EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
Pazar Kız Kulesi Mesleki ve Tek ik A adolu Lisesi Müdürlüğü
Veli Görüş e Saatleri
GİRDİĞİ DERSLER
GİRDİĞİ SINIFLAR
GÖRÜŞME
GÜNÜ
GÖRÜŞME
SAATİ
Sosyal Etkinlik
9/A
Hafta İçi
09:00-11:00
Proje, Mesleki Gelişi , İşlet e
11/B, 9/A, 11/A
Hafta İçi
09:00-11:00
ısı
Seç eli Tarih
11/C, 11/B
Hafta İçi
09:00-11:00
Müdür Yardı
ısı
İşlet elerde Be eri Eğiti i,
İ ter et Progra ılığı
12/B
Hafta İçi
09:00-11:00
Gültaç AKILIOĞLU
Müdür Yardı
ısı
Tarih
10/A, 10/C
Hafta İçi
09:00-11:00
6
Hüyesi YENİÇIRAK
Reh erlik Öğret e i
Hafta İçi
09:00-15:00
7
Mustafa SEVİN
Bilişi
Perş e e
Cuma
15:10-16:10
8
A dullah KÜLDÖKEN
9
Muha
ADI SOYADI
BRANŞI&GÖREVİ
1
Ahmet KUYUMCU
Okul Müdürü
2
Kemal KALENDER
Müdür Başyardı
3
Musa GÖRMÜŞ
Müdür Yardı
4
Tuncay CANCA
5
et TOPÇU
REHBERLİK
ısı
11/B
İ e, Veri Ta a ı Orga izasyo ,
Grafik A i asyo , We Tasarı ı
Ve Programlama
12/B, 11/B
Türk Dili ve Ede iyatı
12/C
Dil ve A latı , Türk Ede iyatı
12/B, 11/A, 10/C, 12/C, 10/A, 12/A, Pazartesi
11/C, 11/E, 11/B, 12/D
Salı
16:00-16:30
12:40-13:30
Türk Dili ve Ede iyatı
12/B
Türk Ede iyatı, Dil ve A latı ,
Diksiyo Ve HİTABET
9/A, 12/A, 12/C, 12/B, 11/A, 11/C, Pazartesi
11/E, 12/D, 11/B
Çarşa a
13:00-14:00
11:00-11:40
Tek olojileri
10 Selin YILDIZ
Fizik
Fizik
9/A, 10/A, 10/C
Pazartesi
14:10-14:40
11 Ah et VATANDAŞ
Biyoloji
Sağlık Bilgisi, Görsel Sa atlar,
Biyoloji
9/A, 10/A, 10/C
Çarşa
a
09:00-10:00
12 Ay a GÜMÜŞAY
Coğrafya
10/A
Seç eli Coğrafya, Trafik İlk Yardı , 12/A, 12/D, 9/A, 10/A, 10/C, 12/C, Pazartesi
Coğrafya, Proje
12/B, 11/C, 11/E
Perşe e
09:30-10:00
10:10-11:00
13 Serkan TEPE
Felsefe
12/A
Felsefe, Seç eli Felsefe, Bilgi
Kura ı
12:40-13:10
14 Se ra ESİN
Ço ukla İletişi , Oyu ak Yapı ı,
Ev Tekstili Üreti i, Mesleki Hes. ve
11/C, 11/E
Dep., Perde Üreti i, Te el Diki
Teknikleri
El Sa atları ve Tek olojisi
15 Necla YAZICI CANCA
El Sa atları ve Tek olojisi
16 Nesliha GÜNER
Ço uk Gelişi i ve Eğiti i
17 Sema KUYUMCU
Ço uk Gelişi i ve Eğiti i
18 Merve ERK
Matematik
19 Sevil CEYLAN
Giyi
20 O ur TAYŞİ
Yiye ek İçe ek Hiz etleri
Üreti
11/E
10/C
Tek olojisi
21 Ga ze İSKENDEROĞLU İ giliz e
11/E, 11/B, 11/C, 11/A, 12/A, 12/B,
Cuma
12/C, 12/D
Salı
14:20-15:00
Ço uk Etki likleri de Müzik, Ev
Tekstili Üreti i, Mesleki Hes. ve
11/E, 10/C, 11/C
Dep., Perde Üreti i, Te el Diki
Tek ikleri, İlk. Y.
A e Ve Ço uk Sağlığı, Gelişi
10/C, 12/C, 11/C
Ala ları, İşlet elerde Be eri
Eğiti i, Dra a, Özel Eğiti
Ço uk Ruh Sağlığı, İşlet elerde
Be eri Eğiti i, E.Ç.Özel Eğt.İlk.Kur.,
10/C, 12/C, 11/C
A i asyo , Erke Ço uklukta
Program
Pazartesi
14:20-15:00
Perşe
10:30-11:00
Salı
13:00-14:00
Mate atik, Girişi
9/A, 10/A, 10/C, 12/A, 12/B
Salı
10:30-11:00
12/D
Cuma
10:00-11:00
ilik
İşlet elerde Be eri Eğiti i
e
11/A
Ço uk Besle esi, Reh erlik, Servis
10/C, 10/A, 12/A, 11/A
Hazırlıkları, İşlet elerde Be eri
Eğiti i, Mutfak Uygula aları
9/A
Ya a ı Dil
11/C
İ kılap Tarihi, De okrasi, Trafik İlk
11/C, 11/E, 11/A, 11/B, 12/D, 12/C,
Salı
Yardı , Tarih, Proje,
12/B, 12/A, 9/A
Peyga eri izi Hayatı
13:30-14:00
11:00-11:30
Perşe
e
10/A, 10/C, 11/C, 11/A, 9/A, 11/B, Salı
11/E, 12/D
Cuma
14:30-15:10
10:30-11:00
13:30-14:00
22 Nazife ÖZGE
Tarih
23 Uğur ALLIN
Yiye ek İçe ek Hiz etleri
Tatlı Yapı , İşlet elerde Be eri
Eğiti i, Te el Yiye ek Üreti i
11/A, 12/A, 10/A
Salı
24 Se e
Di Kültürü Ahlak Bilgisi
Di Kültürü ve Ahlak Bilgisi
9/A,10/A,10/C,11/A,11/B,
11/C,11/E,12/A,12/B,12/C, 12/D
Perşe
25 Cansu PARLAK
Kimya
Kimya
9/A, 10/A, 10/C
Salı
09:30-10:00
26 Serpil BAŞARIR
Giyi
Üreti Or., İşlet elerde Be eri
Eğiti i
12/D
Cuma
10:30-11:00
KASIMOĞLU
Üreti
Tek olojisi
12/D
Ahmet KUYUMCU
Okul Müdürü
e
09:30-10:00
Download

Veli Görüşme Saatleri