ÖNEMLİ DUYURU
1. Türk Dili II ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Bahar Dönemi Birinci Ara Sınavı 4
Nisan 2015 Cumartesi günü yapılacaktır.
2. Sınav hazırlığı kapsamında uzaktan eğitim ders notu, video ve deneme sınavları
http://kurumsal.eogrenme.anadolu.edu.tr/uni=izmir
adresinden
ÖĞRENCİ
NUMARASI VE ŞİFRESİ ile girilecektir. Sistem 17 Şubat 2015 tarihinde açılmıştır.
3. Her iki dersin sınavlarına önceden alınan SINAV GİRİŞ BELGESİ ile girilecektir.
Giriş belgesi olmayan sınava alınmayacaktır.
4. Öğrencilerin sınavlara hazırlık kapsamında yapacakları deneme sınavları dikkate
alınacak ve bu çalışmaları aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilmeye alınacaktır.
Değerlendirme toplam 30 puandır. Bu puanlar birinci ara sınav notuna ilave
edilecektir.
Değerlendirme tablosu
95-100 arası puan 6x5=30 puan
90-95 arası puan 5x5=25 puan
85-90 arası puan 4x5=20 puan
80-85 arası puan 3x5=15 puan
75-80 arası puan 2x5= 10 puan
70-75 arası puan 1x5=5 puandır.
5. Öğrenciler ilgili linkten istedikleri miktarda deneme sınavı yapabilecektir. Ancak
yapılan sınavların en yüksek beş adedi değerlendirmeye tabii tutulacaktır.
6. Deneme sınavlarını tamamlayan öğrenci öğretim üyelerinin sınav sonuçlarını
değerlendirmeye tabii tutup İkinci Ara Sınav Notu yerine verebilmeleri için
ÖĞRENCİ NO VE ŞİFRESİNİ
ali.ozkan@ izmir.edu.tr (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II için)
[email protected] (Türk Dili II için)adreslerine e-mail göndereceklerdir.
7. Deneme sınavının bildirileceği en son tarih 3 Nisan 2015 saat 17.00’dır.
Öğrencilerimize duyurulur.
Dr. Ali Özkan
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Öğretim Görevlisi
Yurdagül Doğanata
Türk Dili II
Öğretim Görevlisi
Download

ÖNEMLİ DUYURU (Yeni) 17.02.2015