NURSETRI
İstanbul, Türkiye
25 Nisan Cumartesi—26 Nisan 2015 Pazar
Program
25 Nisan Cumartesi
08.30 – 09.00
Kayıt
09.00 – 09.30
Açılış konuşması
James
OTURUM BAŞKANI : James
09.30 – 10.00
Türkiye’de HIV – Güncel Durum
Türkiye’den bir konuşmacı (daha
sonra belirlenecek)
10.00 – 10.30
İmmünoloji ve Viroloji
Thembi
10.30 – 11.00
Ara
11.00 – 11.45
Bulaş, Test ve Tanı
Anele
11.45 – 12.30
HIV’in aşamaları, geç başvuru vakaları ve fırsatçı
enfeksiyonlar
Jane
12.30 – 13.30
Öğle yemeği
OTURUM BAŞKANI: Thembi
13.30 – 14.30
Yeni tanı almış bireyler, HIV tedavisinde
hemşirelerin rolü ve gerekli beceriler
Pat / Anele
14.30 – 15.00
Tedavi ve korunma
Pat / Anele
15.00 – 15.30
Ara
15.30 – 16.30
Fırsatçı enfeksiyonlar üzerine olgu sunumları
www.justri.org
Muzeyyen Baykal
Vesile Yılmaz
NURSETRI
İstanbul, Türkiye
25 Nisan Cumartesi—26 Nisan 2015 Pazar
Program
26 Nisan 2015 Pazar
OTURUM BAŞKANI: Anele
09.00 – 09.45
HIV ve sosyal damgalanma – bir görüşme
Jane ve Türkiye’den bir HIV-pozitif
birey
09.45 – 10.00
HIV-pozitif hastaya psikolojik destek
Thembi
10.00 – 10.30
Hastanın kendine bakması
Pat
10.30 – 11.00
Ara
11.00 – 11.30
Viral Hepatit ve koenfeksiyonlar
James
11.30 – 12.00
Kadın sağlığında gelişmeler 86 - 2015
Thembi
12.00 – 13.00
İleriye dönük çalışmalar - işbirliği çalışmaları,
multidisipliner takım oluşturma ve iletişim
All
13.00
Kapanış ve öğle yemeği
www.justri.org
Download

nursetrı