TED Eskişehir Koleji Özel İlkokulu ve Ortaokulu 2. Dönem Sınav Takvimi
2.DÖNEM 1.SINAVLAR
Sınav Tarihi
17-03-2014 (Pazartesi)
19-03-2014 (Çarşamba)
20-03-2014 (Perşembe)
21-03-2014 (Cuma)
24-03-2014(Pazartesi)
26-03-2014(Çarşamba)
28-03-2014( Cuma)
01-04-2014( Salı)
03-04-2014 (Perşembe)
04-04-2014 (Cuma)
07-04-2014(Pazartesi)
08-04-2014(Salı)
Sınav Saati
6.Ders
6.Ders
6.Ders
6.Ders
6.Ders
6.Ders
4.Ders
6.Ders
6.Ders
2.Ders
8.Ders
Ders
Matematik
İngilizce
Fen ve Teknoloji
Sosyal Bilgiler
Vatandaşlık
Din Kül.Ahl.Bil
4.Ders
Almanca
Türkçe
Matematik
Fen ve Teknoloji
İngilizce
Türkçe
Sınıf
8-A/B
8-A/B
8-A/B
8-A/B
4-A/B;5-A/B;6-A/B;7-A/B
4-A/B;5-A/B;6-A/B;7-A/B
4-A/B;5-A/B;6-A/B;7-A/B
4-A/B;5-A/B;6-A/B;7-A/B
4-A/B;5-A/B;6-A/B;7-A/B
8-A/B
4-A/B;5-A/B;6-A/B;7-A/B
4-A/B;5-A/B;6-A/B;7-A/B;8A/B
2.DÖNEM 2.SINAVLAR
Sınav Tarihi
Sınav Saati
28-04-2014(Pazartesi)
09:00
28-04-2014(Pazartesi)
10:30
28-04-2014(Pazartesi)
12:00
29-04-2014(Salı)
09:00
29-04-2014(Salı)
10:30
29-04-2014(Salı)
12:00
05-05-2014(Pazartesi)
3.Ders
06-05-2014 (Salı)
3.Ders
09-05-2014(Cuma)
2.Ders
12-05-2014(Pazartesi)
3.Ders
14-05-2014(Çarşamba)
3.Ders
Ders
Türkçe
Matematik
Din Kül.Ahl.Bil
Fen ve Teknoloji
TC. İnkılap Tarihi
İngilizce
Matematik
Sosyal Bilgiler
İngilizce
Türkçe
Fen ve Teknoloji
Sınıf
8.Sınıf MEB Merkezi Sınav
Haftası
4-A/B;5-A/B;6-A/B;7-A/B
4-A/B;5-A/B;6-A/B;7-A/B
4-A/B;5-A/B;6-A/B;7-A/B
4-A/B;5-A/B;6-A/B;7-A/B
4-A/B;5-A/B;6-A/B;7-A/B
2.DÖNEM 3.SINAVLAR
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Ders
Sınıf
27-05-2014(Çarşamba)
2.Ders
Almanca
4-A/B;5-A/B;6-A/B;7-A/B;8-A/B
29-05-2014(Perşembe)
2.Ders
Din Kül.Ahl.Bil
4-A/B;5-A/B;6-A/B;7-A/B;8-A/B
30-05-2014(Cuma)
2.Ders
Matematik
4-A/B;5-A/B;6-A/B;7-A/B;8-A/B
02-06-2014 (Pazartesi)
2.Ders
Türkçe
4-A/B;5-A/B;6-A/B;7-A/B;8-A/B
03-06-2014 (Salı)
2.Ders
İngilizce
4-A/B;5-A/B;6-A/B;7-A/B;8-A/B
2.Ders
TC. İnkılap
Tarihi/Sosyal Bilgiler 4-A/B;5-A/B;6-A/B;7-A/B;8-A/B
2.Ders
5.Ders
Fen ve Teknoloji
Trafik
4-A/B;5-A/B;6-A/B;7-A/B;8-A/B
5.Ders
Vatandaşlık
8-A/B
05-06-2014(Perşembe)
06-06-2014(Cuma)
4-A/B
TED GENEL MERKEZİ SINAVLARI / DENEME SINAVLARI
Sınav Tarihi
26/27-02-2014
(Çarşamba/Perşembe)
12-03-2014(Çarşamba)
10/11-03-2014
(Pazartesi/Salı)
Sınav Saati
15:00-16:20
Ders
TEOG DENEME-7
Sınıf
8-A/B
10:00/12:00 DENEME-4
5-A/B;6-A/B;7-A/B
13:20/14:20 TEOG DENEME-8
8-A/B
27/28-03-2014 (Perşembe15:00-16:20
Cuma)
TEOG DENEME-9
8-A/B
03/04-04/2014(Perşembe Cuma)
TEOG DENEME-10
8-A/B
10:00-11:00
09/1004/2014(Çarşamba/Perşe 13:20/14:20 TEOG DENEME-11
mbe)
10:00-11:00 DENEME-5
09-04-2014(Çarşamba)
8-A/B
5-A/B;6-A/B;7-A/B
15/16-042014(Salı/Çarşamba)
09:25-10:25
TEOG DENEME-12
8-A/B
21/22-04/2014
(Pazartesi/Salı)
09:25-10:25
TEOG DENEME-13
8-A/B
17-04-2014(Perşembe)
Level Exit Exam(LEE)/
10:00/12:00 End Of Year Exam
4A-B/5A-B/6A-B/7A-B/8A-B
(EYE)
08-05-2014(Perşembe)
10:00/12:00
Temel Beceri
Uygulamaları-2
5-A/B;6-A/B;7-A/B;8-A/B
22/23-05-2013
(Çarşamba/Perşembe)
15:00-16:20
TEOG DENEME-14
8-A/B
23-05-2013(Perşembe)
10:00-12:00
DENEME-6
5-A/B;6-A/B;7-A/B
Download

TED GENEL MERKEZİ SINAVLARI / DENEME SINAVLARI TED