ACİL TIP ANABİLİM DALI
ACİL BAKIM HEMŞİRELİĞİ KURSU DERS KONULARI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
Hemşirelik Süreci
İletişim
Acilde Hemşirelerin Sorumlulukları
Triyaj
Hastane Enfeksiyonları
Sıvı-Elektrolit Dengesi ve Hemşirelik Bakımı
Temel Yaşam Desteği (Erişkin ve Çocuk)
İleri Yaşam Desteği (Erişkin ve Çocuk)
Şok ve Hemşirelik Bakımı
Travmalar ve Bakımı
Yara ve Bakımı
Ağrı ve Hemşirelik Yaklaşımı
Solunum Sistemi Acilleri ve Bakımı
Kardiyo-Vaskuler Sistemi Acilleri ve Bakımı
Abdominal Acil Hastalıkları ve Bakımı
Ürolojik Aciller ve Bakımı
Obstetrik-Jinekolojik Aciller ve Bakımı
Nörolojik Aciller ve Bakımı
Endokrin Aciller ve Bakımı
Hematolojik, Onkolojik Aciller ve Bakımı
Göz Acilleri ve Bakımı
Yanık, Donma, Zehirlenmeler ve Bakımı
NBC Yaralanmaları, Tedavi ve Bakımı
Enfeksiyon, İmmünoloji Acilleri ve Bakımı
Psikiyatrik Aciller ve Bakımı
Pediatrik Aciller ve Bakımı
Biyomedikal Cihaz Kullanımı ve İşlemler
İlaç Uygulamalar
Acilde Bulunması Gereken İlaçlar
İlaç Alerjiler
Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu
Afetlerde Sağlık Hizmetleri ve Afet Yönetimi
Download

Acil Bakım Hemşireliği Sertifika Programı Ders Konuları