YARIŞMA ADI
İZMİR ÜNİVERSİTESİ DOĞANATA EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
TAKIM SATRANÇ TURNUVASI 2015
Liseler Kategorisi
İZMİR ÜNİVERSİTESİ
Gürsel Aksel Bulvarı No:14
Üçkuyular-İZMİR
İlkokul-Ortaokul Kategorisi
İZMİR ÖZEL FATİH KOLEJİ
18 sokak No:12 Güzelyalı - İZMİR
BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
28 - 29 MART 2015
SON KAYIT TARİHİ
DÜŞÜNME SÜRESİ
23 Mart Pazartesi 2015
SİSTEM 6 tur İsviçre Sistemi
Saat: 17:00
Liseler Kategorisi
45 dak. + 30 san. Eklemeli tempo
İlkokul-Ortaokul Kategorisi 35 dak. + 30 san. Eklemeli tempo
ORGANİZASYON / SPONSOR
İZMİR ÜNİVERSİTESİ - DOĞANATA EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
ÖDÜLLER
Madde 10’da belirtilmiştir.
YER
1. GENEL ESASLAR:
Bu yönerge ile gerçekleştirilecek İZMİR ÜNİVERSİTESİ - DOĞANATA EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI TAKIM
SATRANÇ TURNUVASI - 2015 için, “TSF Satranç Yarışmaları Talimatı” ve “Takım Satranç Yarışmaları Genel
Yönergesi” hükümleri geçerlidir.
2. KATEGORİ:
Gençler
(Tüm Devlet ve Özel Liseler )
Ortaokullar (Tüm Devlet ve Özel Ortaokullar)
İlkokullar (Tüm Devlet ve Özel İlkokullar)
3. BAŞVURU- İLETİŞİM:
 Tüm sporcuların 2014-2015 vizesi yapılmış “TSF Lisansı”na sahip olmaları zorunludur.
 Yarışmaya her okul, bir takım ile katılabilir. Ayrıca arzu eden okullar her kategoride tamamı bayan
oyunculardan oluşan ikinci bir takımla da katılabilirler. Organizatör okul her kategoride isterse ikişer takımla
katılabilir. Bünyesinde farklı türde birden fazla lisesi olan okullar her lise için ayrı ayrı bir takım ile katılabilir.
 Başvurular için http://www.izmir.edu.tr/tr/satrancturnuvasi.html linkinde bulunan
WORD formatındaki katılım formu okul idarecileri tarafından eksiksiz olarak 23 Mart 2015
saat 17.00’a kadar doldurulmalıdır.
 Turnuva ile ilgili haberler ve gelişmeler aynı link üzerinden duyurulacaktır.
 Okul idarecileri, doldurulan katılım formunun mühür ve imzalı aslını turnuva günü yapılacak olan
teknik toplantıda Turnuva Başhakemine ayrıca teslim edeceklerdir.
 Diğer yollardan yapılacak başvurular geçerli sayılmayacaktır.
 Katılım ve kayıt hatalarından doğacak hak kayıplarından “Okul İdareleri” sorumludur.
 Yarışma süresince yarışmaya katılan okul takımlarıyla birlikte okullarını temsilen bir İDARECİ /
ÖĞRETMEN / GÖREVLİ olması zorunludur.
4. TAKIM KURMA / OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ:
 Takımlar katılım formuna, en az dört (4) en fazla beş (5) sporcu yazılabilir. Yarışmaya katılan okul



takımlarında kız veya erkek sporcu sayısında sınırlandırma yoktur.
Takımlar 4 masa üzerinden maça çıkacaktır. Katılım formunda oyuncuların Rating Maksimum (yüksek olana
göre) sırasına göre yazılması esastır. Katılım formundaki oyuncu sıralaması turnuva sonuna kadar
değiştirilemez.
Turnuvada Mart 2015 UKD ve 24 Mart 2015 tarihindeki güncel ELO listesi kullanılacaktır. Takım ana
listeleri bu güncel listelere göre güncellenecektir.
ELO ve UKD’si olmayan sporcular katılım formuna yazıldığı sıra ile geçerlidir.





Tur maçını oynayacak takım oyuncuları; her tur öncesinde masada bulunan takım eşlendirme belgesi üzerinde
yukarıdan aşağıya dört oyuncunun işaretlenmesi suretiyle oluşturulur. Hiç bir oyuncu yarışmaya başladığı
masadan daha alt masada oynayamaz.
Turlarda maça çıkış listesi vermeyen takımların bir önceki tur maça çıkış listesi geçerlidir.
Takımlar en fazla bir eksik oyuncu ile maça başlayabilir. Birden fazla eksik oyuncu olması halinde saatler
çalıştırılır ve geç kalma süresi içinde takımın eksik oyuncusunun tamamlanması beklenir.
Takımlar maça çıkış listelerini en geç tur başlangıç saatinden 15 dk önce vermelidirler.
Birinci turda maça çıkış listesi vermeyen takımların katılım formundaki ilk 4 sporcusu maça çıkış listesi
olarak kabul edilir.
5. DEĞERLENDİRME:

6.


Turnuva sonuçları UKD hesaplamalarında kullanılacaktır.
EŞLENDİRME:
Turnuva, Swiss-Manager yazılımı ile 6 tur İsviçre Sistemi olarak gerçekleştirilecektir.
Takım sayısına göre tur sayısını değiştirme yetkisi; Teknik Toplantıda açıklanması şartıyla Turnuva
Başhakemine aittir.
7. EŞİTLİK BOZMA:





Eş puanlı takımların sıralanmasında İsviçre takım sistemi eşitlik bozma kuralları uyarınca aşağıdaki
başlıklar sırasıyla uygulanarak eşitlik bozulacaktır.
Takım puanlarının toplamı (Maç puanı (2 kazanç, 1 beraberlik, 0 kayıp)(13))
Eşitlik sürüyorsa eşit puanı olan takımlar için Olimpiyat Manasky puanına bakılır.
(Olimpiad Khanty Mansysk Matchpoints (2-1-0) (without lowest result)(56)
Eşitlik sürüyorsa takımların maç puanlarının toplamına bakılır. (Puanlar (Masa Puanı)(1))
Eşitlik sürüyorsa aralarındaki maçın sonucuna bakılır. (Ma. Puanlarına göre aynı puan grubundaki
takımların puanları)(14)
Eşitlik hala sürüyorsa kura çekilir.
8. MASA DERECELERİ:




Derecelendirme için; sporcunun altı maçın en az dördünde aynı masada oynaması zorunludur.
Sporcular en az dört maç oynadıkları masadan derecelendirmeye girerler.
Masa derecesinde önce yüzdelik başarıya bakılır.
Yüzdelik başarıdaki eşitlik halinde, oyuncuların takımlarının aldığı dereceye bakılır. Okul sıralaması önde
olan sporcu öne geçer.
 Siyah renkle daha fazla oynayan oyuncu öne geçer.
 Her masada ilk on dereceye verilecek olan madalya ödüllerinin belirlenmesinde, final sıralamaya (eşitlik
bozma) bakılır.
9. İTİRAZ: İtiraz Kurulu oluşturulmayacaktır. Başhakemin kararları kesindir.
10. ÖDÜLLER:






İlk beş dereceyi kazanan takımlara her kategoride ayrı ayrı olmak üzere askılı satranç eğitim panosu ve
mıknatıslı taşları ile birlikte,
İlk beş dereceyi kazanan takımlar kupa,
İlk beş dereceyi kazanan takımların oyuncularına madalya,
Her masada ilk on dereceyi kazanan sporcular madalya ile ödüllendirilir.
(Her kategoride ayrı ayrı olmak üzere 4 masa toplam 40 madalya )
Ayrıca Hakem Kurulu tarafında belirlenecek bir takıma her kategoride ayrı ayrı olmak üzere centilmenlik
kupası, bir oyuncuya centilmenlik madalyası verilir.
Katılan tüm okulların idareci ve oyuncularına katılım belgesi.
11. TAMAMLAYICI KONULAR:



FIDE Satranç Kuralları 6.7.a uyarınca hükmen yenik sayılma süresi 15 (onbeş) dakikadır.
FIDE Satranç Kuralları 9.1.b geçerlidir.
FIDE Satranç Kuralları 11.3.b uyarınca; bir oyun sırasında, bir oyuncunun oyun sahasında cep telefonu,
elektronik haberleşme aracı veya satranç hamleleri önerebilecek her hangi bir cihaz bulundurması yasaktır.
Tüm cep telefonları ve benzer elektronik aletlerin tümüyle kapalı olduğu sürece oyuncunun çantasında
bulundurmasına hakem izin verebilir. Oyuncuların telefonu / elektronik haberleşme aracını içine koydukları
çanta oyun süresince görünür bir yerde olacaktır. Oyuncu bir nedenle yarışma salonu dışına çıkarsa, çanta
yarışma salonunda kalacaktır. Oyuncu çantası ile birlikte dışarıya çıkmak durumunda kalırsa mutlaka hakeme
bildirecektir. Hakem oyuncunun telefonu ile birlikte dışarıya çıkmasına izin vermeyecektir. Bir oyuncunun
hakemin izni olmaksızın bu türden cihazları içinde bulundurduğu bir çanta taşıması yasaktır. Bu türden bir

cihazı oyun sahasında üzerinde bulundurduğu belirgin/aşikar ise söz konusu oyuncu oyunu kaybedecektir.
Rakibi kazanacaktır.
Tüm katılımcılar bu yönergeyi okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.
ORGANİZASYON KURULU
Yrd. Doç. Dr. Hüsnü TURANLI
Organizasyon Kurulu Başkanı
Gazanfer GÜLEN
Organizasyon Koordinatörü
Erdal GÜRSOY – Organizasyon Teknik Sorumlu
(Turnuva ile ilgili hususlarda sorularınız ve bilgi edinmek için; Tel: 0532 316 04 13
posta: [email protected])
Sinem TAŞLIK ÇINARLI – Halkla İlişkiler Sorumlusu (Liseler Kategorisi)
(Tel:0232 246 49 49 / 137 e posta: [email protected])
Filiz SÜRENDAL – Halkla İlişkiler Sorumlusu (İlkokul - Ortaokul Kategorisi)
(Tel:0232 285 53 00 / 726 e posta: [email protected]
Onur YONTAR – Başvuru Sorumlusu (Tüm Kategoriler)
(Tel:0232 246 49 49 / 139 e posta: [email protected])
12. PROGRAM:
LİSELER KATEGORİSİ
Açıklama
Son Başvuru Tarihi
Teknik Toplantı, Listelerin
Yayınlanması, Liste Kontrolü
ve Düzeltmeler
Eşlendirmelerin İlanı ve Açılış
1. TUR
2. TUR
3. TUR
4. TUR
5. TUR
6. TUR
ÖDÜL TÖRENİ
Tarih
Saat
23 Mart 2015 Pazartesi
17.00
28 Mart 2015 Cumartesi
09.30
28 Mart 2015 Cumartesi
10.30
11.00
28 Mart 2015 Cumartesi
14.00
17.00
10.00
29 Mart 2015 Pazar
13.00
16.00
Son turun bitiminden 30 dk sonra
İLKOKUL-ORTAOKUL KATEGORİSİ
Açıklama
Son Başvuru Tarihi
Teknik Toplantı, Listelerin
Yayınlanması, Liste Kontrolü
ve Düzeltmeler
Eşlendirmelerin İlanı ve Açılış
1. TUR
2. TUR
3. TUR
4. TUR
5. TUR
6. TUR
ÖDÜL TÖRENİ
Tarih
Saat
23 Mart 2015 Pazartesi
17.00
28 Mart 2015 Cumartesi
09.30
28 Mart 2015 Cumartesi
10.30
11.00
28 Mart 2015 Cumartesi
13.30
16.00
10.00
29 Mart 2015 Pazar
12.30
15.00
Son turun bitiminden 30 dk sonra
e
İZMİR ÜNİVERSİTESİ DOĞANATA EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
TAKIM SATRANÇ TURNUVASI 2015
KATILIM FORMU


Katılım başvuru formu eksiksiz doldurulup, [email protected]
adresine 23 Mart 2015 saat 17 00 e kadar gönderilmelidir.
( Diğer yollardan yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Bu formun MÜHÜRLÜ VE İMZALI ASIL NÜSHASI turnuva teknik
toplantısında Başhakeme teslim edilecektir.
İZMİR ÜNİVERSİTESİ DOĞANATA EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI
TAKIM SATRANÇ TURNUVASI - 2015
Okul Adı
Takım
Sorumlusu
(Adı Soyadı- Tel No
-e posta Adresi)
Ana Liste
Adı Soyadı-Sınıf -Okul No
TC Kimlik No
1
2
3
4
5
Takım Yöneticisi
İmza
… /… / 2015
Okul Müdürü
İmza - Mühür
ELO UKD
Download

ACI-SEV 14. DOSTLUK TAKIM SATRANÇ