda deneyimli
Profesör
1
Profesör
1
Yenidoğan uzmanı olmak.
Profesör
1
Nöropatoloji konusunda uzman olmak.
olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm
Kadro Unvanı
Adet
Sağlık Yönetimi
Doçent
1
Aranan Şartlar
Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Alanında
Doçent,
Sağlık
Ekonomisi
ile
Sağlık
Sigortacılığı alanlarında deneyimli olmak.
BAŞVURU ADRESİ:
Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir İSTANBUL Tel: 0216 500 44 44
1870/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 52
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanan
Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile ilgili
Değerlendirme Kriterleri Hükümlerine göre aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına öğretim üyesi
alınacaktır.
Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine
başvurdukları Birimi ve Anabilim Dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi
kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlik
Belgesi, Doçentlik Belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, Öğretim Üyeliğine
Yükseltilme Atama Kriterinin Puanlanmış listesi ve yayın listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve
Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Dairesi Başkanlığına;
- İlanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeleri
gerekmektedir.
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
onaylanmış olması şarttır.
- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
- Dilekçe, Özgeçmiş ve SDÜ Öğretim Üyeliğine Başvuracak Adayların Yayınlarını
Puanlama Formu formatına http://persdb.sdu.edu.tr’den doküman arşivi “SDÜ Öğretim Üyeliği
Kadrolarına Başvurma, Atama, Yükseltilme ve Değerlendirme Kriterleri” bölümünden
ulaşılabilir.
Birimi / Bölümü
Anabilim Dalı
Unvanı
Der.
Adet
Niteliği
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon bilim
Fizyoterapi ve
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Rehabilitasyon
alanında doçent unvanı
Doçent
1
1
almış olmak. Omuz üzerine
ortopedik fizyoterapi
alanında çalışmalar yapmış
olmak.
Doçent
Spor Bilimleri
1
1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türk halk bilmeceleri,
Türkçe grameri ve
Türkçe Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Doçent
1
1
Türkçenin söz varlığı
alanlarında çalışma yapmış
olmak.
1956/1-1
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÜNİVERSİTEMİZE “ÖĞRETİM ÜYESİ” ALINACAKTIR
Üniversitemizin aşağıda gösterilen Anabilim Dalına 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca tam zamanlı statüde
öğretim üyesi alınacaktır.
Öğretim
Fakülte
Bölüm / Anabilim Dalı
Kadro
Üyesi
Başvuru Şartları
Sayısı
*Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Cerrahi Tıp Bilimleri
Tıp
Bölümü Ortopedi ve
Yardımcı
Fakültesi
Travmatoloji Anabilim
Doçent
Dalı
olmak.
*T.C.
Maltepe
Üniversitesi
1
Akademik Yükseltme ve Atama
Kriterlerini sağlamak.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Yardımcı Doçentler İçin:
* Anabilim Dalını Belirten Dilekçe
* YÖK Formatında Özgeçmiş
* T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinde bulunan Ek1 A ve Ek1 - B formları (Kısaltma ve Sembolleri için; T.C. Maltepe Üniversitesi İdari ve Mali işler
Daire Başkanlığı “Yönetmelik - Yönergeler” alanında “Akademik Yükseltme ve Atama önergesi”ni
tıklayınız.)
* Nüfus Cüzdanı Sureti, Fotoğraf (2 Adet),
* Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve Akademik Unvana Atanma Yazıları [Daha Önce
Yardımcı Doçent kadrosuna atanmış ise; Atama Yazısı, Doçentlik Belgesi, Doçentlik/Yardımcı
Doçentlik Atama Yazıları (Varsa), Doktora Belgesi, Yüksek Lisans Diploması, Lisans Diploması]
(Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik
Belgesi)],
* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya.
* T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamak.
Not: Adayların ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüze şahsen başvurmaları
gerekmektedir. Posta ile veya eksik belgeyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
1961/1-1
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:
Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85279 Nolu parselasyon planı
Etimesgut Belediye Encümeninin 13.01.2015 tarih ve 97/98 sayılı kararı ile uygun görülmüş,
Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 19.02.2015 tarih ve 520/1224 sayılı kararlarıyla
onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 09.03.2015 tarihinde
müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır.
85279 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:
Yapracık Mahallesi, 40 Ada 4 ve7 parseller ile park (yeşil alan), yol.
İlgililere ilanen duyurulur.
1957/1-1
—————
Belediye Meclisimizin 09/01/2015 tarih ve 63 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/02/2015 tarih ve 384 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut
İlçesi, Ahimesut Mahallesi, imarın 46115 ada 6 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı Değişikliği” 09/03/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
1958/1-1
—————
Belediye Meclisimizin 05/07/2014 tarih ve 274 sayılı karan ile uygun görülen, Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13/01/2015 tarih ve 59 sayılı kararı ile onanan "Etimesgut İlçesi,
Altay Mahallesi, imarın 48740 ada 1 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği" 09/03/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
1959/1-1
—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Atlı Makine İnşaat Nakliyat Madencilik Turizm Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi
ve Ticaret A.Ş. Antalya ilinde sahip bulunduğu AR/ATL/4894 ve 4895 hak sıra numaralı 2 adet
petrol arama ruhsatını 03.03.2015 tarihinde terk etmiştir.
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi
yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş
olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu
ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel
Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.
1937/1-1
—————
Türkiye Petrolleri A.O’nun E28-c3,c4 E29-a3,a4 ve E29-D numaralı paftalarda petrol
arama ruhsatı almak için yapmış bulunduğu toplam üç adet müracaatından 06.02.2015 tarihli
dilekçesiyle feragat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin
1’inci fıkrası gereğince ilan olunur.
1938/1-1
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
Sayfa : 58
RESMÎ GAZETE
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
Sayfa : 60
RESMÎ GAZETE
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 61
Sayfa : 62
RESMÎ GAZETE
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
Sayfa : 64
RESMÎ GAZETE
9 Mart 2015 – Sayı : 29290
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2015/7309
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Arkeoloji Enstitüsü
Kurulması Hakkında Karar
2015/7310
Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fakültesi Kurulması Hakkında Karar
2015/7311
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar
2015/7313
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Sivil Havacılık
Yüksekokulunun Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar
2015/7314
Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulunun Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak
Spor Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar
2015/7316
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulunun Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Spor
Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar
2015/7317
Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Kurulması Hakkında Karar
2015/7318
Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Spor Bilimleri Fakültesi
Kurulması Hakkında Karar
2015/7319
Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu
Kurulması Hakkında Karar
2015/7320
Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Turizm
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun Kapatılması ve Adı Geçen
Rektörlüğe Bağlı Olarak Turizm Fakültesi Kurulması Hakkında Karar
2015/7321
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan HemodiyalizTransplantasyon Enstitüsünün Adının İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom
Enstitüsü Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar
2015/7322
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Çaycuma Sivil
Havacılık Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar
2015/7328
Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller
Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar
2015/7329
Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Kemaliye Hacı Ali
Akın Turizm ve Otelcilik Yüksekokulunun Adının Kemaliye Hacı Ali Akın
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar
YÖNETMELİKLER
–– Beykent Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Özyeğin Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– Özyeğin Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilot Eğitimi Lisans Programı
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük
Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
34
35
38
51
55
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Download

T.C. Resmî Gazete