Download

kara kuvvetleri komutanlığına muvazzaf/sözleşmeli subay alınacaktır