[1]
07/03/2015 TARİHİNDE SAAT 10:00 DA HUKUK FAKULTESİ CEBECİ / ANKARA ADRESİNDE YAPILACAK OLAN MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVINA
KATILACAK ADAYLARIN SINAV SALONLARINI GÖSTERİR LİSTE
ADAY
NO
İli
0001
Adana
Adı Soyadı
ABDULLAH
ALMAZ
Unvanı
Kurumu
Birimi
Sertifika Sınav Türü
Sınav Yeri
Seyhan Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Memur
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Seyhan Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Veznedar
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Muhasebe Şefi
Maliye
Bakanlığı
Ziyapaşa Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Gelir Uzmanı
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Çukurova Vergi Dairesi
Müdürlüğü
0002
Adana
CAFER FERHAT
0003
Adana
DURSUN KIRTIL
Adana
ÖMER FARUK
BAYHAN
0004
Adana
SABRİ ERGEN
Gelir Uzmanı
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Adana
SEMİRAY
KIZILTEPE
Gelir Uzmanı
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Seyhan Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
YASEMİN SARI
Memur
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Seyhan Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Adana
YILDIRAY SİNİM
Mali Hizmetler
Müdür V.
Mahalli İdare
Zeytinbeli Belediyesi
Adıyaman
ABUZER DOĞAN
Gelir Uzmanı
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Adıyaman Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
DAVIT DEMİRCİ
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Sosyal
Güvenlik
Kurumu
Adıyaman Sgk İl
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Adıyaman
Sosyal
Güvenlik
Kurumu
Adıyaman Sgk İl
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
EMİN DOLAŞ
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
OSMAN ÇELENK
Mahalli İdare
Bölükyayla Belediyesi
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Adıyaman
Mahalli Hizmetler
Müdürü
Veri Hazırlama
RAMAZAN ÇELİK Kontrol İşletmeni
Maliye
Bakanlığı
Samsat Malmüdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Adıyaman
0005
0006
0007
Adana
0008
0009
0010
0011
Adıyaman
0012
0013
Afyonkarahisar
HALİL KAYA
Muhasebeci
Mahalli İdare
Nuribey Belediyesi
Ağrı
RAMAZAN
GÜLÇİN
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Maliye
Bakanlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Ankara
Veri Hazırlama
BAHATTİN KÜSKÜ Kontrol İşletmeni
Mta Genel
Müdürlüğü
Mta Genel Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Ankara
Veri Hazırlama
BİRSEN YILDIRIM Kontrol İşlemeni
Maliye
Bakanlığı
Ankara
BURHAN
CANPOLAT
Türkiye İş
Bilgisayar İşletmeni Kurumu
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Maliye Merkez Saymanlık Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Müdürlüğü
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Ankara İl Müdürlüğü
Ankara
CANDAN AKYOL
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Maliye
Bakanlığı
Başbakanlık Merkez
Saymanlık Müdürlüğü
Ankara
CELALETTİN
SÖNMEZ
Memur
Maliye
Bakanlığı
Gümrük Saymanlık
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Maliye
Bakanlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Ankara
CEMAL YILDIRIM Veznedar
Ankara
DEMET AKKAYA
Gelir Uzmanı
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Ulus Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Ankara
DİLEK ÇAPAN
Memur
Maliye
Bakanlığı
Kazan Malmüdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Mta Genel Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
0022
0023
0024
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Ankara
ERGİN ARSLAN
Veznedar
Mta Genel
Müdürlüğü
EYÜP ÜNAL
Muhasebe Uzmanı
Maliye
Bakanlığı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Msb 1 Merkez Saymanlık Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Müdürlüğü
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Ankara
Şef
Türkiye İş
Kurumu
İdari Ve Mali İşler Daire
Başkanlığı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Ankara
FATMA NEŞE
ERENER
0025
0026
[2]
ADAY
NO
İli
Adı Soyadı
Unvanı
Kurumu
Sertifika Sınav Türü
Sınav Yeri
Ankara
FİGEN BAYLAM
Memur
FİLİZ SERPİL
ÇATAKOĞLU
Gelir Uzmanı
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Cumhuriyet Vergi Dairesi Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Müdürlüğü
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Ankara
Hacettepe
Bilgisayar İşletmeni Üniversitesi
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Ankara
GÜLBAHAR
KAPLAN
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Maliye
Bakanlığı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Maliye Merkez Saymanlık Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Müdürlüğü
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Ankara
GÜLHAN
TÜRKYILMAZ
GÜLSÜM GÜNDÜZ Eğitim Uzmanı
Türkiye İş
Kurumu
İdari Ve Mali İşler Daire
Başkanlığı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Ankara
Türkiye İş
Kurumu
Mali İşler Daire
Başkanlığı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Ankara
HACER
KARAASLAN
Ankara
Veri Hazırlama
HALİT ÇANKAYA Kontrol İşletmeni
Maliye
Bakanlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Ankara
HAZAKER ŞAHİN
Gelir Uzmanı
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Ulus Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Yeğenbey Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Gelir Uzmanı
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Merkez Bina 1. Kat 201
Mta Genel Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
Muhasebeci
0034
0035
Ankara
HULUSİ ÖZMEN
0036
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Ankara
HÜLYA ÜNAL
Memur
Mta Genel
Müdürlüğü
İCLAL HALİDE
BORAN
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Maliye
Bakanlığı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Maliye Merkez Saymanlık Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Müdürlüğü
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Ankara
Muhasebe Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Memur
Maliye
Bakanlığı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Maliye Merkez Saymanlık Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Müdürlüğü
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Muhasebe Şefi
Maliye
Bakanlığı
0037
0038
Ankara
İLHAMİ DURUM
0039
Ankara
KASIM DURSUN
Ankara
Veri Hazırlama
KEMAL ŞENPINAR Kontrol İşletmeni
Maliye
Bakanlığı
Ankara
LEYLA
GÖKÇEBAY
Kredi Ve
Yurtlar
Kurumu
Ankara
MEHMET ÖNAL
ÇAĞLAR
Ankara
MEHMET SELÇUK
POYRAZOĞLU
Memur
0040
0041
0042
0043
0044
Ankara
MELİKE ŞENOL
Memur
Veznedar
Başhukuk Müşavirliği ve Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Muhakemat Genel
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Müdürlüğü
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Yurtkur Ankara Bölge
Sınavı
Müdürlüğü
Gelir İdaresi Cumhuriyet Vergi Dairesi
Başkanlığı
Müdürlüğü
Kredi Ve
Yurtlar
Kurumu Genel
Müdürülğü
Adana Bölge Müdürlüğü
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Türkiye İş
Kurumu
İdari Ve Mali İşler Daire
Başkanlığı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
İdari Ve Mali İşler Dairesi Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Muhasebe Müdürlüğü
Ankara
MEMİŞ İŞİR
Şef
Türkiye İş
Kurumu
Ankara
MERAL DENİZ
Muhasebe Uzmanı
Maliye
Bakanlığı
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Maliye
Bakanlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Ankara
MUSTAFA
GENÇTÜRK
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Cumhuriyet Vergi Dairesi Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Müdürlüğü
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Ankara
Veri Hazırlama
NEBAHAT DİNÇER Kontrol İşletmeni
NURCAN UZUN
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Maliye
Bakanlığı
Gata Saymanlık
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Ankara
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Sağlık Kurumları 10 Nolu Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Dss
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Muhasebe Şefi
Maliye
Bakanlığı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Cumhuriyet Vergi Dairesi Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Müdürlüğü
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
0045
0046
0047
0048
0049
0050
Ankara
NURŞEN YÜCE
Ankara
ÖMER ASLAN
ÇAM
Yoklama Memuru
Gelir İdaresi
Başkanlığı
PERVİN SENAY
ÖZER
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Maliye
Bakanlığı
Muhasebat Genel
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Maliye Merkez Saymanlık Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Müdürlüğü
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Muhasebe Uzmanı
Maliye
Bakanlığı
0051
0052
Birimi
Kredi Ve
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Yurtlar
Kurumu Genel Kredi Ve Yurtlar Kurumu Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Müdürlüğü
Genel Müdürlüğü
Ankara
0053
Ankara
RAHİME ÖZCAN
[3]
ADAY
NO
İli
Adı Soyadı
Unvanı
Kurumu
Birimi
Sertifika Sınav Türü
Maliye
Bakanlığı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Sağlık Kurumları 10 Nolu Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Dss
Merkez Bina 1. Kat 201
Jandarma Saymanlık
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Ankara
RAŞİT KURT
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Ankara
SEDAT SUNA
Muhasebe Uzmanı
Maliye
Bakanlığı
Muhasebe Uzmanı
Maliye
Bakanlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Maliye
Bakanlığı
Msb 1 Nolu Merkez
Saymanlık Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
0054
0055
0056
Sınav Yeri
Ankara
SELMA NAR
Ankara
Veri Hazırlama
SEMA SARIAYDIN Kontrol İşletmeni
Ankara
SERAP BATAN
Muhasebe Uzmanı
Maliye
Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Merkez Saymanlık
Müdürlüğü
Ankara
SEYİT YILMAZ
Şef
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Ulus Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Ankara
SÜLEYMAN
ÇAKIR
Memur
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Ankara
SÜREYYA ÇELİK
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Türkiye İş
Kurumu
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Cumhuriyet Vergi Dairesi Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Hukuk Müşavirliği
TÜLÜN YILDIZ
Maliye
Bakanlığı
Kültür Ve Turizm
Bakanlığı Merkez
Saymanlık Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Ankara
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Muhasebe Uzmanı
Maliye
Bakanlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Ankara
UĞUR BİLGİN
DEMİR
Ankara
ÜNAL
ÇETİNKAYA
Gelir Uzmanı
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Yeğenbey Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Ankara
YASEMİN TUNÇ
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Maliye
Bakanlığı
Msb 20 Nolu Saymanlık
Müdürlüğü
Ankara
YETER
BÜYÜKKAHRAMA Veri Hazırlama
N
Kontrol İşletmeni
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Cumhuriyet Vergi Dairesi Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Müdürlüğü
Sınavı
Ankara
ZEKİYE DİLEK
GÜLBAHAR
Gelir Uzmanı
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Başkent Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Ankara
ZELİHA YILMAZ
Gelir Uzmanı
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Başkent Vergi Dairesi
Müdürlüğü
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Antalya
BERK KINAYMAN Memur
Antalya
BUĞRA ÖZTÜRK
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Maliye
Bakanlığı
Antalya
GÜLSÜM ÇİL
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Maliye
Bakanlığı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Muratpaşa Malmüdürlüğü Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Sağlık Kurumları Dss
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Serik Malmüdürlüğü
Muhasebe Uzmanı
Maliye
Bakanlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Antalya
HAYRİYE
AKBULUT
RAMAZAN EREN
Muhasebe Memuru
Maliye
Bakanlığı
Alanya Malmüdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Antalya
Antalya
ŞERİFE SEZER
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Maliye
Bakanlığı
Antalya
TURAN SAĞLAM
VHKİ
Maliye
Bakanlığı
Balıkesir
ABDULLAH
KESİCİ
Şef
Edremit
Belediyeler
Birliği
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Muratpaşa Malmüdürlüğü Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Demre Malmüdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Edremit Belediyeler
Sınavı
Birliği
Balıkesir
ERKAN
TUNÇBACAK
Memur
Sosyal
Güvenlik
Kurumu
Balıkesir Sgk İl
Müdürlüğü
Bitlis
KENAN ÇELİK
Memur
Maliye
Bakanlığı
Bitlis
KENAN KOÇAK
Hesap İşleri Birim
Amiri
Ovakışla
Belediyesi
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
Bitlis
MEHMET BAYRAK Muhesebe Memuru
Maliye
Bakanlığı
Maliye
Bakanlığı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Adilcevaz Malmüdürlüğü Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Ovakışla Belediyesi
Mutki Malmüdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
[4]
ADAY
NO
İli
Adı Soyadı
Unvanı
Kurumu
0081
Birimi
Sertifika Sınav Türü
Sınav Yeri
Merkez Bina 1. Kat 201
Mutki Malmüdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Muhasebe Müdürlüğü
Merkez Bina 1. Kat 201
Mahalli İdare
Güroymak Belediyesi
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Mahalli İdare
Mudurnu Belediye
Başkanlığı
Bitlis
NİYAZİ BİRLİK
Gelir Şefi
Maliye
Bakanlığı
Bitlis
ÖMER ÇAKIRER
Veznedar
Maliye
Bakanlığı
Bitlis
RAHMİ
YEŞİLIRMAK
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
0082
0083
Bolu
RAMAZAN USLU
Denizli
Veri Hazırlama
CENGİZ AYDEMİR Kontrol İşletmeni
Sosyal
Güvenlik
Kurumu
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Denizli Sgk İl Müdürlüğü Sınavı
Denizli
GÜLÇİN ATALAY
Gelir Uzmanı
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Gökpınar Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Denizli
HASAN ÇETİN
Muhasebeci
Gemiş
Belediyesi
Gemiş Belediyesi
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Çınar Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Memur
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Vergi Denetim Büro
Başkanlığı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Gelir Uzmanı
Gelir İdaresi
Başkanlığı
İdari Ve Mali İşler
Müdürlüğü
0084
0085
Ayniyat Saymanı
0086
0087
0088
Denizli
KEREM KILIÇ
Denizli
MUSTAFA
BÜYÜKDERE
0089
Denizli
MUSTAFA PINAR
Memur
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Denizli
SEMA ÖNDER
Gelir Uzmanı
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Pamukkale Vergi Dairesi Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Müdürlüğü
0090
0091
Düzce
SELMA KURT
Şef
Mahalli İdare
Akçakoca Belediye
Başkanlığı
Erzurum
AYLA İŞİK
Yoklama Memuru
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Aziziye Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Erzurum
KEMAL ŞENGÜL
Memur
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Kazımkarabekir Vergi
Dairesi Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
0092
0093
0094
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Erzurum
ZEYNEP SALUK
Şef
Mahalli İdare
Erzurum Büyükşehir
Belediyesi
Eskişehir
ALİ NAZMİ
İNCEGÖNÜL
Yazı İşleri Müdürü
Bozan
Belediyesi
Eskişehir Alpu Belediye
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Maliye
Bakanlığı
Odunpazarı
Malmüdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
HÜSEYİN KABAL
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Eskişehir Alpu Belediye
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Veznedar
Bozan
Belediyesi
Suburcu Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 201
0095
0096
0097
Eskişehir
0098
Eskişehir
ÖMER KELEŞ
Gaziantep
ABBAS KARTAL
Gelir Uzmanı
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Gaziantep
KAMİL YILMAZ
Gelir Uzmanı
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Suburcu Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Gaziantep Üniversitesi
Dss
0099
0100
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Gaziantep
MEHMET ÖZKAN
Memur
Maliye
Bakanlığı
Isparta
MEHMET AYDIN
AKBAŞ
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Sosyal
Güvenlik
Kurumu
Isparta
UĞUR
KARADAMAK
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Sosyal
Güvenlik
Kurumu
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Isparta Sgk İl Müdürlüğü Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Isparta Sgk İl Müdürlüğü Sınavı
Gelir Uzmanı
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Şişli Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
İstanbul
ABDULRAHİM
ELMAS
Merkez Bina Giriş kat 101
Muhasebe Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
Fatih Sgk Merkezi
Merkez Bina Giriş kat 101
Muhasebe Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
0101
0102
0103
0104
0105
İstanbul
ADİLE ÖZÇELİK
Memur
Maliye
Bakanlığı
İstanbul
ALP KARS
Memur
Sosyal
Güvenlik
Kurumu
Muhasebe Uzmanı
Maliye
Bakanlığı
0106
0107
İstanbul
ARZU EVREN
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
Merkez Bina 1. Kat 201
[5]
ADAY
NO
İli
Adı Soyadı
Birimi
Sertifika Sınav Türü
Sınav Yeri
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
AYŞE SAY
İstanbul
Büyükşehir
Bilgisayar İşletmeni Belediyesi
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
AYŞE USTA
İstanbul
Büyükşehir
Bilgisayar İşletmeni Belediyesi
Merkez Bina Giriş kat 101
Maltepe Sgk Merkezi
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
0108
İstanbul
0109
İstanbul
Unvanı
Kurumu
GURBET TATAR
Şef
Sosyal
Güvenlik
Kurumu
İstanbul
GÜLER BIYIKLI
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Maliye
Bakanlığı
Muhasebe Müdürlüğü
İstanbul
GÜNAY DEMİRÖZ Memur
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Şişli Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
Maltepe Sgk Merkezi
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
İbb Gelirler Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
0110
İstanbul
0111
0112
0113
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Sosyal
Güvenlik
Kurumu
İstanbul
HATİCE GÜVEN
İstanbul
HAYREDDİN
BAĞRIYANIK
Şef
İstanbul
İLHAN AŞAN
Bilgigayar İşletmeni Mahalli İdare
İstanbul
LEYLA AYDIN
TÜNCAR
Gelir Uzmanı
Gelir İdaresi
Başkanlığı
İstanbul
MEHMET RIZA
ÖZMEN
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Maliye
Bakanlığı
Muhasebe Müdürlüğü
İstanbul
MUSTAFA
KARACA
Yoklama Memuru
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Gaziosmanpaşa Vergi
Dairesi Müdürlüğü
İstanbul
NAMIK İSKENDER Şef
Gelir İdaresi
Başkanlığı
İstanbul
NİLGÜL AKPULAT Muhasebe Şefi
Maliye
Bakanlığı
İstanbul
SAFİYE KANDİL
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
0114
Mahalli İdare
0115
0116
0117
0118
0119
0120
0121
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
İ.B.B.Giderler Müdürlüğü Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Beylikdüzü Vergi Dairesi Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Beylikdüzü Vergi Dairesi Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Müdürlüğü
Merkez Bina Giriş kat 101
Büyükçekmece Vergi
Dairesi Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
İstanbul
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Gaziosmanpaşa Vergi
Dairesi Müdürlüğü
İstanbul
SEVGİ GÜRLER
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Şişli Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Memur
Bakırköy
Belediyesi
Bakırköy Belediyesi
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
SULTAN KILIÇ
Bilgigayar İşletmeni Mahalli İdare
İstanbul
ŞAHİN TÜKENMEZ Gelir Uzmanı
0127
0128
İstanbul
ŞERİFE AYDIN
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Maliye
Bakanlığı
0129
Merkez Bina Giriş kat 101
Muhasebe Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
TURAN BİCAN
Bilgigayar İşletmeni Mahalli İdare
İstanbul
ÜMMÜ FİLİZ
YILMAZ
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Maliye
Bakanlığı
Muhasebe Müdürlüğü
İzmir
CEMİLE
KARAKAYA
Gelir Uzmanı
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Konak Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Sağlık Kurumları 7 Nolu
Dss
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
0132
İzmir
DÜZGÜN DÜZGÜN Muhasebe Şefi
Maliye
Bakanlığı
İzmir
ETEM ÇULLU
Memur
Maliye
Bakanlığı
Kınık Malmüdürlüğü
İzmir
FİLİZ KIZILKAN
Gelir Uzmanı
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Konak Vergi Dairesi
Müdürlüğü
0133
0134
Merkez Bina Giriş kat 101
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
İstanbul
0131
Merkez Bina Giriş kat 101
Şişli Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Bakırköy Belediyesi
Pendik Belediye
Başkanlığı
0130
Merkez Bina Giriş kat 101
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
0126
İstanbul
Merkez Bina Giriş kat 101
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
SEVİM KUTLU
Merkez Bina Giriş kat 101
Muhasebe Müdürlüğü
SELAHİTTİN
AKILLI
İstanbul
Merkez Bina Giriş kat 101
Maliye
Bakanlığı
İcra Memuru
0125
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
SAVAŞ ÖZKOÇ
0124
Merkez Bina Giriş kat 101
Muhasebe Müdürlüğü
İstanbul
0123
Merkez Bina Giriş kat 101
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Gelir İdaresi
Başkanlığı
0122
Merkez Bina Giriş kat 101
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
[6]
ADAY
NO
İli
Adı Soyadı
Unvanı
Kurumu
Birimi
Çiğli Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Sertifika Sınav Türü
İzmir
KADİR ÇELİK
Gelir Uzmanı
Gelir İdaresi
Başkanlığı
İzmir
MEHMET ALİ
YOLCU
Yoklama Memuru
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Konak Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Konak Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
0135
0136
İzmir
MUSTAFA BALLI
Yoklama Memuru
Gelir İdaresi
Başkanlığı
İzmir
MÜZEYYEN
BAYRAKCİ
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Basmane Vergi Dairesi
Müdürlüğü
İzmir
NEVAL AKIN
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmebni
Maliye
Bakanlığı
Bornova Malmüdürlüğü
Denetim Koordinasyon
Sağlık Kurumları 7 Nolu
Dss
0137
0138
0139
İzmir
NURŞEN ÇELİK
Gelir Uzmanı
Gelir İdaresi
Başkanlığı
İzmir
SERACETTİN
KADIOĞLU
Şef
Maliye
Bakanlığı
İzmir
SONGÜL ALKAN
Yoklama Memuru
Gelir İdaresi
Başkanlığı
İzmir
ŞENGÜL
DEMİRTAŞ
Gelir Uzmanı
Gelir İdaresi
Başkanlığı
0140
0141
0142
0143
0144
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
İvdb Dökumantasyon Ve Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Destek Hizmetleri Müd. Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Karaburun Malmüdürlüğü Sınavı
Sınav Yeri
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Bergama Malmüdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
İzmir
ŞULE BAŞARAN
Şef
Maliye
Bakanlığı
TURNAY
KAYGALAK
Gelir Uzmanı
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Basmane Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
İzmir
Gelir Uzmanı
Basmane Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
ÜNAL AKDENİZ
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Kahramanmaraş
ABİDİN BAĞCI
Mali Hizmetler
Memuru
Ekinözü
Belediyesi
Ekinözü Belediyesi
Kahramanmaraş
BEKİR DURMUŞ
Memur
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Denetim Koordinasyon
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Gelir Uzmanı
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Aslanbey Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
Kahramanmaraş
GÜRSEL
ÇUHADAR
Aslanbey Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
0145
0146
İzmir
0147
0148
0149
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Kahramanmaraş
İBRAHİM ARSLAN Şef
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Kahramanmaraş
MUSTAFA
KARABİBER
Memur
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Aslanbey Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Kahramanmaraş
SALİH KEKLİKCİ
Yoklama Memuru
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Denetim Koordinasyon
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Maliye
Bakanlığı
Sarıselviler
Malmüdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
Karaman
Veri Hazırlama
AHMET AKBALIK Kontrol İşletmeni
KENAN ELATİK
Maliye
Bakanlığı
Sarıselviler
Malmüdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
Karaman
0150
0151
0152
0153
0154
Veznedar
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Karaman
TURAL KOCABAŞ Muhasebeci
Mahalli İdare
Akçaşehir Belediye
Başkanlığı
Kayseri
ORHAN OĞUZKAN Veznedar
Maliye
Bakanlığı
Hacılar Malmüdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Vhki
Muhasebe Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
RAHİME ATAÇ
Maliye
Bakanlığı
Kocaeli Üniversitesi Dss
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
Veznedar
Maliye
Bakanlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Çınaroba Belediyesi
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Emirgazi Belediyesi
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
0155
0156
0157
Kocaeli
0158
Kocaeli
RECEP AYGÜN
0159
Kocaeli
REYHAN NERGİS
Vhki
Maliye
Bakanlığı
Konya
AYHAN AKTEPE
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Çınaroba
Belediyesi
DURSUN SÜTCÜ
Mali Hizmetler
Müdürü
Emirgazi
Belediyesi
0160
0161
Konya
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
[7]
ADAY
NO
İli
Adı Soyadı
Unvanı
Kurumu
Birimi
Sertifika Sınav Türü
Sınav Yeri
Maliye
Bakanlığı
Merkez Bina Giriş kat 101
Hadım Malmüdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
Yeniceoba Belediyesi
Konya
MEHMET SAK
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Konya
MUSA ÖZDEMİR
Mali Hizmetler
Müdürü
Yeniceoba
Belediyesi
Konya
MUZAFFER
TOPKARA
Muhasebe Memuru
Maliye
Bakanlığı
Hadım Malmüdürlüğü
Konya
Veri Hazırlama
NAZİF ALADAĞLI Kontrol İşletmeni
Maliye
Bakanlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Mersin
NİLÜFER IŞKIN
Memur
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Liman Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Mersin
OSMAN KÜÇÜK
Muhasebeci
Mersin İl Özel
İdaresi
Mersin İl Özel İdaresi
Mersin
ÖMER YÜKSEL
SUNA
Mali Hizmetler
Kargıpınarı
Belediyesi
Muğla
MEHMET
ODABAŞI
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Sosyal
Güvenlik
Kurumu
0162
0163
0164
0165
0166
0167
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
MEHMET ŞİMŞEK Memur
Sosyal
Güvenlik
Kurumu
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Kargıpınarı Belediyesi
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Muğla Sgk İl Müdürlüğü Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Muğla Sgk İl Müdürlüğü Sınavı
MUSTAFA GÖK
Tahsildar
Yatağan Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
Muğla
Gelir İdaresi
Başkanlığı
VASFİYE GÖNÜL
Lisans
Maliye
Bakanlığı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Köyceğiz Malmüdürlüğü Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
Muğla
Merkez Bina Giriş kat 101
0168
0169
0170
Muğla
0171
0172
YAKUP KILIÇ
Nevşehir
Veri Hazırlama
MEVLÜT ARSLAN Kontrol İşletmeni
Nevşehir
NEFA YAVUZER
Ordu
MUHAMMET
GÜVEN
0174
0175
0176
Muhasebe Şefi
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Muhasebeci
Armutalan Belediyesi
Sosyal
Güvenlik
Kurumu
Balıkesir Sgk İl
Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
Nevşehir İl Özel İdaresi
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
Mahalli İdare
Merkez Bina Giriş kat 101
Mahalli İdare
Korgan Belediyesi
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
Rize
HAMZA KOÇAN
Şef
Mahalli İdare
Derepazarı Belediye
Başkanlığı
Rize
MUSTAFA ONUR
Müdür
Rize İl Özel
İdaresi
Rize İl Özel İdaresi
0179
Sakarya
ÖMER BOZBAŞ
Memur
Maliye
Bakanlığı
Samsun
ALİ ÇİFT
Veznedar
Maliye
Bakanlığı
Samsun
SABİHA ÜNER
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Maliye
Bakanlığı
0180
0181
0182
Siirt
NURETTİN OKTAY Muhasebeci
Merkez Bina Giriş kat 101
Mahalli İdare
0177
0178
Merkez Bina Giriş kat 101
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
0173
Muğla
Merkez Bina Giriş kat 101
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Gevye Malmüdürlüğü
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Çarşamba Malmüdürlüğü Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Salıpazar Malmüdürlüğü Sınavı
Eruh
Belediyesi
Eruh Belediyesi
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Sivas
HÜMMET ÖZ
Tahsildar
Mahalli İdare
Belediye Başkanlığı
Akıncılar
Şanlıurfa
ABDULLAH
ASLAN
Tahsildar
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Şanlıurfa Vergi Dairesi
Başkanlığı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Vhki
Maliye
Bakanlığı
Harran Malmüdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
Şanlıurfa
BEKİR SITKI
ALKAN
Topçumeydanı Vergi
Dairesi Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
Ceylanpınar
Malmüdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Tekirdağ İl Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
0183
0184
0185
Şanlıurfa
MEHMET DOĞAN Gelir Uzmanı
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Şanlıurfa
NEVAF DAŞ
Veznedar
Maliye
Bakanlığı
ŞAHİN MAÇIN
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Türkiye İş
Kurumu
0186
0187
0188
Tekirdağ
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
[8]
ADAY
NO
İli
Adı Soyadı
Unvanı
Kurumu
Birimi
Sertifika Sınav Türü
Sınav Yeri
Merkez Bina Giriş kat 101
Çıkrık Belediyesi
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Tokat
BURHAN YILMAZ Muhasebeci
Çıkrık
Belediyesi
Tokat
SEMA ŞAKALAR
Şef
Mahalli İdare
Artova Belediyesi
Uşak
CAVİT CEYLAN
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Maliye
Bakanlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Uşak
SERKAN ALNIAK
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Maliye
Bakanlığı
Milli Emlak Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Uşak
VEYSEL YURT
Muhasip
Mahalli İdare
Van
ABDULSELAM
DANIŞMAN
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Maliye
Bakanlığı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Tatar Belediye Başkanlığı Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
2 Nolu Dss
Vhki
Maliye
Bakanlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
Van
ABDÜLMENNAN
KORKMAZ
Veznedar
Maliye
Bakanlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
Van
AHMET CEVDET
ÇAĞLİ
Maliye
Bakanlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
CELAL ERGİN
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Maliye
Bakanlığı
2 Nolu Dss
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
MASUM ARVAS
Veri Hazırlama
Kontrol Memuru
NECATİ BARIŞ
Maliye
Bakanlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
Van
Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni
Veznedar
Maliye
Bakanlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
Van
NECİP
ALPDAĞTAŞ
Yalova İl Müdürlüğü
Bazlambaç Belediyesi
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Strateji Müdürlüğü
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
0189
0190
0191
0192
0193
0194
0195
0196
0197
Van
0198
Van
0199
0200
Yalova
ŞEHRİ SORDİ
Muhasebeci
Türkiye İş
Kurumu
Yozgat
YAŞAR YÖRÜK
Muhasebeci
Bazlambaç
Belediyesi
Zonguldak
ABDULLAH
KELEŞ
Gelir Uzmanı
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Zonguldak
Veri Hazırlama
NERİMAN ÇOLAK Kontrol İşletmeni
Adana
İsmail GÖRAL
Mali Hizmetler
Müdürü
Afyon
Ümmü Gülsüm
ALTINEL
Mali Hizmetler
Müdürü
Afyonkarahisar
İlçe Özel İdare
CENGİZ KIZILDAĞ Müdürü
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
Amasya
Ahmet KARA
Ankara
SEVİLAY
BOSTANCI
0209
0210
Antalya
Ayşe KAPLAN
Strateji Geliştirme
Müdürü
Muhasebeci
Mali Hizmetler
Uzmanı(Muhasebe
Birimlerinde
Çalışanlar)
Maliye
Bakanlığı
Muhasebe Müdürlüğü
MUTTALİP ÇAKICI Muhasebeci
Antalya
MÜZEYYEN
AKPINAR
0212
Mahalli İdare
Yeşilçiftlik Belediyesi
Mahalli İdare
Şuhut İlçe Özel İdare
Müdürlüğü
Mahalli İdare
Mahalli İdare
Mahalli İdare
Mahalli İdare
Mali Hizmetler Şube
Müdürü
Mahalli İdare
0213
Antalya
NEBİ ÖZER
Antalya
SEBAHAT
KARABAS
Muhasebeci
Bitlis
MUAMMER
GÜLER
Strateji Geliştirme
Müd.
0214
0215
Muhasebeci
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Merkez Bina Giriş kat 101
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Mahalli İdare Saimbeyli Belediyesi
Mahalli İdare
Mahalli İdare
Mahalli İdare
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Amasya İl Özel İdaresi
Ego Genel Müdürlüğü
ASAT Genel Müdürlüğü
0211
Antalya
Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe
Belediyeleri İle Mahalli İdare Birlikleri Sertifika
Sınavı
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Merkez Bina Giriş kat 101
Asat
Asat
Alanya Belediye
Başkanlığı
Belek Belediyesi
Bitlis İl Özel İdaresi
[9]
ADAY
NO
İli
Adı Soyadı
Unvanı
Kurumu
Birimi
0216
Bitlis
Oktay GÜRBÜZ
Muhasebeci
Bursa
HÜSEYİN ASA
Mali Hizmetler
Müdürü
Mahalli İdare
İznik Belediye Bşk.
Bursa
OSMAN
HATİPOĞLU
Mali Hizmetler
Müdürü
Mahalli İdare
İnegöl Belediyei
Diyarbakır
Mali Hizmetler
HÜSEYİN PAKSOY Müdürü
Edirne
Mali Hizmetler
NECDET YILDIRIM Müdürü
0217
0218
0219
0220
0221
Gaziantep
Eyyüp ÜZÜCÜ
Mali Hizmetler
Müdürü
Adnan YAPICI
Şef
Sınav Yeri
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Mahalli İdare Bitlis İl Özel İdaresi
Mahalli İdare
Eğil Belediyesi
Mahalli İdare
Prof.Dr.Süheyl Ünver
Cad.No.2 Edirne
Gaziantep Büyükşehir
Mahalli İdare Belediyesi
0222
Hatay
Sertifika Sınav Türü
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Mahalli İdare İskenderun Belediyesi
0223
Ali ÖKTEN
Muhasebeci
Mahalli İdare Beyoğlu Belediyesi
0224
İstanbul
EBUBEKİR İNCE
İstanbul
MEMNUNE AYLİN
SEZER
Muhasebeci
0225
0226
İstanbul
Mustafa KÜTÜK
İstanbul
YÜKSEL
ÖZGÜRBÜZ
İzmir
MEHMET SAVAŞ
KARATAŞ
0227
0228
Muhasebeci
Mali Hizmetler
Müdürü
Muhasebeci
Mahalli İdare
İski Genel Müdürlüğü
Mahalli İdare
Çatalca Belediye
Başkanlığı
Gaziosmanpaşa
Mahalli İdare Belediyesi
Mahalli İdare
Strateji Gel.Müdürü Mahalli İdare
VAHİT DOĞAN
Muhasebeci
ARSLAN AKMAZ
Mali Hizmetler Daire
Başkan V.
Mahalli İdare
0230
Kahramanmaraş
Mahalli İdare
Tansel SAİN
Muhasebeci
YÜKSEL MEHDER Muhasebeci
0233
Mardin
Davut SÜRER
Mali Hizmetler
Müdürü
0234
Mersin
Neşe SERT
Şube Müdürü
0235
Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi
Mahalli İdare
Mahalli İdare Sürgücü Belediyesi
Mersin Su Ve
Kanalizasyon Genel
Müdürlüğü Abone İşleri
Mahalli İdare Dai.Baş.
Samsun
TURGUT
BEKTAŞOĞLU
Strateji Gel.Müdürü Mahalli İdare
Canik Belediyesi
Siirt
HAMZA OKTAY
İlçe Özel İdare
Müdürü
Mahalli İdare
İlçe Özel İdare
Müdürlüğü Şirvan
Sivas
TAMER ALTUN
Muhasebeci
Mahalli İdare
Gölova Belediyesi
Sivas
DERVİŞ KEKEÇ
Muhasebeci
Mahalli İdare
Sızır Belediyesi
Tekirdağ
Kültür Ve Sosyal
Nazan ÇANAKÇILI İşler Müdürü
Yalova
HANDE
ATASAYAR
Muhasebeci
Mahalli İdare
Ankara
BURCU FINDIK
Şube Müdürü
Türkiye İş
Kurumu
0238
0239
0241
0242
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Ordu Su Ve Kanalizasyon Sınavı
Mahalli İdare Genel Müdürlüğüne
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
V.H.K.İ.
0240
Yeni Bina Zemin Kat D 104
İslik Belediyesi/
Barış ERDOĞAN
0237
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Mahalli İdare Kırklareli Belediyesi
Ordu
0236
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Ödemiş Belediyesi
0232
Konya
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Narlıdere Belediyesi
0231
Kırklareli
Muhasebeci kadrosuna ataması
iptal edildiğinden 29/04/2014
tarihi itibariyle eğitim ve sınav
hakkı iptal edildi.
İETT
0229
İzmir
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
İstanbul
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Mahalli İdare
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Çorlu Belediyesi
Mahalli İdareler Muhasebe Yetkilisi Sertifika
Sınavı
Armutlu Belediye
Başkanlığı
Türkiye İş Kurumu Genel
Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Yetkilisi
Müdürlüğü Insan
Sertifika Sınavı
Kaynakları Dairesi
Başkanlığı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Yeni Bina Zemin Kat D 104
[ 10 ]
ADAY
NO
İli
Adı Soyadı
Unvanı
Kurumu
Şube Müdürü
Sosyal
Güvenlik
Kurumu
Ayniyat Saymanı
Türkiye İş
Kurumu
Şube Müdürü
Sosyal
Güvenlik
Kurumu
Muhasebeci
Türkiye İş
Kurumu
Kilis Çalışma Ve İş
Kurumu İl Müdürlüğü
Şube Müdürü
Türkiye İş
Kurumu
Kocaeli İş Kurumu İl
Müdürlüğü
Muhasebeci
Sosyal
Güvenlik
Kurumu
Sgk İl Müdürlüğü
Şube Müdürü
Türkiye İş
Kurumu
Sakarya İş Kurumu İl
Müdürlüğü
Türkiye İş
Kurumu
Sinop İş Kurumu İl
Müdürlüğü
0243
Ankara
HASENE TOK
Ankara
SEBAHATTİN
KARAKAYA
0244
0245
Denizli
ERDAL GÜRKAN
Kilis
MEHMET
UMARUSMAN
0246
0247
Kocaeli
SAMİ ARABACI
0248
Malatya
ELVAN ULUATA
0249
Sakarya
ÖZDEMİR AKTAŞ
0250
Birimi
Adana
HATİCE ŞÜKRAN
APAK
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Adana
HÜDAİ DAL
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Adana Defterdarlığı
Karaisalı Malmüdürlüğü
Adana
MEHMET SOYLU
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Adana
Ramazan Mehmet
ALTINOK
Adana
Fuat
MERMERKAYA
Adıyaman
Saymanlık Müdür
CANAN BARUTCU Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Adıyaman
Saymanlık Müdür
CEBRAİL GÜRBÜZ Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Osman Nuri KÖSE
Maliye
Bakanlığı
Tut Malmüdürlüğü
Adıyaman
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Adıyaman
Muhasebe Müdür
Seydi Vakkas KARA Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Defterdarlık Muhasebe
Müdürlüğü
Adıyaman
UMUT İPEKTEN
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Afyon
Maliye
YALÇIN DEMİRAY Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Afyonkarahisar
HAYRULLAH
ELVAN
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Afyonkarahisar
SEMRA TEZCAN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Ağrı
AYŞEGÜL
PAKPINAR
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
CASİM KAYA
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Hamur Malmüdürlüğü
Ağrı
DERYA KARBO
Vergi Dairesi Müdür Maliye
Yardımcısı
Bakanlığı
Doğu Beyazıt Vergi
Dairesi Müdürlüğü
Ağrı
OSMAN
DEMİRTAŞ
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Taşlıçay Malmüdürlüğü
UĞUR POLAT
Muhasebe Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Ağrı Döner Sermaye
Saymanlık Müdürlüğü
ENGİN SAVUŞ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
0254
0255
0256
0257
0258
0259
0260
0261
0262
0263
0264
0265
Ağrı
0266
0267
0268
Ağrı
0269
Aksaray
Özel Bütçe
Pozantı M Tipi Kapalı Cik
Gelir Uzmanı
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Seyhan Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Maliye
Bakanlığı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Yetkilisi
Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Yetkilisi
Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Yetkilisi
Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Yetkilisi
Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Yetkilisi
Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Adana 2 Nolu Dss
Sayman
Maliye
Bakanlığı
Yeni Bina Zemin Kat D 104
Kurumu İl Müdürlüğü
Şube Müdürü
0253
Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Yetkilisi
Sertifika Sınavı
Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Yetkilisi
Starteji Geliştirme Dairesi Sertifika Sınavı
Bşk.
Sosyal Güvenlik Kurumu Muhasebe Yetkilisi
Sertifika Sınavı
Denizli Çalışma Ve İş
ASAF ÇALIŞIR
0252
Sınav Yeri
Sgk.Gen.Müdürlüğü
Sinop
0251
Sertifika Sınav Türü
Sincik Malmüdürlüğü
Samsat Malmüdürlüğü
Gerger Malmüdürlüğü
Çobanlar Malmüdürlüğü
İhsaniye Malmüdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Afyonkarahisar Muhasebe Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Gürbulak Gümrük
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkez Bina 1. Kat 202
Saymanlık Müdürlüğü
Aksaray Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
[ 11 ]
ADAY
NO
İli
Adı Soyadı
Unvanı
Kurumu
Birimi
Sertifika Sınav Türü
Sınav Yeri
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
NAZAN OKKAN
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Amasya Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Amasya
Zeki SÖNMEZ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Taşova Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Ankara
ABDULLAH
KÖNTE
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Ankara
Maliye
ABDULLAH ÜZER Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Muhasebat Genel
Müdürlüğü
Ankara
AHMET ÇAĞLAR
Tübitak Sage Muhasebe
Birimi
Ankara
Maliye
AHMET ÇAKMAK Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Ankara Muhasebe
Müdürlüğü
Ankara
AHMET KAMİL
YÜCE
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Ankara Muhasebe
Müdürlüğü
Ankara
AHMET KÖŞKER
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Ankara Muhasebe
Müdürlüğü
Ankara
AHMET SAMİ
KULAKLIOĞLU
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Pursaklar Malmüdürlüğü
AHMET SARAÇ
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Ank.Deft.Hv.Loj.Komt.Sa Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
ym.Md.
Merkez Bina 1. Kat 202
Ankara
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Ahmet VURGUN
Bütçe Müdürü
Ankara / Çankaya
Vakıflar Genel
Müdürlüğü
Merkez Bina 1. Kat 202
Ankara
Ankara
AKİF YILDIRIM
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Pursaklar Mal Müdürlüğü
Ankara
ALİ ADANIR
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Ankara Vergi Dairesi
Başkanlığı
Ankara
ALİ KEMAL
YASAN
Mali Hizmetler
Uzmanı
ALPER EVİRGEN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Ankara Ünv. Dss
Müdürlüğü
ATİLLA YÜKSEL
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
0270
Amasya
0748
0271
0272
0273
0274
0275
0276
0277
0278
Uzman Yrd.
Tübitak
0279
0280
Özel Bütçe
Kazan Malmüdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Ankara Defterdarlık
Uzmanları
Koordinatörlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Milli Eğitim Bakanlığı
Merkez Saymanlık
Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
AYNUR TELLİ
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Merkez Bina 1. Kat 202
Aysun KAYNAK
Türkiye İlaç Ve Tıbbi
Cihaz Kurumu
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Ankara
Mali Hizmetler
Uzmanı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Ankara
Maliye
AYŞE KOÇDEMİR Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Ankara
AYŞEGÜL ÖCAL
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Kamu
Denetçiliği
Kurumu
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
BAHRİ AKGÜL
Mali Hizmetler
Uzmanı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
CAHİT ULUĞ
Kobi Uzmanı
Kosgeb İdaresi
Başkanlığı
Kosgeb Balıkesir
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Ankara
CEM ÇAMBEL
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Ankara
CEM TOLGA
KARABAĞ
Pursaklar Malmüdürlüğü
Ankara Defterdarlığı
Sağ.Kur 11 Nolu D.S.S.
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
CEMİL DEMİR
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
0281
0282
0283
Ankara
0284
Ankara
0285
Ankara
0286
0287
0288
0289
Ankara
0290
Ankara
0291
0292
0293
Ankara
Üniversite
Özel Bütçe
Ankara Üniversitesi
Ayaş Malmüdürlüğü
Pursaklar Mal Müdürlüğü
Kamu Denetçiliği
Kurumu
Mamak Malmüdürlüğü
Ankara
CİHAT ULUSOY
Kobi Uzmanı Yrd.
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Kosgeb İdaresi
Başkanlığı
Kosgeb İdaresi Başkanlığı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Tübitak-
Ankara
Dinçer ÇİFTÇİ
Uzman Yardımcısı
Özel Bütçe
0294
0295
/Kocaeli/Gebze/Bilgem
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkez Bina 1. Kat 202
[ 12 ]
ADAY
NO
İli
Adı Soyadı
0296
Unvanı
Kurumu
Ankara
EMİNE DİKEÇ
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Ankara
ERBAY ELİTOK
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
0297
0298
ERGİN KARAÇALI Muhasebeci
Ankara
ERKAN ÜREYİL
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
ERSİN EROĞLU
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
0300
Ankara
Bilim Sanayi ve Teknoloji Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Bakanlığı Merkez
Saymanlık Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Ekonomi Bakanlığı
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Saymanlık
Uzman
Özel Bütçe
Ankara
FATMA EKŞİ
YEMİŞCİ
Şef (Saymanlık
Müdür Yardımcısı)
Maliye
Bakanlığı
Kültür Ve Turizm
Bakanlığı Merkez
Saymanlığı
Ankara
Maliye
FEYZULLAH USLU Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Ankara Muhasebe
Müdürlüğü
Kredi Yurtlar Adana Yurtkur İl
Şube Müdürü
Kurumu
Müdürlüğü
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu Merkez Döner
Maliye
Sermaye Saymanlık
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Müdürlüğü
Ankara
FİLİZ GÜRLER
Ankara
GÖNÜL
AVŞAROĞLU
Ankara
Maliye
GÜLLÜ KARADAĞ Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Ankara
GÜRCAN
ÜSTÜNDAĞ
Ankara
HALİL İBRAHİM
UÇAR
Ankara
HALİL KÖSE
Ankara
HALİT YILMAZ
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Ankara
HANİFE
ACARTÜRK
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
HİLAL GÜRBÜZ
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
HÜSEYİN ASLAN
Mali Hizmetler
Uzmanı
Ankara
İKBAL BİRİCİK
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Ankara
İrem MERMER
Uzman
Ankara
İSA TONGUÇ
ÇINAR
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Ankara
İZZET SALİM
KOCAOĞLU
Sayman
Ankara
KAMİL KILINÇ
Mali Hizmetler
Uzmanı
Ankara
KENAN
SERTKAYA
Muhasebeci
Ankara
KÜRŞAD TÜRKAY Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
0305
0306
0307
0308
0309
0310
0311
0312
Ankara
0313
Ankara
0314
Sayman
0316
0317
0318
0319
0320
0321
Özel Bütçe
Orman Genel
Müdürlüğü
Türkiye Büyük
Millet Meclisi
Genel
Sekreterliği
Ankara Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
LEYLA UÇAR
Ankara
MAKBULE
GÖKMEN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkez Bina 1. Kat 202
Saymanlık Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Ostim Vergi Dairesi Müd.
Gölbaşı Malmüdürlüğü
Mta Genel Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Hava Lojistik Komutanlığı Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Saym.Müd.
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Tübitak--Muh. Ve Kes.
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkez Bina 1. Kat 202
Hes. Müd.
Ankara Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Adapazarı Orman Bölge
Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkez Bina 1. Kat 202
Müdürlüğü
Türkiye İlaç
Ve Tıbbi
Türkiye İlaç Ve Tıbbi
Cihaz Kurumu Cihaz Kurumu
Ankara
0322
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Tbmm Strateji Geliştirme Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Başkanlığı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Kosgeb İdaresi
Başkanlığı
Kosgeb İdaresi Başkanlığı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Maliye
Msb. 2 Nolu Saymanlık Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Mali Hizmetler
Uzmanı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkez Bina 1. Kat 202
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Türkiye Büyük
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Millet Meclisi
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Mali Hizmetler
Genel
Türkiye Büyük Millet
Uzmanı
Sekreterliği
Meclisi Genel Sekreterliği
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Maliye
Başbakanlık Merkez
0315
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Orman Genel Orman Bölge Müdürlüğü Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Müdürlüğü
Mersin
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Maliye
Mta Genel
Müdürlüğü
Merkez Bina 1. Kat 202
Gazi Üni.Dss
Evren IŞIK
0304
Merkez Bina 1. Kat 202
Müdürlüğü
Ankara
0303
Sınav Yeri
Müdürlüğü
Tübitak--Bütçe Ve Per.
Müd.
0301
0302
Sertifika Sınav Türü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Kosgeb İdaresi
Başkanlığı
Kosgeb İdaresi Başkanlığı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Maliye
Msb.Ankara Tedarik
Ankara
0299
Birimi
Ankara Muhasebe
Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
[ 13 ]
ADAY
NO
İli
Adı Soyadı
Unvanı
Kurumu
Birimi
Ankara
MEHMET AKIN
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Ankara
MEHMET NEDİM
KORKMAZ
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Pursaklar Malmüdürlüğü
Ankara
MEHMET ŞAVK
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Ankara Muhasebe
Müdürlüğü
Ankara
Meryem
YAZICIOĞLU
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Sağlık Kurumları 8 Nolu
Dss
Ankara
Mesut
BÜYÜKAYDIN
Uzman Yardımcısı
Özel Bütçe
Tübitak/Kocaeli/Gebze/Bilgem
Ankara
MESUT ÇIRAKLI
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Ankara
Maliye
MESUT DEMİRBAŞ Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
0323
0324
0325
0326
0327
0328
0329
0330
Sağlık Kurumları 1 Nolu
Dss
Ankara Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
METE ÖZDEMİR
MURAT DİNÇ
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
MURAT NAÇAR
Mali Hizmetler
Uzmanı
Mta Genel
Müdürlüğü
Mta Genel Müdürlüğü
Ankara
Mustafa DÜNDAR
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Başbakanlık Merkez
Saymanlık Müdürlüğü
Ankara
MUSTAFA
EROĞLU
Strateji Geliştirme ve Türk
Mali Hizmetler
Akredetisyon
Müdürü
Kurumu
Türk Akredetisyon
Kurumu
Ankara
NEBAHAT
HARMANBELİ
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Sağlık Kurumları
Saymanlık
Ankara
Nesrin DEDE
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
5 Nolu Dss(Atatürk
Eğitim Ve Araştırma
Hastanesi)
Ankara
Maliye
NEŞE HAMURYEN Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Ankara
NEVİN AÇIKALIN
Ankara
Maliye
NURİYE ERTEKİN Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Ankara
ONUR ÖZKAN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Haymana Malmüdürlüğü
OSMAN ÇELİK
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Ankara Muhasebe
Müdürlüğü
OSMAN YILMAZ
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
0331
Ankara
0332
Ankara
0333
0334
0335
0336
0337
0338
0339
0340
0341
Ankara
0342
Ankara
Maliye
Bakanlığı
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Ankara
Ankara
RIZA ERDEM
Muhasebeci
Sabahat SAĞLAM
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
0346
Ankara
0347
Ankara
SALİH AYDIN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Türkiye Büyük
Millet Meclisi
Mali Hizmetler
Genel
Uzmanı
Sekreterliği
Ankara
SALİH ERKAL
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Ankara
SADİ ŞAHİN
0348
0349
Maliye
Bakanlığı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Gölbaşı Malmüdürlüğü
Kosgeb İdaresi
Başkanlığı
Kosgeb Kırıkkale
0345
Ankara
Ankara Muhasebe
Müdürlüğü
Özel Bütçe
Rabia SÜNBÜL
Merkez Bina 1. Kat 202
Genel Sekreterliğinde
Yüksek Öğretim Kurulu
Başkanlığı
0344
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Maliye Bakanlığı Merkez Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Saymanlık Müdürlüğü
Türkiye Kamu Hastaneler Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Kurumu Ankara 2. Bölge Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Mali Hizmetler
Uzmanı
Sayman
Merkez Bina 1. Kat 202
Gazi Üni.Dss
Özel Bütçe
Özcan KARAHAN
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Dsi Genel Müdürlüğü
İşyurtları Kurumu Daire
Başkanlığı
0343
Sınav Yeri
Ostim Vergi Dairesi Müd.
Mali Hizmetler
Uzmanı
Ankara
Dsi Genel
Müdürlüğü
Sertifika Sınav Türü
Hacettepe Üniversitesi
Dss.
Sağlık Kurumları 9 Nolu
Dss
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Tbmm Strateji Geliştirme Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Başkanlığı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Kazan Malmüdürlüğü
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkez Bina 1. Kat 203
[ 14 ]
ADAY
NO
İli
Adı Soyadı
0350
Unvanı
Kurumu
Birimi
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Ank.Def. Ankara Gümrük Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Saymanlık Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Ankara
SELAMİ KUTLU
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Ankara
SELÇUK TEMEL
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Ankara
Maliye
SELMA KÖSEDAĞ Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Ankara Muhasebe
Müdürlüğü
Ankara
SERAP DALKILIÇ
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Ankara Muhasebe
Müdürlüğü
Ankara
ŞEHRİBAN
PAYKAL ALTAY
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Şereflikoçhisar
Malmüdürlüğü
Ankara
ŞERAFETTİN
METİN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Ankara
UĞUR BİLGİN
DEMİR
Ankara
ÜMMET ATAY
Ankara
YADİKAR
DÖRTTEPE
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Ankara
Maliye
YASEMİN YAVUZ Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Defterdarlık Sağlık
Kurumları Saymanlığı
0351
0352
0353
0354
0355
0356
0357
0358
0359
Sertifika Sınav Türü
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Kazan Malmüdürlüğü
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Pursaklar Malmüdürlüğü
ALİ GÖKÇE
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Gündoğmuş
Malmüdürlüğü
ELİF KALAYCI
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Mete ÖZER
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
NURHAN AYDİN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
SUZAN YÜKSEL
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
BİRCAN ŞAHİN
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Ardahan
İlyas GÜMÜŞ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Ardahan
MEHMET KENAN
TAN
Strateji Daire
Başkanı
Üniversite
Ardahan
MEHMET ÜMİT
ULUSAN
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Çıldır Malmüdürlüğü
Ardahan
MEHMET YAŞAR
BOYDAK
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Ardahan Muhasebe
Müdürlüğü
Artvin
CEVDET KOÇ
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Dsi 26. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Muhasebe Müdürlüğü
Artvin
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
ERDOĞAN ERSOY Yardımcısı
Başkanlığı
Artvin Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Artvin
Muhasebe Müdür
MEHMET YILMAZ Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Borçka Malmüdürlüğü
Artvin
SAADET YÜKSEL
Sayman
Orman Genel Orman Bölge
Müdürlüğü
Müdürlüğü/Artvin
Artvin
SAKİNE
CİNALİOĞLU
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
0362
Antalya
0363
Antalya
0364
Antalya
0365
Antalya
0366
Antalya
0367
Ardahan
0368
0369
0370
0371
0372
0373
0374
0375
0376
Maliye
Bakanlığı
Maliye
Bakanlığı
Maliye
Bakanlığı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
ZİYA KAN
Ankara
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkez Bina 1. Kat 203
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
0361
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
YUNUS BAYRAM
Ankara
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Ankara Defterdarlığı
Türkiye Büyük
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Millet Meclisi
Mali Hizmetler
Genel
Tbmm Strateji Geliştirme Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Uzmanı
Sekreterliği
Başkanlığı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Maliye
Ankara Defterdarlığı
Maliye
Bakanlığı
Merkez Bina 1. Kat 203
Muhasebe Müdürlüğü
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
0360
Sınav Yeri
Çsgb Merkez Saymanlığı
Dsi 13. Bölge Muhasebe
Müdürlüğü
Elmalı Malmüdürlüğü
Antalya Muhasebe
Müdürlüğü
Kemer Malmüdürlüğü
Damal Malmüdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Defterdarlık Vergi Dairesi Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkez Bina 1. Kat 203
Ardahan Üniversitesi
Ardanuç Malmüdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
[ 15 ]
ADAY
NO
İli
Adı Soyadı
0377
Unvanı
Kurumu
Birimi
HASAN YARDIM
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Aydın
LOKMAN OLÇAY
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Aydın Defterdarlığı
Aydın
MEHMET CEVAT
ALAK
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Kuşadası Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Oktay ALTINGÜN
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
SEVGİ EROĞLU
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Kuşadası Malmüdürlüğü
Uğur BAYKAN
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Çine Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Aydın
0378
0379
0380
Aydın
0381
Aydın
0382
Aydın
0383
Maliye
Bakanlığı
Orman Genel Balıkesir Orman Bölge
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Sayman
Balıkesir
FEHMEDDİN
GÜMÜŞ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Sındırgı Vergi Dairesi
Müdürlüğü
HURİYE GÖK
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Balıkesir Muhasebe
Müdürlüğü
Balıkesir
MAHMUT ŞEN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Balıkesir
MUSA
DEMİRBİLEK
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Balya Malmüdürlüğü
ÖMER ÖNKOL
Sayman
Ceza İnfaz İş
Yurtları
Kurumu
Bandırma M Tipi Kapalı
Ceza İnfaz Kurumu
Balıkesir
ZAFER ERDEM
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Balıkesir
Göksal Birol
BAYRAK
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Balıkesir
0386
0387
0388
Balıkesir
0389
0390
Balıkesir Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Muhasebeci
MEHMET IŞIK
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
AHMET ÜNAK
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Batman
BÜLENT YANIK
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Batman
FAHRETTİN
KAYMAK
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Batman
HAMDULLAH
KALKAN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Bayburt
Saymanlık Müdür
HASAN YILDIRIM Yardımcısı
Bayburt
KÜRŞAD EFRAİL
ASLAN
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
MURAT ATAMER
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Muhasebe Müdürlüğü
ALPER YILDIRIM
Strateji Geliştirme
Daire Başkanı
Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi
Bilecik
ÖZNUR SAVUŞ
Vergi Dairesi Müdür Maliye
Yardımcısı
Bakanlığı
Bingöl
ABDULMELİK
GÖRÜNEN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Bingöl
ABDULVAHAP
BÜYÜKYILDIZ
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Bartın
0393
Batman
0394
0395
0396
0397
0398
0399
Bayburt
0400
Bilecik
0401
0402
0403
Maliye
Bakanlığı
Maliye
Bakanlığı
Maliye
Bakanlığı
Üniversite
Maliye
Bakanlığı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Strateji Müdürlüğü
ÇETİN BOSTANCI
0392
Üniversite
Merkez Bina 1. Kat 203
Edremit Malmüdürlüğü
0391
Bartın
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Karacasu Malmüdürlüğü
EMİN AYDIN
0385
Sınav Yeri
Çine Malmüdürlüğü
Balıkesir
0384
Sertifika Sınav Türü
Bartın Üniversitesi
Muhasebe Müdürlüğü
Sason Malmüdürlüğü
Batman Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Hasankeyf Malmüdürlüğü
Sağlık Kurumları Döner
Sermaye Saymanlığı
Demirrözü Malmüdürlüğü
Bayburt Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Bozüyük Vergi Dairesi
Solhan Malmüdürlüğü
Karlıova Malmüdürlüğü
[ 16 ]
ADAY
NO
İli
Adı Soyadı
Unvanı
Kurumu
ADEM PEKİN
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
BAHRİ SEDAL
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Bingöl
MURAT HAYAL
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Bingöl
YAKUP
YAKUPOĞLU
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
YILMAZ KANDİL
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Bingöl
ZEKERİYA TUNÇ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Bingöl Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Bitlis
DUYGU SEZGİN
TURAN
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Bitlis Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Bitlis
HASAN TELCİ
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Bitlis
MAHMUT
KIZILYAPRAK
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Tatvan Malmüdürlüğü
Bitlis
METİN KAYA
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Tatvan Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Bitlis
MUSTAFA
GÖKDAĞ
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Tatvan Malmüdürlüğü
Bolu
GÜLŞEN
OSMANOĞLU
(YILMAZ)
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Bolu Muhasebe
Müdürlüğü
Bolu
İsmail
BAKLACIOĞLU
Şube Müdürü
Abant İzzet Baysal
Üniversitesi
BAYRAM KAYA
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Muhasebe Servisi
Burdur
CEMİL AVCI
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Burdur Muhasebe
Müdürlüğü
Burdur
DEMET
ÇAYCOŞAR
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Vergi Dairesi Müdürlüğü
NİHAT YALÇIN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Burdur Muhasebe
Müdürlüğü
ÖZLEM OKAY
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Burdur Muhasebe
Müdürlüğü
Bursa
ADİL YILDIZ
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Bursa
COŞKUN SAVAŞ
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
İnegöl Malmüdürlüğü
Bursa
ERSİN EMİR
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
İnegöl Malmüdürlüğü
(Defterdarlık Uzmanı)
Bursa
METİN ÖZTÜRK
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Bursa Muhasebe
Müdürlüğü
Bursa
MUSTAFA
YÜREKLİ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Çekirge Vergi Dairesi
Müdürlüğü
0404
Bingöl
0405
Bingöl
0406
0407
0408
Bingöl
0409
0410
0411
0412
0413
0414
0415
0416
0417
Burdur
0418
0419
0420
Burdur
0421
Burdur
0422
0423
0424
0425
0426
0427
Bursa
Ceza İnfaz İş
Yurtları
Kurumu
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Yayladere Malmüdürlüğü
Adaklı Malmüdürlüğü
Kığı Malmüdürlüğü
Mutki Malmüdürlüğü
Yıldırım Malmüdürlüğü
Gemlik Açık Ceza İnfaz
Kurumu
Hakan KUL
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Gemlik Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Nasuh MAYİL
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Orhangazi Vergi Dairesi
Müdürlüğü
AYŞE ULU
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
0430
Çanakkale
Maliye
Bakanlığı
Sınav Yeri
Yedisu Malmüdürlüğü
Sayman
0429
Bursa
Üniversite
Sertifika Sınav Türü
Yedisu Malmüdürlüğü
TAMER KÜÇÜK
0428
Bursa
Maliye
Bakanlığı
Birimi
Ayvacık Malmüdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
[ 17 ]
ADAY
NO
İli
0431
Adı Soyadı
Unvanı
Kurumu
Birimi
Çanakkale Muhasebe
Müdürlüğü
Çanakkale
Maliye
BAHRİYE AYBARS Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Çanakkale
SEVDA
MAHMUTOĞLU
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
18 Mart Üniversitesi Dss
ALİ CİNİ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Çankırı Vergi Dairesi
Müdürlüğü
FATMA İNCE
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Yapraklı Malmüdürlüğü
İSMET KARAGÖZ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Çankırı Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Çankırı Karatekin
Üniversitesi
0432
0433
Çankırı
0434
Çankırı
0435
Çankırı
0436
Çankırı
İZZET ÇUBUK
Şube Müdürü
Çankırı
MÜNEVVER
KAZANCI
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Şabanözü Malmüdürlüğü
Çankırı
NECDET ÖZLÜ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Çankırı Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Çankırı
SADETTİN ÖZGÜR
Maliye
BÜYÜKGENÇ
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Atkaracalar
Malmüdürlüğü
TAHİR GÖÇ
Çankırı Karatekin
Üniversitesi
0437
0438
0439
Üniversite
0440
Çankırı
Şube Müdürü
Üniversite
0441
Çorum
Alaattin SORUKLU
Daire Başkanı
HAKAN ÇOŞKUN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Çorum Muhasebe
Müdürlüğü
KEMAL ERKMEN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Çorum Defterdarlığı 2
Nolu Dss
Çorum
MURAT TOPAL
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Çorum
Maliye
MUSTAFA BECER Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Çorum
NURİ ESER
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Defterdarlık Muhasebe
Müdürlüğü
SAİME ŞAŞMAZ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Çorum Vergi Dairesi
Müdürlüğü
SIRRI ODABAŞ
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Çorum
TAHA YALÇINÖZ
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Denizli
Maliye
ALİ RIZA TURHAN Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Denizli
HAYRİYE
CANOĞLU
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Denizli
MEHMET AKİF
SOLAK
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Mehmet BEYAZ
Muhasebe Müdür
Yardımcısı
MESUT KALKAN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Denizli
ZAFER TÜRK
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Diyarbakır
Saymanlık Müdür
AYHAN BATIHAN Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Diyarbakır
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
0442
Çorum
0443
Çorum
0444
0445
0446
0447
Çorum
0448
Çorum
0449
0450
0451
0452
0453
Denizli
0454
Denizli
0455
0456
0457
AYHAN MERT
Üniversite
Maliye
Bakanlığı
Maliye
Bakanlığı
Maliye
Bakanlığı
Sertifika Sınav Türü
Sınav Yeri
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkez Bina 1. Kat 203
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Çorum Hitit Üniversitesi
Bayat Malmüdürlüğü
Çorum Muhasebe
Müdürlüğü
Alaca Malmüdürlüğü
Oğuzlar Malmüdürlüğü
Denizli Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Bozkurt Malmüdürlüğü
Denizli Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Babadağ Malmüdürlüğü
Denizli Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Denizli Defterdarlığı
Kocaköy Malmüdürlüğü
Çüngüş Malmüdürlüğü
[ 18 ]
ADAY
NO
İli
Adı Soyadı
Unvanı
Kurumu
Birimi
EMRULLAH
YOLCU
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Vergi Ve Anlaşmalar
Usul Müdürlüğü
HAKAN ATABAY
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Gökalp Vergi Dairesi
Müd.
Diyarbakır
HÜSEYİN ÇAKICI
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Diyarbakır
Saymanlık Müdür
MEHMET KÖŞKER Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Diyarbakır
NADİLE DİNLER
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
NUŞİN ACAR
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Diyarbakır
RİFAT HARAS
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Diyarbakır
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
NACİYE İNCEGÜL Yardımcısı
Başkanlığı
0458
Diyarbakır
0459
Diyarbakır
0460
0461
0462
0463
Diyarbakır
0464
0465
0466
Maliye
Bakanlığı
MEHMET ATEŞ
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Edirne
Ali BALTA
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Edirne
Mali Hizmetler
BÜLENT MUZİKA Uzmanı
Düzce
0467
0468
Maliye
Bakanlığı
Vergi Dairesi Başkanlığı
Gökalp Vergi Dairesi
Düzce Muhasebe
Müdürlüğü
CİHAT GÜNEŞ
Elazığ
Saymanlık Müdür
NURETTİN ÖLMEZ Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Elazığ
SERAP ÖZEL
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
YAVUZ TEKBAŞ
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Erzincan
AYDIN TÜRK
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Erzincan
CAVİT MEHMET
DENİZOĞLU
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Erzincan
YAVUZ SELİM
AYAR
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Erzincan
YUSUF
SİNİKKAYA
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Fevzipaşa Verği Dairesi
Müdürlüğü
Erzincan
Yücel ERDOĞAN
Strateji Geliştirme
Müdürü
Erzincan Üniversitesi
Erzurum
ALİ ÖZGÜR
SÖĞÜT
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Kazım Karabekir Vergi
Dairesi Müdürlüğü
Erzurum
ALİ SAYIN
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Atataürk Üni. Dss
Müdürlüğü
Erzurum
HASAN GÖLBAŞI
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Erzurum
Maliye
HATİCE ÖZYÜREK Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
0474
0475
0476
0477
0478
0479
0480
0481
0482
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Erzurum
HÜSEYİN EREN
Erzurum
Muhammet Hanifi
GÖZCÜ
Sayman
Murat BAĞCI
Mali Hizmetler
Uzmanı
0483
0484
Erzurum
Üniversite
Maliye
Bakanlığı
Özel Bütçe
Üniversite
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Keşan Malmüdürlüğü
Elazığ
0473
Yeni Bina 1. Kat D-201
Hazro Malmüdürlüğü
Elazığ Muhasebe
Müdürlüğü
Elazığ
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Sur Malmüdürlüğü
Maliye
Bakanlığı
0472
Yeni Bina 1. Kat D-201
Eğil Malmüdürlüğü
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
0471
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Kulp Malmüdürlüğü
Trakya Üniversitesi
0470
Sınav Yeri
Dsi 10. Bölge Müd.
Üniversite
0469
Sertifika Sınav Türü
Ağın Malmüdürlüğü
Keban Malmüdürlüğü
Elazığ Muhasebe
Müdürlüğü
Çayırlı Malmüdürlüğü
İliç Malmüdürlüğü
Otlukbeli Malmüdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Tekman Malmüdürlüğü
Erzurum Muhasebe
Müdürlüğü
Şenkaya Malmüdürlüğü
Erzurum Açık Cik
Atatürk Üniversitesi
[ 19 ]
ADAY
NO
İli
Adı Soyadı
0485
Unvanı
Kurumu
Birimi
Erzurum
Mustafa BEKTAŞ
Mali Hizmetler
Uzmanı
Erzurum
NUR ÖLÇMENER
EKER
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Nuri EMİR
Mali Hizmetler
Uzmanı
Üniversite
SELAMİ AVCI
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Erzurum
TURAN GÜLLE
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Erzurum
UMUT FERHAT
GÖKBINAR
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Karayazı Malmüdürüğü
Özel Bütçe
Eskişehir Orman Bölge
Müdürlüğü
0486
0487
Erzurum
0488
Erzurum
0489
0490
Üniversite
0491
Atataürk Üni. Dss
Müdürlüğü
Eskişehir
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Odunpazarı
Malmüdürlüğü
MİNE İMRİ
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Anadolu Ünv.Döner
Sermaye Saymanlık
Müdürlüğü
Mustafa ŞAFAK
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Taşbaşı Vergi Dairesi
Müdürlüğü
AHMET ŞAHİN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Gaziantep
MAHMUT ERKOL
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Gaziantep Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Giresun
AYNUR
KOLUKISA
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Giresun
DURSUN
KARAKALE
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Giresun
HAYATİ YILMAZ
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Giresun
MURAT
KARADORUK
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Eskişehir
0495
Gaziantep
0496
0497
0498
0499
0500
Murat KESKİN
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Keşap Malmüdürlüğü
Alucra Malmüdürlüğü
Piraziz Malmüdürlüğü
Çamoluk Malmüdürlüğü
0501
Giresun
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Karaçoban Malmüdürlüğü
HASAN KAZIM
ÖZOKCU
0494
Yeni Bina 1. Kat D-201
Pazaryolu Malmüdürlüğü
Sayman
Eskişehir
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Atatürk Üniversitesi
Ergin EROL
0493
Sınav Yeri
Atatürk Üniversitesi
Eskişehir
0492
Sertifika Sınav Türü
Şube Müdürü
Üniversite
Giresun
MÜZEYYEN
GÜRSAN
Sayman
Giresun
ZAFER ŞENOL
OKSAL
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Orman Genel
Müdürlüğü
Orman Bölge Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Şube Müdürü
Üniversite
Gümüşhane
HAKAN DİLLİ
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Gümüşhane
REMZİ KARA
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Hakkari
ALPASLAN
MURAT YAZICI
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Hakkari
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
BARIŞ YARDIMCI Yardımcısı
Başkanlığı
0502
0503
0504
0505
0506
0507
Giresun Üniversitesi
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Yüksekova Vergi Dairesi Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Yüksekova Vergi Dairesi Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Hakkari
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Vergi Dairesi Müdürlüğü
ÖMER CAN
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Hakkari Muhasebe
Müdürlüğü
YAŞAR TEMEL
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Yüksekova
Malmüdürlüğü
Hakkari
0511
Hakkari
Yeni Bina 1. Kat D-201
Yeni Bina 1. Kat D-201
Müdürlüğü
Muhammet
AYDINER
0510
Yeni Bina 1. Kat D-201
Vergi Dairesi
KADER YAZICI
0509
Yeni Bina 1. Kat D-201
Kürtün Malmüdürlüğü
Hakkari
Maliye
Bakanlığı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Giresun Üniversitesi
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
0508
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Çukurca Malmüdürlüğü
[ 20 ]
ADAY
NO
İli
Adı Soyadı
Unvanı
Kurumu
Birimi
Hatay
Hilmi BOYDERE
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Hatay
MEHMET BEŞİR
BALBAY
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Samandağ Vergi Dairesi
Müdürlüğü
NAMIK GÜLER
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Mardin Sağlık
Kr.D.S.S.Müdürlüğü
SEMA GÜLER
Defterdarlık
Uzmanı(Muhasebe
Servisi)
YAŞAR BEYAZ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
ALİ BİNİCİ
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Iğdır
DURSUN KAÇAR
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcisi
Başkanlığı
Isparta
MEHMET
PARLAKYILDIZ
Isparta
SERAP
KUTUCULAROĞL Saymanlık Müdür
U
Yardımcısı
0512
0513
0514
Hatay
0515
Hatay
0516
Hatay
0517
Iğdır
0518
0519
0520
Sayman
Maliye
Bakanlığı
Maliye
Bakanlığı
Maliye
Bakanlığı
AHMET DEMİR
İstanbul
ALİ CİNBAT
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
İstanbul
Ali GÜVENÇ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
İstanbul
ALPAY
ATAMTÜRK
Gelir İdaresi
Başkanlığı
İstanbul
0522
0523
0524
Şef
Akdeniz Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Atıl DEMİRDAĞ
Iğdır Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Yakacık Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Sayman
Bekir ŞAHİN
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
İstanbul
BELGİN GÜLER
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
İstanbul
Maliye
BÜNYAMİN EROL Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
İstanbul
CÜNEYT KIR
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
İstanbul
ÇETİN EREN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
İstanbul
DEMET TEMUR
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
EMİNE ATEŞ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcisi
Başkanlığı
Merter Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Emine GÜRŞEN
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Pendik Uygulama Grup
Müd. (Küçükyalı V.D.
Müd.)
İstanbul
Filiz AKTAŞ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
İstanbul
GÜLSEREN
DURĞUN
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
İstanbul
HACI HASAN
ŞENER
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Gelir İdaresi
Vergi Dairesi Müdür Başkanlığı
Yardımcısı
0528
0529
0530
0531
0532
0533
İstanbul
0534
İstanbul
0535
0536
0537
0538
İstanbul
HADİ ALP
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-201
Yeni Bina 1. Kat D-201
Yeni Bina 1. Kat D-201
Müd. (Beylikdüzü V.D.)
AYŞE AKGÜL
İstanbul
Yeni Bina 1. Kat D-201
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Bayrampaşa Vergi Dairesi Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Avcılar Uygulama Grup Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Orman Genel İstanbul Orman Bölge
Müdürlüğü
Müdürlüğü
0527
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Tahsilat Müdürlüğü
Üniversite
İstanbul
Yeni Bina 1. Kat D-201
Keçiborlu Malmüdürlüğü
Şube Müdürü
0526
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Aralık Malmüdürlüğü
0525
İstanbul
Sınav Yeri
Defne Malmüdürlüğü
Orman Genel Isparta Orman Bölge
Müdürlüğü
Müdürlüğü
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
0521
Reyhanlı Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Sertifika Sınav Türü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Marmara Üniversitesi
İstanbul Vergi Dairesi
Başkanlığı Özel Büro
Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Sağlık Kurumaları 1 Nolu Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Dss
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Arnavutköy
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Malmüdürlüğü
Küçükyalı Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Pendik Veteriner Kontrol Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Enstitüsü Döner Sermaye Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Saymanlığı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Ataşehir Malmüdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Beyoğlu Uygulama Grup Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Müd. (Nuruosmaniye
V.D.)
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yakacık Vergi Dairesi
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Esenler Malmüdürlüğü
Yeditepe Veraset Ve
Harçlar Vergi Dairesi
Müdürlüğü
[ 21 ]
ADAY
NO
İli
Adı Soyadı
0539
Unvanı
Kurumu
Birimi
Sertifika Sınav Türü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Sağlık Kurumları 10 Nolu Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Dss
Bostancı Uygulama Grup Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Müd. (Rıhtım Veraset Ve Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
İstanbul
HALİL KAYA
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
İstanbul
Hüseyin ŞENKAL
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
İstanbul
HÜSEYİN ÇOBAN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
İstanbul
İSMET KIPIRTI
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
KENAN ÖZ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
LALE TUNCER
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Fatih Malmüdürlüğü
İstanbul
MEHMET KOÇAK
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Esenler Vergi Dairesi
Müdürlüğü
İstanbul
Mehmet Yedullah
KORKUTATA
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
İkitelli Uygulama Grup
Müd. (İkitelli V.D. Müd.)
İstanbul
MEHTAP ARI
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Bakırköy Vergi Dairesi
Müdürlüğü
İstanbul
MEHTAP SEMRA
KÖSE
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Rımtım Veraset Ve
Harçlar Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Mete DİNÇ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Avcılar Uygulama Grup
Müd. (Avcılar V.D.)
İstanbul
MİNE GÖKTEPE
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Göztepe Vergi Dairesi
Müdürlüğü
İstanbul
MUHİTTİN
GÖKMEN
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Nakil Vasıtaları Vergi
Dairesi Müdürlüğü
İstanbul
MURAT SEVER
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Başakşehir İkitelli Vergi
Dairesi Müd.
İstanbul
MUSTAFA
ERBOĞA
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Maslak Vergi Dairesi
Müdürlüğü
0540
0541
0542
0543
İstanbul
0544
İstanbul
0545
0546
0547
0548
0549
İstanbul
0550
0551
0552
0553
0554
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Mali Hizmetler
Uzmanı(Muhasebe
Birimlerinde
Çalışanlar)
Üniversite
İstanbul
Müseyip GÜLEN
İstanbul
Nazan YAMANEL
İstanbul
Maliye
NECDET GÜLHAN Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
0555
0556
0557
İstanbul
Nevzat GÖKMEN
0558
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Gelir İdaresi
Vergi Dairesi Müdür Başkanlığı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Yıldız Teknik Üniversitesi Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Dss
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Güneşli Vergi Dairesi
Şişli Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Dökümantasyon
Müdürlüğü
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
İstanbul Muhasebe
Müdürlüğü
İstanbul
RAFET DEMİRCİ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Pendik Vergi Dairesi
Müdürlüğü
İstanbul
Saadettin KAÇAK
Müdür Yardımcısı
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Büyükçekmece Vergi
Dairesi Müdürlüğü
İstanbul
SABAHAT
ALATAS
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
İstanbul
Sadiye
GÖNÜLKIRMAZ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
İstanbul Defterdarlığı
Marmara Üniversitesi
D.S.S
Katma Değer - Özel
Tüketim Vergileri Ve
Anlaşmalar Uygulama
Müdürlüğü
İstanbul
SELMA CANDAN
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
İstanbul Muhasebe
Müdürlüğü
0565
Maliye
Bakanlığı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Mükellef Hizmetleri Usul Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Grup Müd. (Usul Müd.)
ÖZNUR DURGUT
0564
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Fatih Malmüdürlüğü
İstanbul
0563
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Marmara Üniversitesi
NUMAN İYİDİKER Yardımcısı
0562
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
İkitelli Uygulama Grup
Müd. (Halkalı V.D. Müd.)
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
İstanbul
0561
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Müdürlüğü
Nilüfer ÖZENİR
0560
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Harçlar V.D. Müd.)
İstanbul
0559
Sınav Yeri
Şişli Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Yeni Bina Zemin Kat D 101
[ 22 ]
ADAY
NO
İli
Adı Soyadı
0566
Unvanı
Sertifika Sınav Türü
Kurumu
Birimi
Özel Bütçe
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Türkiye Hudut Ve Sağlık Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Genel Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
İstanbul Muhakemat
Sınav Yeri
Yeni Bina Zemin Kat D 101
İstanbul
Serap ERDOĞAN
Mali Hizmetler
Uzmanı
İstanbul
SONGÜL GÜNER
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Kağıthane Uygulama
Grup Müd. (Kasımpaşa
V.D. Müd.)
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Şinasi ARSLAN
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Mecidiyeköy Uygulama
Grup Müd. (Sarıyer
V.D.Müd.)
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Ümmühan YILDIZ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
0567
0568
İstanbul
0569
İstanbul
Göztepe Vergi Dairesi
Müdürlüğü
İstanbul
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
YAVUZ OĞUZ
Yardımcısı
Başkanlığı
Mali Hizmetler
Uzmanı(Muhasebe
Birimlerinde
Yunus EmreTAŞAR Çalışanlar)
Üniversite
İstanbul
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
YUSUF KIRTORUN Yardımcısı
Başkanlığı
Göztepe Vergi Dairesi
Müdürlüğü
İstanbul
Zarif KARAKAŞ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Bayrampaşa Uygulama
Grup Müd. (Tuna V.D.
Müd.)
İstanbul
Zühal TAVUKÇU
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Dökümantasyon
Müdürlüğü
İzmir
Maliye
ASUMAN ÇANDAR Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Ödemiş Malmüdürlüğü
ATALAY GÜVEN
Şube Müdürü
İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü
BAHAR SAKA
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Dikili Malmüdürlüğü
DOĞAN KOÇ
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
İzmir Muhasebe
Müdürlüğü
FEVZİ KORKMAZ
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Filiz AKAY
Mali Hizmetler
Uzmanı
Üniversite
Ege Üniversitesi
HARUN KOÇLU
Sayman
Ceza İnfaz İş
Yurtları
Kurumu
İzmir Kadın Kapalı Ceza
İnfaz Kurumu
İzmir
HÜLYA TÜRK
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
İzmir
Mali Hizmetler
MUSA DEMİRTAŞ Uzmanı
İzmir
NACİYE ER
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Yamanlar Vergi Dairesi
Müdürlüğü
İzmir
NEJDET ASAL
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Menderes Malmüdürlüğü
ŞENGÜL YENİCE
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Sağlık Kurumları 5 Nolu
Dss
Kahramanmaraş
Enver PERİŞAN
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Kahramanmaraş
İBRAHİM
KAYIRAN
Kahramanmaraş
NEJDET İNCE
Kahramanmaraş
SERKAN MEHMET Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
ERSOY
Yardımcısı
Başkanlığı
Karabük
ABDULLAH
BUYRUCU
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Karabük Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Erdoğan KÖSE
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Karabük Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
0570
İstanbul
0571
0572
0573
0574
0575
0576
İzmir
0577
İzmir
0578
İzmir
0579
İzmir
0580
İzmir
0581
İzmir
0582
0583
0584
0585
0586
İzmir
0587
0588
0589
0590
0591
0592
Karabük
Üniversite
Üniversite
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Müdürlüğü
Galatasary Üniversitesi
Dikili Malmüdürlüğü
Karşıyaka Malmüdürlüğü
Ege Üniversitesi
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Kahramanmaraş
Defterdarlığı Muhasebe
Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Kahramanmaraş
Defterdarlığı Muhasebe
Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
K.Maraş Vergi Dairesi
Bşk.
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Maliye
Bakanlığı
Aslanbey Vd Müdürlüğü
[ 23 ]
ADAY
NO
İli
Adı Soyadı
Unvanı
Kurumu
Karabük
İLKAY
KARAKAYA
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Karabük
ÖMER AKÇA
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Karabük
ÖZEN TOPAL
Personel Müdürü
Maliye
Bakanlığı
Karabük
TAHSİN
BİBEROĞLU
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Karaman
AKIN KONAR
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Kars
Davut KARAKURT Şube Müdürü
Kars
FATİH AYKIN
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
ÖZCAN KARS
Strateji Geliştirme
Daire Başkanı
Üniversite
SUZAN GÜRBÜZ
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
UMUT SOLMAZ
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
FATİH PEKTAŞ
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Kastamonu
NEBİ DİNÇ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Kastamonu
OKAN
KARAKAZAN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Kayseri
ABDULLAH
ÖZÜER
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Kayseri
AHMET GÜNGÖR
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Kayseri
ALİ OKTAY
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Kayseri
ATIF GÖKSU
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Kayseri
AYHAN DİKMEN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Kayseri
AYŞEGÜL
MANTAŞ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
ÇETİN ÜNAL
Mali Hizmetler
Uzmanı
0593
0594
0595
0596
0597
0598
0599
0600
Kars
0601
Kars
0602
Kars
0603
Kastamonu
0604
0605
0606
0607
0608
0609
0610
0611
0612
Kayseri
Üniversite
Hüseyin DEMİRCİ
Sayman
Karabük Personel
Müdürlüğü
Karabük Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Susuz Malmüdürlüğü
Arpaçay Malmüdürlüğü
Hanönü Malmüdürlüğü
Taşköprü Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Hanönü Malmüdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Melikgazi Malmüdürlüğü Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Mimarsinan Vergi Dairesi Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Müdürlüğü
Sağlık Kurumları 2 No'Lu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Döner Sermaye
1.Komando Tugay
Saymanlık Müdürlüğü
Pınarbaşı Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Özel Bütçe
Kayseri Orman Bölge
Müdürlüğü
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Kayseri
RASİM ASLAN
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Kayseri
ŞİRİN POLAT
Mali Hizmetler
Uzmanı
Kayseri Sağlık Kurumları Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
2 Nolu Döner Sermaye
Saymanlık Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Üniversite
Erciyes Üniversitesi
Kayseri
VİCDAN
ERDEMOĞLU
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Erciyes Üniversitesi
Kayseri Defterdarlığı
1.Komando Tugay
Kom.Say.Müd.
Kayseri Muhasebe
Müdürlüğü
0619
Üniversite
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Saymanlığı
Kayseri
Şube Müdürü
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Milli Emlak Müdürlüğü
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Hacı ÖKSÜZ
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Kars Kafkas Üni.
NİHAL DOĞAN
CEYLAN
Kırıkkale
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Şube Müdürü
0618
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Müdürlüğü
MEHMET KILIÇ
0617
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Kayseri
0616
Yeni Bina Zemin Kat D 101
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Karaman Muhasebe
Müdürlüğü
Kafkas Üniversitesi
Rektörlüğü Sağlık-Kültür Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
ve Spor Daire Başkanlığı Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
KARS
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Kars Vergi Dairesi
0614
0615
Sınav Yeri
Safranbolu Malmüdürlüğü
Erciyes Üniversitesi
Üniversite
Sertifika Sınav Türü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Safranbolu Vergi Dairesi Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Üniversite
0613
Kayseri
Birimi
Kırıkkale Üniversitesi
Yeni Bina 1. Kat D-202
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
[ 24 ]
ADAY
NO
İli
Adı Soyadı
Unvanı
Kurumu
Birimi
Sayman
Özel Bütçe
Kırıkkale F Tipi Kapalı
Cik
GÜNDÜZ ASLAN
Sayman
Ceza İnfaz İş
Yurtları
Kurumu
Pınarhisar Kapalı Ceza
İnfaz Kurumu
MURAT DÖNMEZ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Kırklareli Vergi Dairesi
Müdürlüğü
TUNAY ÜSTÜN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Defterdarlık Uzmanları
Koordinatörlüğü
Zeynep ÇELİK
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
0620
Kırıkkale
Nihat TURGUT
0621
Kırklareli
0622
Kırklareli
0623
Kırklareli
0624
Kırklareli
Maliye
Bakanlığı
Ali YILMAZ
Daire Başkanı
MURAT ÖZGÜ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Kırşehir Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Arzu YILDIRIM
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Tepecik Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Erdal KAVURT
Müdür
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Denetim Koor. Müd.
Kocaeli
FARUK BABUR
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Gölcük Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Kocaeli
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
GÜLAYŞE YILMAZ Yardımcısı
Başkanlığı
Gebze Uluçınar Vergi
Dairesi Müdürlüğü
Kocaeli
Gürbüz AKMAN
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Uluçınar Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Kocaeli
İdris SARI
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Kocaeli Muhasebe
Müdürlüğü
Kocaeli
SEDAT SİMAVİ
ÖNDER
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Kocaeli
SERDAR EKREM
KIYMIK
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
AHMET AĞAR
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Kadınhanı Malmüdürlüğü
Konya
AHMET ATEŞ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Meram Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Konya
AHMET
TAŞDELEN
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Alaaddin Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Konya
Saymanlık Müdür
DURMUŞ DURSUN Yardımcısı
0626
Kırşehir
0627
Kocaeli
0628
Kocaeli
0629
0630
0631
0632
0633
0634
0635
Konya
0636
0637
0638
0639
Konya
Maliye
Bakanlığı
FUNDA TUNÇ
Sağlık Kurumları 6 Nolu
Dss
HARUN OKUR
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Defterdarlık Muhasebe
Müdürlüğü
HARUN ÖZSÖZ
Sayman
Konya
HİLAL CİHAN
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Konya
HİLAL TÜRKOĞLU
Maliye
BAYAT
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Konya
İSA ÖZKAN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Konya
Gelir İdaresi
MEVLÜT ULUÇAY Defterdarlık Uzmanı Başkanlığı
0645
0646
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Orman Genel
Müdürlüğü
Konya Orman Bölge Müd
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Maliye
Konya
0644
Yeni Bina 1. Kat D-202
Meram Malmüdürlüğü
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
0643
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Çayırova Malmüdürlüğü
Akşehir Malmüdürlüğü
0642
Yeni Bina 1. Kat D-202
Alemdar Vergi Dairesi
FATMA CEYLAN
0641
Konya
Maliye
Bakanlığı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Ahi Evran Üniversitesi
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
0640
Konya
Üniversite
Sınav Yeri
Kofçaz Malmüdürlüğü
0625
Kırşehir
Sertifika Sınav Türü
Yeni Bina 1. Kat D-202
Yeni Bina 1. Kat D-202
Meram Malmüdürlüğü
Konya Muhasebe
Müdürlüğü
Konya Defterdarlığı
Akören Malmüdürlüğü
Beyşehir Vergi Dairesi
Müd
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
[ 25 ]
ADAY
NO
İli
Unvanı
Kurumu
Birimi
Muhammet
YILDIRIM
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Sağlık Kurumları 2 Nolu
D.S.S. Müdürlüğü
Konya
MUSTAFA HAN
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Konya
Saymanlık Müdür
MÜBERRA AYDIN Yardımcısı
0647
Konya
Adı Soyadı
0648
0649
Maliye
Bakanlığı
Konya
NECAT DEVECİ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Konya
RAMAZAN
KALENDER
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Konya
SEVGİ AKÇİÇEK
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Kütahya
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
İBRAHİM ZEYBEK Yardımcısı
Başkanlığı
0650
0651
0652
0653
0654
Selçuklu Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Seydişehir Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Çumra Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Emet Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Sağlık Kurumları 1 Nolu
Dss Müd.
AYDIN ERNEZ
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
ERALP ÇELİKER
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
ERKAN NERKIZ
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Hakan AKSOY
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Çivril Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Malatya
İZZET SALAR
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Fırat Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Malatya
MEHMET CEMİL
SARIKAYA
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
MESUT APAYDIN
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Arguvan Malmüdürlüğü
Manisa
ALİ YILDIRIM
Vergi Dairesi
Müdürü
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Gördes Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Manisa
NURGÜL KARTAL Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
KISA
Yardımcısı
Başkanlığı
Mardin
ABDULLAH
KARGI
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
ADEM AKTAŞ
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Nusaybin Malmüdürlüğü
CUMALİ AKTAŞ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Mardin Vergi Dairesi
Müdürlüğü
RIZA GÜNDAY
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
VELAT AKSAL
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Malatya
0656
Malatya
0657
Malatya
0658
Denizli
0659
0660
0661
Malatya
0662
0663
0664
0665
Mardin
0666
Mardin
0667
Mardin
0668
Mardin
Maliye
Bakanlığı
Maliye
Bakanlığı
Maliye
Bakanlığı
Beydağı Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Kula Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Mazıdağı Malmüdürlüğü
Mersin
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Mezitli Malmüdürlüğü
Mersin
MEHMED AKİF
DOĞAN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Mersin Muhasebe
Müdürlüğü
Mersin
MUHAMMET
HİLMİ CEYLAN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Mersin Muhasebe
Müdürlüğü
RAHİME DOĞAN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Mersin
Yeni Bina 1. Kat D-202
Yeşilli Malmüdürlüğü
HACER DİLŞAN
YILMAZ
0673
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Savur Malmüdürlüğü
Şube Müdürü
0672
Yeni Bina 1. Kat D-202
Yazıhan Malmüdürlüğü
ALİ DUYUM
0671
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Kuluncak Malmüdürlüğü
Mersin
0670
Yeni Bina 1. Kat D-202
Pütürge Malmüdürlüğü
0669
Üniversite
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Selçuk Vergi Dairesi
ÜMİT AYDAŞGİL
0655
Sınav Yeri
Derbent Malmüdürlüğü
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Kütahya
Sertifika Sınav Türü
Mersin Üniversitesi
Muhasebe Müdürlüğü
[ 26 ]
ADAY
NO
İli
Adı Soyadı
Unvanı
Kurumu
Birimi
Muğla
AŞKIN OZAN
GÜLCÜ
Muğla
Üzeyir
KARAOĞLAN
Sayman
Yelida CANDAN
Mali Hizmetler
Uzmanı
Üniversite
Muğla Üniversitesi
Muş
NEŞE ÖNCÜ
Muhasebe Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Muş Muhasebe
Müdürlüğü
Nevşehir
HİLAL YILMAZ
PULATKAN
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Nevşehir
MUSTAFA
BABAYİĞİT
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Nevşehir
SEVAL ERTAŞ
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Avanos Malmüdürlüğü
Nevşehir
VECİHİ
PULATKAN
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Nevşehir Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Niğde
ALAATTİN
AYDOĞAN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
FERDA SEKMEN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Ordu
HASAN ERSOY
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Ordu
NACİYE
TEKİROĞLU
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Boztepe Vergi Dairesi
Müdürlüğü
ÖZCAN CERRAH
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Fatsa Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Ordu
TURAN KAYA
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
İkizce Malmüdürlüğü
Osmaniye
ALİ İHSAN
ARIKAN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Osmaniye Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Osmaniye
CENGİZ ŞİRİN
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Osmaniye Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Osmaniye
MUSTAFA
BÖRKLÜOĞLU
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Kadirli Malmüdürlüğü
Osmaniye
Maliye
TURAN YELTEKİN Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Defterdarlık Uzmanları
Koordinatörlüğü
0674
0675
0676
Muğla
0677
0678
0679
0680
0681
0682
0683
Ordu
0684
0685
0686
Ordu
0687
0688
0689
0690
0691
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Özel Bütçe
Maliye
Bakanlığı
Maliye
Bakanlığı
Muğla Orman Bölge
Müdürlüğü
Nevşehir Vergi Dairesi
Müdürlüğü
HARUN ŞAHİN
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Yeşilçay Vergi Dairesi
Müd.
YAŞAR SARGUT
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Ardeşen Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Sakarya
AYKUT UYSAL
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Sakarya 1 Nolu Döner
Sermaye Saymanlığı
Samsun
AHMET
KÜÇÜKBAYRAKT
Maliye
AR
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Ayvacık Malmüdürlüğü
Samsun
AYTEKİN
AYDOĞAN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Bafra Malmüdürlüğü
Samsun
FATİH KIRCA
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Ladik Malmüdürlüğü
Samsun
SELÇUK
KARAHAN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Samsun Muhasebe
Müdürlüğü
Samsun
SEZGİN
TANRIVER
Gelir İdaresi
Defterdarlık Uzmanı Başkanlığı
19 Mayıs Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Rize
0695
0696
0697
0698
0699
0700
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Kumru Malmüdürlüğü
Vergi Dairesi
Müdürü
0694
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Ulubey Malmüdürlüğü
AHMET KURU
Rize
Yeni Bina 1. Kat D-202
Altunhisar Malmüdürlüğü
Kaçkar Vergi Dairesi
Müdürlüğü
0693
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Muhasebe Müdürlüğü
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Rize
Sınav Yeri
Fethiye Malmüdürlüğü
Vergi Dai,Resi
Müdür Yardımcısı
0692
Sertifika Sınav Türü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina 1. Kat D-202
Yeni Bina 1. Kat D-202
[ 27 ]
ADAY
NO
İli
0701
Adı Soyadı
Unvanı
Kurumu
Samsun
TEVRAT
KARAPIÇAK
Siirt
Saymanlık Müdür
CELAL KARAHAN Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Siirt
EKREM BACAK
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Siirt
MEHMET
YILDIRIM
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Siirt
MUZAFFER
YILMAZÇELİK
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Sinop
BİRSEN SÖNMEZ
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Sinop
Saymanlık Müdür
MEHMET AKBABA Yardımcısı
0702
0703
0704
0705
0706
0707
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Maliye
Bakanlığı
Sinop
Rüştü ÖZSUNGUR
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Sinop
TÜLAY MERAY
YILMAZ
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Sinop
YAHYA ŞAHİN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Sivas
ALPARSLAN
ATEŞALP
0708
0709
0710
0711
Birimi
Sinop Muhasebe
Müdürlüğü
Boyabat Vergi Dairesi
Müdürlüğü.
Etem GÜLMEZ
Mali Hizmetler
Uzmanı
Sivas İl Özel İdaresi
HÜSEYİN DEMİR
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Sivas Muhasebe
Müdürlüğü
Sivas
İSMAİL GÜRBÜZ
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Cumhuriyet Üniversitesi
Döner Sermaye
Saymanlık Müdürlüğü
Sivas
MEHMET
ÖZCANOĞLU
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Sivas
MUSTAFA
GÜRBÜZ
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Akıncılar Malmüdürlüğü
MUSTAFA TEKE
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Cumhuriyet Üniversitesi
Döner Sermaye
Saymanlık Müdürlüğü
OSMAN ŞAHİN
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Sivas
REMZİ EKİCİ
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Sivas
ŞENGÜL İNCEGÖZ
Maliye
ALPASLAN
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
0718
0719
Sivas
0720
Sivas
0721
0722
0723
Ş.Urfa
YAHYA GÜLER
Gelir İdaresi
Defterdarlık Uzmanı Başkanlığı
Haci KARAKOYUN Sayman
Özel Bütçe
C.Ü. Strateji Gel. Dai.
Bşk
Sivas Muhasebe
Müdürlüğü
Siverek Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Akçakoca Açık Cik
Şanlıurfa
NEVZAT
TÜRKMEN
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Viranşehir Vergi Dairesi
Müd.
ŞÜKRÜ KILIVAN
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Topçumeydanı Vergi
Dairesi Müdürlüğü
Şanlıurfa
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Doğanşar Malmüdürlüğü
MURAT ÇİFTÇİ
0727
Yeni Bina 1. Kat D-202
İmranlı Malmüdürlüğü
Şanlıurfa
0726
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Altınyayla Malmüdürlüğü
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
0725
Yeni Bina 1. Kat D-202
Yıldızeli Malmüdürlüğü
0724
Şanlıurfa
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Boyabat Malmüdürlüğü
Sivas
0717
Yeni Bina 1. Kat D-202
Malmüdürlüğü Durağan
Kale Vergi Dairesi
Müdürlüğü
0716
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Dikmen Malmüdürlüğü
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Sivas
Yeni Bina 1. Kat D-202
Eruh Malmüdürlüğü
CELAL ARSLAN
0715
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Tillo Malmüdürlüğü
Sivas
Özel Bütçe
Yeni Bina 1. Kat D-202
Pervari Malmüdürlüğü
Aysel TOPCU
0714
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Baykan Malmüdürlüğü
Sivas
0713
Sınav Yeri
Canik Malmüdürlüğü
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Mali Hizmetler
Uzmanı(Muhasebe
Birimlerinde
Çalışanlar)
Üniversite
0712
Sertifika Sınav Türü
Topçumeydanı Vergi
Dairesi Müdürlüğü
[ 28 ]
ADAY
NO
İli
Adı Soyadı
Unvanı
Kurumu
Birimi
ALAATTİN
ALTUNDAĞ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Şırnak Vergi Dairesi
HARUN KAYA
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Güçlükonak
Malmüdürlüğü
HARUN YILDIZ
Maliye
Bakanlığı
Gelir İdaresi
Vergi Dairesi Müdür Başkanlığı
Yardımcısı
Şırnak
KEREM ALKAN
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Beytüşşebap
Malmüdürlüğü
Şırnak
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
MURAT SAYDAM Yardımcısı
Başkanlığı
0728
Şırnak
0729
Şırnak
0730
Şırnak
0731
0732
Maliye
Bakanlığı
Şırnak
MUSTAFA ŞEN
Muhasebe Müdür
Yardımcısı
Şırnak
ÖMER ÜMİT
ÜNSAL
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Şırnak
ÖZGÜR
ERYILMAZ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Ankara
Saymanlık Müdür
YAKUP ÖZDEMİR Yardımcısı
0733
0734
0735
0736
0737
Maliye
Bakanlığı
Maliye
Bakanlığı
Maliye
Bakanlığı
Cizre Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Şırnak Muhasebe
Müdürlüğü
Silopi Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Ankara 2. Bölge Kamu
Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği Muhasebe
Birimi
EFNAN ÇAKIR
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Çerkezköy Malmüdürlüğü
Tekirdağ
ERDEM EKER
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Tekirdağ Muhasebe
Müdürlüğü
Tekirdağ
ESER
İSTENMAKALI
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Tekirdağ
SEHER
EĞRİBACAK
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Tekirdağ
0739
0740
0741
Tekirdağ
Özel Bütçe
Üniversite
Gaziosmanpaşa
Üniversitesi
Tokat
ERTUĞRUL EĞRİ
Strateji Geliştirme
Daire Başkanı
Tokat
MEHMET
KONYAR
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Erbaa Vergi Dairesi
Müdürlüğü
MURAT İBLİKCİ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Tokat Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Tokat
Sadettin COŞKUN
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Tokat
Saymanlık Müdür
TUNCAY BEKDUR Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Başçiflik Malmüdürlüğü
Maliye
Bakanlığı
Karadeniz Teknik
Ün.D.S.S. Müd.
0745
Tokat
0746
0747
Müdür Yardımcısı
Trabzon
Ali IŞIK
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Trabzon
CENGİZ
KOCAMAN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
0749
0750
0751
EMİNE ASLANTAŞ Sayman
Trabzon
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
FERMAN YILMAZ Yardımcısı
Başkanlığı
0752
0753
Trabzon
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Akçaabat Vergi Dairesi
SERPİL TUNCER
Maçka Malmüdürlüğü
YAVUZ ÇOLAK
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Trabzon Muhasebe
Müdürlüğü
BAKİ TAŞKIN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
0755
Tunceli
Sağlık Kurumları 1 Nolu
Dss
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
0754
Trabzon
Zile Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Orman Genel Orman Bölge
Müdürlüğü
Müdürlüğü/Trabzon
Trabzon
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Çorlu Malmüdürlüğü
Sayman
0744
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Hayrabolu Malmüdürlüğü
Selçuk ONUR
0743
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Şarköy Malmüdürlüğü
Tekirdağ 1 Nolu T Tipi
Kapalı Cik
0742
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Uludere Malmüdürlüğü
ÇİĞDEM SÖZEN
0738
Sınav Yeri
Diyarbakır Vergi Dairesi
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Tekirdağ
Sertifika Sınav Türü
Pertek Malmüdürlüğü
[ 29 ]
ADAY
NO
İli
Adı Soyadı
CAHİT BARIŞ
ÇETİN ARTUNÇ
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
Tunceli Muhasebe
Müdürlüğü
HAMZA EKER
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
0758
Tunceli
Birimi
Tunceli Vergi Dairesi
Müdürlüğü
0757
Tunceli
Kurumu
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
0756
Tunceli
Unvanı
İzzettin KÜRKLÜ
Şube Müdürü
Üniversite
OSMAN OFLAZ
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
FİKRET KAYA
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
0760
Tunceli
0761
Uşak
MEDİNE ÇAKIR
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Vergi Dairesi Müdürlüğü
NURKAY YİĞİT
Gelir İdaresi
Defterdarlık Uzmanı Başkanlığı
Uşak Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Van
Abdulbaki AYDIN
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Van Vergi Dairesi
Müdürülüğü
Van
ABDURRAHİM
ORHAN
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
ALİ ÖZEL
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
DURMUŞ PEKEL
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Maliye
Bakanlığı
0764
Uşak
0765
0766
0767
Van
0768
Van
Erdal DENİZCİ
Sayman
Özel Bütçe
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Van Muhasebe Müd.
Çatak Malmüdürlüğü
Saray Malmüdürlüğü
Erciş Kapalı Cik
0770
Fikri KIRBAÇ
Sayman
Van Defterdarlığı Erciş
Vergi Dairesi
Müdürülüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Muhittin GÜREL
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Van Defterdarlığı Erciş
Vergi Dairesi
Müdürülüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Murat CENGİZ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Van Defterdarlığı Van
Vergi Dairesi
Müdürülüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Orhan ZINGAL
Vergi Dairesi
Müdürü
Maliye
Bakanlığı
Bahçesaray
Malmüdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
TUNCER UZUN
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Yalova
EMİRE KARALAR
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Termal Malmüdürlüğü
Vergi Dairesi Müdür Maliye
Yardımcısı
Bakanlığı
Yalova Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Yalova
MEMET
KALENDER
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Yalova
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
MÜNİR TEMİRCAN Yardımcısı
Başkanlığı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
OKAY AY
Yalova Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yalova
Gelir İdaresi
Defterdarlık Uzmanı Başkanlığı
Yalova Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Turan KİBAR
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
ARİF TANİŞ
Saymanlık Müdür
Yardımcısı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
BAKİ ERCİYAS
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Milli Emlak Müdürlüğü
Sorgun Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Güllü KARAKAŞ
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Van
0771
Van
0772
Van
0773
Van
0774
Van
0775
0776
0777
0778
0779
Yalova
0780
Yozgat
0781
Yozgat
0782
Yozgat
Özel Bütçe
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Uşak Üniversitesi
0769
Van
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Karahallı Malmüdürlüğü
Şube Müdürü
Uşak
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Pertek Malmüdürlüğü
HİCRAN ALP
0763
Üniversite
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Tunceli Üniversitesi
0762
Uşak
Sınav Yeri
Pülümür Malmüdürlüğü
0759
Tunceli
Sertifika Sınav Türü
Maliye
Bakanlığı
Erciş Kapalı Cik
Yalova Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Yenifakılı Malmüdürlüğü
[ 30 ]
ADAY
NO
İli
Adı Soyadı
0783
Unvanı
Kurumu
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Yozgat
MELEK ŞAHİN
Yozgat
Maliye
RAMAZAN ÖZBEK Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
0784
Birimi
Sorgun Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Akdağmadeni
Malmüdürlüğü
Yozgat
RECEP BİLGİN
Yozgat
YENER DEMİR
Gelir İdaresi
Defterdarlık Uzmanı Başkanlığı
Zonguldak
ALİ YÜCEL
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Zonguldak
Ergun GÜLMEZ
Vergi Dairesi
Müdürü
Gelir İdaresi
Başkanlığı
Zonguldak
Erkan TOPAL
Sayman
Özel Bütçe
Zonguldak
FATMA
KANDEMİR
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Zonguldak
LÜTFİYE ÖZCAN
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Zonguldak
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
MEHMET CENGİZ Yardımcısı
Başkanlığı
Zonguldak
MEVLÜDE
KÖKTÜRK
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
Çaycuma Malmüdürlüğü
MURAT TOPÇU
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
Devrek Vergi Dairesi
Müdürlüğü
ŞENNUR ÇELİK
Maliye
Defterdarlık Uzmanı Bakanlığı
0786
0787
0788
0789
0790
0791
0792
0793
0794
Zonguldak
0795
Zonguldak
0796
Zonguldak
YILMAZ SAVAŞCI Sayman
Sınav Yeri
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Boğazlayan Vergi Dairesi Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yozgat Vergi Dairesi
Vergi Dairesi Müdür Gelir İdaresi
Yardımcısı
Başkanlığı
0785
Sertifika Sınav Türü
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Alaplı Malmüdürlüğü
Ereğli Vergi Dairesi
Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Zonguldak M Tipi Kapalı Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Cik
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Çaycuma Vergi Dairesi
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Kdz Ereğli Vergi Dairesi Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Çaycuma Vergi Dairesi
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Müdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Çaycuma Malmüdürlüğü
Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler
Orman Genel Orman Bölge Müdürlüğü Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavı
Müdürlüğü
Zonguldak
Yeni Bina Zemin Kat D 102
Download

2015 Yılı Muhasebe Yetkilisi Sertifika Sınavına