T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ’NDEN DÜZELTME İLANI
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/914 TLMT.
09/09/2014
İstanbul Anadolu 10. icra müdürlüğünün yukarıda numarası yazılı dosyasından düzenlenen taşınmaz satış ilanı gazetemizin
22/08/2014 tarihli nüshasında yayınlanmış olup taşınmazların KDV oranı sehven %1 olarak yazılmış olup ilana taşınmazların KDV
oranının %18 olduğu hususu İİK'nın 126. Maddesi uyarınca TAVZİHEN ilan olunur.
(Bas›n: 57878- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN
ÜNİVERSİTEMİZE "ÖĞRETİM ÜYESİ" ALINACAKTIR
ECZACILIK FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
FAKÜLTE/BİRİM
BÖLÜM/PROGRAM/AD.
KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ /
AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ
KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ /
AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ
KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ /
PEDODONTİ
KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ/
PERİODONTOLOJİ
KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ /
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ
KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ /
DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ
UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR
AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ AD
DOKTORA YAPMIŞ OLMAK
AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ
AD DOKTORA YAPMIŞ OLMAK
PEDODONTİ AD DOKTORA YAPMIŞ OLMAK
PERİODONTOLOJİ AD DOKTORA YAPMIŞ
OLMAK
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ AD DOKTORA
YAPMIŞ OLMAK
DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ AD DOKTORA
YAPMIŞ OLMAK
Eczacılık Fakültesi mezunu, farmakoloji ve klinik
ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ farmakoloji alanında doktorasını tamamlamış, klinik
BÖLÜMÜ / FARMAKOLOJİ
araştırmalar, farmakovijilans ve ürün güvenliği
konusunda uzman düzeyde deneyimli, farmakoloji
alanında eğitim-öğretim deneyimine sahip, in vivo
infarktüs deney modelleri üzerinde araştırma ve
yayınları bulunan.
Kimya bölümü mezunu, organik/ilaç kimyası (ilaç
ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ tasarımı) alanında doktora yapmış, QSAR ve
BÖLÜMÜ / FARMASOTİK KİMYA bilgisayar destekli ilaç dizayn programlarında
deneyime sahip, siklin bağımlı kinaz inhibitörlerinin
ilaç keşif ve dizaynı konusunda araştırma ve
yayınları bulunan.
KADRO
KADRO
UNVANI
SAYISI
YARDIMCI 1
DOÇENT
YARDIMCI 1
DOÇENT
YARDIMCI 1
DOÇENT
YARDIMCI 1
DOÇENT
YARDIMCI 2
DOÇENT
YARDIMCI 1
DOÇENT
YARDIMCI
DOÇENT
1
YARDIMCI
DOÇENT
1
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
İlgili belgelere Üniversitemizin http://www.biruni.edu.tr/is-olanaklari/adresinden ulaşabilirsiniz.
BAŞVURU ADRESİ: 10.Yıl Cad.(Protokol Yolu) No:45 34010 Topkapı/Zeytinburnu/İSTANBUL
Telefon: 444 8 276 (BRN)
Not: Adayların, ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Biruni Üniversitesine şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla
(Bas›n: 58111- www.bik.gov.tr)
yapılan başvuralar geçersiz sayılacaktır.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
2011/3941 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İstanbul İl, Avcılar İlçe, 505 Ada No, 5 Parsel No, ISPARTUVAN
ÇAYIRI Mahalle/Mevkii, HOŞDERE Köyü, 8338.82M2 Alanlı arsa üzerinde
herhangi bir takayitin olmadığı boş arsa olduğu, çevresinde ve biraz
aşağıda TOKİ’nin yapmış olduğu yüksek konutların mevcut olduğu karşısında
şahintepe mahallesi bulunduğu Avcılar belediyesinden gelen imar
durumuna göre söz konusu bölgenin imar planlarının Avcılar planları ile
birlikte tekrar onaylanmasından sonra imar işlemi yapılabilecektir.
Arsa Payı: Özgür Doğanbaş'ın 75/8339 paylı
İmar Durumu: K.Çekmece Belediyesi Planlama şefliğince değerlendirme
aşamasında
Kıymeti: 59.998,70 TL
KDV Oranı: %18
Kaydı ndaki Şerhl er: İrtifaklar; TEİAŞ LEHİNE 468 M2’lik kısım üzerinde
daimi irtifak (21/05/1975 başlama 21/05/1975 bitiş) TEİAŞ LEHİNE 343 M2’lik
kısım üzerinde daimi irtifak (27/10/1994 başlama 27/10/1994 bitiş)
Beyanlar; Korunmasın gereken Kültür Varlığıdır, 2942 Sayılı Kamulaştırma
Kanununun 7. Md göre belirtme
1. Satış Günü: 05/11/2014 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü: 01/12/2014 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri: Küçükçekmece Belediyesi Belediye Mezat Salonu (Gültepe
Mahallesi Bağlar Caddesi No:71 Fatih Camii Bahçesi- Muhtarlık Binasının 1. 2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İstanbul İl, Avcılar İlçe, 507 Ada No, 1 Parsel No, ISPARTUVAN
ÇAYIRI Mahalle/Mevkii, HOŞDERE Köyü, 11888,16 M2 Alanlı arsa üzerinde
herhangi bir takayitin olmadığı boş arsa olduğu, çevresinde ve biraz
aşağıda TOKİ’nin yapmış olduğu yüksek konutların mevcut olduğu karşısında
şahintepe mahallesi bulunduğu Avcılar belediyesinden gelen imar
durumuna göre söz konusu bölgenin imar planlarının Avcılar planları ile
birlikte tekrar onaylanmasından sonra imar işlemi yapılabilecektir.
Arsa Payı: Özgür Doğanbaş'ın 53/11888 paylı
İmar Durumu: K.Çekmece Belediyesi Planlama şefliğince değerlendirme
aşamasında
Kıymeti: 42.400,50 TL
KDV Oranı: %18
Kaydı ndaki Şerhl er: İrtifaklar; TEİAŞ LEHİNE 468 M2’lik kısım üzerinde
daimi irtifak (21/05/1975 başlama 21/05/1975 bitiş) TEİAŞ LEHİNE 343 M2’lik
kısım üzerinde daimi irtifak (27/10/1994 başlama 27/10/1994 bitiş)
Beyanlar; Korunmasın gereken Kültür Varlığıdır, 2942 Sayılı Kamulaştırma
Kanununun 7. Md göre belirtme
1. Satış Günü: 05/11/2014 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü: 01/12/2014 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri: Küçükçekmece Belediyesi Belediye Mezat Salonu (Gültepe
Mahallesi Bağlar Caddesi No:71 Fatih Camii Bahçesi- Muhtarlık Binasının 1.
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın
yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esati s.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci
artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin
edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve
satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla
bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında
pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre
verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya
aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden
ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile
(15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu
sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm
alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan
ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık
olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/3941 Tlmt. sayılı
dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 05/09 2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
(Bas›n: 58024- www.bik.gov.tr)
Download

57878-58111